CentOS uważa, że ​​dysk jest zajęty, nie można go zamontować ani uruchomić fsck


25

Jestem długoletnim użytkownikiem i po raz pierwszy przesyłam pytania. Cały dzień szukałem rozwiązania w tej i wielu innych witrynach, ale muszę rozwiązać problem, prosząc o pomoc.

Historia: Nasz serwer HP Proliant, Centos 5.9 został wczoraj wyłączony bez odpowiednich procedur wyłączania. Od tego momentu partycja / home znajduje się w stanie, w którym nie jesteśmy w stanie jej sprawdzić, zamontować ani odmontować. umount stwierdza, że ​​nie jest zamontowany, ale mount / fsck wskazuje, że jest zajęty lub już zamontowany. Pierwotnie spowodowało to, że serwer nie uruchomił się. Ostatecznie usunęliśmy dysk / partycję z / etc / fstab, aby uruchomienie nie zakończyło się niepowodzeniem.

# mount -t ext3 /dev/cciss/c0d0p1 /home
mount: /dev/cciss/c0d0p1 already mounted or /home busy

# fsck /dev/cciss/c0d0p1 
fsck 1.39 (29-May-2006)
e2fsck 1.39 (29-May-2006)
fsck.ext3: Device or resource busy while trying to open /dev/cciss/c0d0p1
Filesystem mounted or opened exclusively by another program?

Jak widać, dysk nie jest w żaden sposób zamontowany.

wyjście df:

# df
Filesystem      1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/cciss/c0d1p3  198381228 24920704 163220696 14% /
/dev/cciss/c0d1p2  267818128  191652 253802544  1% /logs
/dev/cciss/c0d1p1    194442   33575  150828 19% /boot
tmpfs         49495044     0 49495044  0% /dev/shm

zamontuj wyjście:

# mount
/dev/cciss/c0d1p3 on / type ext3 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
/dev/cciss/c0d1p2 on /logs type ext3 (rw)
/dev/cciss/c0d1p1 on /boot type ext3 (rw)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)

/ etc / fstab

# cat /etc/fstab
LABEL=/         /            ext3  defaults    1 1
LABEL=/logs       /logs          ext3  defaults    1 2
LABEL=/boot       /boot          ext3  defaults    1 2
tmpfs          /dev/shm        tmpfs  defaults    0 0
devpts         /dev/pts        devpts gid=5,mode=620 0 0
sysfs          /sys          sysfs  defaults    0 0
proc          /proc          proc  defaults    0 0
LABEL=SW-cciss/c0d1p5  swap          swap  defaults    0 0

/ etc / mtab

# cat /etc/mtab 
/dev/cciss/c0d1p3 / ext3 rw 0 0
proc /proc proc rw 0 0
sysfs /sys sysfs rw 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,gid=5,mode=620 0 0
/dev/cciss/c0d1p2 /logs ext3 rw 0 0
/dev/cciss/c0d1p1 /boot ext3 rw 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw 0 0
none /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw 0 0
sunrpc /var/lib/nfs/rpc_pipefs rpc_pipefs rw 0 0

/ proc / mounts

# cat /proc/mounts 
rootfs / rootfs rw 0 0
/dev/root / ext3 rw,data=ordered 0 0
/dev /dev tmpfs rw 0 0
/proc /proc proc rw 0 0
/sys /sys sysfs rw 0 0
/proc/bus/usb /proc/bus/usb usbfs rw 0 0
devpts /dev/pts devpts rw 0 0
/dev/cciss/c0d1p2 /logs ext3 rw,data=ordered 0 0
/dev/cciss/c0d1p1 /boot ext3 rw,data=ordered 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw 0 0
none /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw 0 0
sunrpc /var/lib/nfs/rpc_pipefs rpc_pipefs rw 0 0
/etc/auto.misc /misc autofs rw,fd=7,pgrp=9694,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect 0 0
-hosts /net autofs rw,fd=13,pgrp=9694,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect 0 0

lsof

# lsof /dev/cciss/c0d0p1 
#

utrwalacz

# fuser /dev/cciss/c0d0p1 
#

fdisk -l

# fdisk -l /dev/cciss/c0d0

Disk /dev/cciss/c0d0: 1800.2 GB, 1800280694784 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 218871 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

      Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/cciss/c0d0p1  *      1   218871 1758081276  83 Linux

Zgodnie z innymi zaleceniami w sieci wykorzystaliśmy Zdalny Terminal ILO3 do uruchomienia LiveCD z Centos. Gdy to zrobiliśmy, byliśmy w stanie zamontować / odmontować, fsck, partycję bez żadnych błędów lub problemów. (tzn. sam dysk jest w porządku).

Użyliśmy również „debugfs” do wykonania wyczyszczenia i-węzła dla Journal Inode <8>. fsck następnie przebudował dziennik bez błędów. Znów byliśmy w stanie zamontować / odmontować dysk bez żadnych problemów po uruchomieniu na LiveCD.

Kiedy wróciliśmy do normalnej partycji rozruchowej, jesteśmy z powrotem w tym samym miejscu, nie jesteśmy w stanie zamontować ani fsck z powodu przekonania systemu operacyjnego, że partycja jest zajęta.

Chcę zrozumieć, co jeszcze w systemie Linux może oznaczać, że ten dysk jest używany. Jakich innych narzędzi można użyć, aby to znaleźć i usunąć?

Każda pomoc jest mile widziana.


Dodatkowe informacje, zgodnie z wnioskiem :

lsof i utrwalacz na / home, wraz z wyświetlaniem zawartości / home i uprawnień do katalogu.

# lsof /home
# fuser /home
# ls -la /home
total 16
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 15 2013 .
drwxr-xr-x 27 root root 4096 Nov 19 08:31 ..
# ls -l / | grep home
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Mar 15 2013 home
#

Ponowne zamontowanie -o kończy się niepowodzeniem, ponieważ ta partycja nie została zamontowana od ostatniego uruchomienia. (Była to działająca partycja od czasu zainstalowania serwera i pokazała ten problem dopiero po wczorajszym twardym ponownym uruchomieniu).

# mount -o remount -t ext3 /dev/cciss/c0d0p1 /home
mount: /home not mounted already, or bad option

Mógłbym ponownie dodać tę partycję do / etc / fstab i zrestartować w razie potrzeby.


2013/11/19 11:12 CST

wyjście dmsetup:

# dmsetup table        
mpath0: 0 3516173232 multipath 1 queue_if_no_path 0 1 1 round-robin 0 1 1 104:0 1000 
mpath0p1: 0 3516162552 linear 253:0 63

# dmsetup info
Name:       mpath0
State:       ACTIVE
Read Ahead:    256
Tables present:  LIVE
Open count:    1
Event number:   1
Major, minor:   253, 0
Number of targets: 1
UUID: mpath-3600508b1001cb6e6453d25c4052abca5

Name:       mpath0p1
State:       ACTIVE
Read Ahead:    256
Tables present:  LIVE
Open count:    0
Event number:   0
Major, minor:   253, 1
Number of targets: 1
UUID: part1-mpath-3600508b1001cb6e6453d25c4052abca5

lsof -n

# lsof -n | grep /home
#

Ostateczne rozwiązanie:

# multipath -ll
mpath0 (3600508b1001cb6e6453d25c4052abca5) dm-0 HP,LOGICAL VOLUME
[size=1.6T][features=1 queue_if_no_path][hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=1][active]
 \_ #:#:#:# cciss!c0d0 104:0 [active][ready]

# multipath -F

# multipath -ll
#

# mount -t ext3 /dev/cciss/c0d0p1 /home
# cat /proc/mounts | grep home
/dev/cciss/c0d0p1 /home ext3 rw,data=ordered 0 0

5
Doskonały przykład dobrego pierwszego pytania.
TheCleaner,

2
Dobre pytanie! To naprawdę długa szansa, ale czy zastanawiałeś się nad próbą mount -o remount /home? Chciałbym również sprawdzić, czy / home jest rzeczywiście pusty, gdy system plików nie jest podłączony ( nie powinno to stanowić problemu, ale kto wie?) I poszukać odpowiednich komunikatów w dziennikach systemu, w tym dmesg.
CVn

2
Wykonujesz lsof dysku. Czy próbowałeś również zrobić lsof / fuser z / home, na wypadek, gdyby działało coś, co wpływa na punkt montowania?
Jenny D. mówi o przywróceniu Moniki

1
Nawiasem mówiąc, czy przypadkiem eksportujesz ten katalog, np. Przez NFS? Jeśli serwer nfs zostanie uruchomiony przed zamontowaniem katalogu, może zablokować go.
Jenny D. mówi o przywróceniu Moniki

1
Jaka jest wydajność lsof -n | grep /home? AFAIK lsof / home szuka procesu z / home open, ale nie zgłasza użycia podkatalogów.
Zoredache,

Odpowiedzi:


16

Prawdopodobnie jest używany przez urządzenie mapujące urządzenia.

Sprawdź tabelę mapowania urządzeń za pomocą dmsetup table. Jeśli tam jest, wyczyść mapowanie za pomocą dmsetup remove <name>.

Jeśli nie, poszukaj również błędów dmesg.


# dmsetup table
mpath0: 0 3516173232 multipath 1 queue_if_no_path 0 1 1 round-robin 0 1 1 104:0 1000 
mpath0p1: 0 3516162552 linear 253:0 63

Ach! multipath przejął dysk. Możesz to zobaczyć po uruchomieniu multipath -ll.

Uruchom: multipath -Faby opróżnić wszystkie nieużywane mapy, nie multipath -llpowinien nic wypisywać.

Lub po prostu użyj /dev/mapper/mpath0p1zamiast /dev/cciss/c0d0p1.


Nie jestem pewien, co mówi mi ten wynik. Czy to pokazuje oczekiwany wynik? [ Wygląda na to, że mój zwrot karetki nie działa w tym polu komentarza .. ]# dmsetup table mpath0: 0 3516173232 multipath 1 queue_if_no_path 0 1 1 round-robin 0 1 1 104:0 1000 mpath0p1: 0 3516162552 linear 253:0 63
TripSixes

1

W związku z procesem rozwiązywania problemów, próbując lsof lub utrwalacza, nie sprawdzaj tylko na odpowiedniej partycji - sprawdź bezpośrednio na dysku. To szybko skierowałoby cię do właściwego rozwiązania:


Zły:

fuser /dev/cciss/c0d0p1

Dobry:

fuser /dev/cciss/c0d0

Zły:

lsof /dev/c0d0p1

Dobry:

lsof /dev/ | grep c0d0

1

Właśnie się z tym spotkałem po sklonowaniu istniejącej jednostki SAN LUN na nowym serwerze. Moim rozwiązaniem było:

 • Wejdź w tryb konserwacji
 • mount -o remount,rw /dev/sda1 (gdzie sda1 jest tym, z czym masz problem)
 • Usuń / przenieś /etc/blkid/blkid.tab

Serwer uruchomił się później.


-2

Mówiąc z własnych doświadczeń. Sprawdź także swój plik fstab, aby upewnić się, że próbujesz zamontować urządzenie jako jego logiczny wolumin, a nie alias, który podałeś lub używasz off / etc / multipath / bindings.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.