Jak zmienić hasło użytkownika postgresql za pomocą SQL


27

Jak zmienić hasło użytkownika postgresql za pomocą SQL. Mam użytkownika (alex) i jego hasło (np. Hasło) muszę zmienić za pomocą instrukcji sql jego hasło na NULL ...

Odpowiedzi:


26

Składnia zmiany hasła użytkownika to

ALTER USER username WITH PASSWORD 'password';

6

Chcesz

ALTER ROLE alex SET PASSWORD TO NULL

Oczywiście będziesz musiał to zrobić jako administrator Postgres.

Niestety nie pozwala to zalogować się przy użyciu pustego hasła. Możesz zalogować się bez hasła tylko wtedy, gdy wpis pg_hba.conf określa typ uwierzytelniania „zaufanie” zamiast „md5” lub „hasło”.

Więc to polecenie SQL po prostu czyści hasło dla użytkownika, który kiedyś je miał, ale któremu teraz powierzono zaufanie bez hasła. Nie można uwierzytelnić się za pomocą pustego hasła. Rozróżnienie jest niewielkie.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.