puppet: wymusza restart usługi po modyfikacji pliku konfiguracyjnego


21

jak mogę się upewnić, że jeśli nowa wersja pliku konfiguracyjnego zostanie pobrana za pośrednictwem marionetki z głównego repozytorium na jeden z zarządzanych serwerów, uruchomiona zostanie odpowiednia usługa.

typowy scenariusz - powiedzmy, że jest nowa konfiguracja Munina lub Apache. klient kukiełkowy odkrywa go, zastępuje lokalne pliki ... i ... - jak upewnić się, że usługa zostanie ponownie uruchomiona / ponownie załadowana?

wielkie dzięki!

Odpowiedzi:


23

Alternatywą dla powiadomienia jest subskrypcja:

file { "/etc/sshd_config":
  source => "....",
}

service { sshd:
  ensure => running,
  subscribe => File["/etc/sshd_config"],
}

Różnica polega na tym, że związek jest opisany z drugiego końca. Na przykład, możesz zmusić apache do subskrybowania pliku /etc/apache/httpd.conf, ale możesz ustawić plik vhost powiadamiający apache, ponieważ twoja klasa apache nie będzie wiedziała o każdym twoim vhostie.

Podobna sytuacja podwójnego zakończenia ma zastosowanie do wcześniejszych wymagań. To tylko kwestia, która ma większy sens w konkretnej sytuacji.

Jak wspomniał Chad, jeśli marionetka ciągle próbuje uruchomić usługę, musisz dodać parametr wzorca, który jest wyrażeniem regularnym, które można zastosować do listy procesów. Domyślnie marionetka zatrzyma się i zacznie ponownie uruchamiać usługę. Jeśli dodasz „hasrestart => true”, użyje polecenia określonego w parametrze „restart”, aby zrestartować usługę.


22

wygląda na to, że znalazłem coś:

file { "/etc/sshd_config":
  source => "....",
  notify => Service[sshd]
}

service { sshd:
  ensure => running
}

zobaczymy, jak to będzie działać. tak czy inaczej, twoje przemyślenia na ten temat są mile widziane.


1
Tak. Można znaleźć szczegóły w Puppet typu odniesienia pod „Metaparameters” ( reductivelabs.com/trac/puppet/wiki/TypeReference#metaparameters )
Chad Huneycutt

1
Aha, w zależności od systemu operacyjnego może być konieczne użycie parametrów hasstatus, hasrestart i / lub wzorca typu usługi.
Chad Huneycutt

2

(Wiem, że to bardzo stare pytanie, ale pomyślałem, że włożyłem dwa centy w (moim zdaniem) znacznie łatwiejszym sposobem, aby to zrobić)

Możesz również użyć notacji strzałek:

file { "/etc/sshd_config":
 source => "....",
} ~>
service { sshd:
 ensure => running
}

lub

File['/etc/sshd_config'] ~> Service['sshd']

w pierwszym przykładzie nie potrzebujesz opcji powiadomienia, jeśli używasz strzałki
c4f4t0r

Ups Właśnie skopiowałem i zapomniałem to wyjąć.
Ethan Brouwer,

1

Działa to w systemie Solaris 10 :)

class sun_cron_root {
  file { "/var/spool/cron/crontabs/root" :
      source => "puppet:///files/cron/sun/sun_cron_root"
      }

  service {
      "cron":
      provider => "smf",
      ensure => running,
      enable => true,
      hasrestart => true,
      subscribe => File["/var/spool/cron/crontabs/root"]
      }

}

0

Istnieje wiele równoważnych notacji:

Powiadom :

file { '/etc/sshd_config':
  notify => Service[sshd],
}

service { sshd:
  ensure => running
}

Subskrybuj :

file { '/etc/sshd_config':
  ...
}

service { sshd:
  ensure => running,
  subscribe => File['/etc/sshd_config'],
}

Notacja ze strzałką :

File['/etc/sshd_config'] ~> Service['sshd']

Łańcuchowe deklaracje

file { '/etc/sshd_config':
  ...
}
~> service { sshd:
  ensure => running,
}

Jeśli chcesz uruchomić reloadzamiast restart, dostosuj deklarację usługi:

service { sshd:
  ensure => running,
  restart => 'pkill -HUP sshd', # if service support such reload
}
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.