Czy funkcja AWS CloudFormation może utworzyć KeyPair do użycia przy uruchamianiu instancji?


9

Chciałbym uruchomić mój stos za pomocą pary kluczy, która jest tworzona jako część CloudFormation.

Czy to jest możliwe?

....
"Resources": {
  "ReverseProxyKeyPair": {
    "Type": "AWS::EC2::KeyPair",
    "Properties": {
      "KeyName": "reverse_proxy"
    }
  },
....

zgadywał, ale nie działał. Nie wyśledziłem schematu dla CloudFormation, który powiedziałby, że nie jest to możliwe.

Większość przykładów zakłada, że ​​KeyPair został już utworzony - zakładam, ponieważ istnieje tylko jedna szansa na pobranie go w czasie tworzenia. Ale chciałbym go dynamicznie utworzyć, a następnie użyć go jako Wyjścia i zrzucić do S3 (powiedzmy).

Czy to głupi pomysł?

Odpowiedzi:


Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.