Czy dpkg może weryfikować pliki z zainstalowanego pakietu?


31

Dzięki rpm -qV openssh-serverotrzymam listę plików, które zmieniły się w porównaniu do domyślnych.

~$ rpm -qV openssh-server
S.?....T. c /etc/ssh/sshd_config
~$ 

Czy dpkgna Ubuntu można zrobić to samo?

Odpowiedzi:


21

Nie sądzę, aby w Ubuntu md5 sumy kontrolne były przechowywane tylko dla niektórych plików. Dla każdego pakietu można znaleźć listę plików z sumami kontrolnymi

/var/lib/dpkg/info/<package>.md5sums

na przykład

/var/lib/dpkg/info/openssh-server.md5sums

Zazwyczaj nie zawierają one pełnej listy plików zainstalowanych przez pakiet, np. Openssh-server.md5sums

bb5096cf79a43b479a179c770eae86d8 usr/lib/openssh/sftp-server
42da5b1c2de18ec8ef4f20079a601f28 usr/sbin/sshd
8c5592e0d522fa0f8f55f3c104479ef5 usr/share/lintian/overrides/openssh-server
cfcb67f58bcd1edcaa5a770863e49304 usr/share/man/man5/sshd_config.5.gz
71a51cbb514da3044b277e05a3ceaf0b usr/share/man/man8/sshd.8.gz
222d4da61fcb3c65b4e6e83944752f20 usr/share/man/man8/sftp-server.8.gz

Możesz użyć polecenia debsums (sudo apt-get install debsums), aby sprawdzić pliki, które mają podpisy md5

debsums openssh-server
/usr/lib/openssh/sftp-server                         OK
/usr/sbin/sshd                                OK
/usr/share/lintian/overrides/openssh-server                  OK
/usr/share/man/man5/sshd_config.5.gz                     OK
/usr/share/man/man8/sshd.8.gz                         OK
/usr/share/man/man8/sftp-server.8.gz                     OK

Pliki md5sums pomijają pliki konfiguracyjne (te w / etc), ponieważ oczekuje się, że je zmienisz.
psusi

Tak, na przykład plik / etc / ssh / sshd_config jest generowany przez skrypt. Jednak w CentOS domyślne pliki konfiguracyjne mają sumy md5.
user9517 obsługuje GoFundMonica 18.10.11

5
Sumy kontrolne md5 dla plików konfiguracyjnych są przechowywane w / var / lib / dpkg / status . „dpkg -V” zweryfikuje sumy kontrolne wszystkich plików w systemie, w tym plików conf.
bain

25

Podobnie jak w dpkg / 1.17.2, implementuje --verifyopcję, zgodnie z tym raportem błędu debiana .

Uwaga: jest to stosunkowo nowa zmiana w dpkg. Date: Thu, 05 Dec 2013 04:56:31 +0100pokazuje to wiersz w pakiecie dpkg v1.17.2.

Oto krótki opis --verifyakcji cytowany ze strony podręcznika dpkg.

  -V, --verify [package-name...]
     Verifies the integrity of package-name or all packages if omit‐
     ted, by comparing information from the installed paths with the
     database metadata.

     The output format is selectable with the --verify-format option,
     which by default uses the rpm format, but that might change in
     the future, and as such programs parsing this command output
     should be explicit about the format they expect.

Możesz więc użyć podobnej składni jak w yumcelu wykonania weryfikacji i uzyskania wyników w formacie rpm . Na przykład:

dpkg --verify openssh-server

lub po prostu użyj dpkg --verifydo weryfikacji każdego pojedynczego pakietu zainstalowanego w twoim systemie.


PS

Uruchomienie, powiedzmy dpkg --verify bash, na mojej maszynie dało mi coś takiego. (Używam dpkg / 1.17.5)

??5?????? c /etc/bash.bashrc
??5?????? c /etc/skel/.bashrc

Wygląda na to, że pakiety .deb zawierają tylko metadane md5sums do weryfikacji.


co oznaczają te linie? ??5?????? c...
rubo77

@ rubo77 Zobacz ftp.rpm.org/max-rpm/s1-rpm-verify-output.html dla formatu tajemniczego.
pallxk

OK, więc ??5??????oznacza: suma kontrolna MD5 była inna, a c = „to plik konfiguracyjny”
rubo77,

Jeśli chcesz tylko ostrzeżenia o zmodyfikowanych pakietach (nie modyfikuj plików konfiguracyjnych) użyjsudo dpkg -V | grep -v '??5?????? c'
rubo77

4

Istnieją sumy narzędzi, które możesz sprawdzić.

# apt-cache search debsums
debsums - tool for verification of installed package files against MD5 checksums

2

Zwykle mam listę plików, które chcę zweryfikować.
Oto prosta funkcja bash, która robi mniej więcej to, co chcesz:

dpkg-verify() {
  exitcode=0
  for file in $*; do
    pkg=`dpkg -S "$file" | cut -d: -f 1`
    hashfile="/var/lib/dpkg/info/$pkg.md5sums"
    if [ -s "$hashfile" ]; then
      rfile=`echo "$file" | cut -d/ -f 2-`
      phash=`grep -E "$rfile\$" "$hashfile" | cut -d\ -f 1`
      hash=`md5sum "$file" | cut -d\ -f 1`
      if [ "$hash" = "$phash" ]; then
        echo "$file: ok"
      else
        echo "$file: CHANGED"
        exitcode=1
      fi
    else
      echo "$file: UNKNOWN"
      exitcode=1
    fi
  done
  return $exitcode
}

Użyj w ten sposób:

dpkg-verify /bin/ls /usr/bin/ld

Dane wyjściowe w moim środowisku:

/bin/ls: ok
/usr/bin/ld: UNKNOWN

Oczywiście napisanie podobnego aliasu / skryptu powinno być dość proste, aby sprawdzić pliki z określonego pakietu.



2

Używam tego polecenia, aby sprawdzić wszystkie pakiety:
dpkg -l | awk {'print $2'} | xargs | debsums | grep -v 'OK'

Powinieneś zainstalować pakiety debsumbs, gawk i findutils.


Dodam kilka błędów (choć jako root):debsums: can't open fwupd file /var/lib/polkit-1/localauthority/10-vendor.d/fwupd.pkla (Permission denied) debsums: can't open geoclue-2.0 file /var/lib/polkit-1/localauthority/10-vendor.d/geoclue-2.0.pkla (Permission denied)
rubo77
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.