Jak powiedzieć, co działa na poszczególnych portach w Ubuntu?


27

Jak mogę powiedzieć, co nasłuchuje, na których portach Ubuntu? Innymi słowy, w jaki sposób mogę uzyskać listę używanych portów?

Odpowiedzi:


37

„W użyciu” jak w przypadku aktywnego połączenia, czy te programy nasłuchują? Lub obydwa?

Uruchom sudo netstat -lpw swoim terminalu; powie ci to, które porty są otwarte do odbierania połączeń i jakie programy nasłuchują. Spróbuj sudo netstat -ptego samego i aktualnie aktywnych połączeń.


Myślę, że oba są najlepsze;)
Genadinik

Dziwne było to, że mam uruchomione serwery tomcat i apache i na liście nie pojawił się ani port 8080, ani 80. Czy wiesz, dlaczego tak się stało?
Genadinik,

@Genadinik Sprawdź, na jakim porcie skonfigurowano nasłuchiwanie; w przypadku Apache jest to dyrektywa Listen w pliku konfiguracyjnym, ale nie wiem o Tomcat.
Kromey

8
fuser -n tcp 8080podejdzie do niego z drugiego końca; pokazujący, który proces (jeśli występuje) nasłuchuje na porcie TCP 8080.
SmallClanger
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.