Co użytkownik może zrobić z uprawnieniami VIEW SERVER STATE?


Odpowiedzi:


31

Przeczytaj widoki i funkcje zarządzania dynamicznego

Widoki i funkcje dynamicznego zarządzania zwracają informacje o stanie serwera, których można użyć do monitorowania kondycji instancji serwera, diagnozowania problemów i dostrajania wydajności.

Istnieją dwa rodzaje widoków i funkcji dynamicznego zarządzania:

  • Widoki i funkcje zarządzania dynamicznego o zasięgu serwera . Wymagają one VIEW SERVER STATEpozwolenia na serwerze.
  • Widoki i funkcje zarządzania dynamicznego o zasięgu bazy danych . Wymagają one VIEW DATABASE STATEpozwolenia na bazę danych.

3
Chciałbym wspomnieć, że istnieją konsekwencje dla bezpieczeństwa dla umożliwienia korzystania z DMV i DMF - w szczególności pozwalają one patrzeć na zapytania i parametry zapytania, które mogą zawierać poufne informacje. Nie stanowi problemu, jeśli na serwerze jest tylko jedna baza danych, a użytkownik może już patrzeć na wszystko w bazie danych. Ale jak często tak jest?
jmoreno
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.