Przekazywanie portów do gości w libvirt / KVM


33

Jak mogę przekierować porty na serwerze z uruchomionym libvirt / KVM do określonych portów na maszynach wirtualnych, gdy używasz NAT?

Na przykład host ma publiczny adres IP w wersji 1.2.3.4. Chcę przekierować port 80 na 10.0.0.1 i port 22 na 10.0.0.2.

Zakładam, że muszę dodać reguły iptables, ale nie jestem pewien, gdzie jest to właściwe i co dokładnie należy określić.

Wyjście z iptables -L

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
ACCEPT   udp -- anywhere       anywhere      udp dpt:domain 
ACCEPT   tcp -- anywhere       anywhere      tcp dpt:domain 
ACCEPT   udp -- anywhere       anywhere      udp dpt:bootps 
ACCEPT   tcp -- anywhere       anywhere      tcp dpt:bootps 

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
ACCEPT   all -- anywhere       10.0.0.0/24     state RELATED,ESTABLISHED 
ACCEPT   all -- 10.0.0.0/24     anywhere      
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere      
REJECT   all -- anywhere       anywhere      reject-with icmp-port-unreachable 
REJECT   all -- anywhere       anywhere      reject-with icmp-port-unreachable 

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     

Wyjście ifconfig

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:1b:fc:46:73:b9 
     inet addr:192.168.1.14 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::21b:fcff:fe46:73b9/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:201 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:85 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:31161 (31.1 KB) TX bytes:12090 (12.0 KB)
     Interrupt:17 

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

virbr1  Link encap:Ethernet HWaddr ca:70:d1:77:b2:48 
     inet addr:10.0.0.1 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::c870:d1ff:fe77:b248/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:468 (468.0 B)

Używam Ubuntu 10.04.


1
dlaczego warto korzystać z ifconfig? ip jest następcą ifconfig. ;)
Manuel Faux

5
Pytanie 233760 odnosi się do tej kwestii w nigdy wersjach libvirt. serverfault.com/questions/233760
akaihola

Odpowiedzi:


36

Najnowszą stabilną wersją dla libvirt dla Ubuntu jest wersja 0.7.5, która nie ma niektórych nowszych funkcji (tj. Haków skryptów i filtrów sieciowych), które ułatwiają automatyczną konfigurację sieci. To powiedziawszy, oto jak włączyć przekierowanie portów dla libvirt 0.7.5 na Ubuntu 10.04 Lucid Lynx.

Te reguły iptables powinny załatwić sprawę:

iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -d 1.2.3.4 --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.0.0.1:80
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -d 1.2.3.4 --dport 22 -j DNAT --to-destination 10.0.0.2:22
iptables -I FORWARD -m state -d 10.0.0.0/24 --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

Domyślna konfiguracja NAT KVM zapewnia regułę podobną do trzeciej podanej powyżej, ale pomija stan NOWY, który jest niezbędny do przyjmowania połączeń przychodzących.

Jeśli napiszesz skrypt startowy w celu dodania tych reguł i nie będziesz ostrożny, libvirt 0.7.5 zastąpi je, wstawiając własny. Tak więc, aby upewnić się, że reguły te są poprawnie stosowane podczas uruchamiania, musisz się upewnić, że libvirt zainicjował się przed wstawieniem reguł.

Dodaj następujące wiersze do /etc/rc.local, przed wierszem exit 0:

(
# Make sure the libvirt has started and has initialized its network.
while [ `ps -e | grep -c libvirtd` -lt 1 ]; do
    sleep 1
done
sleep 10
# Set up custom iptables rules.
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -d 1.2.3.4 --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.0.0.1:80
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -d 1.2.3.4 --dport 22 -j DNAT --to-destination 10.0.0.2:22
iptables -I FORWARD -m state -d 10.0.0.0/24 --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
) &

sleep 10Powyżej jest hack, aby upewnić się demon libvirt miał szansę zainicjować jego reguł iptables zanim dodamy nasz własny. Nie mogę się doczekać, aż wydadzą libvirt w wersji 0.8.3 dla Ubuntu.


3
Czy możesz wyjaśnić, jak zrobiłbyś to z obecnym libvirt?
Manuel Faux

1
Nie potrzebujesz hakowanych poleceń pętli while i uśpienia, jeśli jeden ze skryptów przechwytujących działa po zainicjowaniu libvirt przez sieć. Nie jestem pewien, czy skrypt / etc / libvirt / hooks / daemon jest uruchamiany przed czy po inicjalizacji sieci, ale jeśli użyjesz / etc / libvirt / hooks / qemu, możesz stworzyć i zniszczyć reguły podczas uruchamiania odpowiednich maszyn wirtualnych i zatrzymać. Nie jestem pewien, jak użyłbyś filtrów sieciowych (jeśli w ogóle), ale niektóre przykłady z libvirt.org/firewall.html pachną, jakby mogły zostać zmodyfikowane w celu zautomatyzowania tworzenia reguł iptables.
Isaac Sutherland,

Świetnie, mogę potwierdzić, że działa, ale nie próbowałem, co się stanie, jeśli zrestartuję serwer ...
Aron Lorincz

18

Istnieje sposób na skonfigurowanie przekierowania portów w locie, gdy gość korzysta z sieci w trybie użytkownika , blogowałem o tym tutaj:

http://blog.adamspiers.org/2012/01/23/port-redirection-from-kvm-host-to-guest/

Możesz zobaczyć szczegóły, ale dla wygody oto rozwiązanie, które wymyśliłem:

virsh qemu-monitor-command --hmp sles11 'hostfwd_add ::2222-:22'

Ten jednowierszowy jest o wiele łatwiejszy niż inne odpowiedzi, ale działa tylko w niektórych scenariuszach (stos sieciowy w trybie użytkownika).


3
Twoje rozwiązanie jest dość interesujące - czy możesz podać kilka istotnych szczegółów (lub przynajmniej fragmentów porad) w swojej odpowiedzi, aby nadal były użyteczne, jeśli Twój blog nie działa z powodu konserwacji? :)
voretaq7

Gotowe, pomóż mojej reputacji SF przekroczyć 1 ;-)
Adam Spiers

Takie podejście wymaga użycia sieci w trybie użytkownika, co może nas przynieść pewne nieciekawe ograniczenia. Zobacz: linux-kvm.org/page/Networking#User_Networking . Inne odniesienia: topic.alibabacloud.com/a/… , snippets.webaware.com.au/howto/… ]
Eduardo Lucio

5

Bardziej „oficjalnym” [1] sposobem na to jest utworzenie skryptu przechwytującego, jak opisano na stronie libvirt:

http://wiki.libvirt.org/page/Networking#Forwarding_Incoming_Connections

... w zasadzie ten skrypt zostanie wywołany podczas uruchamiania gościa KVM. Sam skrypt doda odpowiednie iptable reguły (podobne do powyższej odpowiedzi Isaaca Sutherlanda) z poprawnie dodanym stanem połączenia „NEW”. Pamiętaj, że musisz zmodyfikować skrypt za pomocą poprawnych wartości dla hostów i portów.

[1] chociaż sama dokumentacja libvirt mówi, że jest to rodzaj włamania, idź


0

„Jedynym” sposobem na przekierowanie portów za pomocą KVM (libvirt) z „domyślną siecią” (virbr0) jest użycie hack / obejścia poinformowanego przez @Antony Nguyen. Lub prościej można użyć libvirt-hook-qemu .

Wątek ten zawiera pełne wyjaśnienie, jak rozwiązać ten problem w CentOS 7 (i na pewno w przypadku innych dystrybucji) za pomocą libvirt-hook-qemu: https://superuser.com/a/1475915/195840 .


-1
iptables -t nat -I PREROUTING -d 1.2.3.4 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.0.0.1
 iptables -t nat -I PREROUTING -d 1.2.3.4 -p tcp --dport 22 -j DNAT --to-destination 10.0.0.1

1
Dziękuję za to, ale w przypadku KVM wymagało to również NOWEJ flagi państwowej
steveh7
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.