Pytania otagowane jako sudo

Polecenie sudo jest skrótem od „substitute user do” (jak w przypadku, wykonaj polecenie tak, jakby zostało uruchomione przez innego użytkownika). Sudo to program dla systemów operacyjnych komputerów typu Unix i Unix, który umożliwia użytkownikowi uruchamianie programów z uprawnieniami bezpieczeństwa innego użytkownika (zwykle superużytkownika lub roota).

3
Jak uruchomić skrypt jako inny użytkownik bez hasła?
Mam skrypt.sh, który należy uruchomić jako użytkownik2. Jednak ten skrypt można uruchomić tylko pod user1 w mojej aplikacji. Chciałbym uruchomić następujące polecenie: su user2 -C script.sh ale móc działać bez hasła. Chcę również, aby było to bardzo restrykcyjne, ponieważ w user1 można uruchomić skrypt.sh tylko pod user2 i nic więcej. …
145 linux  bash  sudo  su  sudoers 

2
Gdzie zgłaszane są incydenty sudo? [Zamknięte]
Zamknięte. To pytanie jest nie na temat . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby było na temat przepełnienia stosu. Zamknięte 7 lat temu . Popraw to pytanie Próba wykonania czegoś podstępnego na mojej maszynie prowadzi do ryan@debian:~$ sudo EAT_ALL_THE_COOKIES_BEFORE_DINNER [sudo] password for ryan: ryan is …

29
npm błędy instalacji z błędem: ENOENT, chmod
Próbuję globalnie zainstalować właśnie opublikowany moduł npm. Za każdym razem, gdy próbuję zainstalować, z npm lub folderu, pojawia się ten błąd. npm ERR! Error: ENOENT, chmod '/usr/local/lib/node_modules/takeapeek/lib/cmd.js' npm ERR! If you need help, you may report this log at: npm ERR! <http://github.com/isaacs/npm/issues> npm ERR! or email it to: npm ERR! …

9
Jak użyć su do wykonania pozostałej części skryptu bash jako ten użytkownik?
Napisałem skrypt, który jako argument przyjmuje ciąg będący połączeniem nazwy użytkownika i projektu. Skrypt powinien przełączyć się (su) na nazwę użytkownika, cd do określonego katalogu na podstawie ciągu znaków projektu. Zasadniczo chcę zrobić: su $USERNAME; cd /home/$USERNAME/$PROJECT; svn update; Problem w tym, że kiedy zrobię su ... to po prostu …

12
Na EC2: nie znaleziono polecenia węzła sudo, ale węzeł bez sudo jest w porządku
Właśnie zainstalowałem nodejs na nowej instancji micro EC2. Zainstalowałem go normalnie, ./configure -> make -> sudo make install. Problem: Kiedy uruchamiam "node" pod ec2-user, działa idealnie. Kiedy uruchamiam „węzeł sudo”, kończy się niepowodzeniem. Dowiedziałem się, że węzeł jest w: [ec2-user@XXXX ~]$ whereis node node: /usr/local/bin/node /usr/local/lib/node a obecna ścieżka to …
120 node.js  bash  amazon-ec2  sudo 

12
Jak edytować / etc / sudoers ze skryptu?
Muszę edytować /etc/sudoersze skryptu, aby dodawać / usuwać rzeczy z białych list. Zakładając, że mam polecenie, które działałoby na normalnym pliku, jak mogę je zastosować /etc/sudoers? Czy mogę go skopiować i zmodyfikować, a następnie visudowymienić oryginał na zmodyfikowaną kopię? Udostępniając własny skrypt w $EDITOR? Czy mogę po prostu użyć tych …
116 linux  shell  sudo 

6
Czy uruchamianie pip install w sudo jest dopuszczalne i bezpieczne?
Zacząłem używać mojego Maca do instalowania pakietów Pythona w taki sam sposób, jak robię to na moim komputerze z Windows w pracy; jednak na moim komputerze Mac często spotykałem się z błędami odmowy uprawnień podczas zapisywania do plików dziennika lub pakietów witryn. Dlatego pomyślałem o uruchomieniu pip install <package>pod, sudoale …
115 python  macos  pip  sudo 

5
Otwórz plik przez SSH i Sudo z Emacsem
Chcę otworzyć plik wewnątrz Emacsa, który znajduje się na zdalnym serwerze, z uprawnieniami sudo na serwerze. Mogę otwierać pliki lokalne za pomocą sudo przez Tramp w ten sposób: C-x C-f /sudo::/home/user/file Ale chcę użyć sudo na serwerze: C-x C-f /sudo::user@server/home/user/file Ale to daje mi uprawnienia sudo na moim komputerze lokalnym, …
114 emacs  ssh  sudo  tramp 

7
Zidentyfikuj użytkownika w skrypcie Bash wywołanym przez sudo
Jeśli utworzę skrypt /root/bin/whoami.shzawierający: #!/bin/bash whoami a ten skrypt jest wywoływany przez użytkownika z odpowiednio skonfigurowanym sudo, to wskaże root Czy istnieje szybki sposób uzyskania rzeczywistego użytkownika w skrypcie, czy też będę musiał uciekać się do parametrów przekazanych wraz z tą nazwą użytkownika?
108 linux  bash  sudo 

2
uprawnienia do danych www?
Mam więc katalog w / var / www (nazywany ciastem) i muszę zezwolić www-data na zapis do niego, ale chcę też pisać do niego (bez konieczności używania sudo). Boję się zmienić uprawnienia na 777 na wypadek, gdyby inny użytkownik na moim komputerze (lub haker) próbował zmodyfikować pliki w tym katalogu. …
108 apache  permissions  sudo 

4
Jakie są zagrożenia związane z uruchomieniem „sudo pip”?
Czasami napotykam komentarze lub odpowiedzi, które wyraźnie stwierdzają, że bieganie pippod sudojest „niewłaściwe” lub „złe”, ale są przypadki (w tym sposób, w jaki skonfigurowałem zestaw narzędzi), w których jest to znacznie prostsze lub nawet konieczne uruchom to w ten sposób. Jakie są zagrożenia związane z bieganiem pippod sudo? Zwróć uwagę, …
99 python  security  pip  sudo 

9
Kompozytor: file_put_contents (./ composer.json): nie udało się otworzyć strumienia: Odmowa uprawnień
Próbuję zainstalować Prestissimo na serwerze Ubuntu 16.04, ale prowadzi to do błędu: $ composer global require "hirak/prestissimo:^0.3" Changed current directory to /home/kramer65/.composer [ErrorException] file_put_contents(./composer.json): failed to open stream: Permission denied require [--dev] [--prefer-source] [--prefer-dist] [--no-progress] [--no-update] [--no-scripts] [--update-no-dev] [--update-with-dependencies] [--ignore-platform-reqs] [--prefer-stable] [--prefer-lowest] [--sort-packages] [-o|--optimize-autoloader] [-a|--classmap-authoritative] [--] [<packages>]... Jestem zalogowany jako …


5
Użyj sudo z hasłem jako parametrem [zamknięte]
Zamknięte. To pytanie jest nie na temat . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby było na temat przepełnienia stosu. Zamknięte 8 lat temu . Popraw to pytanie Chciałbym uruchomić sudo z moim hasłem jako parametrem, abym mógł go użyć jako skryptu. próbowałem sudo -S mypassword …
85 linux  bash  sudo 
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.