Dołącz do tablicy w Objective-C


129

Szukam metody zamiany NSMutableArray na ciąg. Czy jest coś na równi z tą metodą tablicową Rubiego?

>> array1 = [1, 2, 3]
>> array1.join(',')
=> "1,2,3"

Twoje zdrowie!

Odpowiedzi:


276
NSArray  *array1 = [NSArray arrayWithObjects:@"1", @"2", @"3", nil];
NSString *joinedString = [array1 componentsJoinedByString:@","];

componentsJoinedByString: połączy komponenty w tablicy za pomocą określonego ciągu i zwróci ciąg znaków reprezentujący tablicę.


17

Metoda, której szukasz, to componentsJoinedByString.

NSArray  *a = [NSArray arrayWithObjects:@"1", @"2", @"3", nil];//returns a pointer to NSArray
NSString *b = [a componentsJoinedByString:@","];//returns a pointer to NSString
NSLog(@"%@", b); // Will output 1,2,3

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.