Chunk.entrypoints: użyj Chunks.groupsIterable i zamiast tego filtruj według wystąpienia Entrypoint


91

Widzę następujące błędy podczas próby uruchomienia mojej aplikacji ...

> css-modules@1.0.0 start /Users/johnnynolan/Repos/css-modules

webpack && otwórz index.html

(node:5706) DeprecationWarning: Tapable.plugin is deprecated. Use new API on `.hooks` instead
/Users/johnnynolan/Repos/css-modules/node_modules/webpack/lib/Chunk.js:802
    throw new Error(
    ^

Error: Chunk.entrypoints: Use Chunks.groupsIterable and filter by instanceof Entrypoint instead
  at Chunk.get (/Users/johnnynolan/Repos/css-modules/node_modules/webpack/lib/Chunk.js:802:9)
  at /Users/johnnynolan/Repos/css-modules/node_modules/extract-text-webpack-plugin/dist/index.js:176:48
  at Array.forEach (<anonymous>)
  at /Users/johnnynolan/Repos/css-modules/node_modules/extract-text-webpack-plugin/dist/index.js:171:18
  at AsyncSeriesHook.eval [as callAsync] (eval at create (/Users/johnnynolan/Repos/css-modules/node_modules/tapable/lib/HookCodeFactory.js:24:12), <anonymous>:7:1)
  at AsyncSeriesHook.lazyCompileHook [as _callAsync] (/Users/johnnynolan/Repos/css-modules/node_modules/tapable/lib/Hook.js:35:21)
  at Compilation.seal (/Users/johnnynolan/Repos/css-modules/node_modules/webpack/lib/Compilation.js:1203:27)
  at hooks.make.callAsync.err (/Users/johnnynolan/Repos/css-modules/node_modules/webpack/lib/Compiler.js:547:17)
  at _err0 (eval at create (/Users/johnnynolan/Repos/css-modules/node_modules/tapable/lib/HookCodeFactory.js:24:12), <anonymous>:11:1)
  at _addModuleChain (/Users/johnnynolan/Repos/css-modules/node_modules/webpack/lib/Compilation.js:1054:12)
  at processModuleDependencies.err (/Users/johnnynolan/Repos/css-modules/node_modules/webpack/lib/Compilation.js:980:9)
  at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:131:7)
  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
  npm ERR! code ELIFECYCLE
  npm ERR! errno 1
  npm ERR! css-modules@1.0.0 start: `webpack && open index.html`
  npm ERR! Exit status 1
  npm ERR! 
  npm ERR! Failed at the css-modules@1.0.0 start script.
  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
  npm ERR! A complete log of this run can be found in:
  npm ERR!   /Users/johnnynolan/.npm/_logs/2018-07-17T14_04_42_021Z-debug.log

Moduły css mogą coś rzucać. Opublikuj cały ślad stosu i konfigurację
pakietu internetowego

Proponuję zmienić pytanie na coś bardziej zbliżonego do „Jak mogę to rozwiązać?” zamiast „Czy ktoś to widział wcześniej?”
Amy,

3
extract-text-plugin nie działa z Webpack v4
IVO GELOV

Odpowiedzi:


190
npm install extract-text-webpack-plugin@next

To załatwiło sprawę dla mnie!


1
@Next przyniosło mi „^ 4.0.0-beta.0”, dokładnie to, czego potrzebowałem. Dziękuję Ci.
Paula Fleck

82

Większość komentarzy tutaj https://github.com/webpack-contrib/extract-text-webpack-plugin/issues/701 wskazuje na extract-text-pluginzmianę na mini-css-extract-plugin.

Z repozytorium Github extract-text-webpack-plugin https://github.com/webpack-contrib/extract-text-webpack-plugin

⚠️ Odkąd webpack v4, wtyczka extract-text-webpack-plugin nie powinna być używana do css. Zamiast tego użyj mini-css-extract-plugin.

Udaj się do mini-css-extract-plugininstrukcji wymiany / aktualizacji https://github.com/webpack-contrib/mini-css-extract-plugin


21

Tak, mam ten sam problem z pakietem internetowym 4.10.2. Problem został rozwiązany po tym, jak zamienić extract-css-chunks-webpack-pluginTO mini-css-extract-plugin.

Oto zmiany konfiguracji pakietu internetowego:

-const ExtractCssChunks = require('extract-css-chunks-webpack-plugin')
+const MiniCssExtractPlugin = require("mini-css-extract-plugin");

module.exports = {
 name: 'client',
 target: 'web',
 module: {
  rules: [
   {
    test: /\.css$/,
-    use: ExtractCssChunks.extract({
-     use: 'css-loader'
-    })
+    use: [
+     {
+      loader: MiniCssExtractPlugin.loader,
+     },
+     "css-loader"
+    ]
   }
  ]
 },
// 
// other config........
//
  plugins: [
-  new ExtractCssChunks(),
+  new MiniCssExtractPlugin({
+    filename: `components/[name].css`
+  }),
   //
   // other config........
   //
  ]

Mam nadzieję, że to pomoże.


Rzeczywiście pomogło to bardziej niż powyższe odpowiedzi. Dziękuję Ci.
Paolo Stefan

7

Miałem Poprawiono błąd przy użyciu wersji 4.0.0-beta.0z extract-text-webpack-plugin.


4
Aktualizacja do wersji 4.0.0-beta.0 rozwiązała również mój problem
JillAndMe,

VS Code nie ma automatycznego uzupełniania dla 4.x, więc dziękuję za zapisanie mi kolejnego wyszukiwania w Google z wyraźną wersją.
steven87vt

jaka to ścieżka
Grald,
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.