Rzutnia pionowa otrzymała nieograniczoną wysokość


132

To jest mój kod:

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return new Material(
   color: Colors.deepPurpleAccent,
   child: new Column(
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
     children:<Widget>[new GridView.count(crossAxisCount: _column,children: new List.generate(_row*_column, (index) {
      return new Center(
        child: new CellWidget()
      );
     }),)]
   )
  );
 }

Wyjątek następujący:

I/flutter ( 9925): ══╡ EXCEPTION CAUGHT BY RENDERING LIBRARY ╞═════════════════════════════════════════════════════════
I/flutter ( 9925): The following assertion was thrown during performResize():
I/flutter ( 9925): Vertical viewport was given unbounded height.
I/flutter ( 9925): Viewports expand in the scrolling direction to fill their container.In this case, a vertical
I/flutter ( 9925): viewport was given an unlimited amount of vertical space in which to expand. This situation
I/flutter ( 9925): typically happens when a scrollable widget is nested inside another scrollable widget.
I/flutter ( 9925): If this widget is always nested in a scrollable widget there is no need to use a viewport because
I/flutter ( 9925): there will always be enough vertical space for the children. In this case, consider using a Column
I/flutter ( 9925): instead. Otherwise, consider using the "shrinkWrap" property (or a ShrinkWrappingViewport) to size
I/flutter ( 9925): the height of the viewport to the sum of the heights of its children.
I/flutter ( 9925): 
I/flutter ( 9925): When the exception was thrown, this was the stack:
I/flutter ( 9925): #0   RenderViewport.performResize.<anonymous closure> (package:flutter/src/rendering/viewport.dart:827:15)
I/flutter ( 9925): #1   RenderViewport.performResize (package:flutter/src/rendering/viewport.dart:880:6)
I/flutter ( 9925): #2   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1555:9)

możesz także użyć prostego kontenera zamiast kolumny (głównie dla więcej niż jednego widżetu podrzędnego).
Napolean

Kompilacja widżetu (kontekst BuildContext) {return new Material (color: Colors.deepPurpleAccent, child: new Container (alignment: Alignment.center, child: new GridView.count (crossAxisCount: _column, children: new List.generate (_row * _column, (index) {return new Center (child: new CellWidget ());})),)); - Ten kod również nie pomaga @Napolean
pallav bohara

spróbuj dodać mainAxisSize do max w kolumnie Column i zobacz, czy to pomaga.
pblead26

Spójrz na to, czy działa, bo myślę, że powinno być zrobione: stackoverflow.com/a/61708887/10563627
Paresh Mangukiya

Odpowiedzi:165

Zwykle dzieje się tak, gdy próbujesz użyć ListView/ GridViewwewnątrz a Column, istnieje wiele sposobów rozwiązania tego problemu, wymieniam kilka tutaj.

 1. owinąć ListViewwExpanded

  Column(
   children: <Widget>[
    Expanded( // wrap in Expanded
     child: ListView(...),
    ),
   ],
  )
  
 2. Wrap ListVieww SizedBoxi dać ograniczonymheight

  Column(
   children: <Widget>[
    SizedBox(
     height: 400, // fixed height
     child: ListView(...),
    ),
   ],
  )
  
 3. Użyj shrinkWrap: truew ListView.

  Column(
   children: <Widget>[
    ListView(
     shrinkWrap: true, // use this
    ),
   ],
  )
  

5
Próbowałem z pionowym widokiem listy zawierającym poziomy widok listy. Tylko metoda sizebox zadziałałaby, ale jej wysokość jest zbyt nakazowa. Jak inaczej to zrobić?
fraktal

1
shrinkWrap: truewykonał robotę
Ali80

1
To jest odpowiedź.
vishalknishad

To jest to, czego szukałem. Czy możesz dodać zalety i wady każdego wyboru?
emragins

To mi bardzo pomogło. Dzięki @CopsOnRoad
Rabat Kobby

34

Tak więc wszyscy opublikowali odpowiedzi, ale nikt nie chciał wyjaśnić, dlaczego: skopiuję dokumentację na temat shrinkWrap:

Czy zakres widoku przewijania w [scrollDirection] powinien być określony przez przeglądaną zawartość.

Jeśli widok przewijania nie zmniejsza zawijania, widok przewijania rozszerzy się do maksymalnego dozwolonego rozmiaru w [scrollDirection]. Jeśli widok przewijania ma nieograniczone ograniczenia w [scrollDirection], to [shrinkWrap] musi mieć wartość true.

Obkurczanie zawartości widoku przewijania jest znacznie droższe niż rozszerzanie do maksymalnego dozwolonego rozmiaru, ponieważ zawartość może się rozszerzać i kurczyć podczas przewijania, co oznacza, że ​​rozmiar widoku przewijania należy ponownie obliczyć za każdym razem, gdy zmienia się pozycja przewijania.

Domyślnie false.

A więc biorąc pod uwagę słownictwo dokumentów, toListView , co się tutaj dzieje, to sytuacja, w której mamy nieograniczone ograniczenia (w kierunku, w którym przewijamy), więc ListViewbędzie narzekać, że:

... rzutnia pionowa otrzymała nieograniczoną ilość miejsca na rozszerzenie w pionie.

Po prostu ustawiając shrinkWrapna, trueupewnisz się, że zawija rozmiar zdefiniowany przez zawartość. Przykładowy kod do zilustrowania:

// ...
 ListView(
  // Says to the `ListView` that it must wrap its
  // height (if it's vertical) and width (if it's horizontal).
  shrinkWrap: true,
 ),
// ...

Tak jest z twoim kodem, niemniej jednak sugestia @ Rémi jest najlepsza w tym przypadku, używając Alignzamiast a Column.


28

umieść widok siatki w widżecie elastycznym lub rozszerzonym

return new Material(
  color: Colors.deepPurpleAccent,
  child: new Column(
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
    children:<Widget>[
     Flexible(
     child: GridView.count(crossAxisCount: _column,children: new List.generate(_row*_column, (index) {
     return new Center(
       child: new CellWidget(),
     );
    }),))]
  )
);

1
Rozwinięto i dodano shrinkWrap: truedo GridView.
Wilmer

14

Taka sytuacja ma zwykle miejsce, gdy przewijalny widżet jest zagnieżdżony w innym przewijalnym widżecie.

W moim przypadku używam GridView wewnątrz kolumny i zgłasza ten błąd.

Widżet GridView ma shrinkWrapparametr właściwości / nazwany, aby go ustawić, truemój problem został rozwiązany.

GridView.count(
 shrinkWrap: true,
 // rest of code
)

10

Nie używaj Columndo wyrównywania jednego dziecka. Użyj Alignzamiast tego.

  new Align(
   alignment: Alignment.topCenter,
   child: new GridView(),
  )

To chociaż rozwiązało mój błąd, ale nadal nie jestem w stanie wyśrodkować widoku GridView w pionie. Pokazuje to samo co poprzednio. Wypróbowałem wszystkie flagi dla wyrównania. * Czego mi brakuje?
pallav bohara

6

Chociaż shrinkWrapzrób to, ale nie możesz przewijać ListView.

Jeśli potrzebujesz funkcji przewijania, możesz dodać physicswłaściwość:

ListView.builder(
  scrollDirection: Axis.vertical,
  shrinkWrap: true,
  physics: ScrollPhysics(),
...

5

Ta odpowiedź jest oparta na północy @CopsOnRoad

Dzieje się tak, ponieważ ListView/GridViewwidget nie ma rodzica, który mógłby przyjąć jego rozmiar, więc jego wysokość jest nieskończona, a trzepotanie nie zna wysokości ListView i nie może renderować.

 1. Rozwiązanie pierwsze: stała wysokość

  Zawiń go bezpośrednio za pomocą Containerlub, SizedBoxaby zapisać martwą wysokość.

  Column(
   children: <Widget>[
    SizedBox(
     height: 400, // fixed height
    child: ListView(...),
    ),
   ],
  )
  

To jest w porządku, ale jeśli wysokość musi być dostosowana, nie zadziała, jeśli to napiszesz.

 1. Rozwiązanie drugie: shrinkWrap: true

  Spróbuj shrinkWrap: truez physics: ScrollPhysics()przewijaniem

  shrinkWrap: truejest trochę jak w Androidzie wrap_content.

  ListView.builder(
    scrollDirection: Axis.vertical,
    shrinkWrap: true,
    physics: ScrollPhysics()
  ...
  

Jednak po skompilowaniu na dole strony pojawi się długie żółte ostrzeżenie.

Więc nadal nie mogę

 1. Rozwiązanie trzecie: rozszerzone lub elastyczne

  Flexible Jest elastycznym układem we flutter, odpowiednikiem LinearLayout w systemie Android.

  Jest jeden w Elastyczny flexAtrybut, równy ciężar_układu, zajmuje całe pozostałe miejsce.

  Więc możemy zawinąć ListView elastycznym.

  Column(
   children: <Widget>[
    Expanded( 
     child: ListView(...),
    ),
   ],
  )
  

Ta odpowiedź opiera się na: rzutni pionowej dano nieograniczoną wysokość.


Wszystkie z nich są już objęte moim rozwiązaniem Paresh. Mam nadzieję, że dodałeś coś nowego.
CopsOnRoad

Tak, wiem, ale próbowałem wyjaśnić to rozwiązanie, nawet myślę, że powinienem wspomnieć o tobie jako
uznaniu

1

przetestuj ten dla drugiego widoku listy

ListView.builder(
      physics: NeverScrollableScrollPhysics(),

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.