Jak zrzucić tylko określone tabele z MySQL?


Odpowiedzi:


180
Usage: mysqldump [OPTIONS] database [tables]

to znaczy

mysqldump -u username -p db_name table1_name table2_name table3_name > dump.sql

6

Jeśli jesteś na komputerze lokalnym, użyj tego polecenia

/usr/local/mysql/bin/mysqldump -h127.0.0.1 --port = 3306 -u [username] -p [password] --databases [db_name] --tables [tablename] > /to/path/tablename.sql;

W przypadku komputera zdalnego użyj poniżej jednego

/usr/local/mysql/bin/mysqldump -h [remoteip] --port = 3306 -u [username] -p [password] --databases [db_name] --tables [tablename] > /to/path/tablename.sql;

Świetny! tylko jeśli dodasz, --where="CONDITION='VALUE'"byłoby świetnie
Musa Haidari
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.