Testowanie ViewPager (i CursorLoader) za pomocą Robolectric


91

Czy ktoś wie, jak przetestować następującą konfigurację za pomocą Robolectric?

Fragment zawierający ViewPager, dane załadowane za pomocą CursorLoader.

Z poniższym kodem CursorLoader nigdy nie jest umieszczany w adapterze pagera widoku. Utknąłem na await()telefonie.

EventsFragmentTest.java:

@RunWith(CustomRobolectricTestRunner.class)
public class EventsFragmentTest extends AbstractDbAndUiDriver
{
  // which element in the view pager we are testing
  private static final int      TEST_INDEX = 0;

  protected SherlockFragmentActivity mActivity;
  protected EventsFragment_     mFragment;

  @Override
  @Before
  public void setUp() throws Exception
  {
    // create activity to hold the fragment
    this.mActivity = CustomRobolectricTestRunner.getActivity();

    // create and start the fragment
    this.mFragment = new EventsFragment_();
  }

  @Test
  public void sanityTest()
  {
    // create an event
    final Event event = this.createEvent();

    // create mock cursor loader
    final Cursor cursor = this.createMockEventCursor(event);
    this.mFragment.setCursorLoader(mock(CursorLoader.class));
    when(this.mFragment.getCursorLoader().loadInBackground()).thenReturn(cursor);
    CustomRobolectricTestRunner.startFragment(this.mActivity, this.mFragment);

    await().atMost(5, SECONDS).until(this.isCursorLoaderLoaded(), equalTo(true));

    // check for data displayed
    final TextView title = this.getTextView(R.id.event_view_title);
    final TextView text = this.getTextView(R.id.event_view_text);

    // exists and visible is enough for now
    this.getImageView(R.id.event_view_image);

    assertThat(title.getText().toString(), equalTo(event.getTitle()));
    assertThat(text.getText().toString(), is(event.getText()));

    // clean up
    cursor.close();
  }

  @Override
  protected View getRootView()
  {
    return ((ViewPager) this.mFragment.getView().findViewById(R.id.events_pager)).getChildAt(TEST_INDEX);
  }

  private Callable<Boolean> isCursorLoaderLoaded()
  {
    return new Callable<Boolean>()
    {
      public Boolean call() throws Exception
      {
        return EventsFragmentTest.this.mFragment.isCursorLoaderLoaded(); // The condition that must be fulfilled
      }
    };
  }

  /**
   * Create an event
   * 
   * @return
   */
  protected Event createEvent()
  {
    // create a random event
    final Event event = new Event();
    event.setImage(null);
    event.setLink("/some/link/" + RandomUtils.getRandomString(5)); //$NON-NLS-1$
    event.setResourceUri("/rest/uri/" + RandomUtils.getRandomDouble()); //$NON-NLS-1$
    event.setText("this is a test object " + RandomUtils.getRandomString(5)); //$NON-NLS-1$
    return event;
  }

  protected Cursor createMockEventCursor(final Event event)
  {
    // Create a mock cursor.
    final Cursor cursor = new CursorWrapper(mock(MockCursor.class));

    when(cursor.getCount()).thenReturn(1);
    when(cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(EventTable.COLUMN_TEXT))).thenReturn(event.getText());
    when(cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(EventTable.COLUMN_TITLE))).thenReturn(event.getTitle());
    when(cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(EventTable.COLUMN_IMAGE))).thenReturn(event.getImage());
    when(cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(EventTable.COLUMN_LINK))).thenReturn(event.getLink());
    when(cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(EventTable.COLUMN_RESOURCE_URI))).thenReturn(
            event.getResourceUri());

    // return created event
    return cursor;
  }

}

EventsFragment.java

@EFragment(resName = "events_fragment")
public class EventsFragment extends SherlockFragment implements LoaderCallbacks<Cursor>
{
  @ViewById(R.id.events_pager)
  protected ViewPager       mPager;

  @ViewById(R.id.events_indicator)
  protected CirclePageIndicator  mIndicator;

  @Pref
  protected ISharedPrefs_     mPreferences;

  protected EventsFragmentAdapter pageAdapter;

  private CursorLoader      mCursorLoader;

  /**
   * initialise the cursoradapter and the cursor loader manager.
   */
  @AfterViews
  void init()
  {
    final SherlockFragmentActivity activity = this.getSherlockActivity();

    this.pageAdapter = new EventsFragmentAdapter(activity.getSupportFragmentManager(), null);
    this.mPager.setAdapter(this.pageAdapter);
    this.mIndicator.setViewPager(this.mPager);
    this.getLoaderManager().initLoader(this.mPager.getId(), null, this);
  }

  /* (non-Javadoc)
   * @see android.support.v4.app.LoaderManager.LoaderCallbacks#onCreateLoader(int, android.os.Bundle)
   */
  @Override
  public Loader<Cursor> onCreateLoader(final int arg0, final Bundle arg1)
  {
    if (this.mCursorLoader == null)
    {
      // set sort to newest first
      final String sortOrder = BaseColumns._ID + " DESC"; //$NON-NLS-1$

      this.mCursorLoader = new CursorLoader(this.getActivity(), EventContentProvider.CONTENT_URI,
              EventTable.getProjection(), AbstractDbTable.getWhereCondition(null),
              AbstractDbTable.getWhereArgs(this.mPreferences, null), sortOrder);
    }
    return this.mCursorLoader;
  }

  /* (non-Javadoc)
   * @see android.support.v4.app.LoaderManager.LoaderCallbacks#onLoadFinished(android.support.v4.content.Loader, java.lang.Object)
   */
  @Override
  public void onLoadFinished(final Loader<Cursor> arg0, final Cursor cursor)
  {
    this.pageAdapter.swapCursor(cursor);

  }

  /* (non-Javadoc)
   * @see android.support.v4.app.LoaderManager.LoaderCallbacks#onLoaderReset(android.support.v4.content.Loader)
   */
  @Override
  public void onLoaderReset(final Loader<Cursor> arg0)
  {
    this.pageAdapter.swapCursor(null);
  }

  /**
   * Required for testing only.
   * 
   * @param cursorLoader
   */
  public void setCursorLoader(final CursorLoader cursorLoader)
  {
    this.mCursorLoader = cursorLoader;
  }

  /**
   * Required for testing only.
   * 
   * @param cursorLoader
   */
  public CursorLoader getCursorLoader()
  {
    return this.mCursorLoader;
  }

  public boolean isCursorLoaderLoaded()
  {
    return (this.pageAdapter.getCursor() != null);
  }
}

6
Wygląda na to, że próbujesz napisać więcej testów systemowych niż testów jednostkowych. Czy to prawidłowe założenie? Jeśli tak, to można by to zrobić dużo łatwiej z Robotium lub Espresso. Robolectric jest bardzo pomocny, gdy próbujesz napisać testy jednostkowe lub integracyjne, które mają odniesienia do systemu Android, ale nie testujesz tego, co zobaczy użytkownik.
Elliott,

Tęsknię za głosem, Robolectric próbuje pomóc Ci przetestować to, co widzi użytkownik. Problem, który myślę, że się napotkasz, polega na tym, że musisz napisać zbyt dużo kodu bootowania, który prawdopodobnie nie przetestuje poprawnej ścieżki kodu w środowisku produkcyjnym, a próba użycia czasowego oczekiwania generalnie sprawia, że ​​test jest kruchy, ponieważ nie wiadomo, jak tak długo, jak zajmie zadania synchronizacji.
Elliott,

Próbuję uzyskać szybkie testy. Mogę i często piszę testy w Robotium, ale działają one znacznie wolniej niż Robolectric. Idealnym światem dla mnie byłby brak konfiguracji, wsparcia i utrzymania 2 zestawów testów. Taki był mój zamiar tutaj.
Corey Scott,

1
Tylko myśl, Robolectric.runBackgroundTasks();coś dobrego - prawdopodobnie zamiastawait
weston

1
Zgadzam się z @Elliott, że próbujesz stworzyć testy integracyjne lub testy scenariuszy, takie jak testy jednostkowe, i nie do tego to służyło, jeśli chcesz włamać się i nadużywać robolectric, ale ma to swoją cenę. Robolectric udostępnia tylko kody pośredniczące, a nie klasy.
codeScriber

Odpowiedzi:


1

Nie jestem pewien, ale założyłbym się, że kod wewnętrzny próbuje użyć an AsyncTaskdo wywołania metody ładowania kursora loadInBackground(). Być może widzisz impas, ponieważ AsyncTaskpróby wywołania onPostExecute(). To wywołanie spróbuje uruchomić się w głównym wątku interfejsu użytkownika, który jest wątkiem procedury testowej. To nigdy nie może się zdarzyć, ponieważ utknąłeś w oczekiwaniu ze swoją procedurą testową na stosie wywołań.

Spróbuj przenieść swoją makietę na wyższy poziom, tak aby w tle testu nic się tak naprawdę nie działo. google `AsyncTask testów jednostkowych android impasu” , aby zobaczyć przykłady, gdzie inni wpadł podobnych problemów.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.