Jak przechowywać wynik zapytania w zmiennej za pomocą mysql


92
SET @v1 := SELECT COUNT(*) FROM user_rating;
SELECT @v1

Kiedy wykonuję to zapytanie ze setzmienną, ten błąd jest wyświetlany.

Error Code : 1064
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use
near 'SELECT count(*) FROM user_rating' at line 1

Execution Time : 00:00:00:000
Transfer Time  : 00:00:00:000
Total Time     : 00:00:00:000

(1 row(s) returned)
Execution Time : 00:00:00:343
Transfer Time  : 00:00:00:000
Total Time     : 00:00:00:343

Odpowiedzi:


149

Otocz, który wybierzesz w nawiasach.

SET @v1 := (SELECT COUNT(*) FROM user_rating);
SELECT @v1;

12
Czy to zapytanie podrzędne powinno zawierać tylko 1 wiersz i 1 kolumnę? 1. #1242 - Subquery returns more than 1 row , 2.#1241 - Operand should contain 1 column(s)
Shafizadeh

1
@RajatGupta: gdzie to uruchamiasz? I zdefiniuj „nie działa”.
Sergio Tulentsev

3
@Shafizadeh: tak, to podzapytanie powinno zwrócić tylko jeden wiersz i kolumnę
Sergio Tulentsev

1
@Black: być może niektóre inne odpowiedzi będą działać.
Sergio Tulentsev,

2
Wygląda na to, że wartością zwracaną musi być jeden, a nie lista wartości
Victor S

35

Dodatkowo, jeśli chcesz ustawić wiele zmiennych naraz jednym zapytaniu można użyć innej składni dla ustawiania zmiennych, które idzie tak: SELECT @varname:=value.

Praktyczny przykład:

SELECT @total_count:=COUNT(*), @total_price:=SUM(quantity*price) FROM items ...

8

Użyj tego

 SELECT weight INTO @x FROM p_status where tcount=['value'] LIMIT 1;

przetestowane i działa dobrze ...


co []oznaczają nawiasy w tym stwierdzeniu?
amin

nic to tylko zastępczy pominąć [] i po prostu umieścić swoją wartość w apostrofach
Aman Maurya

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.