Jak możemy wydrukować zmienną tablicową w pliku dziennika Magento 2?


14

Próbuję wydrukować zawartość zmiennej tablicowej do pliku dziennika.

W Magento 1 było to możliwe Mage::log(print_r($arr, 1), null, 'logfile.log');

Dla Magento 2 w pliku klasy napisałem następujący kod:

protected $_logger;

  public function __construct(\Psr\Log\LoggerInterface $logger) {
    $this->_logger = $logger;
  }


private function getValuesAsHtmlList(\Magento\Framework\Object $object) {
    $options = $this->getOptions($object);
    //$this->_logger->addDebug($options );
    $this->_logger->log(100,null,$options);
  }

Kiedy wykonać kod po wyczyszczeniu pamięci podręcznej Debug.logi system.logpliki nie są pokazujący zawartość tablicy.

Udostępnij, jeśli ktoś ma o tym jakieś pojęcie.

Odpowiedzi:


17

Załóżmy, że twoja tablica jest

$a = array ('a' => 'apple', 'b' => 'banana', 'c' => array ('x', 'y', 'z'));

następnie musisz napisać poniższy kod, aby zapisać odpowiedni format tablicy w pliku dziennika

$this->_logger->log(100,print_r($a,true));

Zostanie wydrukowany w tobie plik dziennika

[2015-11-09 06:58:27] main.DEBUG: Array
(
  [a] => apple
  [b] => banana
  [c] => Array
    (
      [0] => x
      [1] => y
      [2] => z
    )

)
 {"is_exception":false} []

10

Zobacz deklarację metody dziennika

public function \Psr\Log\LoggerInterface::log($level, $message, array $context = array());

Potrzebujesz kodu typu

$this->_logger->log(100, json_encode($options));

Sambym print_r ($ options, true) sam zamiast kodowania json. Ale preferencje \ o /
Barry Carlyon

4
jeszcze lepiej:$this->_logger->debug(json_encode($options));
nevvermind

2

Ta metoda działa dla mnie dobrze.

$this->logger->info(print_r($myArray, true));

Następnie sprawdź swój system.logplik.


0
protected $_logger;

  public function __construct(\Psr\Log\LoggerInterface $logger) {
    $this->_logger = $logger;
  }

public function logs(){
 $level='log';
$this->_logger->log($level,'errorlog1234', array( array('test1'=>'123', 'test2' => '456'), array('a'=>'b') ));

}

Spróbuj To wypisze tablicę. Testowane!


0

Do tablicy, a także obiektu wystarczy użyć

public function __construct(\Psr\Log\LoggerInterface $logger) {
    $this->_logger = $logger;
  }

public function logs(){

$this->logger->info(print_r($orderData, true));
}

i sprawdź dane wyjściowe w /var/log/debug.logpliku


0

Widzę, że plik podstawowy używa var_export:

//File: vendor/magento/module-paypal/Model/AbstractIpn.php
/**
 * Log debug data to file
 *
 * @return void
 */
protected function _debug()
{
  if ($this->_config && $this->_config->getValue('debug')) {
    $this->logger->debug(var_export($this->_debugData, true));
  }
}
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.