Filtr Magento 2 nie działa, gdy kolumna niestandardowa jest dodawana do siatki sprzedaży za pomocą komponentu interfejsu użytkownika


9

Dodałem kolumnę niestandardową track_numberdo sprzedaży >> Siatka zamówień w Backend.

<vendor_name>/Sales/view/adminhtml/ui_component/sales_order_grid.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <listing xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:module:Magento_Ui:etc/ui_configuration.xsd">
  <columns name="sales_order_columns">
    <column name="track_number" class="<vendor_name>\Sales\Ui\Component\Listing\Column\OrderGrid">
      <argument name="data" xsi:type="array">
        <item name="js_config" xsi:type="array">
          <item name="component" xsi:type="string">Magento_Ui/js/grid/columns/column</item>
        </item>
        <item name="config" xsi:type="array">
          <item name="visible" xsi:type="boolean">true</item>
          <item name="dataType" xsi:type="string">text</item>
          <item name="align" xsi:type="string">left</item>
          <item name="filter" xsi:type="string">text</item>
          <item name="label" xsi:type="string" translate="true">Tracking #</item>
        </item>
      </argument>
    </column>
  </columns>
</listing>

Stwórz <vendor_name>\Sales\Ui\Component\Listing\Column\OrderGrid

<?php
/**
 * Copyright © 2013-2017 Magento, Inc. All rights reserved.
 * See COPYING.txt for license details.
 */
namespace <vendor_name>\Sales\Ui\Component\Listing\Column;

use Magento\Ui\Component\Listing\Columns\Column;
use Magento\Framework\View\Element\UiComponent\ContextInterface;
use Magento\Framework\View\Element\UiComponentFactory;
use Magento\Sales\Model\ResourceModel\Order\CollectionFactory;
use Magento\Framework\Escaper;

/**
 * Cart crosssell list
 *
 * @author   Magento Core Team <core@magentocommerce.com>
 */
class OrderGrid extends Column
{
  /** @var \Magento\Sales\Api\Data\OrderInterface $order **/
  protected $_orderCollectionFactory;

  protected $_objectManager;

  /**
   * @var Escaper
   */
  protected $escaper;

  public function __construct(
    ContextInterface $context,
    UiComponentFactory $uiComponentFactory,
    Escaper $escaper,
    CollectionFactory $orderCollection,
    \Magento\Framework\ObjectManagerInterface $objectManager,
    array $components = [],
    array $data = []
  ) {
    $this->_orderCollectionFactory = $orderCollection;
    $this->_objectManager = $objectManager;
    $this->escaper = $escaper;

    parent::__construct($context, $uiComponentFactory, $components, $data);
  }

  public function getOrderTracking($id)
  {
    $order = $this->_objectManager->create('\Magento\Sales\Model\Order')->loadByIncrementId($id);
    $trackNumber = "";
    foreach ($order->getTracksCollection() as $_track) {
      $trackNumber = $_track->getNumber();
    }

    return $trackNumber;
  }

  public function prepareDataSource(array $dataSource)
  {   
    if (isset($dataSource['data']['items'])) {

      foreach ($dataSource['data']['items'] as &$item) {
        $trackNumber = $this->getOrderTracking($item['increment_id']);
        $item[$this->getData('name')] = $this->escaper->escapeHtml($trackNumber);
      }
    }

    return $dataSource;
  }

}

Powyższy kod pomaga pobrać dane śledzenia i dołączyć kolumnę do siatki zamówień, ale do sortowania lub filtrowania tej niestandardowej kolumny muszę zastąpić model kolekcji siatki \Magento\Sales\Model\ResourceModel\Order\Grid\Collection.php

<?php
/**
 * Copyright © 2013-2017 Magento, Inc. All rights reserved.
 * See COPYING.txt for license details.
 */
namespace <vendor_name>\Sales\Model\ResourceModel\Order\Grid;

use Magento\Framework\Data\Collection\Db\FetchStrategyInterface as FetchStrategy;
use Magento\Framework\Data\Collection\EntityFactoryInterface as EntityFactory;
use Magento\Framework\Event\ManagerInterface as EventManager;
use Psr\Log\LoggerInterface as Logger;

/**
 * Order grid collection
 */
class Collection extends \Magento\Sales\Model\ResourceModel\Order\Grid\Collection
{
  protected function _renderFiltersBefore() 
  {
    $joinTable = $this->getTable('sales_shipment_track');

    $this->getSelect()->JoinInner($joinTable.' as ordertable','main_table.entity_id = ordertable.order_id', array('track_number', 'tacking_created_at'=> 'ordertable.created_at'));

    parent::_renderFiltersBefore();
  }
}

Wszystko idzie dobrze, ale z powodu tej kolekcji dołączenie do sales_shipment_tracktabeli Powoduje błąd naruszenia integralności domyślnego filtra, gdy mamy takie samo pole created_atlub statusponieważ otrzymamy tę samą kolumnę / pole w obu tabelach.

Problem polega na tym, jak zastosować filtr do niestandardowej kolumny bez wpływu na domyślną kolumnę?

Każda pomoc będzie mile widziana.

Odpowiedzi:


Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.