Magento 2: Jak odzyskać identyfikator URI administratora?


Odpowiedzi:


18

Możesz go pobrać z app/etc/env.phppliku,

Musisz uzyskać nazwę frontową z tego pliku i sufiks w swoim podstawowym adresie URL.

'backend' => 
 array (
  'frontName' => 'admin',
 ),

Teraz twoja wartość to http://127.0.0.1/magento2.1/admin

Usuń pamięć podręczną i sprawdź w przeglądarce.


27

Możesz uzyskać szczegółowe informacje za pomocą poniższego polecenia w swoim wystąpieniu Magento 2.

php bin/magento info:adminuri

możesz uzyskać wynik jak

Admin URI : /kqasuydi

Mam nadzieję, że jest to prosty i szybki sposób na zdobycie.1

Szybka odpowiedź (przez system plików):

Możesz także pobrać adres URL Magento 2 Admin w <your Magento install dir>/app/etc/env.php. Przykład odpowiedniej zawartości pliku:

'backend' =>
  array (
    'frontName' => 'admin_test',
  ),

Szybka odpowiedź (przy użyciu CLI):

php bin/magento info:adminuri

Gdzie newadminpathjest nowy URL administratora Magento 2


0

Przejdź do aplikacji / etc z katalogu głównego sklepu Magento 2. Tutaj możesz zobaczyć plik env.php i nazwę administratora:

<?php

return array (
 'backend' =>
 array (
   'frontName' => 'admin',
 )

Możesz także zmienić nazwę administratora, uruchamiając polecenie w katalogu głównym:

php bin/magento setup:config:set --backend-frontname="magento"

Powyższe polecenie zmieni nazwę administratora na magento. Dostęp do panelu administracyjnego można uzyskać pod adresem: www.domain.om/magento

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.