Jakie są zalety i wady ronda w porównaniu do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną?


29

Od dłuższego czasu trwa debata na temat rund (zwanych również rondami lub skrzyżowaniami) a skrzyżowaniami sygnalizacji świetlnej. Zwolennicy kół komunikacyjnych twierdzą, że między innymi są bezpieczniejsi niż skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Twierdzenie to zostało naukowo udowodnione. Z drugiej strony skrzyżowania na światłach są bardziej nieefektywne przestrzennie.

Nawet Mythbusters dołączyli do zabawy, testując wydajność (co jest jednym z głównych argumentów, którymi obie strony się martwią) każdej metody.

Dla porównania, oto krótkie zdjęcie ronda:

Rondo

I czterokierunkowego skrzyżowania sygnalizacji świetlnej:

Skrzyżowanie

Więc, jakie są plusy i minusy ronda kontra skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną?


7
film o niezwykłym rondzie: Magiczne rondo
Nick Alexeev

Twój link i zdjęcie odnoszą się do rond, ale termin „koło ruchu” najczęściej odnosi się do obrotowych. Czy możesz wyjaśnić, o które urządzenie drogowe pytasz?
Wyskakuje

2
@Pops, wierzę, że terminologia może się zmienić, a wszystkie trzy z tych terminów są często synonimami. Zaproponowałem edycję, aby dodać ujednoznacznienie w nawiasie w pierwszym zdaniu.
Adam Miller,

@AdamMiller Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale byłem na końcu długiego wykładu na ten temat od inżyniera ruchu, który dotyczył między innymi tego, że te terminy mają odrębne znaczenie i każdego, kto używa zamiennie to robi to źle.
Wyskakuje

Podejrzewa się, że mogą istnieć międzynarodowe różnice w znaczeniu tych terminów. Z pewnością jest w użyciu.
Flyto

Odpowiedzi:


27

Myślę, że mówisz o rondach, a nie o kołach.

Zaskakujące dla nas w Wielkiej Brytanii jest to, że Amerykanie uważają, że ronda to nowy pomysł. W Wielkiej Brytanii mamy tak wiele wariantów, od mini-rond aż po pełne skrzyżowania autostrad (gigantyczne rondo powyżej lub poniżej autostrady).

Rondo autostrady

Czy więc ronda zajmują więcej miejsca? Niekoniecznie jest to mini rondo:

Mini Rondo

To nic innego jak lekko wypukły obszar farby na drodze, nie są potrzebne żadne światła, możesz faktycznie jechać prosto nad nim, a nie wokół niego, jego głównym celem jest po prostu dyktowanie, kto ma pierwszeństwo drogi , aby wszyscy wiedzieli kto powinien ustąpić i kto powinien odejść.

W ruchliwym mieście lub miasteczku ronda nie działają dobrze, ponieważ nadmierny ruch z jednego kierunku z pierwszeństwem przejazdu może całkowicie zatrzymać cały inny ruch, powodując zator w innych kierunkach. Niektóre ronda mają światła lub sygnały szczytowe, aby temu zapobiec. Jedną wielką rzeczą jest to, że można je łatwo modyfikować (dodając światła, czyniąc je mini (możliwość przejechania), dodając kolejny punkt wejścia itp. Wszędzie poza miastami o dużym natężeniu ruchu są idealne.

Z punktu widzenia inżynierii drogowej ...

Głównymi zaletami są:

 • Tani w budowie
 • Zwinny (elastyczny / rozszerzalny)
 • Skalowalne, aby dopasować do dowolnego rozmiaru złącza
 • Zmienny (dodaj sygnały szczytowe, obwodnice, dodatkowe przychodzące drogi)
 • Modułowy (wyszukiwarka grafiki Google dla „podwójnego ronda”, „magicznego ronda”)
 • Łatwy i bezpieczny w użyciu dla sterowników (zasady nie zmieniają się w żadnej konfiguracji)
 • Pomaga w nawigacji złożonych skrzyżowań z prostych znaków drogowych (wystarczy policzyć zjazdy)

Minusy to:

 • Drażni kierowców na drogach krajowych, gdy chcesz po prostu ominąć
 • Nie nadaje się do ruchliwych sieci miejskich

1
Nawet przepływ wokół ronda zależy od tego, czy jest wystarczająco dużo miejsca / czasu, aby samochód mógł wjechać na rondo, gdy nic nie wychodzi z prawej strony. W ruchliwych sieciach miejskich ruch może być ciągły i bardzo gęsty z prawej strony, uniemożliwiając w ten sposób wjazd samochodom z innych wejść
Phizzy

14

Istnieje hierarchia skrzyżowań, którą można znaleźć w większości standardowych przewodników po projektach autostrad, takich jak obszerny brytyjski Podręcznik projektowania dróg i mostów .

Różne konstrukcje skrzyżowań mają różne pojemności pojazdów silnikowych i działają najlepiej przy różnych prędkościach. W miastach duże znaczenie ma zdolność połączeń: to ona decyduje o przepustowości sieci. Inaczej jest w przypadku autostrad, gdzie przepustowość łącza określa przepustowość sieci.

Konstrukcja skrzyżowania może uwzględniać wiele różnych czynników: dostępna przestrzeń; ruch pojazdów niemotorowych, łączność pieszych i tak dalej. Niemniej jednak, na kilka niefortunnych dziesięcioleci pod koniec 20 wieku, a nawet dzisiaj w mniej oświeconych miejsc, pojemność skrzyżowania była / jest używany jako na czynnik decydujący, aby wybrać, która forma skrzyżowania do użytku, w ramach ograniczeń przestrzennych. W innych miejscach jest to tylko jedna kwestia spośród wielu.

Złącza o największej przepustowości są rozdzielone klasą. Kolejne najwyższe to sygnalizowane ronda, następnie niesygnowane ronda, następnie sygnalizowane skrzyżowania, a następnie niesygnowane skrzyżowania mają najniższą pojemność.

To największe kryterium, które oddziela ronda od skrzyżowania. Wszystkie pozostałe czynniki są kwestią projektu, regulacji i wzorców zachowania: bezpieczeństwo wszystkich, wygoda dla pieszych, łatwość użytkowania dla rowerzystów, wpływ na krajobraz, koszty - każdy z nich może być lepszy dla rond lub gorszy dla rond, w zależności na konkretny projekt.


11

Rondo:

Plusy

 1. Jak wspomniałeś, wyniki testów Mythbusters wykazały, że ronda były o około 20% bardziej wydajne w przypadku samochodów, dobre dla dużego ruchu
 2. Pozwala przejechać więcej samochodów na raz.
 3. Nie potrzebuje sygnalizacji świetlnej.
 4. Bezpieczniej

Cons

 1. Jak już wspomniałeś, zajmuje więcej miejsca.
 2. Zużywa więcej materiału do wykonania.

Skrzyżowanie 4-kierunkowe

Plusy

 1. Łatwiej przechodnie przechodzą przez ulicę
 2. Zajmuje mało miejsca

Cons

 1. Więcej awarii
 2. wymaga sygnalizacji świetlnej
 3. Wolniej niż rondo

Ogólnie rzecz biorąc, rondo ma więcej zalet, więc jest to lepszy wybór. Ale gdy nie masz miejsca, użyj klasycznego skrzyżowania 4-kierunkowego.


8

Podobnie jak Brytyjczycy, Australia ma ronda od co najmniej pięciu dekad w jakiejś formie lub formie, a ich rozpowszechnienie wzrosło w ciągu ostatnich trzydziestu lat.

W mieście, w którym mieszkam, jest skrzyżowanie pięciokierunkowe i jest kontrolowane przez jedno rondo, nic więcej. Działa od co najmniej czterdziestu lat bez żadnych problemów.

Łatwiej i prościej jest zainstalować rondo na takim skrzyżowaniu niż zainstalować system sygnalizacji świetlnej.

W zależności od zapału właściwego organu ds. Ruchu drogowego, jeśli ronda są umieszczane na każdym skrzyżowaniu na dużej drodze na znacznej długości drogi, może to być bardzo frustrujące dla kierowców na głównej drodze. W tej sytuacji rondo może spowolnić ruch. Przed zainstalowaniem ronda na tych skrzyżowaniach niewielka droga przecinająca główną drogę była kontrolowana przez znaki Stop lub Give Way, bez sygnalizacji świetlnej, a kiedy główna droga była zajęta, pojazdy próbujące wjechać na główną drogę miały bardzo długi czas oczekiwania . W związku z tym ronda ułatwiły przepływ pojazdów na mniejszych drogach szybciej i bardziej sprawiedliwie.

Jak stwierdza jhabbott w swojej odpowiedzi, ronda mogą być małe i tanie. Mały malowany okrąg i na drodze oraz znaki na drogach na skrzyżowaniu informujące kierowców, że skrzyżowanie jest rondem. Nawet bardzo duże ronda mogą być praktycznie równe z resztą drogi, umożliwiając przejazd dużych ciężkich pojazdów, takich jak autobusy i naczepy, pod warunkiem, że jest to bezpieczne.


2
Spowolnienie ruchu może bardzo dobrze wynikać z projektu. W Hiszpanii widziałem ronda z dokładnie dwoma, które znajdują się przy wjeździe do miasta, co nie ma innego celu niż spowolnienie ruchu (i umożliwienie uczestnikom ruchu, którzy zmienili zdanie, aby w ogóle nie wjeżdżali do miasta ;-)
gerrit

6

Ronda nadają się tylko do równego podziału ruchu przychodzącego. Gdy tylko jedna droga zacznie generować większy ruch, głodzi inne drogi.

Małe ronda są mniej wydajne niż duże. Aby uzyskać sprawne rondo, potrzebujesz trochę miejsca, aby je położyć. Mini są przydatne tylko do określenia równego pierwszeństwa drogi do dróg w obszarach o małym natężeniu ruchu.

Ronda dwupasmowe są tylko o 30% bardziej wydajne niż ronda jednopasmowe. Porównaj to z sygnalizacją świetlną, na której podwojenie pasów faktycznie podwoi pojemność.


Sygnalizacja świetlna może być jednak dostrojona, aby nadać priorytet określonym drogom. Na przykład skręt w lewo na skrzyżowaniu przechodzącym przez ruch przeciwny może przejść do fazy, w której mogą się udać, a kierunek przeciwny jest czerwony, a następnie nie trzeba się martwić o ustąpieniu temu ruchowi (bezkonfliktowy skręt w lewo w krajach, które prowadzą po prawej). Lub wskazówki mogą pojawić się tylko wtedy, gdy czeka na nich ruch.

Sygnalizacja świetlna może również filtrować ruch uliczny, aby rozłożyć przepływ przychodzący z kolejnego skrzyżowania, zamiast pozwolić, by się zakleszczył. Lub koordynuj je, aby uzyskać „zieloną falę”, aby ruch nie musiał czekać na drugim skrzyżowaniu.

Transport publiczny może również przynieść korzyści, ponieważ autobusy i tramwaje można wyposażyć w transpondery umożliwiające „zalogowanie się” na skrzyżowaniu i lepsze czasy ekologiczne (wcześniej i / lub dłużej). Jest to jednak zwykle kosztem innego regularnego ruchu.

Dobrze zaprojektowane sygnalizatory świetlne będą więc musiały stać w kolejce co najwyżej jeden raz, zanim będziesz mógł przejść, czekając maksymalnie 2 minuty.


4

Ludzie korzystający z drogi popełniają błędy (takie jak biegnące znaki stopu i czerwone światła), zawsze mają i zawsze będą. Wypadki zawsze będą z nami, ale nie muszą prowadzić do zgonów lub poważnych obrażeń.

Nowoczesne ronda to najbezpieczniejsza forma skrzyżowania na świecie - typ skrzyżowania o najniższym ryzyku śmiertelnych lub poważnych wypadków - (znacznie bardziej niż porównywalne sygnały). Nowoczesne ronda wymagają zmiany prędkości i zmiany geometrii jednej z najbardziej niebezpiecznych części układu - skrzyżowań. Zmniejszenie prędkości i geometrii wycieraczek bocznych oznacza, że ​​gdy doszło do wypadku na nowoczesnym rondzie, zwykle potrzebujesz holownika, a nie karetki pogotowia. Odwiedź Insurance Institute for Highway Safety, aby uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ronda oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa. Ronda to jedna z kilku sprawdzonych funkcji bezpieczeństwa drogowego (FHWA).
Uratowane życie może być twoje. https://safety.fhwa.dot.gov/provencountermeasures/roundabouts/ https://safety.fhwa.dot.gov/intersection/innovative/roundabouts/

Nowoczesne, wolne i jeżdżące na skrzyżowaniach ronda mają mniejsze dzienne opóźnienie niż światło stopu lub znak stopu, zwłaszcza pozostałe 20 godzin dziennie, kiedy ludzie nie jeżdżą do pracy lub z pracy (jest to drugi powód, dla którego zostały zbudowane). Średnie dzienne opóźnienie przy sygnale wynosi około 12 sekund na samochód. Na nowoczesnym rondzie średnie dzienne opóźnienie wynosi mniej niż pięć sekund. Sygnały zajmują godzinę zapotrzebowania i ograniczają go do pół godziny, w najlepszym razie tylko połowa ruchu może ruszyć w tym samym czasie. „W najlepszym wypadku”, ponieważ dla bezpieczeństwa sygnalizacja drogowa musi mieć żółtą i całą czerwoną część (ponad 6 sekund na cykl), a nowoczesne ronda nie. Na nowoczesnym rondzie wszyscy kierowcy wjeżdżający z różnych kierunków mogą wjechać jednocześnie. Nie próbuj tego z sygnalizowanym skrzyżowaniem.

Pierwszy koszt to zły sposób porównywania projektów. To byłoby jak kupowanie samochodu bez wiedzy o zużyciu paliwa lub bezpieczeństwie, tylko cena zakupu.

 Present Value Life Cycle Cost Analysis (LCCA) is the best way to compare two or more choices. When comparing modern roundabouts to signals for a 20-year life cycle (the standard period), modern roundabouts usually cost less. Costs to compare include: first cost (design/land/construction), operation and maintenance (electricity, re-striping, upgrades, etc.), crash reduction (what’s your/your family’s safety worth?), daily delay (what’s your time worth?), daily fuel consumption (spend much on gas?), point source pollution (generated by stopped vehicles = health cost), area insurance rates (this costs more where it is less safe to drive). Each of these things, and others, can be estimated for any two choices and everyone near or using the project area will pay some portion of all these costs (and gain the benefits).  

Wiele osób myli inne i starsze style skrzyżowań kołowych z nowoczesnymi rondami. Wysokie prędkości, obroty wschodniego wybrzeża, duże wielopasmowe koła komunikacyjne (Arc D'Triomphe, Dupont Circle) i małe kręgi sąsiedzkie nie są nowoczesnymi rondami. Brytyjczycy nazywają nawet karuzelę dziecięcym rondem. Przejdź do strony http://www.k-state.edu/roundabouts/photos.htm, aby zobaczyć zdjęcia.
Co to jest i nie jest nowoczesnym rondem: WA DOT: http://www.youtube.com/watch?v=vsCoI7lERGE Kręgi ruchu NJ: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_traffic_circles_in_New_Jersey NJ wygrywa nagrodę za Rondo budynku: https://www.prnewswire.com/news-releases/national-roadway-safety-award-winners-annovered-300556007.html

BTW, projekty bezpieczeństwa tradycyjnie kwalifikują się do 80% zwrotu federalnego.

Mini-ronda są mniej popularne w Ameryce Północnej, ale często używane w Wielkiej Brytanii. Ich powierzchnia jest mniejsza, dzięki czemu nadają się do modernizacji z ograniczeniami pierwszeństwa przejazdu (i niższym kosztem). Są one również powszechnie stosowane tam, gdzie nie ma potrzeby zawracania ciężarówek, więc uzyskaj wszystkie korzyści bezpieczeństwa kompaktowych nowoczesnych rond przy znacznie niższych kosztach. Wszystkie są fartuchami ciężarówek, aw Wielkiej Brytanii czasami po prostu malują na drodze.
https://www.youtube.com/watch?v=-wok-PZ4pGI&feature=youtu.be

Single-lane modern roundabouts (50-120 feet in diameter) can handle intersections that serve up to 20,000 vehicles per day with peak-hour flows between 2,000 and 2,500 vehicles per hour. Two- and three-lane modern roundabouts (150-220 feet in diameter) can serve up to 60,000 vehicles per day and handle 2,500 to 5,500 vehicles per hour. Right-turn slip lanes can increase those numbers if needed (just like for signal intersections). Much depends on how balanced the entries are, but only in determining how many lanes are needed for each movement – just like at a signal controlled intersection.

3

Ta odpowiedź opiera się na osobistej obserwacji i zdrowym rozsądku. Niewiele jest nauki, ale pewna intuicja inżynierska. Nie twierdzę, że mam specjalistyczną wiedzę z zakresu inżynierii lądowej lub inżynierii ruchu. Jak większość rozwiązań inżynieryjnych, jeden rozmiar nie pasuje do wszystkich.

Koło ruchu (wokół)

Kręgi ruchu są dobre dla obszarów o niskim natężeniu ruchu, ciepłym klimacie i dużej populacji dyscypliny. przestrzegający prawa, uprzejmi kierowcy, którzy rzadko korzystają z telefonu komórkowego podczas jazdy. Umożliwi to płynny ruch i wszyscy będą zadowolonymi kierowcami.

Kręgi ruchu nie są tak świetne dla obszarów narażonych na duże opady śniegu lub lód. Podczas silnego śniegu ekstremalnie trudno jest odpowiednio wyczyścić pług śnieżny, pozostawiając śnieg, który ostatecznie zamienia się w lód i powoduje wypadki. Używanie dodatkowej soli jest opcjonalne, ale w zamian sól ostatecznie zanieczyszcza źródła wody. Dlatego tanie znaki stop są świetną alternatywą, a także droższymi światłami.

Światła

Oprócz zapotrzebowania na moc, nadgorliwi kierowcy próbujący pokonać czerwone światło i kierowca pod wpływem, który nie rozpoznaje sygnalizacji świetlnej, uważam, że sygnalizacja świetlna ma wiele zalet. Sygnalizacja świetlna daje możliwość zautomatyzowania śledzenia ruchu, pozwala na obejście pieszych, a także powstrzymuje tych nielegalnych, niegrzecznych kierowców. Podsumowując, dobry inżynier wybierze najlepsze rozwiązanie dla konkretnej aplikacji na podstawie danych, analizy i umiejętności.

A więc, czy myślisz, że dla wszystkich inżynierów budownictwa lądowego i ruchu możesz znaleźć rozwiązanie tej sytuacji?

Stało się to około tygodnia temu, niedaleko od mojej rezydencji.

https://www.youtube.com/watch?v=O7ApxVyskuI


1

Poruszono tutaj większość zalet dotyczących kręgu ulicznego. Warto również wspomnieć, że koła ruchu, pomimo ich skuteczności w zmniejszaniu liczby wypadków na obszarach o dużym natężeniu ruchu, są naprawdę wstrząsające - często śmiertelne - dla osób niewidomych i niepełnosprawnych.

Long, RG, Guth, DA, Ashmead, DH, Emerson, RW i Ponchillia, PE (2005). Nowoczesne ronda: Dostęp dla niewidomych pieszych. Journal of Visual Impairment & Blindness, 99 (10), 611-621.


1
Czy możesz trochę rozwinąć treść artykułu? Rozumiem dokładnie, co masz na myśli, ale dopracowanie go nieco lepiej może dać lepszą odpowiedź.
HDE 226868,

1

Coś, czego tu nie widziałem, to OGROMNA oszczędność w marnowanym paliwie, spalona przez samochody i ciężarówkę siedzącą na tradycyjnym skrzyżowaniu, czekającą na zmianę światła. Dla mnie jest to najlepsza funkcja. Ronda to okres przyjazny dla planety!

Kolejną konsekwencją tego jest zmniejszona frustracja kierowców, którzy siedzą, czekają i czekają i czekają ...


1

W każdym projekcie dotyczącym ruchu publicznego Twoim największym problemem będzie zarządzanie ludzkimi czynnikami: kompetencjami, pewnością siebie i błędami. Głównym celem zarządzania ruchem jest kontrolowanie ludzkich zachowań. W przypadku ruchu zautomatyzowanego jest to po prostu kwestia koordynacji, ale ludzie nie są dobrze skoordynowani. Niektóre są powolne, inne są zdenerwowane, inne są sfrustrowane, a jeszcze więcej jeździ autopilotem lub nakłada makijaż ...

Te czynniki powodują, że skrzyżowanie dróg działa lub nie działa.

Wadami sygnalizacji świetlnej są zużycie energii elektrycznej i telekomunikacja z resztą sieci. Dobry system będzie działał przez cały czas.

Modułowy krąg uliczny zawsze będzie działał, dopóki nikt się nie boi i pojawia się bezbłędnie na każdym etapie skrętu. Po osiągnięciu przepustowości mogą stać się wąskim gardłem, ale są doskonałe w systemach ulicznych jednokierunkowych. Sygnalizacja świetlna działa najlepiej na mniejszych skrzyżowaniach, aby regulować przepływ ruchu. Pod tym względem Wielka Brytania ma wszechobecne instalacje sygnalizacji świetlnej na kołach, co jest oksymoronem sprzecznym z zachowaniami ruchu drogowego. Problem w Wielkiej Brytanii zostałby drastycznie zmniejszony, ponieważ kierowcy faktycznie przestrzegali 3-sekundowej zasady pokonywania odległości, ale stanowczo tego nie robią.

Duże znaczenie ma również natężenie ruchu. Tam, gdzie głośność jest niska, a prędkość niska, pomalowane koło powinno wystarczyć, ale po co męczyć się, gdy przystanek 4-kierunkowy robi dokładnie to samo? Skrzyżowania są zawsze okazją do zwiększenia lub zmniejszenia zagrożenia. Musisz tylko ustalić, które zagrożenie należy zmniejszyć, a ryzyko przeciwne wzrosnąć. Niezależnie od projektu, ma to na celu zarządzanie ludzkim zachowaniem w tej lokalizacji.


1

Ronda umożliwiają płynniejszy przepływ ruchu, a także mniej zależności od technologii, która może działać nieprawidłowo z powodu szeregu czynników (np. Przerwy w dostawie prądu itp.).


0

Naprawdę nie ma argumentów przeciwko rondzie. Zajmują mniej miejsca (w przeciwieństwie do tego, co niektórzy tu powiedzieli). Znacząco zmniejszają liczbę wypadków, urazów i ofiar śmiertelnych. Poprawiają przepływ ruchu, co zwiększa oszczędność paliwa. Są bardziej wolni i chętniej współpracują, podczas gdy sygnalizacja świetlna ma charakter totalitarny. Oświetlone skrzyżowania powinny zostać zniesione i zastąpione skrzyżowaniami oddzielonymi okręgami lub stopniami dla sytuacji w godzinach szczytu, które mogą powodować problemy z przepływem (które moim zdaniem są przesadzone). Światła to przestarzała reakcja paniki, która nie ma miejsca we współczesnym społeczeństwie.


To wydaje się dość oparte na opiniach.
JMac
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.