Łączenie PostgreSQL przy użyciu JSONB


16

Mam ten SQL:

CREATE TABLE test(id SERIAL PRIMARY KEY, data JSONB);

INSERT INTO test(data) VALUES
  ('{"parent":null,"children":[2,3]}'),
  ('{"parent":1,  "children":[4,5]}'),
  ('{"parent":1,  "children":[]}'),
  ('{"parent":2,  "children":[]}'),
  ('{"parent":2,  "children":[]}');

To dałoby:

 id |         data         
----+--------------------------------------
 1 | {"parent": null, "children": [2, 3]}
 2 | {"parent": 1, "children": [4, 5]}
 3 | {"parent": 1, "children": []}
 4 | {"parent": 2, "children": []}
 5 | {"parent": 2, "children": []}

Kiedy robisz normalny dla wielu, pokazywałby coś takiego:

SELECT * 
FROM test x1
 LEFT JOIN test x2
  ON x1.id = (x2.data->>'parent')::INT;
 id |         data         | id |        data        
----+--------------------------------------+----+-----------------------------------
 1 | {"parent": null, "children": [2, 3]} | 2 | {"parent": 1, "children": [4, 5]}
 1 | {"parent": null, "children": [2, 3]} | 3 | {"parent": 1, "children": []}
 2 | {"parent": 1, "children": [4, 5]}  | 4 | {"parent": 2, "children": []}
 2 | {"parent": 1, "children": [4, 5]}  | 5 | {"parent": 2, "children": []}
 5 | {"parent": 2, "children": []}    |  | 
 4 | {"parent": 2, "children": []}    |  | 
 3 | {"parent": 1, "children": []}    |  | 

Jak dołączyć na podstawie dzieci (za pomocą LEFT JOINlub WHERE IN)? Próbowałem:

SELECT data->>'children' FROM test;
 ?column? 
----------
 [2, 3]
 [4, 5]
 []
 []
 []

SELECT json_array_elements((data->>'children')::TEXT) FROM t...
        ^
HINT: No function matches the given name and argument types. You might need to add explicit type casts.

SELECT json_array_elements((data->>'children')::JSONB) FROM ...
        ^
HINT: No function matches the given name and argument types. You might need to add explicit type casts.

SELECT json_to_record((data->>'children')::JSON) FROM test;
ERROR: function returning record called in context that cannot accept type record
HINT: Try calling the function in the FROM clause using a column definition list.

SELECT * FROM json_to_record((test.data->>'children')::JSON);
ERROR: missing FROM-clause entry for table "test"
LINE 1: SELECT * FROM json_to_record((test.data->>'children')::JSON)...

Odpowiedzi:


23

Byłoby to bardziej wydajne:

Z jsonoraz json_array_elements()na stronie 9.3

SELECT p.id AS p_id, p.data AS p_data
   , c.id AS c_id, c.data AS c_data
FROM  test p
LEFT  JOIN LATERAL json_array_elements(p.data->'children') pc(child) ON TRUE
LEFT  JOIN test c ON c.id = pc.child::text::int;
 • Użyj ->operatora zamiast ->>w odniesieniu do children. Tak, jak to masz, najpierw rzucisz json/ jsonb do, texta potem z powrotem na json.

 • Prostym sposobem na wywołanie funkcji powrotu do zestawu jest LEFT [OUTER] JOIN LATERAL. Obejmuje to wiersze bez dzieci. Aby je wykluczyć , zmień na składnię [INNER] JOIN LATERALlub CROSS JOIN- lub stenografię przecinkiem:

  , json_array_elements(p.data->'children') pc(child)
 • Unikanie zduplikowanych nazw kolumn w wyniku.

SQL Fiddle.

Z jsonba jsonb_array_elements()w pg 9.4

EXPLAIN 
SELECT p.id AS p_id, p.data AS p_data
   , c.id AS c_id, c.data AS c_data
FROM  test p
LEFT  JOIN LATERAL jsonb_array_elements(p.data->'children') pc(child) ON TRUE
LEFT  JOIN test c ON c.id = pc.child::text::int;
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Hash Left Join (cost=37.69..4826.24 rows=123000 width=72)
  Hash Cond: (((pc.child)::text)::integer = c.id)
  -> Nested Loop Left Join (cost=0.01..2482.31 rows=123000 width=68)
     -> Seq Scan on test p (cost=0.00..22.30 rows=1230 width=36)
     -> Function Scan on jsonb_array_elements pc (cost=0.01..1.01 rows=100 width=32)
  -> Hash (cost=22.30..22.30 rows=1230 width=36)
     -> Seq Scan on test c (cost=0.00..22.30 rows=1230 width=36)

Poza tym: znormalizowany projekt DB z podstawowymi typami danych byłby do tego znacznie bardziej wydajny.


na 9.4rc1 daje:LINE 4: LEFT JOIN LATERAL json_array_elements(p.data->'children') ... ^ HINT: No function matches the given name and argument types. You might need to add explicit type casts.
Kokizzu

^jest na początkujson_array_elements
Kokizzu

1
oh mój zły, powinienem jsonb_zamiast tego użyć json_funkcji
Kokizzu

3

Nieważne, znalazłem drogę

SELECT *
 FROM ( SELECT *, json_array_elements((data->>'children')::JSON) child FROM test) x1
  LEFT JOIN test x2
  ON x1.child::TEXT::INT = x2.id
;

 id |         data         | child | id |        data
----+--------------------------------------+-------+----+-----------------------------------
 1 | {"parent": null, "children": [2, 3]} | 2   | 2 | {"parent": 1, "children": [4, 5]}
 1 | {"parent": null, "children": [2, 3]} | 3   | 3 | {"parent": 1, "children": []}
 2 | {"parent": 1, "children": [4, 5]}  | 4   | 4 | {"parent": 2, "children": []}
 2 | {"parent": 1, "children": [4, 5]}  | 5   | 5 | {"parent": 2, "children": []}

                        QUERY PLAN                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hash Left Join (cost=37.67..4217.38 rows=123000 width=104)
  Hash Cond: ((((json_array_elements(((test.data ->> 'children'::text))::json)))::text)::integer = x2.id)
  -> Seq Scan on test (cost=0.00..643.45 rows=123000 width=36)
  -> Hash (cost=22.30..22.30 rows=1230 width=36)
     -> Seq Scan on test x2 (cost=0.00..22.30 rows=1230 width=36)

lub

SELECT *
 FROM test x1
  LEFT JOIN ( SELECT *, json_array_elements((data->>'children')::JSON) child FROM test) x2
  ON x1.id = x2.child::TEXT::INT
;

 id |         data         | id |         data         | child 
----+--------------------------------------+----+--------------------------------------+-------
 2 | {"parent": 1, "children": [4, 5]}  | 1 | {"parent": null, "children": [2, 3]} | 2
 3 | {"parent": 1, "children": []}    | 1 | {"parent": null, "children": [2, 3]} | 3
 4 | {"parent": 2, "children": []}    | 2 | {"parent": 1, "children": [4, 5]}  | 4
 5 | {"parent": 2, "children": []}    | 2 | {"parent": 1, "children": [4, 5]}  | 5
 1 | {"parent": null, "children": [2, 3]} |  |                   | 

                        QUERY PLAN                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hash Right Join (cost=37.67..4217.38 rows=123000 width=104)
  Hash Cond: ((((json_array_elements(((test.data ->> 'children'::text))::json)))::text)::integer = x1.id)
  -> Seq Scan on test (cost=0.00..643.45 rows=123000 width=36)
  -> Hash (cost=22.30..22.30 rows=1230 width=36)
     -> Seq Scan on test x1 (cost=0.00..22.30 rows=1230 width=36)
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.