Ograniczenie klucza obcego do elementu tablicy?


27

Załóżmy, że mam tabelę zawierającą role zadań:

CREATE TABLE roles
(
 "role" character varying(80) NOT NULL,
 CONSTRAINT "role" PRIMARY KEY (role)
);

Załóżmy, że dalej mam tabelę, użytkowników, a każdy wiersz (określony użytkownik) może mieć dowolną liczbę ról zadań:

CREATE TABLE users
(
 username character varying(12) NOT NULL,
 roles character varying(80)[] NOT NULL,
 CONSTRAINT username PRIMARY KEY (username)
);

Prawdopodobnie powinienem upewnić się, że każdy członek users.roles[]istnieje w roles.role. Wydaje mi się, że to, czego chcę, to ograniczenie klucza obcego na każdym elemencie, users.roles[]takie, że jeśli odwołuje się roles.role.

Nie wydaje się to możliwe w przypadku postgres. Czy patrzę na to w niewłaściwy sposób? Jaki jest sugerowany „właściwy” sposób na poradzenie sobie z tym?

Odpowiedzi:


20

Pracowano nad obsługą obcych kluczy macierzy w celu wprowadzenia ich do PostgreSQL 9.3, ale nie zrobiło to cięcia w wydaniu z powodu problemów z wydajnością i niezawodnością. Wydaje się, że nie jest opracowywany dla 9.4.

W tej chwili musisz trzymać się zwykłego podejścia relacyjnego polegającego na użyciu „tabeli łączenia” do modelowania relacji m: n.

CREATE TABLE user_roles (
  username character varying(12) references users(username),
  "role" character varying(80) references roles("role"),
  PRIMARY KEY(username, "role")
);

W tym przypadku sugeruję użycie kluczy zastępczych zamiast przechowywania nazw użytkowników / ról bezpośrednio w tabeli łączenia. Gdy po raz pierwszy chcesz zmienić nazwę użytkownika lub roli, będziesz zadowolony, że użyłeś kluczy zastępczych. Po prostu nałóż uniqueograniczenie na roles."role"i users.username.


3

Właśnie zrobiłem coś podobnego dla kolegi. Zasadniczo stworzyłem ukryty stół, który zawierał jeden wiersz dla każdej pary (użytkownika, roli) z odpowiednimi ograniczeniami. Tabela użytkowników była wówczas widokiem ukrytej tabeli ze wszystkimi rolami złożonymi w tablicę. Następnie umożliwiłem wstawienie do widoku, dodając odpowiednią regułę. Oto jak:

trailer=# create table harvester (id int unique, label text);
CREATE TABLE
trailer=# insert into harvester values (1,'grain'), (2,'cricket');
INSERT 0 2
trailer=# create table donkey (id int, others int references
harvester(id));
CREATE TABLE
trailer=# create unique index donkey_ears on donkey (id, others);
CREATE INDEX
trailer=# create view combine as select id, array_agg(others) as others
from donkey group by id;
CREATE VIEW
trailer=# create rule combine_insert as on insert to combine do instead
(delete from donkey where donkey.id=new.id;insert into donkey select
new.id,unnest(new.others) );
CREATE RULE
trailer=# insert into combine values (1,'{1,2}');INSERT 0 2
trailer=# select * from combine ;
id | others 
----+--------
 1 | {1,2}
(1 row)

trailer=# insert into combine values (1,'{1,2}');
INSERT 0 2
trailer=# select * from combine ;
 id | others 
----+--------
 1 | {1,2}
  (1 row)

trailer=# insert into combine values (2,'{1,2,3}');
ERROR: insert or update on table "donkey" violates foreign key
constraint "donkey_others_fkey"
DETAIL: Key (others)=(3) is not present in table "harvester".
trailer=# 

Mam nadzieję że to pomogło. Możesz uczynić go nieco bardziej wydajnym i dodać więcej reguł w zależności od twoich wymagań.


1

Po otrzymaniu łatki, która pozwala na więcej tej funkcji tutaj

Po prostu użyj: ELEMENT REFERENCES relation( field )

Dla intencji:

CREATE TABLE drivers (
  driver_id integer PRIMARY KEY,
  first_name text,
  last_name text,
  ...
);CREATE TABLE races (
  race_id integer PRIMARY KEY,
  title text,
  race_day DATE,
  ...
  practice1_positions integer[] ELEMENT REFERENCES drivers,
  practice2_positions integer[] ELEMENT REFERENCES drivers,
  practice3_positions integer[] ELEMENT REFERENCES drivers,
  qualifying_positions integer[] ELEMENT REFERENCES drivers,
  final_positions integer[] ELEMENT REFERENCES drivers
);

1
Wygląda to na świetny pomysł, ale nie można go użyć bez ręcznej łatki silnika - to jest powód obniżenia głosów…
langpavel
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.