Hierarchiczne uporządkowanie drzewa rodzic-dziecko


21

Muszę śledzić dane w SQL Server 2008 R2. SQLFiddle

Schemat:

CREATE TABLE [dbo]. [ICFilters] (
  [ICFilterID] [int] TOŻSAMOŚĆ (1,1) NIE NULL,
  [ParentID] [int] NOT NULL DEFAULT 0,
  [FilterDesc] [varchar] (50) NOT NULL,
  [Aktywny] [tinyint] NOT NULL DEFAULT 1,
 CONSTRAINT [PK_ICFilters] PODSTAWOWY KLUCZ ZESTAWIONY 
 ([ICFilterID] ASC) Z 
  PAD_INDEX = WYŁ.,
  STATISTICS_NORECOMPUTE = WYŁ.,
  IGNORE_DUP_KEY = OFF,
  ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
  ALLOW_PAGE_LOCKS = ON
 ) W dniu [PODSTAWOWY]
) W dniu [PODSTAWOWY]

INSERT INTO [dbo]. [ICFilters] (ParentID, FilterDesc, Active)
Wartości 
(0, „typ produktu”, 1),
(1, „ProdSubType_1”, 1),
(1, „ProdSubType_2”, 1),
(1, „ProdSubType_3”, 1),
(1, „ProdSubType_4”, 1),
(2, „PST_1.1”, 1),
(2, „PST_1.2”, 1),
(2, „PST_1.3”, 1),
(2, „PST_1.4”, 1),
(2, „PST_1.5”, 1),
(2, „PST_1.6”, 1),
(2, „PST_1.7”, 0),
(3, „PST_2.1”, 1),
(3, „PST_2.2”, 0),
(3, „PST_2.3”, 1),
(3, „PST_2.4”, 1),
(14, „PST_2.2.1”, 1),
(14, „PST_2.2.2”, 1),
(14, „PST_2.2.3”, 1),
(3, „PST_2.8”, 1)

Stół:

| ICFILTERID | RODZICIEL | FILTERDESC | AKTYWNE |
--------------------------------------------------
| 1 | 0 | Rodzaj produktu | 1 |
| 2 | 1 | ProdSubType_1 | 1 |
| 3 | 1 | ProdSubType_2 | 1 |
| 4 | 1 | ProdSubType_3 | 1 |
| 5 | 1 | ProdSubType_4 | 1 |
| 6 | 2 | PST_1.1 | 1 |
| 7 | 2 | PST_1.2 | 1 |
| 8 | 2 | PST_1.3 | 1 |
| 9 | 2 | PST_1.4 | 1 |
| 10 | 2 | PST_1.5 | 1 |
| 11 | 2 | PST_1.6 | 1 |
| 12 | 2 | PST_1.7 | 0 |
| 13 | 3 | PST_2.1 | 1 |
| 14 | 3 | PST_2.2 | 0 |
| 15 | 3 | PST_2.3 | 1 |
| 16 | 3 | PST_2.4 | 1 |
| 17 | 14 | PST_2.2.1 | 1 |
| 18 | 14 | PST_2.2.2 | 1 |
| 19 | 14 | PST_2.2.3 | 1 |
| 20 | 3 | PST_2.8 | 1 |

Każdy wiersz ma identyfikator swojego rodzica i katalogu głównego parentid = 0. Są FilterDescto tylko przykładowe opisy, więc nie mogę parsować tych do zamówienia.

Pytanie

Czy można wybrać wszystkie wiersze w sposób podobny do drzewa? Jeśli tak to jak? Kiedy mówię „drzewko”, mam na myśli rekurencyjnie wybranie rodzica, a następnie wszystkich jego dzieci, a następnie wszystkich dzieci każdego z nich i tak dalej. Głębokie przejście przez drzewo.

Ja i moi przyjaciele próbowaliśmy, ale nie udało nam się rozwiązać problemu, ale nadal będziemy próbować. Jestem całkiem nowy w sql, więc może to można zrobić łatwo i po prostu robię wszystko trudniejszym niż to konieczne.

Przykład (pożądany) wynik:

| ICFILTERID | RODZICIEL | FILTERDESC | AKTYWNE |
--------------------------------------------------
| 1 | 0 | Rodzaj produktu | 1 |
| 2 | 1 | ProdSubType_1 | 1 |
| 6 | 2 | PST_1.1 | 1 |
| 7 | 2 | PST_1.2 | 1 |
| 8 | 2 | PST_1.3 | 1 |
| 9 | 2 | PST_1.4 | 1 |
| 10 | 2 | PST_1.5 | 1 |
| 11 | 2 | PST_1.6 | 1 |
| 12 | 2 | PST_1.7 | 0 |
| 3 | 1 | ProdSubType_2 | 1 |
| 13 | 3 | PST_2.1 | 1 |
| 14 | 3 | PST_2.2 | 0 |
| 17 | 14 | PST_2.2.1 | 1 |
| 18 | 14 | PST_2.2.2 | 1 |
| 19 | 14 | PST_2.2.3 | 1 |
| 15 | 3 | PST_2.3 | 1 |
| 16 | 3 | PST_2.4 | 1 |
| 20 | 3 | PST_2.8 | 1 |
| 4 | 1 | ProdSubType_3 | 1 |
| 5 | 1 | ProdSubType_4 | 1 |

Najlepiej byłoby użyć CTE
Kin Shah

1
Oto wątek pokazujący pożądane sortowanie wyników bez konieczności ładowania danych tabeli w dowolnej kolejności. Używa row_number () i dzieli według, aby utworzyć „ścieżkę”, która umożliwia pożądane sortowanie. ask.sqlservercentral.com/questions/48518/…

Odpowiedzi:


25

OK, wystarczająca liczba komórek mózgowych jest martwa.

SQL Fiddle

WITH cte AS
(
 SELECT 
  [ICFilterID], 
  [ParentID],
  [FilterDesc],
  [Active],
  CAST(0 AS varbinary(max)) AS Level
 FROM [dbo].[ICFilters]
 WHERE [ParentID] = 0
 UNION ALL
 SELECT 
  i.[ICFilterID], 
  i.[ParentID],
  i.[FilterDesc],
  i.[Active], 
  Level + CAST(i.[ICFilterID] AS varbinary(max)) AS Level
 FROM [dbo].[ICFilters] i
 INNER JOIN cte c
  ON c.[ICFilterID] = i.[ParentID]
)

SELECT 
 [ICFilterID], 
 [ParentID],
 [FilterDesc],
 [Active]
FROM cte
ORDER BY [Level];

2
Właśnie tego potrzebowałem! Zgadzam się, że umarło z tego powodu zbyt wiele komórek mózgowych. Czy nie było jasne, czego chcę? Jeśli tak, zmienię pytanie do wykorzystania w przyszłości. Na pewno sprawiałem, że było trudniej niż trzeba ...
Archanioł33

1
@ Archangel33 Wykonałeś dobrą robotę, układając problem i czego potrzebujesz. Plus, sqlfiddle naprawdę pomaga.
Travis

2
+1, ale użycie [ICFilterID] [int] TOŻSAMOŚCI (1,1) do sortowania będzie działać tylko wtedy, gdy elementy zostaną wstawione w prawidłowej kolejności, ale inne pole do sortowania nie jest jeszcze zaimplementowane przez OT
bummi

4
Nie wierzę, że jest to w 100% poprawne rozwiązanie. Mimo że zawiera listę wszystkich wierszy z ich prawidłowym poziomem w hierarchii, nie podaje go w kolejności, w jakiej pytano o nie. Czy byłoby możliwe wyszczególnienie wierszy we właściwej kolejności zgodnie z pytaniem? Tego też szukam.

1
To odpowiada na moje pytanie, ponieważ dane podane w [FilterDesc]kolumnie są fikcyjne, a kolejność jest niepotrzebna / nieważna. Zgodnie z logiką w odpowiedzi @Travis Gan, wszystko, co trzeba zrobić, aby uzyskać taką kolejność, to dodać kolejną CASTdo Level. na przykład. Level + CAST( CAST(i.[ICFilterID] AS varbinary(max)) AS LevelStaje Level + CAST(i.[FilterDesc] AS varbinary(max)) + CAST(i.[ICFilterID] AS varbinary(max)) AS Level.
Archanioł 33

1

Powyższe wydaje mi się nie działać poprawnie. Wyobraź sobie konfigurację z dwoma tabelami z danymi typu Facebook. Tabela 1 zawiera PostId + inne pola. PostId to automatyczne zwiększanie i oczywiście w interfejsie posortujesz DESC, aby mieć najnowszy post na górze.

Teraz tabela komentarzy. Tabela 2 Ta tabela CommentId jest kluczem podstawowym, numerem auto. W swoim gui chcesz wyświetlić ASC, aby podczas czytania wątku miało to sens. (najstarsza (mniejsza liczba) u góry) Inne ważne klucze w tabeli 2 to: PostId (FK z powrotem do postów) i ParentId (FK do CommentId), gdzie ParentId będzie NULL, jeśli jest to komentarz „root” do posta. Jeśli ktoś ODPOWIADA na komentarz, wówczas parentId zostanie wypełniony komentarzem.
Mam nadzieję, że dostaniecie dryf. CTE będzie wyglądać następująco:

WITH Comments
    AS ( SELECT CommentId , ParentId, CAST(CommentId AS VARBINARY(MAX)) AS Sortkey, 0 AS Indent
       FROM  dbo.Comments
       WHERE  ParentId IS NULL AND PostId = 105
       UNION ALL
       SELECT b.CommentId , b.ParentId, c.Sortkey + CAST(b.CommentId AS varbinary(max)) AS Sortkey, c.Indent + 1 AS Indent
       FROM  dbo.Comments b
       INNER JOIN Comments c ON c.CommentId = b.ParentId
      )
  SELECT  *
  FROM   Comments
  ORDER BY Sortkey

Próbka wyjściowa

1  NULL  0x0000000000000001 0
5  1  0x00000000000000010000000000000001 1
6  5  0x000000000000000100000000000000010000000000000005 2
2  NULL  0x0000000000000002 0

Na F / B post 105 pojawiły się dwa komentarze (CommentIds 1 i 2) Ktoś następnie odpowiedział na Comment1 (CommentId 5, ParentId 1), a następnie ktoś inny skomentował tę odpowiedź, więc na Comment5 (CommentId 6, ParentId 6)

I viola, sekwencja jest poprawna, pod postem możesz teraz wyświetlać komentarze we właściwej kolejności. Aby wciąć posty, aby tworzyły się i konstruowały jak na Facebooku (im głębszy poziom, tym bardziej musi być margines od lewej), mam również kolumnę o nazwie Wcięcie. Korzenie są równe 0, a następnie w unii mamy c. Wcięcie + 1 AS Wcięcie W kodzie możesz teraz pomnożyć wcięcie przez załóżmy 32px i wyświetlaj komentarze w ładnej hierarchii i zarysie.

Nie widzę problemu z użyciem klucza podstawowego automatycznego przyrostu CommentId jako siły napędowej do zbudowania mojego klucza SortKey, ponieważ jest lepsza zmiana twojego zepsucia dat (komentowania) niż zepsucia klucza zarządzanego przez bazę danych, który zaczyna się od +1


0
create table pc ( parent varchar(10), child varchar(10) )

insert into pc values('a','b');
insert into pc values('a','c');
insert into pc values('b','e');
insert into pc values('b','f');
insert into pc values('a','d');
Insert into pc values('b','g');
insert into pc values('c','h');
insert into pc values('c','i');
insert into pc values('d','j');
insert into pc values('f','k');
insert into pc values('x','y');
insert into pc values('y','z');
insert into pc values('m','n');

 DECLARE @parent varchar(10) = 'a';
 WITH cte AS
 (
 select null parent, @parent child, 0 as level
  union
 SELECT a.parent, a.child , 1 as level
  FROM pc a
  WHERE a.parent = @parent
  UNION ALL
 SELECT a.parent, a.child , c.level +  1
 FROM pc a JOIN cte c ON a.parent = c.child
 )
 SELECT distinct parent, child , level
 FROM cte
 order by level, parent

To da ci wszystkich potomków i poziom.
Mam nadzieję że to pomoże :)

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.