Czy przekazać tablicę lub rekord do funkcji w PostgreSQL?


Odpowiedzi:


20

Postgres ma bardzo elastyczną obsługę tablic i typów kompozytów . Może to być coś, co próbujesz zrobić:

create type my_type as (val1 integer, val2 integer);
create function my_function(arr my_type[]) returns text language plpgsql as $$
begin
  return arr::text;
end;$$;
select my_function(array[row(1,2),row(3,4)]::my_type[]);
| moja_funkcja |
| : ---------------- |
| {„(1,2)”, „(3,4)”} |

dbfiddle tutaj

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.