Jak korzystać z wyszukiwania pełnotekstowego w kolumnie jsonb w Postgres?


Odpowiedzi:3

Możesz, choć nie jest to takie jasne:

CREATE TABLE t
(
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  the_data jsonb
) ;

CREATE INDEX idx_t_the_data_full_text 
  ON t 
  USING gist ( (to_tsvector('English', the_data::text))) ;

Następnie przeprowadź zapytanie za pomocą:

SELECT
  the_data
FROM
  t
WHERE
  to_tsvector('English', the_data::text) @@ plainto_tsquery('English', 'Action') ;

Zauważ, że znajdzie to również wszystkie klucze obiektu , nie tylko wartości . I będziesz ograniczony do ilości tekstu

dbfiddle tutaj

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.