Złożoność czasu z irracjonalnym wykładnikiem?


21

Czy istnieje jakiś problem naturalny w P, dla którego najlepiej znanym ograniczeniem czasu przebiegu jest forma , gdzie α jest stałą nieracjonalną ?O(nα)α


4
Dobre pytanie! :)
Michael Wehar,


Sortowanie multisetu odbywa się w okolicach nH + n, więc jeśli można sprawić, że H (entropia) zbiegnie się do jakiegoś , co technicznie by się kwalifikowało. Nie nazwałbym tego jednak „naturalnym”. Jednak może istnieć bardziej naturalny problem, w którym wkład jest zmniejszany w ten sposób. nα1
KWillets

Odpowiedzi:


22

Chociaż co prawda nie przeprowadziłem analizy i nie jest to wyłącznie problem decyzyjny, jestem gotów postawić na najbardziej znane algorytmy mnożenia macierzy (Coppersmith, Winograd, Stothers, Williams i inni) mają irracjonalny wykładnik.

Widać to wyraźniej w prostym przypadku algorytmu Strassena, który ma czas działania .O(nlog27)

no(1)n2cos(π/7)o(1)


3
O(nα)αϵ>0Oϵ(nα+ϵ)α

12
T(n)=aT(n/b)+f(n)Θ(nlogba)ab

logba

Niektóre algorytmy mnożenia liczb całkowitych mają nieracjonalne wykładniki, jeśli dobrze pamiętam.
Yuval Filmus,

Racja, jak u Karatsuby. Ale to wciąż mnożenie :)
Joe Bebel
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.