najmniejszy rozmiar obwodu za pomocą bramek XOR


15

Załóżmy, że otrzymujemy zestaw n zmiennych logicznych x_1, ..., x_n oraz zestaw funkcji m y_1 ... y_m, gdzie każdy y_i jest XOR (danego) podzbioru tych zmiennych. Celem jest obliczenie minimalnej liczby operacji XOR, które należy wykonać, aby obliczyć wszystkie te funkcje y_1 ... y_m.

Zauważ, że wynik operacji XOR, powiedzmy x_1 XOR x_2 może być użyty do obliczenia wielu y_j, ale jest liczony jako jeden. Zauważ też, że użyteczne może być obliczenie XOR znacznie większej kolekcji x_i (większej niż jakakolwiek funkcja y_i, np. Obliczenie XOR wszystkich x_i) w celu bardziej wydajnego obliczenia y_i,

Równolegle załóżmy, że mamy macierz binarną A i wektor X, a celem jest obliczenie wektora Y w taki sposób, że AX = Y, gdzie wszystkie operacje wykonane w GF (2) przy użyciu minimalnej liczby operacji.

Nawet jeśli każdy wiersz A ma dokładnie k jeden (powiedzmy k = 3), jest interesujący. Czy ktoś wie o złożoności (twardości przybliżenia) tego pytania?

Mohammad Salavatiopur

Odpowiedzi:


18

To trudne NP. Patrz: Joan Boyar, Philip Matthews, René Peralta. Techniki minimalizacji logiki z zastosowaniem aplikacji w kryptologii. http://link.springer.com/article/10.1007/s00145-012-9124-7

Redukcja pochodzi od Cover Vertex i jest bardzo ładna.

Biorąc pod uwagę wykres z m = | E | , zdefiniuj macierz m × ( n + 1 ) A jako: A [ i , j ] = 1, jeżeli j < n + 1 oraz ( i , j ) E , i A [ i , n({1,,n},mi)m=|mi|m×(n+1)ZAZA[ja,jot]=1jot<n+1(ja,jot)mi . Innymi słowy, zważywszy n + 1 zmiennych x 1 , ... , x n + 1 chcemy obliczyć m liniowej formy x I + x j + x n + 1 dla wszystkich ( i , j ) E .ZA[ja,n+1]=1n+1x1,,xn+1mxja+xjot+xn+1(ja,jot)mi

Mała myśl pokazuje, że istnieje obwód XOR dla z bramkami wachlarza dwóch obliczającymi transformację liniową A tylko z bramkami m + k , gdzie k jest optymalną osłoną wierzchołków dla wykresu. (Najpierw oblicz x i + x n + 1 dla wszystkich i w pokrywie wierzchołka, używając operacji k . Wszystkie formy liniowe są następnie obliczalne w m większej liczbie operacji.) Okazuje się, że jest to również obwód o rozmiarze minimalnym!ZAZAm+kkxja+xn+1jakm

Dowód, że obniżka jest poprawna, nie jest tak miły. Chciałbym zobaczyć krótki dowód, że ta redukcja jest poprawna.


Dzięki Ryan. Rzeczywiście bardzo trafny papier. Pomyślałem, czy problem może być tak trudny, jak pokrycie wierzchołków w hipergraphach, przynajmniej w przypadku, gdy nie masz generować większych sum XOR (co, jak sądzę, w niniejszym dokumencie jest określane jako wolne od anulowania).
Mohammad R. Salavatipour,

3
W przypadku przypadku bez anulowania twardość NP zapisano w Garey-Johnson pod nieco niejasną nazwą „Ensemble Computation” (Problem PO9, w A11.1). Redukcja jest w rzeczywistości taka sama jak ta przedstawiona przez Ryana, patrz sekcja 3.2.2 w GJ.
Janne H. Korhonen
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.