Nierówność typu Chernoffa dla zmiennej losowej z 3 wynikami


9

Załóżmy, że mamy zmienną losową, która przyjmuje wartości nienumeryczne a, b, c i chce określić ilościowo, w jaki sposób rozkład empiryczny npróbki tej zmiennej odbiegają od rozkładu rzeczywistego. W tym przypadku obowiązuje następująca nierówność (z Cover & Thomas ).

Twierdzenie 12.4.1 (twierdzenie Sanowa): Niech X1,X2,,Xn bądź tam Q(x).
PozwolićEPbyć zbiorem rozkładów prawdopodobieństwa. Następnie

Qn(E)=Qn(EPn)(n+1)|X|2nD(P||Q),
gdzie
P=argminPED(P||Q),
jest rozkładem w E najbliższym Q w entropii względnej.

Ta nierówność jest dość luźna dla małych n . W przypadku wyników binarnych |X|=2 , a granica Chernoffa-Hoeffdinga jest znacznie ściślejsza.

Czy istnieje podobne ograniczenie dla |X|=3 ?


Wierzę, że możesz zmienić | X | na | X | -1, ponieważ „ostatni typ” w metodzie og typy jest podawany, gdy znasz resztę.
Thomas Ahle,

Odpowiedzi:


6

Możesz uzyskać całkiem dobre granice, biorąc pod uwagę zmienną losową która wynosi 1, jeśli a zero w przeciwnym razie (dla obejmującego próby i obejmującego kategorie). Dla każdej ustalonej są niezależne, a więc mogą być analizowane przy użyciu granic Chernoffa. Następnie wykonaj związek związany przez .YijXi=j1in1j3jYijiYijj

Jeśli powyższe nie wystarczy, proponuję spojrzeć na model kulek i pojemników, np. W podręczniku Upfala i Mitzenmachera. Ten model jest taki sam jak twój, z tym wyjątkiem, że niektóre z twoich pojemników mogą być bardziej prawdopodobne niż inne, aby wylądowały w nich kule, prawda? Istnieje kilka bardziej wyrafinowanych technik wykorzystujących aproksymacje Poissona w tym modelu, które prawdopodobnie można rozszerzyć na twoje ustawienie z nierównomiernymi prawdopodobieństwami bin.


3

Nie ma nic w granicach Chernoffa Hoeffdinga, które są specyficzne dla zmiennych boolowskich. Jeśli są zmiennymi losowymi o wartości rzeczywistej o wartości , możesz zastosować ograniczenie Chernoffa. Dobrym odniesieniem jest „Stężenie miary do analizy algorytmów losowych” ( http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.120.2561&rep=rep1&type=pdf )X1,,Xn0Xi1


Interesują mnie zmienne kategoryczne zamiast rzeczywistych, dodałem wyjaśnienie
Jarosław Bułatow
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.