Co jest


24

Jest to związane z pytaniem Czy rozmiar członkostwa świadka dla każdego języka NP jest już znany?

Niektóre naturalne problemy (-kompletne) mają świadków o długości liniowej: zadowalające przypisanie dla , ciąg wierzchołków dla itp.NPSATHAMPATH

Rozważ klasę złożoności „ ograniczoną do świadków o długości liniowej”. Formalna definicja tej klasy złożoności, nazwij ją : jeśli .NPCLCLP:(xLw{0,1}O(|x|):(x,w)L.)

Czy to znana klasa złożoności? Jakie są jego właściwości?


Czy nie zawsze możesz to osiągnąć przez wypełnienie?
MCH

5
Jak zauważył MCH, jeśli jest dowolnym językiem N P ze świadkami o wielkości O ( n k ) , to p a d ( L ) : = { x 10 | x | k : x L } jest językiem N P ze świadkami o wielkości liniowej, a L i p a d ( L ) są wielomianowymi odpowiednikami wielokrotności jeden raz. Twoja klasa nie jest całkiem N PLNPO(nk)pad(L):={x10|x|k:xL}NPLpad(L)NP, ale w zasadzie to samo. Klasa proponujesz nie jest zamknięta pod polytime wiele -on redukcje, ale dla każdego w N P istnieje jakiś język w swojej klasie, która jest polytime wielu jeden odpowiednik L . LNPL.
Joshua Grochow

Odpowiedzi:


27

Klasa proponujesz nie jest chyba N P . (Jeśli C = N P , to każdy język N P miałby świadków wielkości liniowej, co oznaczałoby, że każdy N P T I M E [ 2 O ( n ) ] i N P E X P , między innymi) .CNPC=NPNPNPTIME[2O(n)]NPEXP

Rozważanie takich klas jest bardzo naturalne; powstają w kilku ustawieniach. W tym artykule Rahul Santhanam (domyślnie) zaproponował notację dla obliczenia czasu t ( n ) za pomocą bitów domyślnych g ( n ) . Stąd C = k T I G U ( n k , k n ) . W tym artykuleTIGU(t(n),g(n))t(n)g(n)C=kTIGU(nk,kn), Zdefiniowałem analogiczną klasę . (NTIBI oznacza „niedeterministyczny czas i bity”.) Ponadto Cai i Chen nazywają Twoją klasę G C ( O ( n ) , P ) (GC oznacza „Zgadnij i sprawdź”, por. L. Cai i J. Chen SIAM Journal on Computing, 1996). Wreszcie, jeśli szukasz „ograniczonego niedeterminizmu”, możesz znaleźć jeszcze trzy notacje dla tej samej klasy ...NTIBI[t(n),b(n)]GC(O(n),P)

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.