Zzub Zzif (rewers Fizz Buzz)


36

Biorąc pod uwagę fragment wyjściowego szumu fizz z usuniętymi wszystkimi liczbami, wpisz poprawne liczby o możliwie najniższych wartościach, tak aby fragment szumu fizz był poprawny. Dla celów niniejszego wyzwanie, fizzi buzzmają swoje typowe wartości 3 i 5, odpowiednio.

Jeżeli sygnał wejściowy jest nieprawidłowy przebieg fizz, buzzi pustych linii, to zamiast tego mogłoby wyprowadzać tylko zzubzzif(z lub bez nowej linii).

Dane wejściowe i wyjściowe mogą być wierszami oddzielonymi znakiem nowej linii lub dowolnym formatem tablic ciągów dogodnym dla twojego języka.

Wielkie litery możesz ignorować lub robić, co chcesz.

Trzeba będzie wybrać do obsługi jednego lub więcej z nich: fizzbuzz, fizz buzz, buzz fizz, etc, ale musisz wybrać co najmniej jeden z tych formatów.

Można założyć, że wszystkie wejścia jest jakiś ciąg fizz, buzza puste linie.

Przykłady

Wkład:
syczeć

Wydajność:
2
fizz
4
Wkład:
brzęczenie
syczeć

Wydajność:
buzz
fizz
7
Wkład:

fizzbuzz


Wydajność:
13
14
fizzbuzz
16
17
Wkład:


Wydajność:

1
Wkład:
syczeć
syczeć

Wydajność:
zzubzzif
Wkład:


Wydajność:
zzubzzif

Odpowiedzi:


17

Java, 205 bajtów

s->{o:for(int i=0,j,h=s.length;++i<16;){for(j=h;j-->0;)if(s[j].contains("fizz")^(i+j)%3<1||s[j].contains("buzz")^(i+j)%5<1)continue o;String z=i+"";for(j=1;j<h;)z+="\n"+(i+j++);return z;}return"zzubzzif";}

Bierze String[] dane wejściowe i zwraca wartość a String.

Rozszerzony, uruchamialny kod:

public class C {

  static final java.util.function.Function<String[], String> f = s -> {
    o:
    for (int i = 0, j, h = s.length; ++i < 16;) {
      for (j = h; j --> 0;) {
        if (s[j].contains("fizz") ^ (i + j) % 3 < 1 ||
          s[j].contains("buzz") ^ (i + j) % 5 < 1) {
          continue o;
        }
      }
      String z = i + "";
      for (j = 1; j < h;) {
        z += "\n" + (i + j++);
      }
      return z;
    }
    return "zzubzzif";
  };

  public static void main(String[] args) {
    System.out.print(f.apply(new String[]{"fizz", "", "buzz"}));
  }
}

1
s / fizz / f, s / buzz / b
djechlin

10

C #, 212 bajtów

Zrobiłem nie do pomyślenia. Użyłem gotoinstrukcji, żeby wyjść z pętli!

string[]R(string[]a){for(int i,l=a.Length,n=0;n++<15;){for(i=l;i-->0;)if(((n+i)%3<1?"fizz":"")+((n+i)%5<1?"buzz":"")!=a[i])goto z;for(i=l;i-->0;)a[i]=a[i]==""?""+(n+i):a[i];return a;z:;}return new[]{"zzubzzif"};}

Wykorzystuje to fakt, że sekwencja musi rozpoczynać się w pierwszych 15 elementach.

Wcięcia i nowe wiersze dla czytelności:

string[]R(string[]a){
  for(int i,l=a.Length,n=0;n++<15;){
    for(i=l;i-->0;)
      if(((n+i)%3<1?"fizz":"")+((n+i)%5<1?"buzz":"")!=a[i])
        goto z;
    for(i=l;i-->0;)
      a[i]=a[i]==""?""+(n+i):a[i];
    return a;
  z:;
  }
  return new[]{"zzubzzif"};
}

czy C # nie ma breaksłowa kluczowego?
kot

2
@cat tak, ale gotoprzeskakuje z wewnętrznej pętli i na resztę logiki zewnętrznej pętli.
Hand-E-Food,

Pierwszy raz usłyszałem o gotoC #! Nawet nie wiedziałem, że C # to miał!
sergiol,

4

CJam, 72 bajty

"zzubzzif":MaqN/:Q,_F+{)_[Z5]f%:!MW%4/.*s\e|}%ew{:sQ1$A,sff&:s.e|=}=N*o;

Program zakończy działanie z błędem, jeśli będzie musiał wydrukować zzubzzif .

Używając interpretera Java, STDERR można zamknąć, aby ukryć ewentualny komunikat o błędzie. Jeśli spróbujesz programu w interpretatorze CJam , zignoruj ​​wszystkie dane wyjściowe po pierwszym wierszu.

Jak to działa

"zzubzzif" e# Push that string.
:Ma    e# Save it in M and wrap in in an array.
qN/:Q   e# Split the input into lines and save in Q.
,_F+    e# Count the lines and add 15 to a copy of the result.
{     e# For each integer I between 0 and lines+14:
 )_    e#  Increment I and push a copy.
 [Z5]   e#  Push [3 5].
 f%    e#  Map % to push [(I+1)%3 (I+1)%5].
 :!    e#  Apply logical NOT to each remainder.
 MW%4/  e#  Push ["fizz" "buzz"].
 .*    e#  Vectorized string repetition.
 s\    e#  Flatten the result and swap it with I+1.
 e|    e#  Logical OR; if `s' pushed an empty string, replace it with I+1.  
}%     e#
ew     e# Push the overlapping slices of length "lines".
{     e# Find; for each slice:
 :s    e#  Cast its elements to string (e.g., 1 -> "1").
 Q1$   e#  Push the input and a copy of the slice.
 A,s   e#  Push "0123456789".
 ff&   e#  Intersect the slice's strings' characters with that string.
 :s    e#  Cast the results to string. This replaces "fizz", "buzz"
      e#  and "fizzbuzz" with empty strings.
 .e|   e#  Vectorized logical OR; replace empty lines of the input
      e#  with the corresponding elements of the slice.
 =    e#  Check the original slice and the modified input for equality.
}=     e# Push the first match or nothing.
      e# We now have ["zzubzzif"] and possibly a solution on the stack.
N*     e# Join the topmost stack item, separating by linefeeds.     
o     e# Print the result.
;     e# Discard the remaining stack item, if any.

1

Perl, 140 bajtów

$f=fizz;$b=buzz;@a=<>;@x=map{s!\d!!gr.$/}@s=map{$_%15?$_%3?$_%5?$_:$b:$f:$f.$b}(++$c..$c+$#a)while$c<15&&"@x"ne"@a";print$c<15?"@s":zzubzzif

Wyjaśnienie

 1. @a to tablica linii wejściowych
 2. Wewnątrz whilepętli
 3. @s ma wygenerowaną sekwencję szumu fizycznego
 4. @xjest taki sam, jak @sz liczbami zastąpionymi pustymi łańcuchami i nową linią dołączoną do każdego elementu (do dopasowania @a)
 5. $c jest licznikiem od 1 do 15
 6. Pętla biegnie, aż stanie @xsię taka sama jak wejście@a
 7. Poza pętlą wyjście to @slub zzufzzib w zależności od tego, czy $cbyło w jego granicach, czy nie

1

Python, 176 bajtów

Mógłby chyba dużo lepiej, ale pierwsza próba golfa. Docenione wskazówki :)

Skurczył się

def f(a):l=len(a);g=lambda n:'fizz'*(n%3<1)+'buzz'*(n%5<1);r=range;return next(([g(x)or x for x in r(i%15,i%15+l)]for i in r(1,16)if all(g(i+x)==a[x]for x in r(l))),g(0)[::-1])

Oryginalny

def f(a):
 l = len(a)
 g = lambda n: 'fizz'*(n%3<1)+'buzz'*(n%5<1)
 r = range
 return next(
  (
   [g(x) or x for x in r(i % 15,i % 15 + l)]
   for i in r(1,16)
   if all(
    g(i + x) == a[x] for x in r(l)
   )
  ),
  g(0)[::-1]
 )

Witamy w PPCG! Standardowe wytyczne formatowania mają poprzedzać odpowiedź nagłówkiem, aby czytelnicy znali język i fragmenty tabeli liderów mogą poprawnie parsować odpowiedź. Na przykład #Java, 205 Bytesjako pierwszy wiersz odpowiedzi.
AdmBorkBork

1
Spróbuj wymienić lambda na następujące: 'fizz'*(n%3<1)+'buzz'*(n%5<1)Następnie możesz usunąć przypisania f i b. (f+b)[::-1]może wtedy być połączeniem ze znanym „fizzbuzz” np g(15)[::-1].
Todd

Dzieki za sugestie! Do 183! Myślę, że g(0)również działa, aby zapisać kolejny bajt :)
arcyqwerty

1
Python 2 pozwala usunąć niektóre spacje przed słowami kluczowymi, gdy nie ma dwuznaczności: na przykład ..] for można je zapisać ..]for. Stosując tę ​​sztuczkę, otrzymujesz 177 znaków
dieter

Czy możesz dołączyć dane, które zakładałeś przy następnym pisaniu kodu? np. lista formularzy ['','fizz','']Istnieje również kilka innych do usunięcia, jeśli porównasz listę wejściową z if a==[g(i + x) for x in r(l)]
Todd
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.