Wydrukuj imiona postaci


42

Każdy znak Unicode ma nazwę, na przykład „LATIN CAPITAL LETTER A”. Nazwa znaku Unicode może zawierać tylko wielkie litery, białe znaki i znak minus.

Napisz program, który odczytuje tekst i wyświetla nazwy każdego znaku w nowym wierszu. Na przykład, jeśli dane wejściowe to „Hello, World!”, Dane wyjściowe to

LATIN CAPITAL LETTER H
LATIN SMALL LETTER E
LATIN SMALL LETTER L
LATIN SMALL LETTER L
LATIN SMALL LETTER O
COMMA
SPACE
LATIN CAPITAL LETTER W
LATIN SMALL LETTER O
LATIN SMALL LETTER R
LATIN SMALL LETTER L
LATIN SMALL LETTER D
EXCLAMATION MARK
 • Dane wejściowe powinny pochodzić z pliku lub danych użytkownika, a nie tylko z ciągu znaków w kodzie.
 • Dane wyjściowe należy zapisać do pliku lub standardowego wyjścia lub wydrukować na ekranie.
 • Internet i biblioteki zewnętrzne nie są dozwolone, wszystkie niezbędne dane powinny znajdować się w kodzie.
 • Załóżmy, że dane wejściowe zawierają tylko drukowalne znaki ASCII w zakresie podstawowego kodu łacińskiego 32-126. Możesz zignorować końcowy znak nowej linii.
 • Wszystkie języki programowania są dozwolone. Najkrótszy kod w bajtach wygrywa.

Oficjalne nazwy znaków Unicode można znaleźć tutaj . Innych źródeł:

To jest moje pierwsze pytanie, więc byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie, czy można to poprawić.

Na potrzeby tego wyzwania poniższa lista ma charakter normatywny.

  32 0020    SPACE
!  33 0021    EXCLAMATION MARK
"  34 0022    QUOTATION MARK
#  35 0023    NUMBER SIGN
$  36 0024    DOLLAR SIGN
%  37 0025    PERCENT SIGN
&  38 0026    AMPERSAND
'  39 0027    APOSTROPHE
(  40 0028    LEFT PARENTHESIS
)  41 0029    RIGHT PARENTHESIS
*  42 002A    ASTERISK
+  43 002B    PLUS SIGN
,  44 002C    COMMA
-  45 002D    HYPHEN-MINUS
.  46 002E    FULL STOP
/  47 002F    SOLIDUS
0  48 0030    DIGIT ZERO
1  49 0031    DIGIT ONE
2  50 0032    DIGIT TWO
3  51 0033    DIGIT THREE
4  52 0034    DIGIT FOUR
5  53 0035    DIGIT FIVE
6  54 0036    DIGIT SIX
7  55 0037    DIGIT SEVEN
8  56 0038    DIGIT EIGHT
9  57 0039    DIGIT NINE
:  58 003A    COLON
;  59 003B    SEMICOLON
<  60 003C    LESS-THAN SIGN
=  61 003D    EQUALS SIGN
>  62 003E    GREATER-THAN SIGN
?  63 003F    QUESTION MARK
@  64 0040    COMMERCIAL AT
A  65 0041    LATIN CAPITAL LETTER A
B  66 0042    LATIN CAPITAL LETTER B
C  67 0043    LATIN CAPITAL LETTER C
D  68 0044    LATIN CAPITAL LETTER D
E  69 0045    LATIN CAPITAL LETTER E
F  70 0046    LATIN CAPITAL LETTER F
G  71 0047    LATIN CAPITAL LETTER G
H  72 0048    LATIN CAPITAL LETTER H
I  73 0049    LATIN CAPITAL LETTER I
J  74 004A    LATIN CAPITAL LETTER J
K  75 004B    LATIN CAPITAL LETTER K
L  76 004C    LATIN CAPITAL LETTER L
M  77 004D    LATIN CAPITAL LETTER M
N  78 004E    LATIN CAPITAL LETTER N
O  79 004F    LATIN CAPITAL LETTER O
P  80 0050    LATIN CAPITAL LETTER P
Q  81 0051    LATIN CAPITAL LETTER Q
R  82 0052    LATIN CAPITAL LETTER R
S  83 0053    LATIN CAPITAL LETTER S
T  84 0054    LATIN CAPITAL LETTER T
U  85 0055    LATIN CAPITAL LETTER U
V  86 0056    LATIN CAPITAL LETTER V
W  87 0057    LATIN CAPITAL LETTER W
X  88 0058    LATIN CAPITAL LETTER X
Y  89 0059    LATIN CAPITAL LETTER Y
Z  90 005A    LATIN CAPITAL LETTER Z
[  91 005B    LEFT SQUARE BRACKET
\  92 005C    REVERSE SOLIDUS
]  93 005D    RIGHT SQUARE BRACKET
^  94 005E    CIRCUMFLEX ACCENT
_  95 005F    LOW LINE
`  96 0060    GRAVE ACCENT
a  97 0061    LATIN SMALL LETTER A
b  98 0062    LATIN SMALL LETTER B
c  99 0063    LATIN SMALL LETTER C
d  100 0064    LATIN SMALL LETTER D
e  101 0065    LATIN SMALL LETTER E
f  102 0066    LATIN SMALL LETTER F
g  103 0067    LATIN SMALL LETTER G
h  104 0068    LATIN SMALL LETTER H
i  105 0069    LATIN SMALL LETTER I
j  106 006A    LATIN SMALL LETTER J
k  107 006B    LATIN SMALL LETTER K
l  108 006C    LATIN SMALL LETTER L
m  109 006D    LATIN SMALL LETTER M
n  110 006E    LATIN SMALL LETTER N
o  111 006F    LATIN SMALL LETTER O
p  112 0070    LATIN SMALL LETTER P
q  113 0071    LATIN SMALL LETTER Q
r  114 0072    LATIN SMALL LETTER R
s  115 0073    LATIN SMALL LETTER S
t  116 0074    LATIN SMALL LETTER T
u  117 0075    LATIN SMALL LETTER U
v  118 0076    LATIN SMALL LETTER V
w  119 0077    LATIN SMALL LETTER W
x  120 0078    LATIN SMALL LETTER X
y  121 0079    LATIN SMALL LETTER Y
z  122 007A    LATIN SMALL LETTER Z
{  123 007B    LEFT CURLY BRACKET
|  124 007C    VERTICAL LINE
}  125 007D    RIGHT CURLY BRACKET
~  126 007E    TILDE

4
Cześć, poszedłem naprzód i zredagowałem twoje pytanie, wycofaj się, jeśli się nie zgadzasz. Nie potrzebujesz więcej źródeł informacji, potrzebujesz jednej , normatywnej wersji pytania, aby uniknąć problemów z rozbieżnościami. Wybrałem ssec.wisc.edu/~tomw/java/unicode.html#x0000, ponieważ był najbardziej zwięzły. Poza tym +1
Level River St

Dzięki za edycję @steveverrill, byłem zbyt leniwy, by sam to zrobić.
ja i mój kot

Najwyraźniej wartości są dostępne jako część systemu Windows w C:\Windows\System32\getuname.dll. Czy to również liczy się jako „biblioteka zewnętrzna”, nawet jeśli jest wbudowana w system Windows?
lc.

6
Właśnie nauczyłem się słowa solidus.
Łukasza

Odpowiedzi:


31

Java - 113 bajtów (152, jeśli odczytane z wiersza poleceń)

Edycja: usunięto bezużyteczne nawiasy klamrowe.

Edycja2: usunięto niepotrzebną zmienną.

Edycja3: Zamiast Character.getName () używam c.getName ().

Edycja4: Przekazywanie ciągu jako argumentu wiersza poleceń.

Z argumentem wiersza poleceń (113 bajtów):

class Z{public static void main(String[]x){for(Character c:x[0].toCharArray())System.out.println(c.getName(c));}}

Z linią odczytu (152 bajty):

class Z{public static void main(String[]x){for(Character c:new java.util.Scanner(System.in).nextLine().toCharArray())System.out.println(c.getName(c));}}

Java ma wszystko, czego potrzeba. Jestem pewien, że można to zagrać w golfa.


7
Cholera! Wbudowany! Aby uczynić to interesującym wyzwaniem, uważam, że jest to niezgodne z „wszystkie niezbędne dane powinny znajdować się w kodzie”. Ale bardzo sprytny.
Level River St

1
@steveverrill No cóż :). Widziałem inne wyzwanie, w którym pospolite seplenienie zrobiło coś podobnego (licząc od jednego do 100, jeśli dobrze pamiętam).
Peter Lenkefi,

6
Wow, tym razem Java ma szansę pokonać wiele języków golfowych.
vsz

4
Alternatywne rozwiązanie Java 8: x[0].chars().forEach(i->System.out.println(Character.getName(i)));Zapisuje 2 znaki w porównaniu do rozwiązania argumentów wiersza poleceń (przez zastąpienie for-loop).
hjk

3
A możex[0].chars().map(' '::getName).forEach(System.out::println);
Eric

18

Python 3, 56 bajtów

Używa wbudowanej funkcji unicodedata.name(), więc może nie być kompetentna. Odpowiedź Java zrobiła to samo, więc pomyślałem, że przynajmniej warto było to opublikować.

from unicodedata import*
for i in input():print(name(i))

Chciałem też napisać jedną w pythonie, ale moja odpowiedź w języku Java była wystarczająco cheatyczna :).
Peter Lenkefi,

1
Z pewnością for i in input():print(unicodedata.name(i))jest krótszy?
Eric

1
@Eric Nie. Musisz import unicodedata, więc to już dłużej .
mbomb007

17

JavaScript (ES6) 594 618 626

Uwaga : Mógłbym zaoszczędzić ~ 30 bajtów na kompresji długiego łańcucha za pomocą atob / btoa, ale znak utf8 powyżej „~” nie jest dobrze akceptowany przez edytor postów Stack Exchange. Zamiast tego wolę zachować działający fragment kodu.

Edytuj 8 znaków zapisanych dzięki @Ypnypn

Oczywista kompresja powtarzających się słów. Nowa linia w backticks jest znacząca i liczona.

Przetestuj uruchomienie fragmentu w przeglądarce Firefox.

// TEST SUITE
// for testing purpose, redefine alert() to write inside the snippet body
alert=x=>O.innerHTML=x
// for testing purpose, redefine prompt() to have a default text containing all characters
_prompt=prompt
prompt=(i,s)=>{
 for(s='',i=32;i<127;i++)s+=String.fromCharCode(i);
 return _prompt("Insert your message or keep the default",s);
} 
 
// That's the answer code:
z='SPACE/EXCLAMA0QUOTA0NUMBER1DOLLAR1PERCENT1AMPERSAND/APOSTROPHE3242ASTERISK/PLUS1COMMA/HYPHEN-MINUS/FULL STOP/78ZERO8ONE8TWO8THREE8FOUR8FIVE8SIX8SEVEN8EIGHT8NINE86SEMI6LESS-THAN1EQUALS1GREATER-THAN1QUES0COMMERCIAL AT3SQUARE5REVERSE 7/4SQUARE5CIRCUMFLEX9/LOW LINE/GRAVE93CURLY5VERTICAL LINE/4CURLY5TILDE'.replace(/\d/g,c=>'TION MARK/, SIGN/,PARENTHESIS/,/LEFT ,RIGHT , BRACKET/,COLON/,SOLIDUS,/DIGIT , ACCENT'.split`,`[c]).split`/`,alert([...prompt()].map(c=>(q=c.charCodeAt()-32)<33?z[q]:q<59?'LATIN CAPITAL LETTER '+c:q<65?z[q-26]:q<91?'LATIN SMALL LETTER '+c.toUpperCase():z[q-52]).join`
`)
<pre id=O></pre>


9

R, 54 bajty 62

library(Unicode)
cat(u_char_name(utf8ToInt(scan(,""))),sep="\n")

Edycja: na komentarz @flodels, muszę go najpierw przeczytać z połączenia, więc musiałem dodać scan. Jest to również prawdopodobnie rozwiązanie niekompetentne, zgodne ze wszystkimi zasadami.

Stosowanie

> cat(u_char_name(utf8ToInt(scan(,""))),sep="\n")
1: 'Hello, World!'
2: 
Read 1 item
LATIN CAPITAL LETTER H
LATIN SMALL LETTER E
LATIN SMALL LETTER L
LATIN SMALL LETTER L
LATIN SMALL LETTER O
COMMA
SPACE
LATIN CAPITAL LETTER W
LATIN SMALL LETTER O
LATIN SMALL LETTER R
LATIN SMALL LETTER L
LATIN SMALL LETTER D
EXCLAMATION MARK

Możesz także zawinąć w funkcję dla wygodniejszego użytkowania

UNI <- function(x)cat(paste0(u_char_name(utf8ToInt(x)),"\n"))

Zatem użycie jest po prostu

UNI("Hello, World!")

1
Liczba bajtów jest poprawna :)
Rozpad Beta

1
Witamy w PPCG! : D
Beta Decay

Dobrze, że masz wbudowane zadanie, ale wynik nie jest zgodny z żądaniem - tabela 4 kolumn zamiast tabeli 1 kolumny. Myślę, że powinieneś dodać trochę rdzenia, aby uzyskać poprawne wyjście
edc65

@ edc65, że łatwo to naprawić, właśnie pomyślałem o tym jako bonusie.
David Arenburg,

@ edc65 naprawił to.
David Arenburg,

7

Perl 6 , 21 bajtów

Nie widziałem reguły wyraźnie przeciwnej użyciu wbudowanej metody uzyskiwania nazw Unicode.
(Również odpowiedź Java, która jest obecnie najwyżej oceniana, robi to samo)

.say for get.uninames

1
Perl 6 jest dziwny. Ale to uwielbiam.
kot

6

Perl (+ coreutils) , 563 bajty

Uwaga : poniżej nie będzie działać tak, jak jest, należy je odtworzyć z xxdzrzutu poniżej! Próbowałem przekazać nieprzetworzone dane od razu zcat, ale to się nie udało. Mogę po prostu użyć natywnego modułu Perl Gzip, ale to na pewno jutro!

use MIME::Base64;$x=encode_base64(join'',<DATA>);print eval(`base64 -D<<<'$x'|zcat`)->[-32+ord$_].$/for<>=~/./g
__END__
.....x.U.._.u.[r. .@.._~.E(X.i..............J_....1..N......7K......|ih....P...a7......,a.....o.!.=N.K.i.....$..vFv.Pv..........*o...=..|o..O.B..c%2\bj1Gr...nr.|c.{...q......3......aw;b\1...C.Yp..l..K...bB..2C...K..O8e.v...."..C..
.s; .}Oj.....JC..-`@.gMXM..@M...41k.i.K..M.&.&.&.&.&.MdM.&.;..X5q..M.wM|o....3.s.{....MJf4.h>G..B...~$....w...WC.q.2..b.o..Hh.7|.... c..(.I......d|.1...8.8.8.x.q.1.X..*.U.W..d|.....f..4f...l..g'>..oUq4.....j.jU...
0000000: 7573 6520 4d49 4d45 3a3a 4261 7365 3634 use MIME::Base64
0000010: 3b24 783d 656e 636f 6465 5f62 6173 6536 ;$x=encode_base6
0000020: 3428 6a6f 696e 2727 2c3c 4441 5441 3e29 4(join'',<DATA>)
0000030: 3b70 7269 6e74 2065 7661 6c28 6062 6173 ;print eval(`bas
0000040: 6536 3420 2d44 3c3c 3c27 2478 277c 7a63 e64 -D<<<'$x'|zc
0000050: 6174 6029 2d3e 5b2d 3332 2b6f 7264 245f at`)->[-32+ord$_
0000060: 5d2e 242f 666f 723c 3e3d 7e2f 2e2f 670a ].$/for<>=~/./g.
0000070: 5f5f 454e 445f 5f0a 1f8b 0808 ff78 ec55 __END__......x.U
0000080: 0003 5f00 7594 5b72 eb20 0c40 b7c2 5f7e .._.u.[r. .@.._~
0000090: da45 2858 b669 c4c3 089c a49d ee7f 1b17 .E(X.i..........
00000a0: 92b1 9df4 4a5f 96ce d180 3192 7f4e 9cc0 ....J_....1..N..
00000b0: e2e9 e384 374b e0a1 b818 8c87 7c69 68a9 ....7K......|ih.
00000c0: b1bc 8150 fd19 b361 3785 960d 9108 f62c ...P...a7......,
00000d0: 61b6 18ca 9682 6f80 210c 3d4e 914b 8e69 a.....o.!.=N.K.i
00000e0: eefb 108e c524 c8ad 7646 76dc 5076 d3fc .....$..vFv.Pv..
00000f0: 9701 17cc 8efb ae89 2a6f cbda e83d b4e7 ........*o...=..
0000100: 7c6f ab85 4fef 42ed d563 2532 5c62 6a31 |o..O.B..c%2\bj1
0000110: 4772 c383 0e6e 72c5 7c63 8e7b 1203 ee71 Gr...nr.|c.{...q
0000120: b91e bccc 190f 33c6 9a8f c4ad 8761 773b ......3......aw;
0000130: 625c 31ec 19f6 43ec 5970 8f8d 6ca4 d84b b\1...C.Yp..l..K
0000140: 18bd db62 42e6 cf32 43d8 ce84 4b05 da4f ...bB..2C...K..O
0000150: 3865 8476 f4b7 8aa5 22bf de43 ff0a ed73 8e.v...."..C...s
0000160: 3b20 037d 4f6a b714 8c85 e44a 4384 a52d ; .}Oj.....JC..-
0000170: 6040 1367 4d58 4d0c 9a40 4d8c 9a98 3431 `@.gMXM..@M...41
0000180: 6bc2 69e2 4b13 174d 9026 bc26 8226 a226 k.i.K..M.&.&.&.&
0000190: 9226 164d 644d b026 d43b af9a 5835 71d5 .&.MdM.&.;..X5q.
00001a0: c44d 1377 4d7c 6fd3 cdad a133 9a73 067b .M.wM|o....3.s.{
00001b0: c1fe aeb9 4d4a 6634 c768 3e47 febf 42eb ....MJf4.h>G..B.
00001c0: b2ad 7e24 bc19 b0fd 77d2 978c 5743 cf71 ..~$....w...WC.q
00001d0: 9a32 acf8 621e 6fc1 1e48 68fa 377c 96b1 .2..b.o..Hh.7|..
00001e0: 95f1 2063 94f1 28e3 49c6 b38c 9d8c bf64 .. c..(.I......d
00001f0: 7c91 31c9 d8cb 38c8 38ca 38c9 7891 7196 |.1...8.8.8.x.q.
0000200: 31cb 58b9 cb2a e355 c657 19df 647c 97f1 1.X..*.U.W..d|..
0000210: dec2 b666 babf 3466 ebdf e26c eff5 6727 ...f..4f...l..g'
0000220: 3efb f76f 5571 34e0 e9f7 1fe2 6a1f 6a55 >..oUq4.....j.jU
0000230: 0700 00                 ...

Aby odtworzyć plik, wykonaj:

xxd -r > 57413.pl

wklej zrzut heksowy i naciśnij Enter, a następnie Ctrl+ D.

Uruchom jako:

perl 57413.pl <<< 'Hello, World!'
LATIN CAPITAL LETTER H
LATIN SMALL LETTER E
LATIN SMALL LETTER L
LATIN SMALL LETTER L
LATIN SMALL LETTER O
COMMA
SPACE
LATIN CAPITAL LETTER W
LATIN SMALL LETTER O
LATIN SMALL LETTER R
LATIN SMALL LETTER L
LATIN SMALL LETTER D
EXCLAMATION MARK

Poprzednia czysta wersja Perla, 893 bajty

print[SPACE,'EXCLAMATION MARK','QUOTATION MARK',NUMBER.($s=" SIGN"),DOLLAR.$s,PERCENT.$s,AMPERSAND,APOSTROPHE,LEFT.($p=" PARENTHESIS"),RIGHT.$p,ASTERISK,PLUS.$s,COMMA,'HYPHEN-MINUS','FULL STOP',$d=SOLIDUS,($d="DIGIT ").ZERO,$d.ONE,$d.TWO,$d.THREE,$d.FOUR,$d.FIVE,$d.SIX,$d.SEVEN,$d.EIGHT,$d.NINE,COLON,SEMICOLON,"LESS-THAN$s",EQUALS.$s,"GREATER-THAN$s",'QUESTION MARK','COMMERCIAL AT',($b=($a=LATIN)." CAPITAL ".($l="LETTER ")).A,$b.B,$b.C,$b.D,$b.E,$b.F,$b.G,$b.H,$b.I,$b.J,$b.K,$b.L,$b.M,$b.N,$b.O,$b.P,$b.Q,$b.R,$b.S,$b.T,$b.U,$b.V,$b.W,$b.X,$b.Y,$b.Z,'LEFT SQUARE '.($e=BRACKET),"REVERSE $d","RIGHT SQUARE $e",'CIRCUMFLEX ACCENT','LOW LINE','GRAVE ACCENT',($m="$a SMALL $l ").A,$m.B,$m.C,$m.D,$m.E,$m.F,$m.G,$m.H,$m.I,$m.J,$m.K,$m.L,$m.M,$m.N,$m.O,$m.P,$m.Q,$m.R,$m.S,$m.T,$m.U,$m.V,$m.W,$m.X,$m.Y,$m.Z,"LEFT CURLY $e",'VERTICAL LINE',"RIGHT CURLY $e",TILDE]->[-32+ord$_].$/for<>=~/./g

5

awk - 794 739

   1 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA B
   2 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA E
   3 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA G
   4 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY I
   5 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA N
   6 LEWY UCHWYT KRÓTKI 
   7 LATIN MAŁY LITER S.
   8 ŁACIŃSKI MAŁY LIST P.
   9 LATIN MAŁY LIST L
  10 ŁACIŃSKI MAŁY LIST I
  11 ŁACIŃSKI MAŁY LIST T
  12 LEWA RODZINA 
  13 ZNAK CYTATOWY 
  14 ŁACIŃSKI MAŁY LIST I
  15 COMMA 
  16 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA L
  17 ŁACIŃSKI MAŁY LIST V
  18 COMMA 
  19 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY S.
  20 ŁACIŃSKI MAŁY LIST V
  21 COMMA 
  22 ŁACIŃSKI MAŁY LIST A
  23 ŁACIŃSKI MAŁY LIST X
  24 COMMA 
  25 AKCENT CIRCUMFLEX 
  26 ŁACIŃSKI MAŁY LIST X
  27 COMMA 
  28 LEWY UCHWYT KWADRATOWY 
  29 ŁACIŃSKI MAŁY LIST X
  30 COMMA 
  31 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA Q
  32 COMMA 
  33 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA O
  34 COMMA 
  35 ŁACIŃSKI MAŁY LIST T
  36 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA K
  37 COMMA 
  38 ŁACIŃSKI MAŁY LIST C
  39 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY K
  40 COMMA 
  41 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA V
  42 COMMA 
  43 ŁACIŃSKI MAŁY LIST Q
  44 ŁACIŃSKI MAŁY LIST X
  45 COMMA 
  46 LATIN MAŁY LIST G
  47 COMMA 
  48 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY I
  49 COMMA 
  50 LATIN MAŁY LIST W
  51 LATIN MAŁY LIST U
  52 COMMA 
  53 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA X
  54 COMMA 
  55 ŁACIŃSKI MAŁY LIST B
  56 ŁACIŃSKI MAŁY LIST Y
  57 COMMA 
  58 ŁACIŃSKI MAŁY LIST B
  59 LEWY UCHWYT KRÓTKI 
  60 COMMA 
  61 ŁACIŃSKI MAŁY LIST B
  62 LATIN MAŁY LIST Z
  63 COMMA 
  64 ŁACIŃSKI MAŁY LIST B
  65 ŁACIŃSKI MAŁY LIST D
  66 COMMA 
  67 ŁACIŃSKI MAŁY LIST B
  68 ŁACIŃSKI MAŁY LIST P.
  69 COMMA 
  70 ŁACIŃSKI MAŁY LIST B
  71 ŁACIŃSKI MAŁY LIST R
  72 COMMA 
  73 LATIN MAŁY LIST B
  74 PRAWY, OBECNY WSPORNIK 
  75 COMMA 
  76 ŁACIŃSKI MAŁY LIST B
  77 ŁACIŃSKI MAŁY LIST K
  78 COMMA 
  79 LATIN MAŁY LIST B
  80 LATIN MAŁY LIST L
  81 COMMA 
  82 ŁACIŃSKI MAŁY LIST B
  83 ŁACIŃSKI MAŁY LIST O
  84 COMMA 
  85 ŁACIŃSKI MAŁY LIST E.
  86 COMMA 
  87 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA str
  88 COMMA 
  89 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA R
  90 ŁACIŃSKI MAŁY LIST X
  91 COMMA 
  92 LOW LINE 
  93 ŁACIŃSKI MAŁY LIST X
  94 COMMA 
  95 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY J
  96 ŁACIŃSKI MAŁY LIST X
  97 COMMA 
  98 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA U
  99 ŁACIŃSKI MAŁY LIST V
  100 COMMA 
  101 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA M
  102 TILDE 
  103 COMMA 
  104 PRZESTRZEŃ 
  105 ŁACIŃSKI MAŁY LIST T
  106 GRAVE ACCENT 
  107 Łaciński litera Y
  108 COMMA 
  109 Łaciński litera Z
  110 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY X
  111 COMMA 
  112 ŁACIŃSKI MAŁY LIST C
  113 GRAVE ACCENT 
  114 Łaciński litera Y
  115 COMMA 
  116 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA N
  117 REVERSE SOLIDUS 
  118 REVERSE SOLIDUS 
  119 COMMA 
  120 LINIA PIONOWA 
  121 ŁACIŃSKI MAŁY LIST S.
  122 COMMA 
  123 ŁACIŃSKI MAŁY LIST M
  124 REVERSE SOLIDUS 
  125 REVERSE SOLIDUS 
  126 COMMA 
  127 PRZESTRZEŃ 
  128 ŁACIŃSKI MAŁY LIST T
  129 LATIN MAŁY LIST H
  130 Łaciński litera Y
  131 COMMA 
  132 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY T
  133 ŁACIŃSKI MAŁY LIST S.
  134 COMMA 
  135 ŁACIŃSKI MAŁY LIST C
  136 LATIN MAŁY LIST H
  137 Łaciński litera Y
  138 COMMA 
  139 ŁACIŃSKI MAŁY LIST F.
  140 PRZESTRZEŃ 
  141 ŁACIŃSKI LITER H
  142 Łaciński litera Y
  143 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA str
  144 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA H
  145 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA E
  146 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA N
  147 HYPHEN-MINUS 
  148 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA M
  149 LITYNOWY LIST KAPITAŁOWY I
  150 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA N
  151 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA U
  152 LATINY LITERY KAPITAŁOWE S.
  153 PRZESTRZEŃ 
  154 LATYNA LITERA KAPITAŁOWA G
  155 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA R
  156 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA E
  157 Łaciński litera A
  158 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA T
  159 Łaciński litera E
  160 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA R
  161 HYPHEN-MINUS 
  162 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY T
  163 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA H
  164 LATYNA LITERA KAPITAŁOWA A
  165 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA N
  166 PRZESTRZEŃ 
  167 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY str
  168 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA A
  169 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA R
  170 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA E
  171 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA N
  172 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA T
  173 LATINOWY LITERA H
  174 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA E
  175 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY S.
  176 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY I
  177 Łaciński litera s
  178 PRZESTRZEŃ 
  179 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA E
  180 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA X
  181 Łaciński litera C
  182 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA L
  183 Łaciński litera A
  184 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA M
  185 Łaciński litera A
  186 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA T
  187 Łaciński litera I
  188 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA O
  189 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA N
  190 PRZESTRZEŃ 
  191 Łaciński litera C
  192 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA O
  193 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA M
  194 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA M
  195 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA E
  196 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA R
  197 Łaciński litera C
  198 Łaciński litera I
  199 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA A
  200 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY L
  201 PRZESTRZEŃ 
  202 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY C
  203 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY I
  204 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA R
  205 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA C
  206 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA U
  207 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA M
  208 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA F
  209 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA L
  210 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA E
  211 Łaciński litera X
  212 PRZESTRZEŃ 
  213 Łaciński litera A
  214 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA P.
  215 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA O
  216 Łaciński litera s
  217 Łaciński litera T
  218 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA R
  219 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA O
  220 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY str
  221 Łaciński litera H
  222 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA E
  223 PRZESTRZEŃ 
  224 Łaciński litera s
  225 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA E
  226 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA M
  227 LITYNOWY LITER I
  228 Łaciński litera C
  229 Łaciński litera O
  230 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA L
  231 Łaciński litera O
  232 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA N
  233 PRZESTRZEŃ 
  234 Łaciński litera A
  235 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA M
  236 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA P.
  237 Łaciński litera E
  238 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA R
  239 Łaciński litera s
  240 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA A
  241 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA N
  242 Łaciński litera D
  243 PRZESTRZEŃ 
  244 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA L
  245 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA E
  246 Łaciński litera s
  247 Łaciński litera s
  248 HYPHEN-MINUS 
  249 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA T
  250 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA H
  251 Łaciński litera A
  252 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA N
  253 PRZESTRZEŃ 
  254 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA Q
  255 LATYNA LITERA KAPITAŁOWA U
  256 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA O
  257 Łaciński litera T
  258 Łaciński litera A
  259 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA T
  260 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY I
  261 Łaciński litera O
  262 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA N
  263 PRZESTRZEŃ 
  264 Łaciński litera V
  265 Łaciński litera E
  266 Łaciński litera R
  267 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA T
  268 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY I
  269 ​​LITYNOWY LITER KAPITAŁOWY C
  270 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA A
  271 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA L
  272 PRZESTRZEŃ 
  273 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA Q
  274 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA U
  275 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA E
  276 Łaciński litera s
  277 Łaciński litera T
  278 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY I
  279 Łaciński litera O
  280 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY N
  281 PRZESTRZEŃ 
  282 Łaciński litera A
  283 Łaciński litera s
  284 Łaciński litera T
  285 Łaciński litera E
  286 Łaciński litera R
  287 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY I
  288 Łaciński litera s
  289 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA K
  290 PRZESTRZEŃ 
  291 Łaciński litera C
  292 Łaciński litera A
  293 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA P.
  294 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY I
  295 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA T
  296 Łaciński litera A
  297 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA L
  298 PRZESTRZEŃ 
  299 Łaciński litera s
  300 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA O
  301 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA L
  302 LITINOWY LITER KAPITAŁOWY I
  303 LATINOWY LITERA D
  304 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA U
  305 Łaciński litera s
  306 MIEJSCA 
  307 LATINOWY LITERA B
  308 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA R
  309 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA A
  310 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY C
  311 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA K
  312 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA E
  313 Łaciński litera T
  314 PRZESTRZEŃ 
  315 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA R
  316 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA E
  317 Łaciński litera V
  318 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA E
  319 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA R
  320 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY S.
  321 Łaciński litera E
  322 PRZESTRZEŃ 
  323 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA P.
  324 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA E
  325 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA R
  326 Łaciński litera C
  327 Łaciński litera E
  328 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA N
  329 Łaciński litera T
  330 PRZESTRZEŃ 
  331 Łaciński litera A
  332 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA C
  333 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY C
  334 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA E
  335 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA N
  336 Łaciński litera T
  337 PRZESTRZEŃ 
  338 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA L
  339 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA E
  340 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA T
  341 Łaciński litera T
  342 Łaciński litera E
  343 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA R
  344 PRZESTRZEŃ 
  345 Łaciński LITER D
  346 Łaciński litera O
  347 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA L
  348 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA L
  349 Łaciński litera A
  350 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA R
  351 PRZESTRZEŃ 
  352 Łaciński litera E
  353 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA Q
  354 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA U
  355 Łaciński litera A
  356 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA L
  357 Łaciński litera s
  358 PRZESTRZEŃ 
  359 Łaciński litera s
  360 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY Q
  361 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA U
  362 Łaciński litera A
  363 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA R
  364 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA E
  365 SPACE 
  366 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA N
  367 LITINY LITERA KAPITAŁOWA U
  368 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA M
  369 LITYNOWY LITER KAPITAŁOWY B
  370 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA E
  371 Łaciński litera R
  372 PRZESTRZEŃ 
  373 Łaciński LITER D
  374 Łaciński litera I
  375 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA G
  376 Łaciński litera I
  377 Łaciński litera T
  378 PRZESTRZEŃ 
  379 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA R
  380 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY I
  381 Łaciński litera G
  382 ŁACIŃSKI LITER H
  383 Łaciński litera T
  384 PRZESTRZEŃ 
  385 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA T
  386 Łaciński litera H
  387 Łaciński litera R
  388 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA E
  389 Łaciński litera E
  390 PRZESTRZEŃ 
  391 Łaciński litera C
  392 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA O
  393 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA L
  394 Łaciński litera O
  395 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA N
  396 MIEJSCA 
  397 Łaciński litera T
  398 Łaciński litera I
  399 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA L
  400 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA D
  401 Łaciński litera E
  402 PRZESTRZEŃ 
  403 Łaciński litera C
  404 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA O
  405 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA M
  406 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA M
  407 Łaciński litera A
  408 MIEJSCA 
  409 Łaciński litera C
  410 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY U
  411 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA R
  412 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA L
  413 Łaciński litera Y
  414 PRZESTRZENI 
  415 Łaciński litera s
  416 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA P.
  417 Łaciński litera A
  418 Łaciński litera C
  419 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA E
  420 PRZESTRZEŃ 
  421 Łaciński litera s
  422 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA M
  423 ŁACIŃSKI LITER A
  424 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA L
  425 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA L
  426 SPACE 
  427 Łaciński litera s
  428 Łaciński litera E
  429 Łaciński litera V
  430 Łaciński litera E
  431 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA N
  432 PRZESTRZEŃ 
  433 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA E
  434 Łaciński litera I
  435 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA G
  436 Łaciński litera H
  437 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA T
  438 SPACE 
  439 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA G
  440 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY R
  441 Łaciński litera A
  442 Łaciński litera V
  443 Łaciński litera E
  444 PRZESTRZEŃ 
  445 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA L
  446 Łaciński litera A
  447 Łaciński litera T
  448 Łaciński litera I
  449 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA N
  450 MIEJSCA 
  451 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA N
  452 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY I
  453 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA N
  454 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA E
  455 MIEJSCA 
  456 Łaciński litera F
  457 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA O
  458 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA U
  459 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA R
  460 PRZESTRZEŃ 
  461 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA P.
  462 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA L
  463 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA U
  464 Łaciński litera s
  465 MIEJSCA 
  466 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA F
  467 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY I
  468 Łaciński litera V
  469 Łaciński litera E
  470 MIEJSCA 
  471 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA L
  472 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY I
  473 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA N
  474 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA E
  475 MIEJSCA 
  476 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA L
  477 Łaciński litera E
  478 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA F
  479 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA T
  480 PRZESTRZEŃ 
  481 Łaciński litera s
  482 Łaciński litera T
  483 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA O
  484 LITINY LITERA KAPITAŁOWA P.
  485 SPACE 
  486 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA M
  487 Łaciński litera A
  488 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA R
  489 LITINOWY LITER KAPITAŁOWY K
  490 MIEJSCA 
  491 Łaciński litera F
  492 Łaciński litera U
  493 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA L
  494 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA L
  495 MIEJSCA 
  496 Łaciński litera s
  497 Łaciński litera I
  498 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA G
  499 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA N
  500 MIEJSCA 
  501 LATINOWY LITER Z KAPITAŁU Z
  502 Łaciński litera E
  503 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA R
  504 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA O
  505 MIEJSCA 
  506 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA T
  507 Łaciński litera W
  508 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA O
  509 MIEJSCA 
  510 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA O
  511 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA N
  512 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY E
  513 PRZESTRZEŃ 
  514 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA L
  515 Łaciński litera O
  516 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA W
  517 MIEJSCA 
  518 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY S.
  519 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY I
  520 LATINOWY LITER KAPITAŁOWY X
  521 PRZESTRZEŃ 
  522 LATINOWY LITER A
  523 LITINOWY LITER KAPITAŁOWY T
  524 ZNAK CYTATOWY 
  525 COMMA 
  526 LATIN MAŁY LIST W
  527 PRAWA RODZICA 
  528 SEMICOLON 
  529 ŁACIŃSKI MAŁY LIST Y
  ZNAK 530 RÓWNIKÓW 
  531 ŁACIŃSKI MAŁY LIST W
  532 LEWY UCHWYT KWADRATOWY 
  533 DIGIT TWO 
  534 PRAWY UCHWYT KWADRATOWY 
  535 SEMICOLON 
  536 LATIN MAŁY LIST F
  537 ŁACIŃSKI MAŁY LIST O
  538 ŁACIŃSKI MAŁY LIST R
  539 LEWA RODZINA 
  540 LATIN MAŁY LIST X
  541 ZNAK RÓWNOŚCI 
  542 ŁACIŃSKI MAŁY LIST W
  543 LEWY UCHWYT KWADRATOWY 
  544 DIGIT ONE 
  545 PRAWY UCHWYT KWADRATOWY 
  546 SEMICOLON 
  547 LATIN MAŁY LIST I
  548 ZNAK PLUS 
  549 ZNAK PLUS 
  550 MNIEJSZY NIŻ ZNAK 
  551 DIGIT TWO 
  552 CYFROWY SZEŚĆ 
  553 SEMICOLON 
  554 ŁACIŃSKI MAŁY LIST X
  555 ZNAK RÓWNOŚCI 
  556 ŁACIŃSKI MAŁY LIST X
  557 ZNAK CYTATOWY 
  558 ŁACIŃSKI MAŁY LIST N
  559 Łaciński litera W
  560 PRAWY UCHWYT KWADRATOWY 
  561 COMMA 
  562 ZNAK CYTATOWY 
  563 PRAWA RODZINA 
  564 ŁACIŃSKI MAŁY LIST Y
  ZNAK 565 RÓWNIKÓW 
  566 ŁACIŃSKI MAŁY LIST Y
  567 ZNAK CYTATOWY 
  568 LATIN MAŁY LIST N
  569 ŁACIŃSKI MAŁY LIST J
  570 UCHWYT PRAWEGO KWADRATU 
  571 COMMA 
  572 ZNAK CYTATOWY 
  573 SEMICOLON 
  574 LATIN MAŁY LIST F
  575 LATIN MAŁY LIST O
  576 ŁACIŃSKI MAŁY LIST R
  577 LEWA RODZINA 
  578 ŁACIŃSKI MAŁY LIST S.
  579 ŁACIŃSKI MAŁY LIST P.
  580 LATIN MAŁY LIST L
  581 ŁACIŃSKI MAŁY LIST I
  582 ŁACIŃSKI MAŁY LIST T
  583 LEWA RODZINA 
  584 ŁACIŃSKI MAŁY LIST X
  585 SPACE 
  586 ŁACIŃSKI MAŁY LIST Y
  587 PRZESTRZEŃ 
  588 ŁACIŃSKI MAŁY LIST W
  589 UCHWYT LEWEGO KWADRATU 
  590 CYFROWY TRZECI 
  591 PRAWY UCHWYT KWADRATOWY 
  592 COMMA 
  593 ŁACIŃSKI MAŁY LIST B
  594 COMMA 
  595 ZNAK CYTATOWY 
  596 COMMA 
  597 ZNAK CYTATOWY 
  598 PRAWA RODZINA 
  599 SEMICOLON 
  600 LATIN MAŁY LIST J
  601 ZNAK PLUS 
  602 ZNAK PLUS 
  603 MNIEJSZY NIŻ ZNAK 
  604 DIGIT ONE 
  605 DIGIT TWO 
  606 CYFROWY SZEŚĆ 
  607 SEMICOLON 
  608 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA F
  609 Łaciński litera s
  610 ZNAK RÓWNOŚCI 
  611 LOW LINE 
  612 PRAWA RODZINA 
  613 LATIN MAŁY LIST D
  614 LEWY UCHWYT KWADRATOWY 
  615 ŁACIŃSKI MAŁY LIST S.
  616 ŁACIŃSKI MAŁY LIST P.
  617 LATIN MAŁY LIST R
  618 ŁACIŃSKI MAŁY LIST I
  619 LATIN MAŁY LIST N
  620 LATIN MAŁY LIST T
  621 LATIN MAŁY LIST F
  622 LEWA RODZICA 
  623 ZNAK CYTATOWY 
  624 ZNAK PROCENTOWY 
  625 LATIN MAŁY LIST C
  626 ZNAK CYTATOWY 
  627 COMMA 
  628 ŁACIŃSKI MAŁY LIST J
  629 PRAWA RODZINA 
  630 PRAWY WSPORNIK KWADRATOWY 
  631 ZNAK RÓWNOŚCI 
  632 ŁACIŃSKI MAŁY LIST J
  633 PRAWY, OBECNY WSPORNIK 
  634 LEWY WSPORNIK KRZYŻOWY 
  635 LATIN MAŁY LIST F
  636 ŁACIŃSKI MAŁY LIST O
  637 ŁACIŃSKI MAŁY LIST R
  638 LEWA RODZINA 
  639 LATIN MAŁY LIST K
  640 ZNAK RÓWNOŚCI 
  641 ZERO CYFROWE 
  642 SEMICOLON 
  643 ŁACIŃSKI MAŁY LIST K
  644 ZNAK PLUS 
  645 ZNAK PLUS 
  646 MNIEJSZY NIŻ ZNAK 
  647 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA N
  648 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA F
  649 SEMICOLON 
  650 ŁACIŃSKI MAŁY LIST P.
  651 ŁACIŃSKI MAŁY LIST R
  652 ŁACIŃSKI MAŁY LIST I
  653 ŁACIŃSKI MAŁY LIST N
  654 ŁACIŃSKI MAŁY LIST T
  655 MIEJSCA 
  656 ŁACIŃSKI MAŁY LIST I
  657 ZNAK RÓWNOŚCI 
  658 NISKA LINIA 
  659 PRAWA RODZINA 
  660 LATIN MAŁY LIST W
  661 LATIN MAŁY LIST H
  662 ŁACIŃSKI MAŁY LIST I
  663 ŁACIŃSKI MAŁY LIST L
  664 ŁACIŃSKI MAŁY LIST E.
  665 LEWA RODZINA 
  666 ŁACIŃSKI MAŁY LIST I
  667 ZNAK PLUS 
  668 ZNAK PLUS 
  669 MNIEJSZY NIŻ ZNAK 
  670 ŁACIŃSKI MAŁY LIST S.
  671 ŁACIŃSKI MAŁY LIST P.
  672 ŁACIŃSKI MAŁY LIST L
  673 ŁACIŃSKI MAŁY LIST I
  674 LATIN MAŁY LIST T
  675 LEWA RODZINA 
  676 ŁACIŃSKI MAŁY LIST B
  677 LEWY UCHWYT KWADRATOWY 
  678 ŁACIŃSKI MAŁY LIST D
  679 LEWY UCHWYT KWADRATOWY 
  680 DOLLAR SIGN 
  681 ŁACIŃSKI MAŁY LIST K
  682 PRAWY UCHWYT KWADRATOWY 
  683 HYPHEN-MINUS 
  684 CYFROWY TRZECI 
  685 DIGIT ONE 
  686 PRAWY UCHWYT KWADRATOWY 
  687 COMMA 
  688 ŁACIŃSKI MAŁY LIST Q
  689 PRAWA RODZICA 
  690 PRAWA RODZINA 
  691 ŁACIŃSKI MAŁY LIST P.
  692 ŁACIŃSKI MAŁY LIST R
  693 ŁACIŃSKI MAŁY LIST I
  694 LATIN MAŁY LIST N
  695 ŁACIŃSKI MAŁY LIST T
  696 LATIN MAŁY LIST F
  697 LEWA RODZINA 
  698 ŁACIŃSKI MAŁY LIST Z
  699 ZNAK RÓWNOŚCI 
  700 ŁACIŃSKI MAŁY LIST W
  701 LEWY UCHWYT KWADRATOWY 
  702 ŁACIŃSKI MAŁY LIST D
  703 LEWY UCHWYT KWADRATOWY 
  704 ŁACIŃSKI MAŁY LIST Q
  705 LEWY UCHWYT KWADRATOWY 
  706 ŁACIŃSKI MAŁY LIST I
  707 PRAWY UCHWYT KWADRATOWY 
  708 PRAWY UCHWYT KWADRATOWY 
  709 HYPHEN-MINUS 
  710 CYFROWY SZEŚĆ 
  711 DIGIT NINE 
  712 PRAWY UCHWYT KWADRATOWY 
  713 PRAWA RODZINA 
  714 ZNAK CYTATOWY 
  715 MIEJSCA 
  716 ZNAK CYTATOWY 
  717 LEWA RODZINA 
  718 ŁACIŃSKI MAŁY LIST Z
  719 TILDE 
  720 SOLIDUS 
  721 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA T
  722 LATINOWY LITERA KAPITAŁOWA T
  723 SOLIDUS 
  724 ZNAK PYTANIA 
  725 LATIN MAŁY LIST T
  726 LATIN MAŁY LIST O
  727 LATIN MAŁY LIST U
  728 ŁACIŃSKI MAŁY LIST P.
  729 ŁACIŃSKI MAŁY LIST P.
  730 ŁACIŃSKI MAŁY LIST E.
  731 LATIN MAŁY LIST R
  732 LEWA RODZINA 
  733 DOLLAR SIGN 
  734 ŁACIŃSKI MAŁY LIST K
  735 PRAWA RODZINA 
  736 COLON 
  737 LOW LINE 
  738 PRAWA RODZINA 
  739 PRAWY, OBECNY UCHWYT

Żartowałem; D

BEGIN{split("i,Lv,Sv,ax,^x,[x,Q,O,tK,cK,V,qx,g,I,wu,X,by,b{,bz,bd,bp,br,b},bk,bl,bo,e,P,Rx,_x,Jx,Uv,M~, t`Y,ZX,c`Y,N\\,|s,m\\, thY,Ts,chY,f HYPHEN-MINUS GREATER-THAN PARENTHESIS EXCLAMATION COMMERCIAL CIRCUMFLEX APOSTROPHE SEMICOLON AMPERSAND LESS-THAN QUOTATION VERTICAL QUESTION ASTERISK CAPITAL SOLIDUS BRACKET REVERSE PERCENT ACCENT LETTER DOLLAR EQUALS SQUARE NUMBER DIGIT RIGHT THREE COLON TILDE COMMA CURLY SPACE SMALL SEVEN EIGHT GRAVE LATIN NINE FOUR PLUS FIVE LINE LEFT STOP MARK FULL SIGN ZERO TWO ONE LOW SIX AT",w);x=w[1];for(y=w[2];C++<26;x=x"nW],")y=y"nj],";for(split(x y w[3],b,",");j++<126;FS=_)d[sprintf("%c",j)]=j}{for(k=0;k++<NF;print i=_)while(i++<split(b[d[$k]-31],q))printf(z=w[d[q[i]]-69])" "(z~/TT/?toupper($k):_)}

Działa z stdin / stdout.

Bardziej „czytelny”:

BEGIN{

 # This string (508 bytes) holds a representation of the character names in 
 # the right order, plus a list of the used words.

  split("i,Lv,Sv,ax,^x,[x,Q,O,tK,cK,V,qx,g,I,wu,X,by,b{,bz,bd,bp,br,b},bk,bl,bo,
  e,P,Rx,_x,Jx,Uv,M~, t`Y,ZX,c`Y,N\\,|s,m\\, thY,Ts,chY,f HYPHEN-MINUS GREATER-T
  HAN PARENTHESIS EXCLAMATION COMMERCIAL CIRCUMFLEX APOSTROPHE SEMICOLON AMPERSA
  ND LESS-THAN QUOTATION VERTICAL QUESTION ASTERISK CAPITAL SOLIDUS BRACKET REVE
  RSE PERCENT ACCENT LETTER DOLLAR EQUALS SQUARE NUMBER DIGIT RIGHT THREE COLON
  TILDE COMMA CURLY SPACE SMALL SEVEN EIGHT GRAVE LATIN NINE FOUR PLUS FIVE LINE
   LEFT STOP MARK FULL SIGN ZERO TWO ONE LOW SIX AT",w);

 # Since the letters each appear 26 times I construct that part at runtime.
 # The array b will hold the coded combinations of which words need to
 # be printed for each input character.

  x=w[1];
  for(y=w[2];C++<26;x=x"nW],")
    y=y"nj],";

 # The array d is an ASCIICodeFromChar function replacement.
 # I set the field separator to empty, so each character of the input is
 # an input field. That's why using a BEGIN part was mandatory.

  for(split(x y w[3],b,",");j++<126;FS=_)
    d[sprintf("%c",j)]=j
}

 # Here I go through the element of b that matches the input and print
 # the requested words, using the input to produce a capital letter if
 # needed. I excluded these from the word list to save another 26 bytes

{
  for(k=0;k++<NF;print i=_)
    while(i++<split(b[d[$k]-31],q))
      printf(z=w[d[q[i]]-69])" "(z~/TT/?toupper($k):_)
}

5

C ++ 11, 739 bajtów

#include<iostream>
#define D,"DIGIT "
#define G" SIGN",
int main(){std::string a=" BRACKET",s="SQUARE"+a,c="CURLY"+a,t="TION MARK",p="PARENTHESIS",l="LEFT ",r="RIGHT ",x="LATIN ",y="L LETTER ",z[]{"SPACE","EXCLAMA"+t,"QUOTA"+t,"NUMBER"G"DOLLAR"G"PERCENT"G"AMPERSAND","APOSTROPHE",l+p,r+p,"ASTERISK","PLUS"G"COMMA","HYPHEN-MINUS","FULL STOP","SOLIDUS"D"ZERO"D"ONE"D"TWO"D"THREE"D"FOUR"D"FIVE"D"SIX"D"SEVEN"D"EIGHT"D"NINE","COLON","SEMICOLON","LESS-THAN"G"EQUALS"G"GREATER-THAN"G"QUES"+t,"COMMERCIAL AT",l+s,"REVERSE SOLIDUS",r+s,"CIRCUMFLEX ACCENT","LOW LINE","GRAVE ACCENT",l+c,"VERTICAL LINE",r+c,"TILDE"};getline(std::cin,s);for(char c:s)std::cout<<(c<65?z[c-32]:c<91?x+"CAPITA"+y+c:(c-=32,c<65?z[c-26]:c<91?x+"SMAL"+y+c:z[c-52]))+"\n";}

Oparty na rozwiązaniu sweerpotato, ale mocno zmodyfikowany.


Ładnie wykonane: ~)!
sweerpotato,

5

C, 644 656

Pełny program, odczyt ze standardowego wejścia

Testuj na Ideone

Jest to przeniesienie mojej odpowiedzi JavaScript do C. Język C jest dobry w manipulowaniu pojedynczymi znakami jako liczbami (bez potrzeby .toUpperCasei tym podobnych), ale jest słabszy w manipulowaniu ciągami.

char*s,*p,*q,b[999],*d=b+99,c,*l[129];
main(k){for(k=32,p="/SPACE/EXCLAMAaQUOTAaNUMBERbDOLLARbPERCENTbAMPERSAND/APOSTROPHEdcecASTERISK/PLUSbCOMMA/HYPHEN-MINUS/FULL STOP/hiZEROiONEiTWOiTHREEiFOURiFIVEiSIXiSEVENiEIGHTiNINE/gSEMIgLESSnbEQUALSbGREATERnbQUESaCOMMERCIAL ATdkfREVERSE h/ekfCIRCUMFLEXj/LOWmGRAVEjdlfVERTICALmelfTILDE/";
c=*p;p++)c>96?q?(p=q,q=0):(q=p,p=strchr("aTION MARK/b SIGN/cPARENTHESIS/d/LEFT eRIGHT f BRACKET/gCOLON/hSOLIDUSi/DIGIT j ACCENTkSQUARElCURLYm LINE/n-THANz",c)):c-47?*d++=c:(*d++=0,l[k++]=d);
for(;~(k=getchar());puts(k<65?l[k]:(k&31)<27?b:l[k<97?k-26:k-52]))sprintf(b,"LATIN %s LETTER %c",k<91?"CAPITAL":"SMALL",k&95);}

Mniej golfa

char *all = "/SPACE/EXCLAMAaQUOTAaNUMBERbDOLLARbPERCENTbAMPERSAND/APOSTROPHEdcecASTERISK/PLUSbCOMMA/HYPHEN-MINUS/FULL STOP/hiZEROiONEiTWOiTHREEiFOURiFIVEiSIXiSEVENiEIGHTiNINE/gSEMIgLESSnbEQUALSbGREATERnbQUESaCOMMERCIAL ATdkfREVERSE h/ekfCIRCUMFLEXj/LOWmGRAVEjdlfVERTICALmelfTILDE/";
char *subs = "aTION MARK/b SIGN/cPARENTHESIS/d/LEFT eRIGHT f BRACKET/gCOLON/hSOLIDUSi/DIGIT j ACCENTkSQUARElCURLYm LINE/n-THANz";

main(int k)
{
  char c, *s, *p, *q=0, 
  b[999], // work buffer
  *d = b+99, // first part of buffer is used later
  *l[129]; // characters descriptions (used 32 to 126)

  // Uncompress the descriptions of all char except letters
  for(k = 32, p = all; c = *p; ++p)
  {
    c >= 'a' // substitution word are marked as lowercase letters
    ? q 
      ? (p = q, q = 0)
      : (q = p, p = strchr(subs, c))
    : c != '/'
      ? *d++ = c 
      : (*d++ = 0, l[k++] = d); // end char description
  }
  // Scan the input string and print each char description
  for(; (k=getchar()) != -1; )
  {
    sprintf(b,"LATIN %s LETTER %c", k<91 ? "CAPITAL":"SMALL", k & 95);
    puts( k<65 ? l[k] : k<91 ? b : k<97 ? l[k-26] : k<123 ? b : l[k-52]);
  }
}

4

Common Lisp (SBCL), 52 79

(map()(lambda(y)(format t"~:@(~A~)~%"(substitute #\ #\_(char-name y))))(read))

Jest to wbudowane i zależy od implementacji, więc możesz zignorować go przy wyborze akceptowanej odpowiedzi. Niestety nie wystarczy to do pokonania Pythona . Zaktualizowana wersja jest zgodna z oczekiwanymi danymi wyjściowymi (muszę zastąpić podkreślenia spacjami).

Przykład

CL-USER> (map()(lambda(y)(format t"~:@(~A~)~%"(substitute #\ #\_(char-name y))))(read))
"(λ(r)(* 2 ᴨ r))"
LEFT PARENTHESIS
GREEK SMALL LETTER LAMDA
LEFT PARENTHESIS
LATIN SMALL LETTER R
RIGHT PARENTHESIS
LEFT PARENTHESIS
ASTERISK
SPACE
DIGIT TWO
SPACE
GREEK LETTER SMALL CAPITAL PI
SPACE
LATIN SMALL LETTER R
RIGHT PARENTHESIS
RIGHT PARENTHESIS


4

C ++ 14, 1043 1000 998 996 972 bajtów

Rozwiązanie groteskowe w C ++ 14:

#include<iostream>
#include<map>
#define b cout
#define d string
#define e },{
using namespace std;char l='\n';d s[]{"DIGIT ","LATIN CAPITAL LETTER ","LATIN SMALL LETTER "};map<char, d> m{{' ',"SPACE"e'!',"EXCLAMATION MARK"e'\"',"QUOTATION MARK"e'#',"NUMBER SIGN"e'$',"DOLLAR SIGN"e'%',"PERCENT SIGN"e'&',"AMPERSAND"e'\'',"APOSTROPHE"e'(',"LEFT PARENTHESIS"e')',"RIGHT PARENTHESIS"e'*',"ASTERISK"e'+',"PLUS SIGN"e',',"COMMA"e'-',"HYPHEN-MINUS"e'.',"FULL STOP"e'/',"SOLIDUS"e':',"COLON"e';',"SEMICOLON"e'<',"LESS-THAN SIGN"e'=',"EQUALS SIGN"e'>',"GREATER-THAN SIGN"e'?',"QUESTION MARK"e'@',"COMMERCIAL AT"e'[',"LEFT SQUARE BRACKET"e'\\',"REVERSE SOLIDUS"e']',"RIGHT SQUARE BRACKET"e'^',"CIRCUMFLEX ACCENT"e'_',"LOW LINE"e'`',"GRAVE ACCENT"e'{',"LEFT CURLY BRACKET"e'|',"VERTICAL LINE"e'}',"RIGHT CURLY BRACKET"e'~',"TILDE"}};int main(){d str;getline(cin,str);for(char c:str){islower(c)?b<<s[2]<<(char)(c-32):isupper(c)?b<<s[1]<<c:isdigit(c)?b<<*s<<c:b<<m.at(c);b<<l;}}

Dzięki kirbyfan64sos za grę w golfa poza dwoma bajtami


Czy możesz to zrobić *szamiast s[0]?
kirbyfan64sos

Jasne, że mogę! Całkowicie tego przegapiłem
sweerpotato,

3

CJam, 517

l{i32-["SPACE""EXCLAMA""TION MARK":T+"QUOTA"T+"NUMBER DOLLAR PERCENT"{S/" SIGN"am*~}:H~"AMPERSAND""APOSTROPHE""LEFT PARENTHESIS":L"RIGHT ":R1$5>+"ASTERISK""PLUS"H"COMMA""HYPHEN-MINUS""FULL STOP""SOLIDUS":D"DIGIT "a"ZERO ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE"S/m*~"COLON""SEMI"1$+"LESS-THAN EQUALS GREATER-THAN"H"QUES"T+"COMMERCIAL AT""CAPITA"{["LATIN "\"L LETTER "]a'[,65>m*~L5<}:Z~"SQUARE BRACKET":Q+"REVERSE "D+RQ+"CIRCUMFLEX ACCENT""LOW LINE""GRAVE"2$A>+"SMAL"Z"CURLY"33$B>+:C+"VERTICAL LINE"RC+"TILDE"]=N}/

Wersja online

Próbowałem różnych rozwiązań, ale po prostu przechowywanie wszystkich nazw w ogromnej tablicy wydaje się najbardziej wydajne.

Nawiasem mówiąc, to mój pierwszy prawdziwy program CJam.


3

C ++ 14 716 706 704

#include<iostream>
char*q,x,b[584],*t=b,a[]=R"(space}exclamation|mark}quot"-number|sign}dolla!apercent!mam"%sand}apostrophe}left|par%3hesis}righ"Wasterisk}plus*<comma}hy)#n{minus}full|stop}solid"Ldigit|zero!Tone!Gtw"kthre#&four!Uiv#&six!Heve>^!_e6r!ani,1colon}semi!Fless{than8Eequal:$grea<s$2quesMj>EJoial|at}lQ9n|capit"?let('|Jes+\re|bracket}r5urse|C5M?%2circumflex|acXR}low|l:bgrave#'0=smaNy0+curly*s/Ytic4z)$/\$itilde)",*s=a;int c,z,l='{';int main(){for(;x=*s++;)if(z=x-32,x>96)*t++=x<l?z:"- "[x%l];else for(c=z*95+*s++-32,q=t-c/13,x=3+c%13;x--;)*t++=*q++;while(std::cin.get(x)){for(s=b,z=0,c=x<65?x-32:x<91?z=33:x<97?x-57:x<l?z=40:x-82;c--;)while(*s++);auto&o=std::cout<<s;(z?o.put(x&~32):o)<<"\n";}}

Wersja na żywo .

Z pewnymi odstępami:

#include <iostream>

// a is compressed using an LZ like compression scheme
char *q, x, b[584],
  *t = b,
  a[] =
    R"(space}exclamation|mark}quot"-number|sign}dolla!apercent!mam"%sand}apostrophe}left|par%3hesis}righ"Wasterisk}plus*<comma}hy)#n{minus}full|stop}solid"Ldigit|zero!Tone!Gtw"kthre#&four!Uiv#&six!Heve>^!_e6r!ani,1colon}semi!Fless{than8Eequal:$grea<s$2quesMj>EJoial|at}lQ9n|capit"?let('|Jes+\re|bracket}r5urse|C5M?%2circumflex|acXR}low|l:bgrave#'0=smaNy0+curly*s/Ytic4z)$/\$itilde)",
  *s = a;

int c, z, l = '{';

int main() {
  // Decompress from a into b
  for (; x = *s++;)
    if (z = x - 32, x > 96)
      *t++ = x < l ? z : "- "[x % l];
    else
      for (c = z * 95 + *s++ - 32, q = t - c / 13, x = 3 + c % 13; x--;) *t++ = *q++;

  // Process input a char at a time, performing a lookup into b for the c'th null separated string
  while (std::cin.get(x)) {
    for (s = b, z = 0,
      c = x < 65 ? x - 32 : x < 91 ? z = 33 : x < 97 ? x - 57 : x < l ? z = 40 : x - 82;
       c--;)
      while (*s++)
        ;
    auto& o = std::cout << s;
    (z ? o.put(x & ~32) : o) << "\n";
  }
}

Skompresowany ciąg adekompresuje się do:

spacja} wykrzyknik | znak} cytat | znak} liczba | znak} dolar | znak} procent | znak} ampersand} apostrof} lewy | nawias} prawy | nawias} gwiazdka} plus | znak} przecinek} łącznik {minus} pełny | stop} solidus} cyfra | zero} cyfra | jedna} cyfra | dwie} cyfra | trzy} cyfra | cztery} cyfra | pięć} cyfra | sześć} cyfra | siedem} cyfra | osiem} cyfra | dziewięć} dwukropek} średnik} mniejszy niż {| znak} równa się | znak} większy {niż | znak} pytanie | znak} handlowy | at} łaciński | kapitał | litera |} lewy | kwadrat | nawias} odwrotny | solidus} prawy | kwadrat | nawias} obwodowy | akcent} niski | linia } grave | accent} latin | small | letter |} left | curly | brack} vertical | line} right | curly | brack} tylda

Podczas dekompresji }jest zastępowane przez \0, |z (spacja) oraz {z -i małe litery są konwertowane na wielkie.

Łańcuch jest skompresowany w stylu LZ jako dosłowne [a-~]lub dwuznakowe przesunięcie / długość w stosunku do dopasowania wcześniejszego ciągu.


3

Clojure, 56 bajtów

(doseq[c(read-line)](println(Character/getName(int c))))

Zainspirowany odpowiedzią @ peter. Używa Clojure do interakcji Java.


3

Perl - 894 bajtów

Pięknie wykonane ręcznie. Po raz pierwszy gra w golfa w Perlu, więc wszelkie wskazówki są mile widziane.

$_=$ARGV[0];s/(.)/$1\n/g;s/([A-Z])/& CAPITAL' $1/g;s/([a-z])/& SMALL' \U$1/g;s/,/COMMA/g;s/& /LATIN /g;s/' / LETT, /g;s/&/AMP,SAND/g;s/'/APOSTROPHE/g;s/ \n/SPACE\n/g;s/\*/AST,ISK/g;s/-/HYPHEN-MINUS/g;s/\./FULL STOP/g;s/@/COMM,CIAL AT/g;s/~/TILDE/g;s/:/&/g;s/;/SEMI&/g;s/&/COLON/g;s/\|/V,TICAL&/g;s/_/LOW&/g;s/&/ LINE/g;s/\^/CIRCUMFLEX&/g;s/`/GRAVE&/g;s/&/ ACCENT/g;s/\//&/g;s/\\/REV,SE &/g;s/&/SOLIDUS/g;s/!/!&/g;s/"/"&/g;s/\?/?&/g;s/!/EXCLAMA/g;s/"/QUOTA/g;s/\?/QUES/g;s/&/TION MARK/g;s/#/NUMB,&/g;s/\$/DOLLAR&/g;s/%/P,CENT&/g;s/\+/PLUS&/g;s/</LESS-THAN&/g;s/=/EQUALS&/g;s/>/GREAT,-THAN&/g;s/&/ SIGN/g;s/\(/<&/g;s/\)/>&/g;s/&/ PARENTHESIS/g;s/\[/<&/g;s/\]/>&/g;s/&/ SQUARE'/g;s/{/<&/g;s/}/>&/g;s/&/ CURLY'/g;s/'/ BRACKET/g;s/</LEFT/g;s/>/RIGHT/g;s/0/&Z,O/g;s/1/&ONE/g;s/2/&TWO/g;s/3/&THREE/g;s/4/&FOUR/g;s/5/&FIVE/g;s/6/&SIX/g;s/7/&SEVEN/g;s/8/&EIGHT/g;s/9/&NINE/g;s/&/DIGIT /g;s/,/ER/g;print;

1

Współczynnik, 58 bajtów

[ readln [ char>name "-"" " replace >upper print ] each ] 

Dość proste; robi dokładnie to samo, co odpowiedzi Java i Perl 6.


Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.