Zrób powolny generator błędów quine!


38

W ramach jego odpowiedzi na Make an Error Quine! @Falko zaproponował następujący algorytm:

Jak stworzyć własne rozwiązanie w 2 minuty?

 1. Otwórz nowy plik w wybranym przez siebie środowisku IDE.
 2. Uderz głową w klawiaturę przed sobą.
 3. Skompilować.
 4. Zastąp kod komunikatem o błędzie kompilatora.
 5. Powtarzaj kroki 3 i 4, aż kod się zbiegnie.

Założę się, że taka procedura kończy się dość szybko w większości przypadków!

Zadanie

Twoim zadaniem jest udowodnienie, że się myli.

Napisz pełny program, który spełnia następujące wymagania:

 1. Podczas kompilacji lub interpretacji generuje komunikat o błędzie, który po kompilacji lub interpretacji z kolei powoduje również komunikat o błędzie.

 2. Powtarzanie kroku 1 raz za razem w końcu napotka stały punkt, tj. Błąd quine.

Dodatkowe zasady

 • Ostateczny komunikat o błędzie musi mieć długość dodatnią. Jednak poprzednie komunikaty o błędach i oryginalny kod źródłowy mogą być puste.

 • Długość oryginalnego kodu źródłowego nie może przekraczać 1024 bajtów.

 • Ani oryginalny kod, ani kod wygenerowany w którymkolwiek z etapów nie może generować błędów.

  Dane wyjściowe muszą być jednoznacznie identyfikowalne jako komunikat o błędzie, który musi zostać wygenerowany przez kompilator / interpreter z powodu błędu składniowego, błędu czasu wykonywania, niezdefiniowanego odwołania itp.

 • Twój program może nie otrzymywać żadnych danych wejściowych ani wymagać żadnych flag do wygenerowania pętli.

 • Twój program może polegać na konkretnej implementacji swojego języka lub jego wersji.

Punktacja

Twój wynik to skończona liczba kroków wymaganych przez kod źródłowy przed wygenerowaniem quinu błędu. Zgłoszenie z najwyższym wynikiem wygrywa.

Długość oryginalnego kodu źródłowego zostanie wykorzystana jako przerywnik remisu. Krótszy jest lepszy.

Przykład

W Chicken programgeneruje następujący komunikat o błędzie:

TypeError: Cannot read property 'NaN' of undefined

Jeśli ten komunikat o błędzie jest z kolei interpretowany, generuje komunikat o błędzie

Error on line 1: expected 'chicken'

który, jeśli zinterpretowany z kolei, sam się wytwarza.

Tak więc wynik pustego programu Chicken wynosi 2.

Kontrprzykład

Kod PHP

ab<?=c

generuje komunikat o błędzie

PHP Parse error: syntax error, unexpected '?' in Command line code on line 1

który wytwarza się, gdy jest interpretowany.

Jednak drugi kod źródłowy wypisuje komunikat do STDOUT, co powoduje, że ta sekwencja jest nieprawidłowa.


11
Ta procedura nigdy nie powoduje wygenerowania błędu w Pyth. Kończy się to powtarzającym się cyklem, którego co trzeci wyjściowy błąd Segmentation fault (core dumped).
isaacg

4
@isaacg: To naprawdę fajne, że jest cykliczne.
Alex A.

5
Uważam, że jest to 3000 pytanie, nie licząc zamkniętych lub zamkniętych. Gratulacje! :)
Martin Ender

Szkoda, że ​​C # nie może tego zrobić, ponieważ kompilator generuje coraz dłuższą linię błędów.
LegionMammal978

1
@ IsmaelMiguel: Dodałem dwie ostatnie iteracje, aby było krótkie.
Dennis

Odpowiedzi:


36

Bash, 9223372036854775810

Zainspirowany odpowiedzią Doorknob.

a='"2>/dev/null;if(((i=$((i-1)))>0));then $(declare -p a);$a;else 1;fi #"'
i=2**63
eval $a

Należy go uruchomić z bash < file.shtą samą nazwą pliku dla każdego programu lub użyć tej samej nazwy pliku, aby pozbyć się różnych nazw plików w komunikatach o błędach.

Pierwsze kilka błędów to (z LANG=C):

bash: line 3: 2>/dev/null;if(((i=9223372036854775807)>0));then declare -- a="\"2>/dev/null;if(((i=\$((i-1)))>0));then \$(declare -p a);\$a;else 1;fi #\"";"2>/dev/null;if(((i=$((i-1)))>0));then $(declare -p a);$a;else 1;fi #";else 1;fi #: No such file or directory
bash: line 1: 2>/dev/null;if(((i=9223372036854775806)>0));then declare -- a="\"2>/dev/null;if(((i=\$((i-1)))>0));then \$(declare -p a);\$a;else 1;fi #\"";"2>/dev/null;if(((i=$((i-1)))>0));then $(declare -p a);$a;else 1;fi #";else 1;fi #: No such file or directory
bash: line 1: 2>/dev/null;if(((i=9223372036854775805)>0));then declare -- a="\"2>/dev/null;if(((i=\$((i-1)))>0));then \$(declare -p a);\$a;else 1;fi #\"";"2>/dev/null;if(((i=$((i-1)))>0));then $(declare -p a);$a;else 1;fi #";else 1;fi #: No such file or directory

I w końcu:

bash: line 1: 2>/dev/null;if(((i=0)>0));then declare -- a="\"2>/dev/null;if(((i=\$((i-1)))>0));then \$(declare -p a);\$a;else 1;fi #\"";"2>/dev/null;if(((i=$((i-1)))>0));then $(declare -p a);$a;else 1;fi #";else 1;fi #: No such file or directory
bash: line 1: 1: command not found
bash: line 1: bash:: command not found

który jest quine błędu.


7
To prawdopodobnie tyle, ile dostaniemy na komputerach 64-bitowych. Dobrze rozegrane.
Dennis

@Dennis Może być znacznie wyższy, jeśli używam bclub piszę własny kod do dekrementacji.
jimmy23013

3
@Dennis Edytowane w celu dopasowania błędów do maksymalnych rozmiarów plików komputerów 64-bitowych.
jimmy23013

2
Jest to szczególnie absurdalnie wysoki wynik w porównaniu z innymi odpowiedziami. Aby być uczciwym, Falko powiedział „większość przypadków” (chociaż daje to co najmniej 9223372036854775000 z wynikiem powyżej 800.)
PyRulez

Może także dodać kilka ostatnich (zanim stanie się quine)?
Paŭlo Ebermann

15

Pip 0,15.05.29 , ponad 10 100 000

Technicznie niepoprawny, ponieważ wymaga -wflagi dla wyjścia ostrzegawczego. Biorąc to pod uwagę, Pip zgodnie z projektem nie wyświetla żadnych błędów środowiska wykonawczego, chyba że faktycznie powodują awarię programu (nieskończona rekurencja, np.); problemy z tym kodem to rzeczy, na które na pewno narzekaliby inne języki.

i:5**6**7d:"i:1d: Ssi?dRo--iRsRPda"Ssi?dRo--iRsRPda

Dokładna liczba kroków zależy tylko od przypisanej wartości i, więc może być dowolnie duża (dopóki interpreterowi języka Python nie zabraknie pamięci). Ponadto ukończenie powyższej sekwencji zajęłoby więcej niż wiek wszechświata. (Pytanie było określić „zwolnić”!)

Wyjaśnienie:

Musiałem przeczesać interpreter, zanim znalazłem błąd, który pozwoliłby mi wstawić dowolny kod do komunikatu ostrzegawczego. Następnie zasadniczo modyfikował standardowe techniki quine. Przykładem tutaj używa i-value w 5celach wyjaśnienia.

i:5d:"i:1d: Ssi?dRo--iRsRPda"Ssi?dRo--iRsRPda

Po ustawieniu izapisz ciąg znaków, da następnie spróbuj wykonać instrukcję Swap. Zamiana oczekuje dwóch zmiennych (dokładniej wartości lv). sjest w porządku, ale drugie wyrażenie jest i?dRo--iRsRPda. Jeśli ijest to prawda (niezerowe, dla naszych celów), trójka ocenia na dRo--iRsRPd, który używa dz wcześniej do utworzenia prawie quine - tylko z iobniżeniem. To wyrażenie nie jest wartością, więc Pip narzeka:

Attempting to swap non-lvalue i:4d:"i:1d: Ssi?dRo--iRsRPda"Ssi?dRo--iRsRPda

... który następnie zaczyna wszystko od nowa. ( Attempting to swap non-lvalueto kilka no-ops: Atoblicza wartość ASCII t = 10, n-lodejmuje znak nowej linii minus każdą wartość pustej listy, a wszystkie małe litery są tylko zmiennymi.)

Proces przebiega podobnie, aż do:

Attempting to swap non-lvalue i:0d:"i:1d: Ssi?dRo--iRsRPda"Ssi?dRo--iRsRPda

Po uruchomieniu ijest teraz fałszem. Wyrażenie atrójkowe ocenia na gałąź else - która jest wartością. W ten sposób swap już nie narzeka. Zamiast tego otrzymujemy:

Referencing uninitialized variable a

I po uruchomieniu tego w końcu mamy rzeczywisty błąd składniowy:

R is not a unary operator
Fatal error while parsing, execution aborted.

... w tym momencie, odkąd „program” zaczyna się od R, Pip będzie dalej narzekał, że Rnie jest to jednorazowy operator na zawsze.


Najlepszym rozwiązaniem, które nie używa, -wjest długość 3:

$~

While scanning, ignored unrecognized character: '~'
Missing operator for $ meta-operator? Got None instead
Fatal error while parsing, execution aborted.

Missing operator for $ meta-operator? Got m instead
Fatal error while parsing, execution aborted.

M is not a unary operator
Fatal error while parsing, execution aborted.

Pip -wliczy się jako język programowania zgodnie z meta konsensusem
MilkyWay90

@ MilkyWay90 Dobra uwaga, choć myślę, że sformułowanie tego pytania zastępuje domyślną („Twój program może nie wymagać… żadnych flag do utworzenia pętli”). Tak czy inaczej nie ma to dla mnie większego znaczenia - w każdym razie moje rozwiązanie zostało dobrze przyjęte. :)
DLosc

Okej, teraz widzę
MilkyWay90

13

Julia, 3

Prosty, aby piłka się toczyła ...

Program początkowy:

inquisition

Błąd 1:

inquisition not defined

Nie można go zdefiniować, ale jeśli jest hiszpański , jest również nieoczekiwany. Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji.

Błąd 2:

syntax: extra token "not" after end of expression

Błąd 3:

syntax: extra token "token" after end of expression

Trzeci komunikat o błędzie, przesłany jako program, powoduje ten sam błąd, stąd wynik 3.

Praca w toku! Z pewnością dam radę lepiej niż 3.


2
Niepowiązane, ale warte obejrzenia (napisy w języku hiszpańskim): youtube.com/watch?v=8mzfyVluiIU lub (napisy w języku angielskim i lepsza jakość): youtube.com/watch?v=mog7Gsu613E
Ismael Miguel

2
@IsmaelMiguel To z pewnością jest powiązane. :)
Alex A.

8

R 5

Program początkowy:

1i*"5"

Błąd 1:

Error in (0+1i) * "5" : non-numeric argument to binary operator

Błąd 2:

Error: unexpected 'in' in "Error in"

Błąd 3:

Error: unexpected string constant in "Error 'in'"

Błąd 4:

Error: unexpected symbol in "Error: unexpected string"

Błąd 5 (Quine):

Error: unexpected symbol in "Error: unexpected symbol"

6

Bash, 3

cp

Bardzo podstawowy skrypt powłoki, aby go przetestować:

llama@llama:~$ s=$(bash -c 'cp' 2>&1); olds=asdf; while [ "$s" != "$olds" ]; do echo $s; echo '-----'; olds=$s; s=$(bash -c $s 2>&1); done 
cp: missing file operand
Try 'cp --help' for more information.
-----
bash: cp:: command not found
bash: line 1: Try: command not found
-----
bash: bash:: command not found
bash: line 1: bash:: command not found
-----

Twój skrypt testowy nie ignoruje stdout. Jeśli istnieje stdouti stderrnie będzie działać poprawnie.
wizzwizz4,

@ wizzwizz4 Wyzwanie zabrania wyjścia bez błędów.
Dennis

@Dennis Dobry punkt. Ale ... użytkownik nie zawsze jest tak dobry jak programista. (Nawet jeśli użytkownik jest programistą, może nie być doświadczonym.)
wizzwizz4

5

Ruby, 5

Program początkowy

q

1

undefined local variable or method `q' for #<Context:0x00000001045d70>
(repl):1:in `initialize'

2)

(repl):2: syntax error, unexpected tIDENTIFIER, expecting end-of-input
(repl):1:in `initialize'
            ^

3)

(repl):1: syntax error, unexpected ':', expecting end-of-input
(repl):2: syntax error, unexpected t...
    ^

4

(repl):1: syntax error, unexpected ':', expecting end-of-input
(repl):1: syntax error, unexpected ':', expecting end-of-input
    ^

5 (Quine)

(repl):1: syntax error, unexpected ':', expecting end-of-input
(repl):1: syntax error, unexpected ':', expecting end-of-input
    ^

4

Java, 5

Są bardzo długie ... więc sprawdziłem równość ciągów za pomocą skryptu Python i wygenerowałem ten sformatowany post, więc nie musiałbym ręcznie wstawiać tabulatorów w 400 liniach.

Program początkowy

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("hello world");
 }}
}

1

Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
}
^
1 error

exit status 1

2)

Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
^
Main.java:1: error: <identifier> expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
             ^
Main.java:1: error: <identifier> expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
                  ^
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
                     ^
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
Main.java:1: error: = expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
                       ^
Main.java:3: error: illegal start of type
^
^
Main.java:3: error: ';' expected
^
 ^
Main.java:6: error: ';' expected
exit status 1
  ^
Main.java:6: error: <identifier> expected
exit status 1
      ^
Main.java:6: error: reached end of file while parsing
exit status 1
       ^
10 errors

exit status 1

3)

Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
^
Main.java:1: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
             ^
Main.java:1: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
                  ^
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
                     ^
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
Main.java:1: error: = expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
                       ^
Main.java:2: error: <identifier> expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
     ^
Main.java:2: error: ';' expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
     ^
Main.java:2: error: illegal start of type
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
      ^
Main.java:2: error: = expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
         ^
Main.java:2: error: <identifier> expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
             ^
Main.java:2: error: <identifier> expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
                  ^
Main.java:2: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
                     ^
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
Main.java:2: error: = expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
                       ^
Main.java:3: error: illegal start of type
^
^
Main.java:4: error: = expected
Main.java:1: error: <identifier> expected
  ^
Main.java:4: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: <identifier> expected
     ^
Main.java:4: error: ';' expected
Main.java:1: error: <identifier> expected
     ^
Main.java:4: error: illegal start of type
Main.java:1: error: <identifier> expected
      ^
Main.java:4: error: = expected
Main.java:1: error: <identifier> expected
         ^
Main.java:5: error: '(' expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
  ^
Main.java:5: error: <identifier> expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
     ^
Main.java:5: error: ';' expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
     ^
Main.java:5: error: illegal start of type
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
      ^
Main.java:5: error: = expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
         ^
Main.java:5: error: <identifier> expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
             ^
Main.java:5: error: <identifier> expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
                  ^
Main.java:5: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
                     ^
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
Main.java:5: error: = expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
                       ^
Main.java:6: error: illegal start of type
             ^
             ^
Main.java:7: error: = expected
Main.java:1: error: <identifier> expected
  ^
Main.java:7: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: <identifier> expected
     ^
Main.java:7: error: ';' expected
Main.java:1: error: <identifier> expected
     ^
Main.java:7: error: illegal start of type
Main.java:1: error: <identifier> expected
      ^
Main.java:7: error: = expected
Main.java:1: error: <identifier> expected
         ^
Main.java:8: error: '(' expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
  ^
Main.java:8: error: <identifier> expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
     ^
Main.java:8: error: ';' expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
     ^
Main.java:8: error: illegal start of type
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
      ^
Main.java:8: error: = expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
         ^
Main.java:8: error: <identifier> expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
             ^
Main.java:8: error: <identifier> expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
                  ^
Main.java:8: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
                     ^
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
Main.java:8: error: = expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
                       ^
Main.java:9: error: illegal start of type
                  ^
                  ^
Main.java:10: error: = expected
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
  ^
Main.java:10: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
     ^
Main.java:10: error: ';' expected
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
     ^
Main.java:10: error: illegal start of type
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
      ^
Main.java:10: error: = expected
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
         ^
Main.java:10: error: = expected
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
             ^
Main.java:10: error: illegal start of type
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
                 ^
Main.java:10: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
                  ^
Main.java:10: error: unclosed character literal
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
                   ^
Main.java:10: error: ';' expected
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
                    ^
Main.java:10: error: unclosed character literal
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
                     ^
Main.java:10: error: = expected
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
                            ^
Main.java:10: error: = expected
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
                               ^
Main.java:10: error: = expected
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
                                     ^
Main.java:10: error: = expected
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
                                          ^
Main.java:11: error: <identifier> expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
     ^
Main.java:11: error: ';' expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
     ^
Main.java:11: error: illegal start of type
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
      ^
Main.java:11: error: = expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
         ^
Main.java:11: error: <identifier> expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
             ^
Main.java:11: error: <identifier> expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
                  ^
Main.java:11: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
                     ^
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
Main.java:11: error: = expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
                       ^
Main.java:12: error: illegal start of type
                     ^
                     ^
Main.java:12: error: <identifier> expected
                     ^
                     ^
Main.java:13: error: = expected
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
  ^
Main.java:13: error: ';' expected
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
   ^
Main.java:13: error: <identifier> expected
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
       ^
Main.java:13: error: = expected
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
        ^
Main.java:13: error: ';' expected
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
         ^
Main.java:13: error: = expected
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
                ^
Main.java:13: error: unclosed character literal
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
                  ^
Main.java:13: error: unclosed character literal
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
                    ^
Main.java:13: error: = expected
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
                             ^
Main.java:14: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: = expected
     ^
Main.java:14: error: ';' expected
Main.java:1: error: = expected
     ^
Main.java:14: error: illegal start of type
Main.java:1: error: = expected
      ^
Main.java:14: error: = expected
Main.java:1: error: = expected
         ^
Main.java:14: error: illegal start of type
Main.java:1: error: = expected
          ^
Main.java:15: error: = expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
^
Main.java:15: error: illegal start of type
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
  ^
Main.java:15: error: = expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
     ^
Main.java:15: error: illegal start of type
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
     ^
Main.java:15: error: <identifier> expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
      ^
Main.java:15: error: = expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
       ^
Main.java:15: error: ';' expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
         ^
Main.java:15: error: <identifier> expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
             ^
Main.java:15: error: <identifier> expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
                  ^
Main.java:15: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
                     ^
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
Main.java:15: error: = expected
Main.java:5: error: class, interface, or enum expected
                       ^
Main.java:16: error: illegal start of type
                       ^
                       ^
Main.java:17: error: = expected
Main.java:3: error: illegal start of type
  ^
Main.java:17: error: <identifier> expected
Main.java:3: error: illegal start of type
     ^
Main.java:17: error: ';' expected
Main.java:3: error: illegal start of type
     ^
Main.java:17: error: illegal start of type
Main.java:3: error: illegal start of type
      ^
Main.java:17: error: = expected
Main.java:3: error: illegal start of type
         ^
100 errors

exit status 1

4

Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
^
Main.java:1: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
             ^
Main.java:1: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
                  ^
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
                     ^
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
Main.java:1: error: = expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
                       ^
Main.java:2: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
     ^
Main.java:2: error: ';' expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
     ^
Main.java:2: error: illegal start of type
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
      ^
Main.java:2: error: = expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
         ^
Main.java:2: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
             ^
Main.java:2: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
                  ^
Main.java:2: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
                     ^
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
Main.java:2: error: = expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
                       ^
Main.java:3: error: illegal start of type
^
^
Main.java:4: error: = expected
Main.java:1: error: <identifier> expected
  ^
Main.java:4: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: <identifier> expected
     ^
Main.java:4: error: ';' expected
Main.java:1: error: <identifier> expected
     ^
Main.java:4: error: illegal start of type
Main.java:1: error: <identifier> expected
      ^
Main.java:4: error: = expected
Main.java:1: error: <identifier> expected
         ^
Main.java:5: error: '(' expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
  ^
Main.java:5: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
     ^
Main.java:5: error: ';' expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
     ^
Main.java:5: error: illegal start of type
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
      ^
Main.java:5: error: = expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
         ^
Main.java:5: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
             ^
Main.java:5: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
                  ^
Main.java:5: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
                     ^
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
Main.java:5: error: = expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
                       ^
Main.java:6: error: illegal start of type
             ^
             ^
Main.java:7: error: = expected
Main.java:1: error: <identifier> expected
  ^
Main.java:7: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: <identifier> expected
     ^
Main.java:7: error: ';' expected
Main.java:1: error: <identifier> expected
     ^
Main.java:7: error: illegal start of type
Main.java:1: error: <identifier> expected
      ^
Main.java:7: error: = expected
Main.java:1: error: <identifier> expected
         ^
Main.java:8: error: '(' expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
  ^
Main.java:8: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
     ^
Main.java:8: error: ';' expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
     ^
Main.java:8: error: illegal start of type
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
      ^
Main.java:8: error: = expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
         ^
Main.java:8: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
             ^
Main.java:8: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
                  ^
Main.java:8: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
                     ^
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
Main.java:8: error: = expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
                       ^
Main.java:9: error: illegal start of type
                  ^
                  ^
Main.java:10: error: = expected
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
  ^
Main.java:10: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
     ^
Main.java:10: error: ';' expected
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
     ^
Main.java:10: error: illegal start of type
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
      ^
Main.java:10: error: = expected
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
         ^
Main.java:10: error: = expected
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
             ^
Main.java:10: error: illegal start of type
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
                 ^
Main.java:10: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
                  ^
Main.java:10: error: unclosed character literal
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
                   ^
Main.java:10: error: ';' expected
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
                    ^
Main.java:10: error: unclosed character literal
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
                     ^
Main.java:10: error: = expected
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
                            ^
Main.java:10: error: = expected
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
                               ^
Main.java:10: error: = expected
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
                                     ^
Main.java:10: error: = expected
Main.java:1: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
                                          ^
Main.java:11: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
     ^
Main.java:11: error: ';' expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
     ^
Main.java:11: error: illegal start of type
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
      ^
Main.java:11: error: = expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
         ^
Main.java:11: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
             ^
Main.java:11: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
                  ^
Main.java:11: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
                     ^
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
Main.java:11: error: = expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
                       ^
Main.java:12: error: illegal start of type
                     ^
                     ^
Main.java:12: error: <identifier> expected
                     ^
                     ^
Main.java:13: error: = expected
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
  ^
Main.java:13: error: ';' expected
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
   ^
Main.java:13: error: <identifier> expected
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
       ^
Main.java:13: error: = expected
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
        ^
Main.java:13: error: ';' expected
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
         ^
Main.java:13: error: = expected
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
                ^
Main.java:13: error: unclosed character literal
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
                  ^
Main.java:13: error: unclosed character literal
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
                    ^
Main.java:13: error: = expected
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
                             ^
Main.java:14: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: = expected
     ^
Main.java:14: error: ';' expected
Main.java:1: error: = expected
     ^
Main.java:14: error: illegal start of type
Main.java:1: error: = expected
      ^
Main.java:14: error: = expected
Main.java:1: error: = expected
         ^
Main.java:14: error: illegal start of type
Main.java:1: error: = expected
          ^
Main.java:15: error: = expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
^
Main.java:15: error: illegal start of type
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
  ^
Main.java:15: error: = expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
     ^
Main.java:15: error: illegal start of type
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
     ^
Main.java:15: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
      ^
Main.java:15: error: = expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
       ^
Main.java:15: error: ';' expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
         ^
Main.java:15: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
             ^
Main.java:15: error: <identifier> expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
                  ^
Main.java:15: error: as of release 5, 'enum' is a keyword, and may not be used as an identifier
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
                     ^
 (use -source 1.4 or lower to use 'enum' as an identifier)
Main.java:15: error: = expected
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
                       ^
Main.java:16: error: illegal start of type
                       ^
                       ^
Main.java:17: error: = expected
Main.java:2: error: <identifier> expected
  ^
Main.java:17: error: <identifier> expected
Main.java:2: error: <identifier> expected
     ^
Main.java:17: error: ';' expected
Main.java:2: error: <identifier> expected
     ^
Main.java:17: error: illegal start of type
Main.java:2: error: <identifier> expected
      ^
Main.java:17: error: = expected
Main.java:2: error: <identifier> expected
         ^
100 errors

exit status 1

5 (Quine) - pominięty ze względu na długość postu.


1
Ponieważ komunikaty o błędach nie są ustandaryzowane, czy możesz dodać swoją wersję kompilatora (dane wyjściowe javac -version)?
Paŭlo Ebermann

„[...] więc nie musiałbym ręcznie wstawiać tabulatorów w 400 liniach!” -> Wklej w Notepad ++, naciśnij CTRL + A (zaznacz wszystko), a następnie naciśnij tab. To szybszy sposób. Możesz także użyć text-compare.com do porównania tekstów lub wtyczki Porównaj w Notepad ++. Najlepsze jest to, że text-compare.com pozwala na wysyłanie wyników pocztą elektroniczną.
Ismael Miguel

Użyłem mojego skryptu zamiast strony internetowej, aby mieć wszystkie dane wyjściowe na jednej liście, które mogłyby następnie zostać wygenerowane.
mbomb007

@ PaŭloEbermann Dodano link
mbomb007

Użyłem repl, ponieważ ideone nie wyświetla pełnych wyników błędów. Jeśli znasz lepszego tłumacza online, daj mi znać. Pomimo Netbeans i Eclipse, nie lubię ich używać do prostych programów, ponieważ wymaga to stworzenia projektu itp.
mbomb007

2

JavaScript, 3 poziomy błędów

To nie jest ten „tasak” ani nic takiego, ale uznałem to za dość dziwne…

Błąd 0 (oryginalny):

document.appendChild(HTMLAllCollection)

Błąd 1:

HierarchyRequestError

Błąd 2:

'HierarchyRequestError' is not defined

Błąd 3 (quine):

Excepted character ';'

Wszystko to zostało zwrócone w przeglądarce Internet Explorer 11.0.9600.17416, ponieważ błędy zostały przetłumaczone na angielski.


Zrzut ekranu:

Ekran drukowania pokazujący wyjście konsoli

* Komunikaty o błędach są wyświetlane w języku portugalskim i można je łatwo przetłumaczyć na angielski


@ LegionMammal978 W jakiej dokładnie wersji ORAZ numer i data kompilacji?
Ismael Miguel

@ LegionMammal978 Odpowiedź była BARDZO konkretna. Działa tylko na IE11, a to dokładne wyjście będzie miało miejsce tylko w systemie Windows z portugalskim (pt-PT) jako podstawowym językiem wyświetlania. Gwarantuję, że będzie działać 11.0.9600.17416. Nie mogę i nie będę gwarantować, że wygeneruje to samo wyjście w nowszych wersjach lub w innym systemie operacyjnym.
Ismael Miguel

@ LegionMammal978 Nie martw się. Oznacz otrzymane komentarze jako przestarzałe.
Ismael Miguel

0

JS w przeglądarce Firefox 66.0; 3 poziomy błędów

Wkład: 6?4;

Błąd nr 1 = Wejście nr 2: missing : in conditional expression

Błąd nr 2 = Wejście nr 3: expected expression, got keyword 'in'

Błąd nr 3 = Wejście nr 4 = Błąd nr 4: unexpected token: identifier

To najwyższy wynik.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.