Wielka litera każdego słowa wejściowego powinna być wielka


34

Jest to stosunkowo szybki, ale jestem pewien, że ci się spodoba.

Codegolf program, który pobiera dane wejściowe w formie zdania, a następnie podaje w wyniku pierwszą literę pisaną wielkimi literami w każdym słowie.

Zasady:

 1. Zgłoszenia nie mogą mieć formy funkcji. Więc nie:

  function x(y){z=some_kind_of_magic(y);return z;} jako ostateczna odpowiedź ... Twój kod musi pokazywać, że pobiera dane wejściowe i zapewnia dane wyjściowe.

 2. Kod musi zachowywać wszelkie inne duże litery, które zawiera. Więc

  eCommerce and eBusiness are cool, don't you agree, Richard III?
  

  będą renderowane jako

  ECommerce And EBusiness Are Cool, Don't You Agree, Richard III?
  
 3. Niektórzy z was mogą myśleć: „Spokojnie, po prostu użyję wyrażenia regularnego!” tak więc użycie natywnego wyrażenia regularnego w wybranym języku golfowym spowoduje nałożenie 30 znaków kary, która zostanie zastosowana do ostatecznej liczby kodów. Złowrogi śmiech

 4. „Słowem” w tym przypadku jest wszystko oddzielone spacją. Dlatego palate cleansersą dwa słowa, podczas gdy pigeon-toeduważa się je za jedno słowo. if_you_love_her_then_you_should_put_a_ring_on_itjest uważane za jedno słowo. Jeśli słowo zaczyna się od znaku niealfabetycznego, zostaje zachowane, więc _thispo renderowaniu pozostaje jako _this. (Podziękowania dla Martina Buttnera za wskazanie tego przypadku testowego).

  • 4b. Nie ma gwarancji, że słowa w frazie wejściowej zostaną oddzielone pojedynczą spacją.
 5. Przypadek testowy (użyj do przetestowania kodu):

  Wkład:

  eCommerce rocks. crazyCamelCase stuff. _those pigeon-toed shennanigans. Fiery trailblazing 345 thirty-two Roger. The quick brown fox jumped over the lazy dogs. Clancy Brown would have been cool as Lex Luthor. good_bye
  

  Wydajność:

  ECommerce Rocks. CrazyCamelCase Stuff. _those Pigeon-toed Shennanigans. Fiery Trailblazing 345 Thirty-two Roger. The Quick Brown Fox Jumped Over The Lazy Dogs. Clancy Brown Would Have Been Cool As Lex Luthor. Good_bye
  
 6. To jest kod golfowy, najkrótszy kod wygrywa ...

Powodzenia...


1
Co ze spacjami na końcu linii? Czy musimy je zachować? Czy możemy dodać jeden, jeśli spełnia on nasze potrzeby?
Dennis

2
Dennis, zachowaj spacje od wejścia ...
WallyWest

3
! = TitleCase dam it! c # PONOWNIE traci!
Ewan

1
@Tim Podwójne spacje przed palcami gołębi są poprawne . Powiedział, aby zachować odstępy.
mbomb007

2
Co dzieli słowa? Jakieś białe znaki (tabulatory, nowe linie itp.) Czy tylko spacje?
Steven Rumbalski

Odpowiedzi:


21

CJam, 15 13 bajtów

Lq{_eu?_S-}/;

Wypróbuj online w interpretatorze CJam .

Pseudo kod

L       e# B := ""
 q      e# Q := input()
 {    }/ e# for C in Q:
  _eu?    e#   C := B ? C : uppercase(C)
    _S-  e#   B := string(C).strip(" ")
      ; e# discard(B)

Wszystkie zmodyfikowane znaki C zostają na stosie i dlatego są drukowane przy wychodzeniu.


3
Cholera, to jest sprytne. D:
Martin Ender

Muszę się zgodzić, że obezwładnianie kogoś o 4 znaki w języku codegolf jest wyczynem samo w sobie ... dobra robota.
WallyWest

12
@WallyWest: Języki gry w golfa mogą sprawiać wrażenie samych golfistów, ale zapewniam cię, że nie. TMTOWTDI działa we wszystkich językach, a zwłaszcza w tych z wieloma wbudowanymi funkcjami. Czasami wygrywasz , czasem przegrywasz, a czasem czujesz się, jakbyś został potrącony przez ciężarówkę .
Dennis

13

CSS 2.1, 49

:after{content:attr(t);text-transform:capitalize}

Wyjaśnienie :

 • The attrFunkcja przyjmuje wejście od A t(tekst) atrybutu HTML.
 • Dane wejściowe są kapitalizowane przez ustawienie text-transform na capitalize.
 • Dane wyjściowe są dostarczane jako wygenerowana treść, przy użyciu contentwłaściwości pseudoelementu .::after

Urywalny fragment kodu :

:after {
  content: attr(t);
  text-transform: capitalize;
}
<div t="eCommerce rocks. crazyCamelCase stuff. _those pigeon-toed shennanigans. Fiery trailblazing 345 thirty-two Roger. The quick brown fox jumped over the lazy dogs. Clancy Brown would have been cool as Lex Luthor. good_bye"></div>

Uwaga : CSS 2.1 określił pożądane zachowanie: capitalizepierwsza litera każdego słowa zawiera dużą literę. Jednak CSS3 drukuje wielkie litery jako pierwsza litera każdego słowa. Dlatego powyższy fragment kodu nie będzie działał poprawnie ani na starym IE, który nie był zgodny z CSS 2.1; ani w nowych zgodnych przeglądarkach zgodnych z CSS3.


Och, to sprytne!
IQAndreas,

1
(szkoda, że _thoseproblem występuje w przeglądarkach CSS3, ale wciąż jestem entuzjastyczny ze względu na unikalny sposób rozwiązania problemu.)
IQAndreas

@Oriol, „och to jest sprytne!” w rzeczy samej! Przepraszam, IQAndreas, muszę pożyczyć twój komentarz tutaj ... To genialne podejście do rozwiązania problemu ... Będę musiał skorzystać z tego podejścia ...
WallyWest

10

JavaScript ( ES6 ), 77 bajtów

alert(prompt().split(' ').map(x=>x&&x[0].toUpperCase()+x.slice(1)).join(' '))

Skomentował

alert( // output
  prompt(). // take input
  split(' '). // split by spaces
  map(x=> // map function to array
    x && // if x, empty string "" is falsey and returns itself
    x[0].toUpperCase() + x.slice(1) // capaitalize 1st char and concatenate the rest
  ).
  join(' ') // join array with spaces
)

Co się stanie, jeśli słowa zostaną rozdzielone wieloma spacjami? [4b]
Caek

3
@ Caek Zajmuje się tym x&&. Pusty ciąg jest falsey, więc zwiera &&i zwraca lewy operand, pusty ciąg. Przestrzenie są zachowane.
nderscore

Wspaniale, dziękuję za wyjaśnienie. Może mi pomóc dowiedzieć się, jak mogę go teraz uruchomić.
Caek

Spowoduje to pisanie wielkimi literami nawet znaków innych niż Ascii, dzięki czemu å zmieni się w Å!
leo

9

Perl, 13 bajtów

perl -040pe '$_="\u$_"'

9 bajtów plus 4 bajty dla 040p(zakładając, że zinterpretowałem poprawnie zasady dotyczące specjalnych wywołań ).

-040ustawia separator rekordów wejściowych $/na pojedynczą spację, aby spacje zostały zachowane; \usekwencja ucieczki konwertuje następny znak do tytułowej sprawy.


Świetna robota, wyróżnienie za korzystanie z wiersza poleceń!
WallyWest

7

CJam, 17 15 bajtów

lS/{S+(eu\+}/W<

Sprawdź to tutaj.

Dość prosta implementacja specyfikacji. Skorzystaj z nowego, {}&aby uniknąć błędów dla kolejnych spacji.

Dwa bajty zapisane przez Dennisa.


Great stuff! Is CJam primarily just a golfing language or does it have some practical commercial applications?
WallyWest

6
@WallyWest No it's just a golfing language. It definitely doesn't have commercial applications, but I personally use it occasionally for quick throw-away scripts (because it has a lot of built-ins, and if you know what you're doing, then typing fewer characters is quicker than typing more characters ;)).
Martin Ender

You can save a few bytes by appending a space to each word. Depending on the OP's answer to my question, this could get you to either 14 or 12 bytes.
Dennis

@Dennis Oh right, I was playing around with that, but didn't consider simply adding it before pulling off the first character. I'll change that tomorrow, thank you!
Martin Ender

@Dennis Thanks, I changed it, but I'm not sure what 14-byte version you meant. If you're talking about omitting the second +, then that breaks if the input contains trailing spaces.
Martin Ender

7

C, 64 63 bytes

a;main(c){while(~(c=getchar()))putchar(a?c:toupper(c)),a=c-32;}

Fix: some compilers (such as Clang) don't like an int parameters in place of argv, so I moved it to a global variable. The byte count stays the same. Thanks to squeamish ossifrage for noticing. Down to 63 bytes, thanks Dennis.

Ungolfed:

int a;

int main(int c) {
  while(~(c = getchar()))
    putchar(a ? c : toupper(c)),
    a = c - ' ';
}

Pretty straightforward: if a is false, the character is converted to uppercase. It is set after reading a space: c - ' ' is false only if c == ' '. toupper() ignores everything that is not a lowercase letter, so symbols and multiple spaces are fine. -1 has all bits set, so when getchar() returns -1 the NOT operator makes it zero, and the loop stops. a is declared as a global variable, so it is initializd to zero (false). This ensures that the first word is capitalized.


1
while(~(c=getchar()) — I like that. Clang won't actually compile this, but you can get the same character count with c;main(a){...}
squeamish ossifrage

1
If you swap the declarations of a and c and the order of the ternary operator, you can replace == with - to save one byte.
Dennis

You are right, of course.
Andrea Biondo

Nice! +1 The program would work the same when using while(!(c = getchar())), right?
Spikatrix

1
@Cool Guy: Nope, the bitwise ~ and the logical ! are not the same. In C anything that is not zero is considered true, so your condition would be like while((c = getchar()) == 0) which of course won't work. The bitwise NOT operator ~ negates the value bit-by-bit. To break the loop, ~c must be zero: this means that all bits have to be one, so that when negated they become all zeroes. That value (for a 32bit int) is 0xFFFFFFFF, which, if signed, is -1 (EOF).
Andrea Biondo

7

Python 3, 59 56 bytes

f=1
for c in input():print(end=f*c.upper()or c);f=c==" "

Thanks to @Reticality for 3 bytes.


3
How about print(end=f*c.upper()or c)? That would save 4 bytes

@Reticality Oh wow, I had no idea you could have an empty print with just a keyword arg. Thanks!
Sp3000

7

Perl Version < 5.18, 30 27 26 25

say map"\u$_",split$,=$"

24 characters +1 for -n.

\u makes the next character in a string uppercase. @ThisSuitIsBlackNot pointed this out to save 1 byte. Before we were using the function ucfirst.

From the perldocs,

As another special case, split emulates the default behavior of the command line tool awk when the PATTERN is either omitted or a literal string composed of a single space character (such as ' ' or "\x20" , but not e.g. / / ). In this case, any leading whitespace in EXPR is removed before splitting occurs, and the PATTERN is instead treated as if it were /\s+/ ; in particular, this means that any contiguous whitespace (not just a single space character) is used as a separator. However, this special treatment can be avoided by specifying the pattern / / instead of the string " " , thereby allowing only a single space character to be a separator. In earlier Perls this special case was restricted to the use of a plain " " as the pattern argument to split, in Perl 5.18.0 and later this special case is triggered by any expression which evaluates as the simple string " " .

Since $" evaluates to a space, this will preserve the spaces. Since we want to both set $, to a space character, and input a space character to the split, @nutki pointed out we can do both as the input to the split. That saves 3 bytes from what we had before, which was first setting $, and then inputting $" to the split.

Using a , for map instead of {} saves an additional byte, as @alexander-brett pointed out.

Run with:

echo 'eCommerce   rocks. crazyCamelCase stuff. _those pigeon-toed shennanigans. Fiery trailblazing 345 thirty-two Roger. The quick brown fox jumped over the lazy dogs. Clancy Brown would have been cool as Lex Luthor. good_bye' | perl -nE'say map"\u$_",split$,=$"'

1
Save 1 byte with ...map"\u$_",split...
alexander-brett

@alexander-brett thanks! I updated the answer.
hmatt1

5

><> (Fish), 39 bytes

</?-' 'o:;?(0:<-*' '*('{'$)'`'::i
i/.0e

Method:

 • Take one char and capitalize it if in range a-z then print it out. (left-to-right code for this part is i::'backquote')$'{'(*' '*+)
 • If the last taken char is an EOF char then exit else print it
 • If the last taken char is a space char then go to point 1 else take a new letter and go to point 2.

5

JAVA, 273 bytes

EDIT

import static java.lang.System.*;class x{public static void main(String[] s){char[] a=new java.util.Scanner(in).nextLine().toCharArray();boolean f=1>0;for(int i=0;i<a.length;i++){if(a[i]==' '){f=1>0;continue;}if(f){a[i]=Character.toUpperCase(a[i]);f=1<0;}}out.println(a);}}

This is my first answer in PCG, not sure if this is acceptable.
Atul Kumbhar

Welcome aboard! You might try removing whitespace and using single characters for variable names. There are some other tips for golfing JAVA as well.
nderscore

Thanks @nderscore for the hint, I have edited my answer using the tips.
Atul Kumbhar

Looking better! I also added the byte count into your post for you.
nderscore

1
@TuukkaX He doesn't have public in front of the class.. And if you mean he can remove the public in front of the static void main(..., then you are wrong, unless he also changes the class to interface and uses Java 8+.
Kevin Cruijssen

5

JavaScript (regex solution) - 104 bytes

Someone has to bite the bullet and post the RegEx solution! 74 characters, plus the +30 character penalty:

alert(prompt().replace(/(^| )[a-z]/g,function(m){return m.toUpperCase()}))

Or if you want to read and understand the code in its non-compacted fashion:

//   Matches the (beginning of the line or a space), followed by a lowercase English character. 
string.replace( /(^| )[a-z]/g ,
        function(match) { return match.toUpperCase(); }

1
Clever... though of course, you've paid the price with a 30 character penalty... I take my hat off to you for biting the bullet...
WallyWest

4

Python 2, 73 bytes

i=raw_input()
print''.join((c,c.upper())[p==' ']for p,c in zip(' '+i,i))

This program capitalises a letter if preceded by a space (with a kludge for the first character in the string). It relies on the .upper() string method to capitalise correctly.


2
You could save 2 bytes by porting to Python 3. (-4 raw_input => input, +2 print => print())
Steven Rumbalski

Thanks Steven. I had considered the savings in bytes by coding in Python 3. Then I thought, if I was to change language to be competitive, I would change to Pyth. I am happy to compete in the Python 2 sub-league. I code in Python 2 every day for work, so this experience makes me better at my job (but my work code is not golfed!).
Logic Knight

4

PHP 64 76 77 83 84 89 bytes

Does $_GET count as input in PHP?
If so, here is my first CG attempt

foreach(explode(' ',$_GET[@s])as$k=>$v)echo$k?' ':'',ucfirst($v)

Thanks manatwork :)

One could just use the ucwords function, which would result in 21 bytes:

<?=ucwords($_GET[@s])

thanks Harry Mustoe-Playfair :)


Personally I consider only fgets(STDIN) to read input. But we have no consensus on $_GET as far as I know.
manatwork

Yup, that works :D
Octfx

You don't need the tricks to shut up the warnings. Thei're warnings! Nobody cares about them.
Ismael Miguel

Well, didn't thought of that. Guess I'll have to stick to substr
Octfx

No need for that. It's just time to forget my earlier advice on removing $k=>. Put it back: foreach(split(' ',$_GET[@s])as$k=>$v)echo$k?' ':'',ucfirst($v);
manatwork

4

Haskell, 69

import Data.Char
main=interact$tail.scanl(!)' '
' '!c=toUpper c;_!c=c

Explanation:

scanl takes a function (a -> b -> a) and an initial value a, then iterates over a list of [b]s to make a list of [a]s:

scanl (!) z [a,b,c] == [  z
            ,  z ! a
            , (z ! a) ! b
            , ((z ! a) ! b) ! c]

It repeatedly takes the previous result as the left argument of the function passed to it, and a value from the input list as the right argument, to make the next one.

I wrote a function (!) :: Char -> Char -> Char that returns the right character you pass it, but capitalizes it if the left char is ' ' (space). For scanl, this means: return the value from the input list, but capitalize it if the previous result was a space. So scanl (!) ' ' "ab cd" becomes:

  scanl (!) ' ' "ab cd"
==> ' ' : scanl (!) (' ' ! 'a') "b cd"
==> ' ' : scanl (!)   'A'   "b cd"
==> ' ' : 'A' : scanl (!) ('A' ! 'b') " cd"
==> ' ' : 'A' : scanl (!)   'b'   " cd"
==> ' ' : 'A' : 'b' : scanl (!) ('b' ! ' ') "cd"
==> ' ' : 'A' : 'b' : scanl (!)   ' '   "cd"
==> ' ' : 'A' : 'b' : ' ' : scanl (!) (' ' ! 'c') "d"
==> ' ' : 'A' : 'b' : ' ' : scanl (!)   'C'   "d"
==> ' ' : 'A' : 'b' : ' ' : 'C' : scanl (!) ('C' ! 'd') ""
==> ' ' : 'A' : 'b' : ' ' : 'C' : scanl (!)   'd'   ""
==> ' ' : 'A' : 'b' : ' ' : 'C' : 'd' : ""
==> " Ab Cd"

We need the initial value ' ' to capitalize the first letter, but then we chop it off with tail to get our final result.


Nice! Can you please explain it for me?
poida

I wrote an explanation.
Lynn

Some more scanl examples: one, two.
Lynn

@Mauris kudos for using such a great algorithmm like this... :)
WallyWest

3

Pyth, 20 bytes

uXGHr@GH1fqd@+dzTUzz

These multiple spaces really sucks. Otherwise there would have been a really easy 12 bytes solution.

Try it online: Pyth Compiler/Executor

Explanation

           implicit: z = input string
     f    Uz  filter [0, 1, 2, ..., len(z)-1] for elements T, which satisfy:
     qd@+dzT    " " == (" " + z)[T]
           (this finds all indices, which should be capitalized)
u         z reduce, start with G = z, for H in idices ^ update G by
 XGH           replace the Hth char of G by
  r  1        upper-case of
   @GH         G[H]
           implicitly print result

edit: 16 chars is possible with @Dennis algorithm.


1
The multiple space thing is there to make it a lot more challenging... otherwise it would be a simple case of string.split(" ") or something similar... But you've done well to do it in 20 characters
WallyWest

3

CJam, 14 bytes

It's not the shortest, but...

qS/Sf.{\eu}s1>

Another answer using similar ideas:

qS/Laf.{;eu}S*

.x only changes the first item if one of the parameters has only one item.


1
Chaining f and . is pretty ingenious. Another 14 bytes variant: qS/Sf.{\eu}S.-
Dennis

3

Lua, 64 62 61 bytes

Lua is a horrendous language to golf in, so I'm pretty proud of myself for this one.

print(string.gsub(" "..io.read(),"%s%l",string.upper):sub(2))

[Try it here]1 Outdated, will update tommorow


1
Welcome to PPCG! Surely, you don't need those spaces after commas?
Martin Ender

Wow, I'm so new to this I didnt even know spaces counted. 62 bytes!

2
I also just noticed it's not entirely correct: you are capitalising letters after all non-letters, so abc_def will give Abc_Def. However only letters after spaces should be turning into upper case. The good news is, fixing it saves a byte. ;)
Martin Ender

3

JAVA, 204 211 226 bytes

My first entry on CG, I hope it's fine:

class U{public static void main(String[]s){int i=0;char[]r=s[0].toCharArray();r[0]=Character.toUpperCase(r[0]);for(char c:r){if(c==' '&&i>0)r[i+1]=Character.toUpperCase(r[i+1]);i++;System.out.print(c);}}}

Saved 7 bytes thanks to @TNT


Involving my poor Java skills: public class U{public static void main(String[]s){int i=-1,j;char[]r=s[0].toCharArray();for(char c:r)if(++i==0||c==' '&&i>0)r[j=i+(i==0?0:1)]=Character.toUpperCase(r[j]);System.out.print(r);}}
manatwork

1
Welcome to PPCG! The public modifier isn't necessary so you can save 7 more.
TNT

3

PHP: 76 74 characters

foreach($l=str_split(fgets(STDIN))as$c){echo$l?ucfirst($c):$c;$l=$c==" ";}

Sample run:

bash-4.3$ php -r 'foreach($l=str_split(fgets(STDIN))as$c){echo$l?ucfirst($c):$c;$l=$c==" ";}' <<< 'eCommerce rocks. crazyCamelCase stuff. _those pigeon-toed shennanigans. Fiery trailblazing 345 thirty-two Roger. The quick brown fox jumped over the lazy dogs. Clancy Brown would have been cool as Lex Luthor. good_bye'
ECommerce Rocks. CrazyCamelCase Stuff. _those Pigeon-toed Shennanigans. Fiery Trailblazing 345 Thirty-two Roger. The Quick Brown Fox Jumped Over The Lazy Dogs. Clancy Brown Would Have Been Cool As Lex Luthor. Good_bye

Instead of ucfirst($c), use $c^' '. (Tip: if you bitwise-xor a letter with a space, it will be converted from uppercase to lowercase, and the oposite applies too)
Ismael Miguel

@IsmaelMiguel, that works fine in your solution as you process only lowercase letters. But in my solution all first characters are processed. So for the (otherwise great) xor trick my code would also need some character type filtering. :(
manatwork

That didn't crossed my mind. There must be a bitwise trick to check if it is a letter or not.
Ismael Miguel

1
One thing you can do is $l=str_split(fgets(STDIN)), which reduces the code by 2 bytes!
Ismael Miguel

1
Now I'm going mad. Man, how long I starred to that initialization and missed it. Thank you, @IsmaelMiguel.
manatwork

3

C, 74 bytes

a,b=1;main(){while((a=getchar())>0)b=isspace(putchar(b?toupper(a):a));}

Makes no assumptions about the run-time character set (ASCII, EBCDIC, Baudot, ...whatever). Does assume that EOF is negative (I think C guarantees that).

a,b=1;
main()
{
  while((a=getchar())>0)
    b=isspace(putchar(b?toupper(a):a));
}

a is the input character; b is true if the last character was space. The only non-obvious bit is that we use the fact that putchar returns the character printed if there's no error.


3

C# Linq - 187

This is nowhere close to winning but I just love Linq too much.

namespace System{using Linq;class P{static void Main(string[]a){Console.Write(a[0].Substring(1).Aggregate(a[0][0].ToString().ToUpper(),(b,c)=>b[b.Length-1]==32?b+char.ToUpper(c):b+c));}}}


2

Bash, 61

a="${@//: / }"
a=(${a//: / })
a="${a[@]^}"
echo "${a//:/ }"

Note the colons are simply to make the program display OK here. In reality these can be some non-printable character, such as BEL.

Output

$ ./cap1st.sh "eCommerce rocks. crazyCamelCase stuff. _those pigeon-toed shennanigans. Fiery trailblazing 345 thirty-two Roger. The quick brown fox jumped over the lazy dogs. Clancy Brown would have been cool as Lex Luthor. good_bye"
ECommerce Rocks. CrazyCamelCase Stuff. _those Pigeon-toed Shennanigans. Fiery Trailblazing 345 Thirty-two Roger. The Quick Brown Fox Jumped Over The Lazy Dogs. Clancy Brown Would Have Been Cool As Lex Luthor. Good_bye
$ 

Bash, 12

Sadly this one doesn't preserve leading/mutliple/trailing spaces, but otherwise it works:

echo "${@^}"

Output

$ ./cap1st.sh eCommerce rocks. crazyCamelCase stuff. _those pigeon-toed shennanigans. Fiery trailblazing 345 thirty-two Roger. The quick brown fox jumped over the lazy dogs. Clancy Brown would have been cool as Lex Luthor. good_bye
ECommerce Rocks. CrazyCamelCase Stuff. _those Pigeon-toed Shennanigans. Fiery Trailblazing 345 Thirty-two Roger. The Quick Brown Fox Jumped Over The Lazy Dogs. Clancy Brown Would Have Been Cool As Lex Luthor. Good_bye
$ 

5
But that's half the challenge!
Sp3000

1
@Sp3000 there I fixed it (at as cost of 49 chars)
Digital Trauma

2

Pip, 15 + 1 for -s = 16

{IaUC:a@0a}Ma^s

Explanation:

         a is first cmdline arg (implicit)
      a^s  Split a on spaces
{     }M   Map this function to each element:
 Ia         If the word is not empty,
  UC:a@0       uppercase its first character
     a     Return the word
         Output the resulting list (implicit) joined on spaces (-s flag)

One interesting feature of Pip that this program draws on is the : assignment meta-operator. Most C-like languages have some set of compute-and-assign operators: e.g. x*=5 does the same thing as x=x*5. In Pip, however, you can tack : onto any operator and turn it into a compute-and-assign operator. This even goes for unary operators. So -:x computes -x and assigns it back to x, the same as x:-x would. In this case, UC: is used (together with Pip's mutable strings) to uppercase the first character of a word.

The program takes input from the command-line, requiring an invocation like this:

python3 pip.py -se "{IaUC:a@0a}Ma^s" "test teSt TEST _test"

2

C, 125

Not the shortest of solutions, but I really like to golf in C.

char b[99];main(c){while(scanf("%[A-Za-z_-]",b)==1)islower(*b)&&(*b&=223),printf("%s",b);~(c=getchar())&&putchar(c)&&main();}

ungolfed:

char b[99];
main(c)
{
 while(scanf("%[A-Za-z_-]", b) == 1) {
  if(islower(b[0])) {
   b[0] &= 0xDF;
  }
  printf("%s", b);
 }
 if((c = getchar()) != -1) {
   putchar(c);
   main();
 }
}

I don't know wheter using regex-like syntax in scanf is streching the rules, but it works quite nicely. (Well, technically it's not a full regex)

An other thing to consider is that this code only works for words shorter than 99 bytes. But I think this solution will work for most cases.


Hint: &=223 --> -=32
edc65

2

Haskell: 127 characters

import Data.List
import Data.Char
i=isSpace
s a b=i a==i b
u (w:ws)=(toUpper w):ws
f w=concatMap u$groupBy s w
main=interact f

I got down to 69 bytes.
Lynn

2

PHP, 82

echo join(' ',array_map(function($s){return ucfirst($s);},explode(' ',$argv[1])));

Usage :

$ php code.php "eCommerce rocks. crazyCamelCase stuff. _those pigeon-toed shennanigans. Fiery trailblazing 345 thirty-two Roger. The quick brown fox jumped over the lazy dogs. Clancy Brown would have been cool as Lex Luthor. good_bye"

2

C#, 133 131

using C=System.Console;class P{static void Main(){var s=2>1;foreach(var c in C.ReadLine()){C.Write(s?char.ToUpper(c):c);s=c==32;}}}

Do you need &&c!=32? I'm not too fluent in C#, but I would guess that converting a space to uppercase results in a space.
DLosc

Whoops, thanks - that was from before I made some other changes, I think. You're correct it's not needed.
Blorgbeard

try "using C=System.Console;" instead of using system
Ewan

2

Mathematica, 66 bytes

Print@StringReplace[InputString[],WordBoundary~~a_:>ToUpperCase@a]

I would use ToCamelCase, but it doesn't preserve spacing.


2

R, 139 105 bytes

for(i in 1:length(p<-strsplit(readline(),"")[[1]])){if(i<2||p[i-1]==" ")p[i]=toupper(p[i])};cat(p,sep="")

Ungolfed + explanation:

# Assign p to be a vector of the input read from stdin, split into characters

for(i in 1:length(p <- strsplit(readline(), "")[[1]])) {

  # If we're at the first iteration or the previous character was a space

  if (i < 2 || p[i-1] == " ") {

    # Convert the current character to its uppercase equivalent

    p[i] <- toupper(p[i])
  }
}

# Join the vector elements into a single string and print it to stdout
cat(p, sep = "")

R with regex, 49 41 + 30 = 71 bytes

I'm really bummed; this actually has a better score using regular expressions with the penalty.

gsub("(^.| +.)","\\U\\1",readline(),pe=T)

This matches any single character at the beginning of the string or following any number of spaces and replaces it with an uppercase version of the capture. Note that applying \\U is legit and has no effect for non-letters. pe=T is interpreted as perl = TRUE since it takes advantage of R's partial matching of function parameters and the synonym for TRUE. For whatever reason, R doesn't use Perl-style regular expression by default.

Thanks to MickyT for helping save 8 bytes on the regex approach!


With your regex the matching string could be (^.| +.). Uppercasing anything is OK.
MickyT

@MickyT: Good idea, thanks! Edited to use your suggestion.
Alex A.
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.