99 butelek piwa, 99 języków


42

Celem jest napisanie prostego programu „99 butelek piwa”, który jest ważny w co najmniej 2 różnych językach (np. Nie w Python 2 i Python 3). Musi to być kompletny plik, który zostanie uruchomiony lub skompilowany.

Interesujące odpowiedzi powinny zostać poddane pod głosowanie, ale liczy się również zwartość. (Oczywiście różnorodność językowa jest głównym celem).

EDYCJA: Powiedziałbym, że posiadanie normalnego kodu C, który robi to samo z C ++, a Objective-C liczy się jako pochodna. Kod powinien robić sprytne rzeczy, aby wiersze miały różne znaczenia w różnych językach.


8
Cholera, czas odświeżyć moją Białą Przestrzeń!
ClickRick

24
99 logicznych błędów w kodzie / 99 logicznych błędów / Weź jeden,
załataj

6
99 błędów w wątku w kodzie / 98 błędów w wątku / 97 błędów w wątku w kodzie / usuń jeden, załataj go
Timwi

2
To nadaje zupełnie nowe znaczenie „Napisz raz, skompiluj / uruchom gdziekolwiek”
Simon Forsberg,

2
Zabawne, gdy po raz pierwszy przeczytałem tytuł, pomyślałem, że kod musi produkować rym w językach globalnych (np. Angielski i francuski).
brechmos

Odpowiedzi:


52

C, Perl, PHP, Python, Ruby

Aktualizacja : Stworzyłem jsfiddle, który pomaga wizualizować ścieżkę poprzez kod dla każdego z pięciu języków: http://jsfiddle.net/wK6bD/4/embedded/result/

Alternatywna wersja, która usuwa wszystkie komentarze i kompresuje wszystkie nieznaczące ciągi, wyrażenia regularne i wzorce zastępcze: http://jsfiddle.net/wK6bD/5/embedded/result/

I uratowałem bajt, kiedy na nim byłem. Okazuje się, że C miał niepotrzebny średnik;)

#/*<?php ob_clean();"
s='''*/include<stdio.h>
main($y){char*$s,$t[3],$u[3]/*';'''
def printf(a,*b):import sys;sys.stdout.write(a%b)
for y in range(99,-1,-1):
 '''
99.downto(0){|y|$y=y;"/*=;#*/;
for($y=100;$y--;){
 #/*"
 $u=(($t=$y)+99)%100;'*/
 sprintf($t,"%d",$y);sprintf($u,"%d",($y+99)%100);
 #//';#'''
 printf("%s bottle%s of beer on the wall, %s bottle%s of beer.\n%s",
  #/* -- THIS LINE ENDS WITH CR --
  y//1or'No more','s'[:y!=1],y or'no more','''s*/
  +$y>0?$t:"No more",$s=$y!=1?"s":"",$y>0?$t:"no more",$s,$y>0?
  #//'''[:y!=1],y and'''
  "Take one down and pass it around":
  #//'''[6:38]or
  "Go to the store and buy some more");
 printf(", %s bottle%s of beer on the wall.\n\n",
  #/* -- THIS LINE ENDS WITH CR --
  y//1-1and~-y%100or'no more','''s*/
  +$y!=1?$u:"no more",$y!=2?"s":"");}
  #/*?><?php "
  %w;q(*/
  }//";#'''[:y!=2])

Uwaga : Ten plik musi być zapisany z mieszanymi zakończeniami linii. Wszystkie linie powinny być zakończone LF(char 10 , aka w stylu unix), z wyjątkiem dwóch zaznaczonych linii -- THIS LINE ENDS WITH CR --, które powinny być zakończone CR(char 13 , aka mac). Polecam użycie notatnika ++ lub innego edytora tekstu, który pozwala ręcznie edytować zakończenia linii.

W przypadku PHP zakłada się, że output_bufferingjest włączony. Zgodnie z dokumentacją jest to ustalone na stałe Offpodczas korzystania z CLI, niezależnie od iniustawień, więc należy jawnie (ponownie) włączyć:

$ php -d output_buffering=4096 bottles.pl.php.py.rb.c

Umożliwia to bufor 4kb, który jest wartością „zalecaną”. Jeśli używasz jednego z dostarczonych iniplików, zostanie to już ustawione, więc powinno działać tak, jak jest z dowolnego serwera WWW.

Całkowity rozmiar pliku to 823 bajty (nie licząc komentarzy o zakończeniach linii), średnio 164,6 bajtów na język.

Wersje Testowane
C - GCC 4.8.1 Cl 15,00
Perl - 5.16.2
PHP - 5.4.16
Pythona - 2.7.6, 3.3.4
Ruby - 1.8.7, 1.9.3

Dane wyjściowe są identyczne dla wszystkich pięciu języków (patrz poniżej).


Perl, PHP

<?php '>#'
;for($i='no more';100>($a="$i bottle".(2^($i+=1)?'s':'').' of beer');$o="
Take one down and pass it around, $b.

".ucfirst($f="$b, $a.$o")){$b="$a on the wall";}print"$f
Go to the store and buy some more, $b.";

Podoba mi się ten, ponieważ jest krótki, więc zostawiam go. Pokazuje także, jak wiele PHP chce być w Perlu;)

Przykładowe użycie:

$ perl bottles
99 bottles of beer on the wall, 99 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 98 bottles of beer on the wall.

98 bottles of beer on the wall, 98 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 97 bottles of beer on the wall.

...

2 bottles of beer on the wall, 2 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 1 bottle of beer on the wall.

1 bottle of beer on the wall, 1 bottle of beer.
Take one down and pass it around, no more bottles of beer on the wall.

No more bottles of beer on the wall, no more bottles of beer.
Go to the store and buy some more, 99 bottles of beer on the wall.

1
Mój nowy ulubiony. Gdybym nie był tak samolubny, dałbym ci nagrodę. Chciałbym jednak zmienić Python na Python 2.
MadTux

15
Mieszane zakończenia linii? Jesteś złym, pokręconym, sadystycznym człowiekiem. +1
KRyan

2
@primo Tak! Całkowicie uważam, że twoja odpowiedź zasługuje na nagrodę. To bardzo złożone i sprytne. Perl / PHP jest niesamowity, ale myślę, że PHP chce być Perlem, a nie na odwrót :)
core1024

3
Nie mam wystarczającego doświadczenia w dziedzinie golfa, ale założyłem konto, by powiedzieć, że jestem projektantem interfejsu. Podoba mi się wizualna implementacja pierwszego JS Fiddle. Kto wiedział, że kod maniaków może sprawić, że wszystko będzie działać i wyglądać ładnie. +1

2
Ponieważ kod js tak naprawdę nie ma znaczenia, link do jsfiddle.net/wK6bD/1/embedded/result zapewnia lepszą
obsługę

40

C + Ruby

#define do {
#define then {
#define end }
#define def int
#define nil {
#define print(a,b) printf("%d%s", a, b)

def bottle(i)
  nil

  print(i, (i==1)?" bottle":" bottles");
end

i=0;

def main()
  nil

  i = 99;
  while(i>=1) do
    bottle(i);
    puts(" of beer on the wall, ");
    bottle(i);
    puts(" of beer.\nTake one down and pass it around,");
    if(i==1) then
      break;
    end
    bottle(i-1);
    puts(" of beer on the wall.");
    puts("");
    i-=1;
  end
  puts("no more bottles of beer on the wall.");
  puts("");
  puts("No more bottles of beer on the wall,");
  puts("no more bottles of beer.");
  puts("Go to the store and buy some more,");
  puts("99 bottles of beer on the wall.");

end

#if 0
main
#endif

W rzeczywistości są całkiem podobne po normalizacji składni! : P


7
To jest genialne.
Anubian Noob

2
Myślę, że jest to również poprawny C ++.
Vortico

1
To sprawia, że ​​zastanawiam się, ile języków można zaimplementować w całości z dyrektywami kompilatora C.
primo

@Vortico: niestety nie. Kod C tutaj deklaruje zmienne i argumenty bez nazywania ich typów, co jest (ledwo) legalne w C, ale nielegalne w C ++.
nneonneo

40

JavaScript (SpiderMonkey / NodeJS), Perl, PHP, Ruby

EDYCJA: Dodano iRuby

EDYCJA 2:

 • Drukuje tytuł;
 • Spójna wydajność we wszystkich językach;
 • Brak ostrzeżeń.

Kod:

//#<?php
;
$i = 99;
$php = ![];
$o = 'of beer';
$ruby = 0x0 != '';
$t = $php ? '' : '//#';
$js = !$ruby && 1 + '0' == '10';
$s = 'Go to the store and buy some more, 99 bottles of beer on the wall.';
$c = 'print($t ." 99 BOTTLES OF BEER #\\\\\\\\\\n"); while($i>=0) { $j = $i; $k = ($i-1); $b = $i!=1 ? " bottles " : " bottle "; print("\\n" .($i > 0 ? $j : "No more") .$b .$o ." on the wall, " .($i > 0 ? $j : "no more") .$b .$o .".\\n" .($i > 0 ? "Take one down and pass it around, " .($i > 1 ? $k : "no more") ." bottle" .($i != 2 ? "s " : " ") .$o ." on the wall." : $s) ."\\n"); $i-=1; }';
$c = $js ? $c.replace('."\\n"','').replace(RegExp(' [.]','g'),'+').replace(RegExp('print','g'), typeof(console) != 'undefined' ? 'console.log' : 'print') : $c;
$c = $ruby ? $c.gsub('{',"do\n").gsub('}',"\nend").gsub(' .',' << ').gsub('$i;','$i.to_s;').gsub('1)','1).to_s') : $c;
eval($c);

Wyjście:

D:\>node polyglot
//# 99 BOTTLES OF BEER #\\

99 bottles of beer on the wall, 99 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 98 bottles of beer on the wall.

98 bottles of beer on the wall, 98 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 97 bottles of beer on the wall.
* * *
2 bottles of beer on the wall, 2 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 1 bottle of beer on the wall.

1 bottle of beer on the wall, 1 bottle of beer.
Take one down and pass it around, no more bottles of beer on the wall.

No more bottles of beer on the wall, no more bottles of beer.
Go to the store and buy some more, 99 bottles of beer on the wall.

2
Do tej pory mój ulubiony :) Wygląda naprawdę sprytnie, chociaż nie znam żadnego z języków.
MadTux,

Dlaczego spidermoneky akceptuje to jako JS: O
David Mulder

4
@DavidMulder Ponieważ linia tuż nad pętlą for zamienia ją w prawidłowy JS! Wszystkie. Stały się +. O mój.
doppelgreener

1
Jeśli używasz specyfikacji HQ9 +, która zawiera tylko wielkie litery (więc <?phpnie 9

@professorfish Łatwe:$i = 9*11;
primo

15

C ++ i PHP

Myślałem, że spróbuję.

EDYCJA: Trochę go skompresowałem.

//99 BOTTLES OF BEER\\<br/><br/><?PHP function cat($a,$b){return $a.$b; }/*
#include<iostream>
#include<string>
#define echo(a) std::cout << a
#define cat(a,b) a<<b
int $bottles;
std::string $endline = "\n";
std::string $bottlesname;
int isset(std::string){ echo("//99 BOTTLES OF BEER\\\\\n\n"); return true; }
int main()
/**/
{
if(!isset($endline))
  $endline = "<br/>";
$bottles = 99;
$bottlesname = " bottles";
while( $bottles > 0 ){
  echo(cat(cat($bottles, $bottlesname ), " of beer on the wall, "));
  echo(cat(cat(cat(cat($bottles, $bottlesname ), " of beer."), $endline), "Take one down and pass it around, "));

  $bottlesname = --$bottles==1?" bottle":" bottles";
  if( $bottles == 0 )
    echo("no more");
  else
    echo($bottles);
  echo(cat(cat(cat($bottlesname," of beer on the wall."),$endline),$endline));
}
echo(cat("No more bottles of beer on the wall, no more bottles of beer.",$endline));
echo(cat(cat("Go to the store and buy some more, 99 bottles of beer on the wall.",$endline),$endline));;
}

To skompiluje się dobrze jako C ++ i wypluje fajny HTML, jeśli zostanie uruchomiony przez PHP. Tak czy inaczej, wynikiem jest:

//99 BOTTLES OF BEER\\

99 bottles of beer on the wall, 99 bottles of beer.
Take one down, pass it around, 98 bottles of beer on the wall.

98 bottles of beer on the wall, 98 bottles of beer.
Take one down, pass it around, 97 bottles of beer on the wall.

...

3 bottles of beer on the wall, 3 bottles of beer.
Take one down, pass it around, 2 bottles of beer on the wall.

2 bottles of beer on the wall, 2 bottles of beer.
Take one down, pass it around, 1 bottle of beer on the wall.

1 bottle of beer on the wall, 1 bottle of beer.
Take one down and pass it around, no more bottles of beer on the wall.

No more bottles of beer on the wall, no more bottles of beer.
Go to the store and buy some more, 99 bottles of beer on the wall.

14

Haskell, PHP

Łącząc funkcjonalny i imperatywny język!

{-0;}
function cast($x){ return $x; }
function bottle($n){
/*-}
import Prelude hiding ((.)){-*///-};(*/) = ($){-
/*-}
(.) = (++)
cast f = show $ f id
f :: Int -> [String]
f n = id */ return (cast($n) . " bottles of beer on the wall, " . cast($n) . " bottles of beer.\nTake one down and pass it around, " . cast($n-1) . " bottles of beer on the wall.\n\n");
{-0;}};echo"<pre>";for($x=99;$x>1;$x-=1)echo bottle($x);echo/*-}
main = (\x->putStr$(concat$[99,98..2]>>=f)++x)*/"1 bottle of beer on the wall, 1 bottle of beer.\nTake one down and pass it around, no more bottles of beer on the wall.\n\nNo more bottles of beer on the wall, no more bottles of beer.\nGo to the store and buy some more, 99 bottles of beer on the wall.\n\n";

W Haskell zdefiniowałem funkcję, */która znacznie ułatwiła pracę z komentarzami PHP!


10

Brainfuck, angielski

Źródło dla BF: http://www.99-bottles-of-beer.net/language-brainfuck-1718.html

++>+>++>>+>>>++++++++++[->+>+>++++++++++<<<]>>>>++++++++++[->+++++>++++++++++>++
+++++++++>++++++++>++++++++>+++>++++>+<<<<<<<<]+>--+>+++>++++++>--+>+++++>+++>++
+++>+>+>+>+>++>+>+>++[-<]<<<<<<<[->>[>>>>>>>>[<<<<<<<[->[-]>>>>>>>>>>>.<----.>>>
.<<<--.++.+++.+<-.+<<+<<<<<<<<]+>[-<[-]>>>>>[>>>+<<<<+<+<+>>>-]<<<[->>>+<<<]>[>>
>>>>+<<<<<<-]>>>>>[[-]>.<]<<<<[>>>>>-<<<<<-]>>[<<+<+<+>>>>-]<<<<[->>>>+<<<<]>[>>
>>>>+<<<<<<-]>>>>>>.<<<<<[>>>>>-<<<<<-]>>>[-<<<+<+>>>>]<<<<[->>>>+<<<<]>-[[-]>>>
>+<<<<]<<<]+>>>>>>>>>>>>>.<<<<----.>----.+++++..-<++++++++++.-------.<<[[-]>>>.<
<<]>>>>>>.<<<----.<+.>>>>.<<<<----.+++..+>+++.+[>]+>+>[->+<<-<-<<<.<<<----.-.>>>
.<<<++++++.<++.---.>>>>.<<<+++.<----.+++++++++++..------>---->------------------
-------------->>>++.-->..>>>]>>>[->[-]<<<<<<<[<]<[-]>>[>]>>>>>]+>[-<[-]<<<<[->>[
->+<<<<-<<<.<<<----.-.>>>.<<<++++++.<++.---.>>>>.<<<+++.<----.+++++++++++..-----
->---->++++++++++++++++++++++++++++++++>>>.<.>>>>>>]<<]<[->>>>[-<<+<<<<++.-->.[<
]<<<<<<<<[->[-]<]+>[-<[-]>>>>>>>>>>>>>.<<<-----.++++++++++.------.>>>>.<<<----.-
.<.>>>>.<<<<-.>+.++++++++.---------.>>>.<<<<---.>.<+++.>>>>.<<<++.<---.>+++..>>>
.<<<<++++++++.>+.>>>.<<<<--------.>--.---.++++++.-------.<+++.++>+++++>>>>.<.[<]
<<<<<<<]+>>>>>>-<<<+>>[<<[-]<+<+>>>>-]<<<<[>-<[-]]>[->>>+<<<]>[->->+++++++++<<]>
>>>>[>]>>>>]<<<<]>>>>>>]+<<<<<<<[<]<]+<+<<<<<<+<-]>>>>>>>>>>[>]>>>>>[->[-]<]+>[-
<[-]<<<<<<<<<-------------.<<----.>>>.<<<+++++.-----.>>>.<<<+++++.<++.---.>>>>.<
<<-.+.-----.+++.<.>>>>.<<<<----.>----.<+++.>>>>.<<<<--.>+++++++.++++.>>>.<<<----
--.----.--.<+++.>>>>.<<<.++.+++.+<.+>>>>>.<.>>>>>>>>>]+<[-]+<[-]<[-]<[-]+<<<[<]<
[-]<[-]<[-]<[-]++++++++++[->+>+>++++++++++<<<]>->->-<<<<<<[-]+<[-]<+<<]

99 bottles of beer on the wall, 99 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 98 bottles of beer on the wall.

98 bottles of beer on the wall, 98 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 97 bottles of beer on the wall.

97 bottles of beer on the wall, 97 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 96 bottles of beer on the wall.

96 bottles of beer on the wall, 96 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 95 bottles of beer on the wall.

95 bottles of beer on the wall, 95 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 94 bottles of beer on the wall.

94 bottles of beer on the wall, 94 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 93 bottles of beer on the wall.

93 bottles of beer on the wall, 93 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 92 bottles of beer on the wall.

92 bottles of beer on the wall, 92 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 91 bottles of beer on the wall.

91 bottles of beer on the wall, 91 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 90 bottles of beer on the wall.

90 bottles of beer on the wall, 90 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 89 bottles of beer on the wall.

89 bottles of beer on the wall, 89 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 88 bottles of beer on the wall.

88 bottles of beer on the wall, 88 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 87 bottles of beer on the wall.

87 bottles of beer on the wall, 87 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 86 bottles of beer on the wall.

86 bottles of beer on the wall, 86 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 85 bottles of beer on the wall.

85 bottles of beer on the wall, 85 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 84 bottles of beer on the wall.

84 bottles of beer on the wall, 84 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 83 bottles of beer on the wall.

83 bottles of beer on the wall, 83 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 82 bottles of beer on the wall.

82 bottles of beer on the wall, 82 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 81 bottles of beer on the wall.

81 bottles of beer on the wall, 81 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 80 bottles of beer on the wall.

80 bottles of beer on the wall, 80 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 79 bottles of beer on the wall.

79 bottles of beer on the wall, 79 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 78 bottles of beer on the wall.

78 bottles of beer on the wall, 78 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 77 bottles of beer on the wall.

77 bottles of beer on the wall, 77 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 76 bottles of beer on the wall.

76 bottles of beer on the wall, 76 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 75 bottles of beer on the wall.

75 bottles of beer on the wall, 75 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 74 bottles of beer on the wall.

74 bottles of beer on the wall, 74 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 73 bottles of beer on the wall.

73 bottles of beer on the wall, 73 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 72 bottles of beer on the wall.

72 bottles of beer on the wall, 72 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 71 bottles of beer on the wall.

71 bottles of beer on the wall, 71 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 70 bottles of beer on the wall.

70 bottles of beer on the wall, 70 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 69 bottles of beer on the wall.

69 bottles of beer on the wall, 69 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 68 bottles of beer on the wall.

68 bottles of beer on the wall, 68 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 67 bottles of beer on the wall.

67 bottles of beer on the wall, 67 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 66 bottles of beer on the wall.

66 bottles of beer on the wall, 66 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 65 bottles of beer on the wall.

65 bottles of beer on the wall, 65 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 64 bottles of beer on the wall.

64 bottles of beer on the wall, 64 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 63 bottles of beer on the wall.

63 bottles of beer on the wall, 63 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 62 bottles of beer on the wall.

62 bottles of beer on the wall, 62 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 61 bottles of beer on the wall.

61 bottles of beer on the wall, 61 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 60 bottles of beer on the wall.

60 bottles of beer on the wall, 60 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 59 bottles of beer on the wall.

59 bottles of beer on the wall, 59 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 58 bottles of beer on the wall.

58 bottles of beer on the wall, 58 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 57 bottles of beer on the wall.

57 bottles of beer on the wall, 57 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 56 bottles of beer on the wall.

56 bottles of beer on the wall, 56 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 55 bottles of beer on the wall.

55 bottles of beer on the wall, 55 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 54 bottles of beer on the wall.

54 bottles of beer on the wall, 54 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 53 bottles of beer on the wall.

53 bottles of beer on the wall, 53 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 52 bottles of beer on the wall.

52 bottles of beer on the wall, 52 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 51 bottles of beer on the wall.

51 bottles of beer on the wall, 51 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 50 bottles of beer on the wall.

50 bottles of beer on the wall, 50 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 49 bottles of beer on the wall.

49 bottles of beer on the wall, 49 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 48 bottles of beer on the wall.

48 bottles of beer on the wall, 48 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 47 bottles of beer on the wall.

47 bottles of beer on the wall, 47 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 46 bottles of beer on the wall.

46 bottles of beer on the wall, 46 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 45 bottles of beer on the wall.

45 bottles of beer on the wall, 45 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 44 bottles of beer on the wall.

44 bottles of beer on the wall, 44 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 43 bottles of beer on the wall.

43 bottles of beer on the wall, 43 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 42 bottles of beer on the wall.

42 bottles of beer on the wall, 42 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 41 bottles of beer on the wall.

41 bottles of beer on the wall, 41 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 40 bottles of beer on the wall.

40 bottles of beer on the wall, 40 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 39 bottles of beer on the wall.

39 bottles of beer on the wall, 39 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 38 bottles of beer on the wall.

38 bottles of beer on the wall, 38 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 37 bottles of beer on the wall.

37 bottles of beer on the wall, 37 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 36 bottles of beer on the wall.

36 bottles of beer on the wall, 36 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 35 bottles of beer on the wall.

35 bottles of beer on the wall, 35 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 34 bottles of beer on the wall.

34 bottles of beer on the wall, 34 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 33 bottles of beer on the wall.

33 bottles of beer on the wall, 33 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 32 bottles of beer on the wall.

32 bottles of beer on the wall, 32 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 31 bottles of beer on the wall.

31 bottles of beer on the wall, 31 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 30 bottles of beer on the wall.

30 bottles of beer on the wall, 30 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 29 bottles of beer on the wall.

29 bottles of beer on the wall, 29 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 28 bottles of beer on the wall.

28 bottles of beer on the wall, 28 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 27 bottles of beer on the wall.
27 bottles of beer on the wall, 27 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 26 bottles of beer on the wall.

26 bottles of beer on the wall, 26 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 25 bottles of beer on the wall.

25 bottles of beer on the wall, 25 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 24 bottles of beer on the wall.

24 bottles of beer on the wall, 24 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 23 bottles of beer on the wall.

23 bottles of beer on the wall, 23 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 22 bottles of beer on the wall.

22 bottles of beer on the wall, 22 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 21 bottles of beer on the wall.

21 bottles of beer on the wall, 21 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 20 bottles of beer on the wall.

20 bottles of beer on the wall, 20 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 19 bottles of beer on the wall.

19 bottles of beer on the wall, 19 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 18 bottles of beer on the wall.

18 bottles of beer on the wall, 18 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 17 bottles of beer on the wall.

17 bottles of beer on the wall, 17 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 16 bottles of beer on the wall.

16 bottles of beer on the wall, 16 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 15 bottles of beer on the wall.

15 bottles of beer on the wall, 15 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 14 bottles of beer on the wall.

14 bottles of beer on the wall, 14 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 13 bottles of beer on the wall.

13 bottles of beer on the wall, 13 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 12 bottles of beer on the wall.

12 bottles of beer on the wall, 12 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 11 bottles of beer on the wall.

11 bottles of beer on the wall, 11 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 10 bottles of beer on the wall.

10 bottles of beer on the wall, 10 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 9 bottles of beer on the wall.

9 bottles of beer on the wall, 9 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 8 bottles of beer on the wall.

8 bottles of beer on the wall, 8 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 7 bottles of beer on the wall.

7 bottles of beer on the wall, 7 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 6 bottles of beer on the wall.

6 bottles of beer on the wall, 6 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 5 bottles of beer on the wall.

5 bottles of beer on the wall, 5 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 4 bottles of beer on the wall.

4 bottles of beer on the wall, 4 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 3 bottles of beer on the wall.

3 bottles of beer on the wall, 3 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 2 bottles of beer on the wall.

2 bottles of beer on the wall, 2 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 1 bottle of beer on the wall.

1 bottle of beer on the wall, 1 bottle of beer.
Take one down and pass it around, no more bottles of beer on the wall.

No more bottles of beer on the wall, no more bottles of beer.
Go to the store and buy some more, 99 bottles of beer on the wall.

Jeśli chcesz naprawdę oszukiwać, to także PHP!
hvd

2
Czy kropki i przecinki nie powodują problemów podczas działania jako Brainf ***?
stommestack

2
Absolutnie. Te ,i .będą powodować problemy. Napraw to, dodając [przed częścią angielską i ]na końcu.
Justin

Testowałem z beefi nie powodują problemów.
nyuszika7h

,czyta NULLznak ( U+0000).
user75200

7

PHP i 아희 (Aheui)

<?php
$b = 99;
while(true) {
  echo ($b==0 ? "No more" : $b)." bottle".($b==1 ? "" : "s")." of beer on the wall, ".($b==0 ? "no more" : $b)." bottle".($b==1 ? "" : "s")." of beer.\n";
  if($b == 0) {
    echo "Go to the store and buy some more";
    $b = 99;
  }
  else {
    echo "Take one down and pass it around";
    $b--;
  }
  echo ", ".($b==0 ? "no more" : $b)." bottle".($b==1 ? "" : "s")." of beer on the wall.\n\n";
  if($b == 99) break;
}
/*
발발따밤따박박나타삭밤밣따산박밦따밞뚜
우어어어어어어어어어어어어어어어어어어
아우
오사뺘뿌처밞밞따받타맣산빠받다맣삭빠맣산빠박박나다맣빠받다맣빠밦다맣빠밝타맣수
오우어명여어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어
오삭빠맣산빠발타발타맣빠받다맣빠밣다빠맣맣빠맣빠밝타맣수
오우어어어어어어어어어어어어어어멓더벍뻐선처우텨너벅벅뻐
오우어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어
오아삭빠맣산빠받다맣빠밦타맣삭빠맣산빠발타발타맣빠밝타빠맣맣빠밦다맣삭빠맣산빠받다맣빠박다뭏
오뭏뻐멓더벖더벖뻐석멓뻐멓뻐멓터벖터벌뻐멓더벖더벌뻐선멓뻐석멓터벍뻐멓터범뻐멓더벓뻐선멓뻐석
오사뺘뿌처산빠박다맣빠받다맣삭빠맣산빠박박나다맣빠받다맣빠밦다맣빠밝타맣수
오우어명여어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어
오삭빠맣산빠발타발타맣빠받다맣빠밣다빠맣맣빠맣빠밝타맣수
오우어어어어어어어어어어어어어어멓더벍뻐선처우텨너벅벅뻐
오우어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어
오삭빠맣산빠받다맣빠밦타맣삭빠맣산빠발타발타맣빠밝타빠맣맣빠밦다맣밦밝따밤다맣발발다뭏
오우어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어
오사뺘우차박밦따밝따맣산빠발타밦타맣빠박박나타맣빠밝타맣삭빠맣산빠받다맣빠박다맣빠밝타뮿
오ㅇㅇ아아밣밣따밝다맣산빠받다맣삭빠맣산빠밣다맣빠받다맣삭빠맣산빠밣다맣빠밤타맣빠밝타뮿
오뮿뻐석멓터벓뻐멓더벅뻐멓터벖터벌뻐선멓뻐석멓더벅뻐멓더벖더벌뻐멓더벋뻐멓터벓뻐선멓뻐석
오유멓터벓뻐멓더벅뻐멓터벖터벌뻐선멓뻐석멓터벍뻐멓더벖뻐멓더벋뻐멓더벓뻐멓더벍뻐선멓뻐석
오삭산빠밤다맣빠발타밦타맣빠밝다빠맣맣삭빠맣산빠받타맣빠밣다맣삭빠뮿
초삭빠맣산빠발타발타맣빠밞다빠맣밤다맣삭빠맣산빠밝다맣빠받다맣빠박박나다맣빠밝타뮿
희유어어어어어멓터벓뻐멓더벅뻐멓더벎뻐멓더벋뻐멓더벖뻐멓터벖터벌뻐선
툐우어어어어어어어어어어어어어어어어어멓터벍뻐멓더벖뻐멓더벅멓뻐더너벅벅뻐선멓뻐석
토삭빠밦다밦다맣빠뭏
노우터너벅벅처불뼈서
복우더터너벅벅뱔뗘따볌
복사뺘뿌처산빠박다맣빠받다맣삭빠맣산빠박박나다맣빠받다맣빠밦다맣빠밝타맣수
또우어명여어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어
봄삭빠맣산빠발타발타맣빠받다맣빠밣다빠맣맣빠맣빠밝타맣수
또우어어어어어어어어어어어어어어멓더벍뻐선처우텨너벅벅뻐
볼우어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어
볼아삭빠맣산빠받다맣빠밦타맣삭빠맣산빠발타발타맣빠밝타빠맣맣빠밦다맣삭빠맣산빠받다맣빠박다뭏
뽀불벌멓더벍더벍뻐석멓뻐멓뻐멓터벖터벌뻐멓더벖더벌뻐선멓뻐석멓터벍뻐멓터범뻐멓더벓뻐선멓뻐석
소댜몋빠몋

Aheui zostało przetestowane na Naheui .

Wiem, że to oszustwo, ale i tak działa.


6

Działa to w Pythonie 3 i Julii.

[[print(b, " bottles of beer on the wall, ", b, " bottles of beer.\nTake one down and pass it around, ", b-1, " bottles of beer on the wall.\n" ) for b in l] for l in [[12 * i + j + 4 for j in [11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0]] for i in [7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0]]]
print("3 bottles of beer on the wall, 3 bottles of beer.\nTake one down and pass it around, 2 bottles of beer on the wall.\n")
print("2 bottles of beer on the wall, 2 bottles of beer.\nTake one down and pass it around, 1 bottle of beer on the wall.\n")
print("1 bottle of beer on the wall, 1 bottle of beer.\nTake one down and pass it around, no more bottles of beer on the wall.\n")
print("No more bottles of beer on the wall, no more bottles of beer.\nGo to the store and buy some more, 99 bottles of beer on the wall.\n")

5

To narusza zasady, ale myślę w zabawny sposób.

Jest napisany w C i C ++. W C ++ robi całkiem standardowe 99 butelek.

W C najpierw wypełnia ścianę, a następnie ją opróżnia.

#include <stdio.h>

static int bottle_count = 99;

void bottles(int n, int fill) {
 if (fill) {
  printf("%d bottles of beer on the wall, pick one up place it away,\n", n);
  bottle_count = n+1;
 } else {
  printf("%d bottles of beer on the wall, take one down pass it around,\n", n);
  bottle_count = n-1;
 }
}

void empty_wall() {
 int wall;
 int i;
 wall = bottle_count;

 int speedup;
 speedup = 0;

 for (i = 0; i < wall; ++i) {
  if (++speedup == 4)
  {
   printf("...\n");
   i = wall-3;
  }
  bottles( wall-i, 0 );
 }
 printf("no bottles of beer on the wall!");
}

struct b_98 {};
struct b_97 {};
struct b_96 {};
struct b_3 {};
struct b_2 {};
struct b_1 {};
struct b_0 {};

void do_stuff() {
 bottle_count = 99;
 b_0();
 b_1();
 b_2();
 b_3();
 if (bottle_count<99)
  printf("...\n");
 b_96();
 b_97();
 b_98();
 empty_wall();
}

void b_0() { bottles(0,1); }
void b_1() { bottles(1,1); }
void b_2() { bottles(2,1); }
void b_3() { bottles(3,1); }
void b_96() { bottles(96,1); }
void b_97() { bottles(97,1); }
void b_98() { bottles(98,1); }

int main() {
 do_stuff();
 return 0;
}

Heh Podoba mi się :)
MadTux,

5

BrainFuck and Python 2

Spowoduje to kompilację i uruchomienie w ramach CPython2.7 (i prawdopodobnie innych), a także interpretera BrainFuck. Są to dwa odrębne języki, z niewielkim nakładaniem się, a ta odpowiedź jest całkowicie oszustwem.

# Thanks to Raphael Bois for the code (taken from http://goo(dot)gl/GddKtS)
# ++>+>++>>+>>>:++++++++++[->+>+>++++++++++<<<]>>>>++++++++++[->+++++>++++++++++>+++++++++++>++++++++>++++++++>+++>++++>+<<<<<<<<]+>--+>+++>++++++>--+>+++++>+++>+++++>+>+>+>+>++>+>+>++[-<]<<<<<<<[->>[>>>>>>>>[<<<<<<<[->[-]>>>>>>>>>>>.<----.>>>.<<<--.++.+++.+<-.+<<+<<<<<<<<]+>[-<[-]>>>>>[>>>+<<<<+<+<+>>>-]<<<[->>>+<<<]>[>>>>>>+<<<<<<-]>>>>>[[-]>.<]<<<<[>>>>>-<<<<<-]>>[<<+<+<+>>>>-]<<<<[->>>>+<<<<]>[>>>>>>+<<<<<<-]>>>>>>.<<<<<[>>>>>-<<<<<-]>>>[-<<<+<+>>>>]<<<<[->>>>+<<<<]>-[[-]>>>>+<<<<]<<<]+>>>>>>>>>>>>>.<<<<----.>----.+++++..-<++++++++++.-------.<<[[-]>>>.<<<]>>===>>>>.<<<----.<+.>>>>.<<<<----.+++..+>+++.+[>]+>+>[->+<<-<-<<<.<<<----.-.>>>.<<<++++++.<++.---.>>>>.<<<+++.<----.+++++++++++..------>---->-------------------------------->>>++.-->..>>>]>>>[->[-]<<<<<<<[<]<[-]>>[>]>>>>>]+>[-<[-]<<<<[->>[->+<<<<-<<<.<<<----.-.>>>.<<<++++++.<++.---.>>>>.<<<+++.<----.+++++++++++..------>---->++++++++++++++++++++++++++++++++>>>.<.>>>>>>]<<]<[->>>>[-<<+<<<<++.-->.[<]<<<<<<<<[->[-]<]+>[-<[-]>>>>>>>>>>>>>.<<<-----.++++++++++.------.>>>>.<<<----.-.<.>>>>.<<<<-.>+.++++++++.---------.>>>.<<<<---.>.<+++.>>>>.<<<++.<---.>+++..>>>.<<<<++++++++.>+.>>>.<<<<--------.>--.---.++++++.-------.<+++.++>+++++>>>>.<.[<]<<<<<<<]+>>>>>>-<<<+>>[<<[-]<+<+>>>>-]<<<<[>-<[-]]>[->>>+<<<]>[->->+++++++++<<]>>>>>[>]>>>>]<<<<]>>>>>>]+<<<<<<<[<]<]+<+<<<<<<+<-]>>>>>>>>>>[>]>>>>>[->[-]<]+>[-<[-]<<<<<<<<<-------------.<<----.>>>.<<<+++++.-----.>>>.<<<+++++.<++.---.>>>>.<<<-.+.-----.+++.<.>>>>.<<<<----.>----.<+++.>>>>.<<<<--.>+++++++.++++.>>>.<<<------.----.--.<+++.>>>>.<<<.++.+++.+<.+>>>>>.<.>>>>>>>>>]+<[-]+<[-]<[-]<[-]+<<<[<]<[-]<[-]<[-]<[-]++++++++++[->+>+>++++++++++<<<]>->->-<<<<<<[-]+<[-]<+<<]

dot = chr(46)
comma = chr(44)

for x in range(99, 2, -1):
  print """%d bottles of beer on the wall%s %d bottles of beer%s
Take one down and pass it around%s %d bottles of beer on the wall%s
""" % (x, comma, x, dot, comma, x - 1, dot)

print """2 bottles of beer on the wall%s 2 bottles of beer%s
Take one down and pass it around%s 1 bottle of beer on the wall%s

1 bottle of beer on the wall%s 1 bottle of beer%s
Take one down and pass it around%s no more bottles of beer on the wall%s

No more bottles of beer on the wall%s no more bottles of beer%s
Go to the store and buy some more%s 99 bottles of beer on the wall%s""" % (comma, dot, comma, dot, comma, dot, comma, dot, comma, dot, comma, dot)

Drugi wiersz to kod uruchamiający BrainFuck. Tłumacze BrainFuck powinni zignorować resztę kodu, a tłumacze online go uruchomią.

Reszta kodu to kod Python. Pierwotnie miał po prostu wydrukować cały zestaw tekstów, ale to nie jest tak zabawne. To samo miało być zrobione również dla kodu BrainFuck, ale zawiodły ograniczenia znaków w postach (o około 270 000 znaków).


Nie sądzę, aby dane wyjściowe w języku Python były poprawne.
patrz

@ TheRare Masz rację, właśnie to naprawiłem (99 było zakodowane na stałe)
Kevin Brown

5
Właśnie dodałeś kod
pieprzenia mózgu

2
najpierw mówisz, że to okropne, a potem zauważasz, że pochodzi od kogoś innego. poważnie?
bebe

@bebe Wygląda na to, że zapomniałem go usunąć, mój zły. Zostało to dodane do oryginalnej wersji (300 tys. Znaków), ale przesadziło z ograniczeniami (jak zauważono w poście).
Kevin Brown

4

Lua i (F) ASM

S=10;--[[
irp x,<display 'The beer song:',13,10>,<rept 101 d:0\{reverse match,\\{j equ 'If one bottle of beer should accidently fall ...',13,10\\}match,\\{p equ 's'\\}match,\\{q equ \`d\\}match=1,d\\{p equ ''\\}match=0,d\\{q equ 'no'\\}match=0,d\\{j equ 'Who drunk all the beer!',13,10\\}match f,q\\{display q,' bottle',p,' of beer on the wall, ',q,' bottle',p,' of beer,',13,10,j\\}\}>{x}
S=10;]]--
S=10; beer=99
S=10; repeat
S=10; print(beer.." bottles of beer on the wall, "..beer.." bottles")
S=10; beer=beer-1
S=10; print("Take one down and pass it around, "..beer.." bottles of beer on the wall.")
S=10; print()
S=10; until beer==1
S=10; print("1 bottle of beer on the wall, 1 bottle of beer.")
S=10; print("Take one down and pass it around, no more bottles of beer on the wall.")
S=10; print()
S=10; print("No more bottles of beer on the wall, no more bottles of beer.")

Kredyty na rewolucję dla Fasm one-line, mimo że wszystko między wierszami 1 i 3 jest ignorowane przez Luę, więc mógłbym napisać tam arbitrary długi program fasm.

Sztuka polega na tym, że w lua można użyć średnika do oddzielenia instrukcji, napisania wielu instrukcji w tym samym wierszu, natomiast w fasm średnik jest początkiem komentarza. S = 10; jest ważnym zadaniem w obu językach, wszystko inne jest dość oczywiste


3

J, Python 2.x

Jestem trochę spóźniony na przyjęcie, ale no cóż. Nie ma tu nic nadzwyczajnego, bo to mój pierwszy raz poliglota. Python jest całkiem niemożliwy do prawidłowego zmieszania z J; więc zasadniczo skomentowałem J w Pythonie i uczyniłem z Pythona literał ciągów w J. Prawdopodobnie później dodam więcej języków.

(''''"_)`(''"_)@.(1) 1
number =: 'No more'"_`('no more'"_)@.([ = 0:)`(":@])@.(] > 0:)
bottle =: number , {.&' bottles'@(8: - =&1@])
verse1 =: 1&bottle, ' of beer on the wall, '"_, bottle, ' of beer.'"_
verse2 =: 'Take one down and pass it around, '"_, bottle@<:, ' of beer on the wall.'"_
verse =: verse1 ,: verse2
song  =: (<:@[ $: ] , verse@[ , ''"_)`(] , verse1@[)@.([ < 1:)
sing  =: (] song ''"_) , 'Go to the store and buy some more, '"_ , bottle , ' of beer on the wall.'"_
sing ". 2 {. 0 : 0
99''')
print(lambda x:x(x,99,lambda c,w=1,p=0:"%s %s of beer%s"%(c or"nN"[p]+"o more","bottle"+"s"*(c!=1)," on the wall"*w)))(lambda x,c,y:c+1and"%s, %s.\n%s"%(y(c,1,1),y(c,0),"Take one down and pass it around, %s.\n\n"%y(c-1)*(c>0))+x(x,c-1,y)or"Go to the store and buy some more, %s.\n"%y(99)
)

2

C # + Ruby

using System;

namespace bottles
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      for (int i = 99; i >= 0; i--)
        Console.WriteLine("{0} bottles", i);
    }
  }
}

/*
#!/usr/bin/ruby

99.downto(0){|i|
print i.to_s+" bottles\n"
}

__END__
*/

uruchomić (Ruby):
ruby -x script.cs


0

Powinno to działać w C, C ++ i Objective-C. Objective-C ++ nie został przetestowany, ale prawdopodobnie będzie działał:

#include <stdio.h>

int main(void)
{    
    int b;

    for (b = 99; b >= 0; b--) {
        switch (b) {
        case 0:
            printf("No more bottles of beer on the wall, no more bottles of beer.\n");
            printf("Go to the store and buy some more, 99 bottles of beer on the wall.\n");
            break;
        case 1:
            printf("1 bottle of beer on the wall, 1 bottle of beer.\n");
            printf("Take one down and pass it around, no more bottles of beer on the wall\n");
            break;
        default:
            printf("%d bottles of beer on the wall, %d bottles of beer.\n", b, b);   
             printf("Take one down and pass it around, %d %s of beer on the wall.\n" ,b - 1,((b - 1) > 1)? "bottles" : "bottle");
            break;
        }
    }    

    return 0;
}

9
is valid in at least 2 distinct languages (e.g. not Python2 and Python3)- Powiedziałbym, że to absolutnie nie spełnia tego wymogu. Ale wezwanie OP.
patrz

3
@ TheRare Mówisz, że C ++ i C nie są dwoma różnymi językami?

4
Python2 i Python3 są niekompatybilne, podobnie jak C ++ i C. Nadal możesz pisać kod, który działa sam na obu. To sprawia, że ​​NIE są one odrębne. Na przykład Python, Ruby i C różnią się od siebie.
patrz

1
@TheRare Właśnie mi się przydarzyło, ale wyzwaniem jest napisanie kodu, który działa w obu;)

7
Jest to wyraźnie kod tylko w języku C. Nie używa żadnych funkcji C ++, Objective C ani Objective C ++, które nie są jeszcze wbudowane w C. Te trzy pozostałe kompilatory skompilują normalny kod C. O ile wiem, nie jest to napisane w C ++, ObjC ani ObjC ++. Jest to po prostu wystarczająco proste C, że inne kompilatory również go skompilują, ponieważ są kompatybilne wstecz.
Adam Davis,

0

Ruby, Golfscript

"#{File.write('out.txt', "99 bottles of beer on the wall,
99 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
98 bottles of beer on the wall.

98 bottles of beer on the wall,
98 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
97 bottles of beer on the wall.

97 bottles of beer on the wall,
97 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
96 bottles of beer on the wall.

96 bottles of beer on the wall,
96 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
95 bottles of beer on the wall.

95 bottles of beer on the wall,
95 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
94 bottles of beer on the wall.

94 bottles of beer on the wall,
94 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
93 bottles of beer on the wall.

93 bottles of beer on the wall,
93 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
92 bottles of beer on the wall.

92 bottles of beer on the wall,
92 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
91 bottles of beer on the wall.

91 bottles of beer on the wall,
91 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
90 bottles of beer on the wall.

90 bottles of beer on the wall,
90 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
89 bottles of beer on the wall.

89 bottles of beer on the wall,
89 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
88 bottles of beer on the wall.

88 bottles of beer on the wall,
88 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
87 bottles of beer on the wall.

87 bottles of beer on the wall,
87 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
86 bottles of beer on the wall.

86 bottles of beer on the wall,
86 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
85 bottles of beer on the wall.

85 bottles of beer on the wall,
85 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
84 bottles of beer on the wall.

84 bottles of beer on the wall,
84 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
83 bottles of beer on the wall.

83 bottles of beer on the wall,
83 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
82 bottles of beer on the wall.

82 bottles of beer on the wall,
82 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
81 bottles of beer on the wall.

81 bottles of beer on the wall,
81 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
80 bottles of beer on the wall.

80 bottles of beer on the wall,
80 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
79 bottles of beer on the wall.

79 bottles of beer on the wall,
79 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
78 bottles of beer on the wall.

78 bottles of beer on the wall,
78 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
77 bottles of beer on the wall.

77 bottles of beer on the wall,
77 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
76 bottles of beer on the wall.

76 bottles of beer on the wall,
76 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
75 bottles of beer on the wall.

75 bottles of beer on the wall,
75 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
74 bottles of beer on the wall.

74 bottles of beer on the wall,
74 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
73 bottles of beer on the wall.

73 bottles of beer on the wall,
73 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
72 bottles of beer on the wall.

72 bottles of beer on the wall,
72 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
71 bottles of beer on the wall.

71 bottles of beer on the wall,
71 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
70 bottles of beer on the wall.

70 bottles of beer on the wall,
70 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
69 bottles of beer on the wall.

69 bottles of beer on the wall,
69 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
68 bottles of beer on the wall.

68 bottles of beer on the wall,
68 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
67 bottles of beer on the wall.

67 bottles of beer on the wall,
67 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
66 bottles of beer on the wall.

66 bottles of beer on the wall,
66 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
65 bottles of beer on the wall.

65 bottles of beer on the wall,
65 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
64 bottles of beer on the wall.

64 bottles of beer on the wall,
64 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
63 bottles of beer on the wall.

63 bottles of beer on the wall,
63 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
62 bottles of beer on the wall.

62 bottles of beer on the wall,
62 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
61 bottles of beer on the wall.

61 bottles of beer on the wall,
61 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
60 bottles of beer on the wall.

60 bottles of beer on the wall,
60 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
59 bottles of beer on the wall.

59 bottles of beer on the wall,
59 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
58 bottles of beer on the wall.

58 bottles of beer on the wall,
58 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
57 bottles of beer on the wall.

57 bottles of beer on the wall,
57 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
56 bottles of beer on the wall.

56 bottles of beer on the wall,
56 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
55 bottles of beer on the wall.

55 bottles of beer on the wall,
55 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
54 bottles of beer on the wall.

54 bottles of beer on the wall,
54 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
53 bottles of beer on the wall.

53 bottles of beer on the wall,
53 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
52 bottles of beer on the wall.

52 bottles of beer on the wall,
52 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
51 bottles of beer on the wall.

51 bottles of beer on the wall,
51 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
50 bottles of beer on the wall.

50 bottles of beer on the wall,
50 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
49 bottles of beer on the wall.

49 bottles of beer on the wall,
49 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
48 bottles of beer on the wall.

48 bottles of beer on the wall,
48 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
47 bottles of beer on the wall.

47 bottles of beer on the wall,
47 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
46 bottles of beer on the wall.

46 bottles of beer on the wall,
46 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
45 bottles of beer on the wall.

45 bottles of beer on the wall,
45 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
44 bottles of beer on the wall.

44 bottles of beer on the wall,
44 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
43 bottles of beer on the wall.

43 bottles of beer on the wall,
43 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
42 bottles of beer on the wall.

42 bottles of beer on the wall,
42 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
41 bottles of beer on the wall.

41 bottles of beer on the wall,
41 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
40 bottles of beer on the wall.

40 bottles of beer on the wall,
40 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
39 bottles of beer on the wall.

39 bottles of beer on the wall,
39 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
38 bottles of beer on the wall.

38 bottles of beer on the wall,
38 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
37 bottles of beer on the wall.

37 bottles of beer on the wall,
37 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
36 bottles of beer on the wall.

36 bottles of beer on the wall,
36 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
35 bottles of beer on the wall.

35 bottles of beer on the wall,
35 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
34 bottles of beer on the wall.

34 bottles of beer on the wall,
34 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
33 bottles of beer on the wall.

33 bottles of beer on the wall,
33 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
32 bottles of beer on the wall.

32 bottles of beer on the wall,
32 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
31 bottles of beer on the wall.

31 bottles of beer on the wall,
31 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
30 bottles of beer on the wall.

30 bottles of beer on the wall,
30 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
29 bottles of beer on the wall.

29 bottles of beer on the wall,
29 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
28 bottles of beer on the wall.

28 bottles of beer on the wall,
28 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
27 bottles of beer on the wall.

27 bottles of beer on the wall,
27 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
26 bottles of beer on the wall.

26 bottles of beer on the wall,
26 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
25 bottles of beer on the wall.

25 bottles of beer on the wall,
25 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
24 bottles of beer on the wall.

24 bottles of beer on the wall,
24 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
23 bottles of beer on the wall.

23 bottles of beer on the wall,
23 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
22 bottles of beer on the wall.

22 bottles of beer on the wall,
22 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
21 bottles of beer on the wall.

21 bottles of beer on the wall,
21 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
20 bottles of beer on the wall.

20 bottles of beer on the wall,
20 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
19 bottles of beer on the wall.

19 bottles of beer on the wall,
19 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
18 bottles of beer on the wall.

18 bottles of beer on the wall,
18 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
17 bottles of beer on the wall.

17 bottles of beer on the wall,
17 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
16 bottles of beer on the wall.

16 bottles of beer on the wall,
16 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
15 bottles of beer on the wall.

15 bottles of beer on the wall,
15 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
14 bottles of beer on the wall.

14 bottles of beer on the wall,
14 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
13 bottles of beer on the wall.

13 bottles of beer on the wall,
13 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
12 bottles of beer on the wall.

12 bottles of beer on the wall,
12 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
11 bottles of beer on the wall.

11 bottles of beer on the wall,
11 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
10 bottles of beer on the wall.

10 bottles of beer on the wall,
10 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
9 bottles of beer on the wall.

9 bottles of beer on the wall,
9 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
8 bottles of beer on the wall.

8 bottles of beer on the wall,
8 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
7 bottles of beer on the wall.

7 bottles of beer on the wall,
7 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
6 bottles of beer on the wall.

6 bottles of beer on the wall,
6 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
5 bottles of beer on the wall.

5 bottles of beer on the wall,
5 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
4 bottles of beer on the wall.

4 bottles of beer on the wall,
4 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
3 bottles of beer on the wall.

3 bottles of beer on the wall,
3 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
2 bottles of beer on the wall.

2 bottles of beer on the wall,
2 bottles of beer.
Take one down, pass it around,
1 bottle of beer on the wall.

1 bottle of beer on the wall,
1 bottle of beer.
Take one down, pass it around,
No bottles of beer on the wall.

No bottles of beer on the wall,
No bottles of beer.
Go to the store, buy some more,
99 bottles of beer on the wall.")}"
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.