Muzyka: co jest w tym akordzie?


38

Wkład

Symbol dowolnego triadycznego akordu (patrz http://en.wikipedia.org/wiki/Chord_(music)#Triads ).

Wydajność

Nuty składające się na dany akord.

Przykłady

Wejście: AM Wyjście:A C# E

Wejście: C#m Wyjście:C# E G#

Wejście: Db+ Wyjście:C# F A

Wejście: C0 Wyjście:C D# F#

Bonusy

-50, jeśli poradzisz sobie również z siódmymi akordami

-150 za faktyczne odtwarzanie dźwięku akordu

-150 za użycie znaków do wydrukowania, aby pokazać, jak grać akord na pianinie; przykład dla AM:

┌─┬─┬┬─┬─┬─┬─┬┬─┲┱─┬─┬─┲━┱┬─┲━┱─┬─┬┬─┬┬─┬─┐
│ │ ││ │ │ │ ││ ┃┃ │ │ ┃ ┃│ ┃ ┃ │ ││ ││ │ │
│ │ ││ │ │ │ ││ ┃┃ │ │ ┃ ┃│ ┃ ┃ │ ││ ││ │ │
│ │ ││ │ │ │ ││ ┃┃ │ │ ┃ ┃│ ┃ ┃ │ ││ ││ │ │
│ └┬┘└┬┘ │ └┬┘└┲┛┗┱┘ │ ┗┯┛└┲┛ ┃ └┬┘└┬┘└┬┘ │
│ │ │ │ │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ │ │ │ │
└──┴──┴──┴──┴──┺━━┹──┴──┴──┺━━┹──┴──┴──┴──┘

-100 za użycie znaków do wydrukowania, aby pokazać, jak grać akord na gitarze; przykład dla AM:

x  o  o  o  o  o
┌───┬───┬───┬───┬───┐
│  │  │  │  │  │
├───┼───┼───┼───┼───┤
│  │  │  │  │  │
├───┼───┼───┼───┼───┤
│  │  █  █  █  │
├───┼───┼───┼───┼───┤
│  │  │  │  │  │

(patrz https://en.wikipedia.org/wiki/Box-drawing_character )

Zasady

 • Wynik musi być programem wiersza polecenia lub skryptem.

 • Dane wejściowe i wyjściowe mogą mieć dowolną formę, o ile są zgodne ze standardem notacji muzycznej.

 • Reprezentacja gitary lub fortepianu jest uważana za ważną tylko wtedy, gdy zawiera trzy (triadyczne) lub cztery (siódme) wymagane nuty i nic więcej. Ta sama nuta może występować kilka razy w akordzie.

 • Zewnętrzne biblioteki nie są dozwolone, z wyjątkiem generowania dźwięku (w którym to przypadku #include, import... Dyrektywy nie są dodawane do liczby znaków).

 • To jest kod golfowy, wygrywa najkrótszy kod!

Trochę teorii muzyki ...

We współczesnej zachodniej muzyce tonalnej każda oktawa składa się z dwunastu następujących po sobie nut:

A A# B C C# D D# E F F# G G#

Lub:

La La# Si Do Do# Re Re# Mi Fa Fa# Sol Sol#

W tym systemie uważamy, że dwie kolejne nuty (np. AI A#, lub Ei F) są oddzielone jednym półtonem. Ponadto, notatki są rodzajem „zapętlenie”: co natychmiast następuje G#to A.

Konstelacja podziałki

Akord składa się z kilku (2, 3, 4, czasem więcej) nut, które „brzmią razem dobrze”. Na przykład akordy triadowe zawierają trzy różne nuty, a siódmy akord zawiera cztery różne nuty.

Zdefiniujmy cztery triady akordowe jako:

 • Major triada : zawiera pierwiastek akordu (w tym pytaniu nutę podaną jako dane wejściowe), trzecią część główną dla rdzenia (4 półtony wyższe od rdzenia) i idealną piątą dla rdzenia (7 półtonów powyżej rdzenia ); może to być symbolizowane 0-4-7

 • Drobna triada , symbolizowana 0-3-7

 • Rozszerzona triada , symbolizowana 0-4-8

 • Zmniejszona triada , symbolizowana 0-3-6

Konstelacje smoły: triady

Tak na przykład, jeśli chcesz dokonać C-dur triadę , zauważył C, CM, Cmaj, trzeba będzie trzy zauważył:

 • 0: root , w tym przypadku aC
 • 4: mniejsza trzecia , 4 półtony wyższe niż korzeń; to jestE
 • 7: idealna piąta , 7 półtonów wyższa od rdzenia: aG

To właśnie 0-4-7, 0-3-7, 0-4-8i 0-3-6notacje użyte powyżej średniej! W przypadku siódmego akordu użyj następującego wzoru:

Konstelacje smoły: siódme akordy

To tyle na dzisiaj! Teraz zadziwi mnie niesamowitym kodem ... Jeśli masz jakieś pytania, dodaj kilka komentarzy poniżej.


1
Warto dodać wyjaśnienie, w tym wzory na akordy w notacji liczb całkowitych dla nie-muzyków. Notacja liczb całkowitych odnosi się do wszystkiego w półtonach. Akord główny (przykład AM): 0,4,7. Drobny akord (przykład C # m): 0,3,7. C zmniejszyło się (Przykład Co, lub jak to nazywasz C0) 0,3,6 (zauważ, że poprawną reprezentacją jest C Eb Gb, ale w przypadku tego wyzwania możemy założyć, że zarówno to, jak i CD # F # są dopuszczalne.) Wzór dla rozszerzonego akordu (Przykład Db +) wynosi 0,4,8, a twój przykład jest błędny, ponieważ nawet nie zawiera Db. Jak napisano, jest to B +, który jest równoważny D # + lub G +
Level River St

3
Ponadto, najkrótszy kod będzie wynikał z zastosowania tego samego kształtu akordu dla wszystkich akordów gitarowych tego samego typu, z zakratowaniem. Tak więc Ab będzie miał kształt A zakreślony na 11. progu. Czy można podać liczbę, czy musimy narysować 11 progów? Podsumowując, jest wiele rzeczy do przemyślenia. Możesz uprościć bonusy.
Level River St

1
Hmm .. twój wzmocniony akord jest nadal nieprawidłowy. C # jest enharmoniczny do Db, ale Db+czy Db F Anie ma tam D # lub G. To może trochę więcej teorii niż to konieczne, formuły były ważną częścią. Jeśli naprawdę chcesz dołączyć wszystkie osiem siódmych akordów wymienionych w wikipedii, powinieneś podać dane wejściowe. Zakładam, że ascii-art fortepian i gitara są elastyczne.
Level River St

3
Wydaje mi się, że nauczyłem się tutaj więcej o teorii muzyki niż na podstawie lekcji.
Kevin Evans

4
Najfajniejszy problem na tej stronie!
Ray

Odpowiedzi:


5

BBC BASIC

Emulator na bbcbasic.co.uk

Rev 1, 340 - 150 klawiatura - 150 gra = 40

Oto najnowsza wersja, w której udało mi się wprowadzić następujące ulepszenia, wydłużając je tylko o kilka dodatkowych postaci.

Dane wejściowe można wygodnie edytować na ekranie przed naciśnięciem klawisza return (wcześniej użyłem GET $, aby uzyskać pojedyncze naciśnięcia klawiszy, ponieważ BBC Basic nie pozwala na dostęp do pojedynczego znaku z ciągu znaków, tak jakby ciąg był tablicą. Teraz używam raczej nieporęczna funkcja MID $, aby wyodrębnić ciąg jednego znaku z ciągu.

Wyświetlane są obie strony klawiatury, a także pełna linia między literami E i F.

Aby zrekompensować znaki dodane przez powyższe, przestawiłem program, aby wyeliminować niepotrzebne instrukcje drukowania, i usunąłem białe znaki, które na pierwszy rzut oka wyglądały, jakby nie można było ich usunąć. W BBC Basic wszystkie wbudowane funkcje są zastrzeżonymi słowami i możesz umieścić przed nimi nazwę zmiennej bez spacji. Nazwy zmiennych nie mogą zaczynać się od słowa zarezerwowanego. Aby program był mniej skomplikowany w czytaniu, zmieniłem wszystkie zmienne na małe litery.

Chociaż prezentacja wygląda znacznie lepiej, następujący program jest już w pełni golfowy. (Patrz korekta poniżej.) Zasadniczo znaki nowej linii i dwukropki są wymienne, z wyjątkiem przypadków użycia instrukcji IF. W takim przypadku wszystkie instrukcje w tym samym wierszu (oddzielone dwukropkami) należy wykonać warunkowo. Instrukcje po nowej linii nie są kontrolowane przez IF i zawsze będą wykonywane.

Program wer. 1 340 znaków

 a$="C#D#EF#G#A#B0Mm+"
 INPUTx$
 r=INSTR(a$,LEFT$(x$,1))-1
 c=INSTR(a$,MID$(x$,2,1))
 IFc=2c=INSTR(a$,MID$(x$,3)):r=r+1
 t=(r+4-c MOD2)MOD12
 f=(r+c DIV2)MOD12
 v=1
 FORn=-1TO11
 c=1-(n<0ORn=4ORn=11)*5
 b$=MID$(a$,n+1,1)
 IFb$="#"c=11:b$=MID$(a$,n,1)+b$
 c$=MID$("  _______--|__",c,5)
 IFr=n ORt=n ORf=n c$=c$+b$:SOUNDv,-15,100+n*4,99:v=v+1
 PRINTc$
 NEXT

KOREKTA: BBC BASIC RT Russella dla systemu Windows pozwala wyeliminować niektóre znaki nowej linii i dwukropki, zmniejszając całkowitą liczbę do 327, patrz poniżej. Również zapisuje słowa kluczowe w pojedyncze znaki przed zapisaniem, co obniża je do 279.

 a$="C#D#EF#G#A#B0Mm+"INPUTx$
 r=INSTR(a$,LEFT$(x$,1))-1c=INSTR(a$,MID$(x$,2,1))IFc=2c=INSTR(a$,MID$(x$,3))r=r+1
 t=(r+4-c MOD2)MOD12f=(r+c DIV2)MOD12v=1FORn=-1TO11c=1-(n<0ORn=4ORn=11)*5b$=MID$(a$,n+1,1)IFb$="#"c=11b$=MID$(a$,n,1)+b$
 c$=MID$("  _______--|__",c,5)IFr=n ORt=n ORf=n c$=c$+b$SOUNDv,-15,100+n*4,99v=v+1
 PRINTc$
 NEXT

Wyjście rev 1

wprowadź opis zdjęcia tutaj

Rev 0, 337 - 150 klawiatura - 150 gra = 37

A$="C#D#EF#G#A#B0Mm+":X$=GET$:R=INSTR(A$,X$)-1:X$=GET$:IF X$="#"R=R+1:X$=GET$
C=INSTR(A$,X$):T=(R+4-C MOD2)MOD12:F=(R+C DIV2)MOD12:V=1:PRINT"______"
FORN=0 TO 11
C=1-(N=4)*12:B$=MID$(A$,N+1,1): IF B$="#" C=7: B$=MID$(A$,N,1)+B$
PRINT MID$("  __---|________",C,6);:IF(R-N)*(T-N)*(F-N)=0 PRINT B$;:SOUND V,-15,100+N*4,99:V=V+1
PRINT
NEXT

Jest to podobna koncepcja do mojej odpowiedzi Arduino, ale zawsze wiedziałem, że mogę pokonać tę liczbę bajtów za pomocą BBC basic. Rozpoznaje tylko ostre narzędzia, ale uważa B # za nieważne, musisz wpisać C. Można to naprawić, jeśli naprawdę uważa się to za ważne.

Zrezygnowałem z gitary i skoncentrowałem się na ulepszeniu klawiatury. Teraz biegnie od C do B, a ja dodałem po lewej stronie klawiatury i linii między E i F. To kosztuje 28 znaków. Prawa strona nie byłaby niczym więcej.

Oto przykładowe wyjście, akord o zmniejszonej A # (który ma dość dziwaczny dźwięk w tej inwersji) i akord B-dur. Pamiętaj, że dane wejściowe nie są wyświetlane na ekranie. Zgodnie z odpowiedzią Arduino obróć ekran w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wyświetlić.

wprowadź opis zdjęcia tutaj

Wersja bez golfa

A$="C#D#EF#G#A#B0Mm+"               :REM Note names and chord type names fit very conveniently in the same string.
X$=GET$                      :REM Get a character 
R=INSTR(A$,X$)-1                  :REM Root note = position of that char in A$. INSTR starts counting at 1, but we want 0, so subtract.
X$=GET$                      :REM If the root note is natural, the next character will be the chord type. But...
IF X$="#"R=R+1:X$=GET$               :REM If this char is # we need to increment the root, and get another char for chord type. 
C=INSTR(A$,X$)                   :REM C encodes for chord type
T=(R+4-C MOD2)MOD12                :REM even C means major third, odd C means minor third
F=(R+C DIV2)MOD12                 :REM "Mm" gives C=14,15 meaning C DIV2=7 (perfect fifth.) C=13,16 give diminished and augmented: 6,8.
V=1                        :REM V is the sound channel number ("voice")               
PRINT"______"                   :REM left side of keyboard for cosmetic reasons
FORN=0 TO 11                    :REM at the start of each iteration initialise C to 1, to point to the 4 spaces/2 underscores in the string below for drawing white notes. 
 C=1-(N=4)*12                   :REM if the note is E, add 12 so it points to the 6 underscores to draw the line between E and F. 
 B$=MID$(A$,N+1,1)                :REM load B$ with the name of the current note.
 IF B$="#" C=7: B$=MID$(A$,N,1)+B$        :REM if the character encountered is a sharp, update C to point the characters for drawing a sharp. Find the previous character in A$ and join it to the beginning of B$ to complete the note name.
 PRINT MID$("  __---|________",C,6);      :REM print the key (6 characters.)
 IF(R-N)*(T-N)*(F-N)=0 PRINT B$;:SOUND V,-15,100+N*4,99:V=V+1 :REM if N is equal to R,T or F, print the note name beside the key, play the note and increment the channel number for the next note. 
 PRINT                      :REM print a carriage return. It may be possible to golf this line out.
NEXT

Jak program powinien być używany z wiersza poleceń? (Zainstalowałem BBC BASIC na mojej maszynie Ubuntu)
Mathieu Rodic

Wow, nie wiedziałem, że istnieje wersja BBC basic dla Ubuntu. Nie mogę znaleźć takiego w witrynie, z której pochodzi mój emulator i nie używam Ubuntu. Oryginalny BBC basic miał w pamięci tylko jeden program na raz, więc wpisałeś RUN. W emulatorze, którego używam, musisz uruchomić środowisko emulatora, a następnie będzie ono działać w jego obrębie. Ma edytor tekstowy, a następnie kliknij, aby uruchomić, a następnie, gdy program się zakończy, możesz albo wpisać RUN, aby ponownie uruchomić program, albo wpisać indywidualne komendy Basic w środowisku. Za pomocą mojego emulatora możesz utworzyć plik wykonywalny z wiersza polecenia, ale tylko jeśli kupisz pełną wersję.
Level River St

Jeśli chcesz przetestować program, najlepszym sposobem, w jaki mógłbym ci pomóc, jest znalezienie komputera z systemem Windows i pobranie dokładnej wersji, której używam. Ewentualnie, jeśli możesz mi powiedzieć, skąd masz swoją wersję Ubuntu, mógłbym trochę o tym przeczytać.
Level River St

BBC Basic działa również w systemie Linux, w zależności od systemu operacyjnego zapewniają wiele dystrybucji na swojej stronie głównej. Po prostu nie udało mi się uruchomić programu, ani od przekazania kodu, ani wklejenia go w wierszu ...
Mathieu Rodic

Właśnie pobrałem Napoleon Brandy Basic i naprawdę trudno jest zacząć! Musisz zapisać kod jako plik tekstowy o nazwie chords.nap, a następnie wpisz LOAD „chords.nap” w wierszu polecenia. Dodaje do wiersza numery wierszy (bardziej autentyczne w stosunku do oryginalnego BBC Basic, dodaje kilka dodatkowych znaków). Następnie wpisujesz RUN, a program ulega awarii w wierszu z instrukcją SOUND, z komunikatem o błędzie „Nieobsługiwana funkcja Basic V. uznany." Możesz naprawdę napisać poważny program z implementacją RT Russella, jeśli naprawdę tego chcesz. Ale z Brandy basic nie chciałbym nawet o tym myśleć.
Level River St

8

Jak widać, wcale nie próbowałem grać w golfa. Jestem maniakiem muzyki, a mój wkurzony ptaszek ma miejsce, gdy ludzie piszą rzeczy używając niewłaściwego enharmoniki (np. Mówiąc, że akord zmniejszony C to CD # F # zamiast C Eb Gb), więc napisałem ten program, który dostaje enharmonikę dobrze. Robi to, reprezentując każdą nutę jako liczbę idealnych piątych powyżej F.

Jeśli chodzi o to, co warto, jeśli chcesz rozróżnić enharmonikę, każdy interwał muzyczny może być ładnie reprezentowany w programie komputerowym jako liczba doskonałych piątych i liczba oktaw. Na przykład powiększona czwarta to 6 idealnych piątych i -3 oktawy, a zmniejszona piąta to -6 idealnych piątych i 4 oktaw.

Haskell, 441 znaków

import Data.List

notes = "FCGDAEB"

fromNum x = [notes !! (mod x 7)] ++ if x < 0 then replicate (-(div x 7)) 'b' else replicate (div x 7) '#'

toNum (x:xs) = y + 7 * if isPrefixOf "b" xs then -length xs else length xs
  where Just y = elemIndex x notes

chord xs = unwords . map (fromNum . \x -> toNum (init xs) + x) $ case last xs of 'A' -> [0,4,8]; 'M' -> [0,4,1]; 'm' -> [0,-3,1]; 'd' -> [0,-3,-6]

main = getLine >>= putStrLn . chord

Niektóre przykładowe wywołania:

jaspers:junk tswett$ ./chord
AM
A C# E
jaspers:junk tswett$ ./chord
C#m
C# E G#
jaspers:junk tswett$ ./chord
DbA
Db F A
jaspers:junk tswett$ ./chord
Cd
C Eb Gb
jaspers:junk tswett$ ./chord
A#M
A# C## E#
jaspers:junk tswett$ ./chord
Dbm
Db Fb Ab

5

Arduino

Wejście / wyjście jest wysyłane do / odbierane z Arduino przez port COM. Użytkownik może wchodzić w interakcje z tym za pośrednictwem terminala lub monitora szeregowego w Arduino IDE. Jak mogłeś się domyślić z mojego wyboru platformy, planuję uwzględnić faktyczną grę akordu (chociaż jeszcze tego nie zrobiłem).

Z powodzeniem rozwiązałem problem z klawiaturą i próbowałem zmierzyć się z gitarą, z ograniczonym sukcesem.

Pole akordów ma 130 bajtów, co jest zbyt długie, aby było tego warte. Dlatego wypróbowałem inny sposób, po prostu drukując styl tabulatorów liczb progów. Obecnie jest to 81 bajtów dla premii 81-100 = -19. Jeśli to podejście zostanie uznane za prawidłowe, mogę spróbować je ulepszyć.

Wszystkie użyte akordy to kształty typu D z rdzeniem na 2. strunie, piąte na 3. strunie i trzecie na 1. i 4. strunie. Piąta i szósta struna nie są używane i zaznaczam to X po prawej stronie pola akordów (lewy byłby bardziej zwyczajny, ale przykłady zaznaczone po prawej stronie można znaleźć).

Ponieważ program uważa F za najniższą nutę (dla zgodności z klawiaturą, unikając jednocześnie zbyt wysokich progów z tym kształtem akordu), najwyższym akordem jest E (z rdzeniem na 17. progu.) Zobacz przykładowe wyjście.

Klawiatura odnosi większe sukcesy pod względem golfowym. Działa z FE, a nie z CB z powodów opisanych powyżej. Musi być oglądany przez obrócenie ekranu o 90% w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, kiedy wyraźnie widać kontury czarnych nut i rozgraniczenie białych nut za pomocą ---. Linia między B i C może zostać przedłużona o ____kilka dodatkowych bajtów.

Następnie spróbuję zagrać nuty. Będzie to interesujące, ponieważ chociaż uważam, że Arduino Uno ma 3 wewnętrzne timery, tylko jedna nuta może być odtwarzana za pomocą wbudowanego polecenia tonu. Istnieje funkcja zewnętrznej biblioteki, która wykorzystuje wszystkie timery sprzętowe (które zepsują serial, ale i tak nie będą potrzebne na tym etapie.) Alternatywnie mogę spróbować wygenerować dźwięki w softare.

Jeśli mi się to uda, zagram w golfa, ale nie sądzę, że to będzie ogólny zwycięzca.

Nieskluczony kod

String p="F#G#A#BC#D#E -Mm+",y,d[]=
{"  ","---|"},n="\n";

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.setTimeout(99999);
}

void loop(){
 char x[9]; int r,t,f,i,c=1;
 Serial.readBytesUntil(13,x,9);
 Serial.println(x); 
 r=p.indexOf(x[0]);
 if (x[1]==35|x[1]==98){c=2;r+=x[1]==35?1:-1;}
 f=p.indexOf(x[c])/2;
 t=4-p.indexOf(x[c])%2;

 //chord box
 y=n;for(i=24;i--;)y+=d[1]+(i%4?"":" \n");
 y[89]=y[107]='X'; y[t*4-10]=y[t*4+52]=y[f*4+14]=y[28]='O';
 Serial.print("\t "+String(r+6)+y);

 f+=r;t+=r;

 //tab style
 Serial.println(String(t+1)+n+String(r+6)+n
 +String(f-2)+n+String(t+3)+"\nX\nX\n");

 f%=12;t%=12;

 //piano
 for(i=0;i<12;i++){
  c=0;
  y=String(p[i]);
  if(y=="#") {c=1;y=p[i-1]+y;}   
  Serial.println(d[c]+"__"+((r-i&&t-i&&f-i)?"":y));
 } 
}

Przykładowe dane wyjściowe Im mniejsze odstępy między wierszami tekstu, tym lepiej to wygląda. Dlatego wygląda świetnie, kiedy faktycznie edytuję post, ale jest okropny w szarym polu po opublikowaniu. Zamiast tego opublikowałem zrzut ekranu monitora szeregowego Arduino, który ma pośrednie odstępy między wierszami (a tym samym jakość wyświetlania).

wprowadź opis zdjęcia tutaj


Nie mogę się doczekać rzeczywistego dźwięku!
Mathieu Rodic

Nuty dla EM są poprawne (EG # B), ale nie są poprawnie wyrównane na klawiaturze. Wygląda na to, że jesteś na dobrej drodze!
Cameron Tinker

@CameronTinker Przechyl ekran o 90 stopni w lewo i spójrz ponownie. Zauważ, że klawiatura działa od F do E, a nie od C do B z powodów opisanych w moim poście. Wybór F jako wewnętrznego „zerowego dźwięku” był kompromisem zarówno dla gitary, jak i klawiatury. Po lewej są 3 czarne nuty, 2 po prawej, a nuty wyjściowe są poprawnie wyrównane. Zwiększenie podziału między B i C uczyniłoby to jaśniejszym, ale kosztowałoby około 20 dodatkowych bajtów. Jest to surowe, ale nadal uważam, że moja klawiatura jest bardziej czytelna niż Pandubear.
Level River St

Nie wiem jak mi tego brakowało! Przepraszam za to. Jestem pianistą i moją pierwszą skłonnością, kiedy to zobaczyłem, było to, że klawiatura nie wyglądała dobrze;)
Cameron Tinker

@MathieuRodic Mam teraz dźwięki z Arduino, ale są tak biedne, że nie jestem pewien, czy nazwałbym je rozpoznawalnym akordem. Spróbuję jeszcze raz, ale z Arduino dzieje się kilka rzeczy, których nie rozumiem. W każdym razie właśnie opublikowałem odpowiedź w BBC Basic z klawiaturą i dźwiękiem, które wyglądają znacznie lepiej. Więc zaktualizuję ten post później
Level River St

4

Python3 - 315 znaków

Pierwszy raz w codegolf! Obsługuje obecnie tylko drobne, większe, zmniejszone i wzmocnione akordy.

z=["C","C#","D","D#","E","F","F#","G","G#","A","A#","B"];y=[1,2,4,5,6]
def q(a):print(z[a%12])
a=input();k=(ord(a[0])+3)%7;j=k;m=4;s=0;f=7;
for i in y:
  if(k>=i):j+=1
if('#'in a):j+=1
if('b'in a):j-=1
if('m'in a or'0'in a):m=3
if('+'in a or"aug"in a):f=8
if('0'in a or"dim"in a):f=6;m=3
if('ma'in a):m=4
q(j);q(j+m);q(j+f);

2
Użyj 'C C# D D# E F F# G G# A A# B'.split(' ')zamiast literalnej tablicy, aby zapisać niektóre bajty.
wchargin

2
if('#'in a):j+=1-> if'#'in a:j+=1= 2 znaki mniej dla każdej instrukcji. Również zmianę yDo range()wyrażenie zapisuje coś zbyt. Witamy! (i pamiętaj, że nowe linie też się liczą;))
gcq

2
@wch Więcej bajtów można zapisać za pomocą 'C C# D D# E F F# G G# A A# B'.split();)
metro

1
Jak policzyłeś swój wynik? Myślę, że musisz liczyć nowe wiersze również jako jeden znak. Nawiasem mówiąc, ponieważ ta odpowiedź działa tylko w Python3, zmienię twoją odpowiedź, aby wyraźnie to zaznaczyć. Ponadto, zamiast używać ydo przechowywania [1,2,4,5,6], dlaczego po prostu nie pominąć yi zastąpić wiersz 4 for i in[1,2,4,5,6]:? W każdym razie witaj w codegolf i mam nadzieję, że dobrze się tutaj bawisz.
ace_HongKongIndependence

1
Możesz także zapisać 3 dodatkowe znaki, wcinając tylko jedną spacją zamiast czterech w linii 5.
ace_HongKongIndependence

4

Python 506 (Unicode jako 1 znak) -150 (dźwięk) -150 (klawiatura) = 206

Do odtwarzania dźwięku używa pygame.midi. Zauważ, że pygame.midi.get_default_output_id()metoda nie działa zbyt dobrze. Możesz więc spróbować zmienić linię o=Output(get_default_output_id())na o=Output(1), o=Output(2)itp. Zwykle poprawna wartość wynosi od 0 do 5.

c=input()
s='C D EF G A B'.index(c[0])+{'#':1,'b':-1,'':0}[c[1:-1]]
m='0mM+'.index(c[-1])
t=s+3+m//2
R=[list(x)for x in['┌─'+'─┬─'*13+'─┐']+['│'+' │'*14]*5+['└─'+'─┴─'*13+'─┘']]
i=3
for d in[3,6,3,3,6]*2:q=slice(i-1,i+2);R[0][q]='┬─┬';R[1][q]=R[2][q]=R[3][q]='│ │';R[4][q]='└┬┘';i+=d
X=[2]+[1,2,1,2,3,1,2,1,2,1,2,3]*2
from pygame.midi import*
init()
o=Output(get_default_output_id())
for s in[s,t,t+3+m%2]:R[[5,3][s%12 in[1,3,6,8,10]]][sum(X[:s+1])]='o';o.note_on(s+60,127,1)
for r in R:print(''.join(r))

Wyniki

goooolf> python chords2.py
CM
┌─┬─┬┬─┬─┬─┬─┬┬─┬┬─┬─┬─┬─┬┬─┬─┬─┬─┬┬─┬┬─┬─┐
│ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │
│ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │
│ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │
│ └┬┘└┬┘ │ └┬┘└┬┘└┬┘ │ └┬┘└┬┘ │ └┬┘└┬┘└┬┘ │
│ o│ │ o│ │ o│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
goooolf> python chords2.py
Cm
┌─┬─┬┬─┬─┬─┬─┬┬─┬┬─┬─┬─┬─┬┬─┬─┬─┬─┬┬─┬┬─┬─┐
│ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │
│ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │
│ │ ││o│ │ │ ││ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │
│ └┬┘└┬┘ │ └┬┘└┬┘└┬┘ │ └┬┘└┬┘ │ └┬┘└┬┘└┬┘ │
│ o│ │ │ │ o│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
goooolf> python chords2.py
Dm
┌─┬─┬┬─┬─┬─┬─┬┬─┬┬─┬─┬─┬─┬┬─┬─┬─┬─┬┬─┬┬─┬─┐
│ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │
│ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │
│ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │
│ └┬┘└┬┘ │ └┬┘└┬┘└┬┘ │ └┬┘└┬┘ │ └┬┘└┬┘└┬┘ │
│ │ o│ │ o│ │ o│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
goooolf> python chords2.py
D+
┌─┬─┬┬─┬─┬─┬─┬┬─┬┬─┬─┬─┬─┬┬─┬─┬─┬─┬┬─┬┬─┬─┐
│ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │
│ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │
│ │ ││ │ │ │o││ ││o│ │ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │
│ └┬┘└┬┘ │ └┬┘└┬┘└┬┘ │ └┬┘└┬┘ │ └┬┘└┬┘└┬┘ │
│ │ o│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
G+
┌─┬─┬┬─┬─┬─┬─┬┬─┬┬─┬─┬─┬─┬┬─┬─┬─┬─┬┬─┬┬─┬─┐
│ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │
│ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │
│ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │ │ ││o│ │ │ ││ ││ │ │
│ └┬┘└┬┘ │ └┬┘└┬┘└┬┘ │ └┬┘└┬┘ │ └┬┘└┬┘└┬┘ │
│ │ │ │ │ o│ │ o│ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
goooolf> python chords2.py
Am
┌─┬─┬┬─┬─┬─┬─┬┬─┬┬─┬─┬─┬─┬┬─┬─┬─┬─┬┬─┬┬─┬─┐
│ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │
│ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │
│ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │
│ └┬┘└┬┘ │ └┬┘└┬┘└┬┘ │ └┬┘└┬┘ │ └┬┘└┬┘└┬┘ │
│ │ │ │ │ │ o│ │ o│ │ o│ │ │ │ │
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
goooolf> python chords2.py
C#0
┌─┬─┬┬─┬─┬─┬─┬┬─┬┬─┬─┬─┬─┬┬─┬─┬─┬─┬┬─┬┬─┬─┐
│ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │
│ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │
│ │o││ │ │ │ ││ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │
│ └┬┘└┬┘ │ └┬┘└┬┘└┬┘ │ └┬┘└┬┘ │ └┬┘└┬┘└┬┘ │
│ │ │ o│ │ o│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
goooolf> python chords2.py
EbM
┌─┬─┬┬─┬─┬─┬─┬┬─┬┬─┬─┬─┬─┬┬─┬─┬─┬─┬┬─┬┬─┬─┐
│ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │
│ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │
│ │ ││o│ │ │ ││ ││o│ │ │ ││ │ │ │ ││ ││ │ │
│ └┬┘└┬┘ │ └┬┘└┬┘└┬┘ │ └┬┘└┬┘ │ └┬┘└┬┘└┬┘ │
│ │ │ │ │ o│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

3

J - 82 znak

Samodzielny, odczytuje z wejścia konsoli. Jeśli potrzebujesz stdin, zmień finał 1na a 3. Żądanie żadnych bonusów i tylko pokrycie triad.

+/&(0 3 6++/\_3{.#:'0mM+'i.{:e)&.((,~C`Db`D`Eb`E`F`Gb`G`Ab`A`Bb`B)i.;:)}:e=.1!:1]1

Zamiast ostrej notatki, np. C#Musisz użyć równoważnej płaskiej nazwy Db. (Korekcja za to będzie nadmuchać kodu przez więcej niż trochę). Cztery rodzaje akordów są 0do pomniejszenia, mdla małoletniego, Mza główny, a +na powiększone.

Logika jest następująca: używamy ostatniego znaku, aby dodać przesunięcie do bazy 0-3-6, która wybiera rodzaj trzeciej i piątej. Tymczasem używamy nuty, aby znaleźć miejsce w skali, z którego można pobrać nuty. ;:Zarówno sprawia notatkę zgodną z indeksowania w skali na początku, a później (o &.) zamienia wyciągnął notes w przestrzeń oddziela łańcuch.

Przykładowe użycie:

  +/&(0 3 6++/\_3{.#:'0mM+'i.{:e)&.((,~C`Db`D`Eb`E`F`Gb`G`Ab`A`Bb`B)i.;:)}:e=.1!:1]1
AM
A Ch E
  +/&(0 3 6++/\_3{.#:'0mM+'i.{:e)&.((,~C`Db`D`Eb`E`F`Gb`G`Ab`A`Bb`B)i.;:)}:e=.1!:1]1
Ab0
Ab B D
  +/&(0 3 6++/\_3{.#:'0mM+'i.{:e)&.((,~C`Db`D`Eb`E`F`Gb`G`Ab`A`Bb`B)i.;:)}:e=.1!:1]1
B+
B Eb G
  +/&(0 3 6++/\_3{.#:'0mM+'i.{:e)&.((,~C`Db`D`Eb`E`F`Gb`G`Ab`A`Bb`B)i.;:)}:e=.1!:1]1
Em
E G B

Czy przyrostek „h” jest zgodny z jednym ze „standardów notacji muzycznej”?
Mathieu Rodic

@MathieuRodic Przypuszczam, że jest to szary obszar, więc podrzuciłem ich wszystkich do mieszkań. Bez zmian w funkcjonalności. Nie wiem, dlaczego wcześniej tego nie robiłem.
algorytm

2

JavaScript, 224 znaki

n=prompt();a="A0A#0B0C0C#0D0D#0E0F0F#0G0G#".split(0);x=1;r=a.indexOf(n[0]);n[1]=="#"&&(r++,x++);n[1]=="b"&&(r--,x++);s=r+4;l=r+7;(n[x]=="m"||n[x]==0)&&s++;s%=12;n[x]=="+"&&l++;n[x]==0&&l--;l%=12;alert(a[r]+" "+a[s]+" "+a[l])

To jest mój pierwszy golfowy kod. Myślę, że może być krótszy, ale nie mogę znaleźć bajtów do zapisania.

Podpory główne, mdla moll 0na zmniejszony, +dla powiększona lub 37 bajtów więcej dim, aug.


n[m]==0może być po prostu !n[m]. To samo dotyczy innego miejsca. Razem możesz łatwo odciąć 6 znaków .
Gaurang Tandon

@GaurangTandon Ponieważ njest ciągiem znaków, n[m]==0rzuci 0się "0", więc jest równa n[m]=="0". "0" == 0jest prawdą, ale !"0"fałszem.
Przekąska

Właśnie wskazałem, ponieważ dostałem ten sam wynik, kiedy go wprowadzałem AM. Mogę się również mylić.
Gaurang Tandon

2

Python ( 143 134 znaków)

n,a='A A# B C C# D D# E F F# G G#'.split(),input();m,i=ord(a[-1])-42,n.index(a[:-1])
print(n[i],n[(i+4-m//2)%12],n[(i-4+(-m//2))%12]) 

Moje pierwsze wyzwanie w golfa :), nie wiem, czy uda się wygolić więcej bajtów.
Stosowana tutaj notacja to * aug / + maj /, min / - dim
Zasługuję na punkt bonusowy za to, że mam stałą 42 w kodzie: P


Możesz zyskać kilka takich bajtów:n,q,a='A A# B C C# D D# E F F# G G#'.split(),[4,4,3,3],input();m,i=ord(a[-1])-42,n.index(a[:-1])
Mathieu Rodic

1

Python 3: 257 - 150 = 107

Tylko 25 znaków za długo, aby pokonać rozwiązanie J! No cóż. Myślę, że jest tu kilka fajnych pomysłów.

I='AaBCcDdEFfGg'*2
Q='0123456789.,'*2
K="""-1#_2
-,#_0
-9#_.
____8
-6#_7
-4#_5
____3"""
r,*R,q=input()
r=I.find(r)+bool(R)
p=str.replace
for x in[0]+[8,4,7,3,6]['+Mm0'.find(q):][:2]:K=p(K,Q[x+r],I[x+r].upper())
for x in Q:K=p(K,x,' ')
print(p(K,' #',' '))

Dane wejściowe są jak w przykładach, ale musisz używać ostrych nazw zamiast płaskich nazw. (np. Gb musi być F #)

Wyjście to pojedyncza oktawa fortepianu, widziana z góry i po lewej, z nałożonymi nazwami nut. Powinien to być tylko niewielki odcinek wyobraźni.

$ echo C#m | python3 chords.py
- _ 
-G#_ 
- _ 
____ 
- _E
-C#_ 
____ 

Dobra robota! Chociaż nie widzę nut do odtworzenia na wyjściu? Bo CMpowinniśmy umieć czytać C E G...
Mathieu Rodic

Och, źle zinterpretowałem pytanie. Zobaczmy, czy dam
radę

Naprawiony! Za długo ...):
pandubear

Nie można zastąpić bool(R)z R|0?
Mathieu Rodic

Nie, chodzi o to, że R jest listą i bool(R)wynosi 1 (prawda), jeśli nie jest pusta, i 0 (fałsz), jeśli jest pusta. |Operator nie działa z list ...
pandubear

1

Scala 537 znaków - 50

import java.util.Scanner
object C extends App{
val c=Map("M"->145,"m"->137,"+"->273,"0"->73,"7"->1169,"M7"->2193,"m7"->1161,"Mm7"->2185,"+7"->1297,"+M7"->2321,"07"->585,"7b5"->1097)
val n=List("A","A#","B","C","C#","D","D#","E","F","F#","G","G#")
val o=List("","Bb","Cb","B#","Db","","Eb","Fb","E#","Gb","","Ab")
val s=new Scanner(System.in).nextLine
val v=s indexWhere{c=>c!='#'&&c!='b'&&(c<'A'||c>'G')}
val (u,m)=s splitAt v
val x=n.indexOf(u)max o.indexOf(u)
val k=c(m)
for(i<-0 to 11)if((k&(1<<i))!=0)print(n((i+x)%12)+" ")
println}

0

Haskell, 273 znaków

n(s,a)="CCDDEFFGGAABB"!!(s+1-a):["b#"!!a|" b b b b b "!!s/=' ']
t p=[(s,a)|s<-[11,10..0],a<-[0,1],n(s,a)==p]!!0
m(s,d)=n(mod s 12,d-3)
c q=[n(a,x),m(a+d,d),m(a+d+e,e)]where
 (a,x)=t$init q;f=lookup(last q).zip"0mM+";Just d=f[3,3,4,4];Just e=f[3,4,3,4]
main=print.c=<<getLine

Wyniki

C0 ->["C","Eb","Gb"]  Cm ->["C","Eb","G"]  CM ->["C","E","G"]   C+ ->["C","E","G#"]  
C#0->["C#","F","G"]  C#m->["C#","F","G#"]  C#M->["C#","F","Ab"]  C#+->["C#","F","A"]  
D0 ->["D","F","Ab"]  Dm ->["D","F","A"]   DM ->["D","F#","A"]  D+ ->["D","F#","A#"]  
D#0->["D#","Gb","A"]  D#m->["D#","Gb","A#"] D#M->["D#","G","Bb"]  D#+->["D#","G","B"]  
E0 ->["E","G","Bb"]  Em ->["E","G","B"]   EM ->["E","G#","B"]  E+ ->["E","G#","C"]  
F0 ->["F","Ab","B"]  Fm ->["F","Ab","C"]  FM ->["F","A","C"]   F+ ->["F","A","C#"]  
F#0->["F#","A","C"]  F#m->["F#","A","C#"]  F#M->["F#","A#","Db"] F#+->["F#","A#","D"]  
G0 ->["G","Bb","Db"]  Gm ->["G","Bb","D"]  GM ->["G","B","D"]   G+ ->["G","B","D#"]  
G#0->["G#","B","D"]  G#m->["G#","B","D#"]  G#M->["G#","C","Eb"]  G#+->["G#","C","E"]  
A0 ->["A","C","Eb"]  Am ->["A","C","E"]   AM ->["A","C#","F"]  A+ ->["A","C#","F"]  
A#0->["A#","Db","F"]  A#m->["A#","Db","F"]  A#M->["A#","D","F"]  A#+->["A#","D","F#"]  
B0 ->["B","D","F"]   Bm ->["B","D","F#"]  BM ->["B","D#","Gb"]  B+ ->["B","D#","G"]  
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.