Wygeneruj Brainfuck dla liczb 1–255


34

Napisz program, który dla liczb od 1 do 255 wypisze kod BF, który wygeneruje podaną liczbę w jakimś bajcie tablicy plus nowy wiersz.

Na przykład pierwsze cztery wiersze wyniku mogą (i najprawdopodobniej będą):

+
++
+++
++++

Zwycięzcą będzie najmniejszy: source code + output(w bajtach).

Wyjaśnienia i zmiany :

 • Programy BF używają zawijających się komórek.

 • Wyjściowy program BF musi kończyć się jedyną niezerową komórką będącą komórką zawierającą liczbę.

 • Programy muszą być wyprowadzane w kolejności rosnącej.

 • Wyprowadzenie programu dla 0 jest opcjonalne.

 • Negatywne wskaźniki danych są niedozwolone. <przy pierwszym wskaźniku nic nie zrobi. (zostaw komentarz, jeśli byłoby bardziej odpowiednie, aby go rzucić)


1
@JoKing Całe wyjście jest zliczane.
Mason

2
Och, rozumiem, mówisz, że kod nie musi kończyć się w komórce wyjściowej
Jo King

1
Byłoby użyteczne, aby uzyskać odniesienia do tego, co dokładnie „BF” odnosi się w twoim kontekście, tj. Esolangs.org/wiki/Brainfuck_constants lub jeszcze, itp.
HolyAvengerOne

2
@Mason Byłby +>++++++++++.prawidłowy program do wprowadzania 1?
Jonathan Frech,

6
+1 za wyzwanie z dwoma ograniczeniami, w którym musisz zrównoważyć grę w golfa z wyjściem BF w porównaniu z golfem kodu, aby uzyskać wynik BF. Interesujący zwrot
akcji Chron

Odpowiedzi:


15

Perl 6 , 224 + 3964 = 5834 4188 bajtów

map {say (.[0]~'['~.[3]~'>'~.[1]~'<]')x?.[1],'>'x?.all,.[2]}o*.min({$_>>.abs.sum+6*?.[1]})>>.&{<- +>[.sign>0]x.abs},classify({0+|(grep(*%%1,(((256 X*^4)X+.[0]%256)X/-.[3]))[0]*.[1]+.[2])%256},[X] |(^27-13 xx 3),-7..-1){^256}

Wypróbuj online! (może upłynąć limit czasu. Zmień na, ^27-13aby^25-12 nieznacznie przyspieszyć kosztem dodatkowej wydajności)

Zwraca najkrótszy kod w postaci *>[*>*<]>*, gdzie każdy *jest określoną liczbą +s lub -s. Istnieją pewne dodatkowe poprawki, takie jak usunięcie pętli, jeśli nie jest to potrzebne, a także końcowe >s.

O ile wiem, wynik jest najbardziej golfowy dla tego konkretnego formatu.

Wyjaśnienie:

([X] |(^27-13 xx 3),-7..-1)    # Define the search space as the cross product of:
                    # -13 to 13 for:
                      # Initialisation   +++>
                      # Change in target  [*>+++<]
                      # Last change    >+++
                    # And -7 to -1 for the change in start [-->*<]
 .classify({         }) # Group them by calculating
         (256 X*^4)             # Each of the multiples of 256
         (     X+.[0]%256)       # Plus the initialisation
        (           X/-.[3])   # Divided by the change in start
   grep(*%%1,                )   # Filter out the whole numbers
                        [0] # And take the first value
     # This is the amount of times the inner loop will execute
     # Being Nil, converted to 0 if it is an infinite loop
   *.[1]       # Multiply by the change to the target cell
      +.[2]     # And add the final section
   (     )%256  # And modulo the whole lot by 256
           +|0 # And floor it just to keep the .0 out
classify(          ){^256}   # Take the corresponding groups in order
  .map(               ) # And map each to
    *.min({          })  # Find the minimum by:
        $_>>.abs.sum       # The sum of the absolute values  
              +6*?.[1]   # Plus 6 if it loops
   >>.*{          }  # Then map each value to
      <- +>[.sign>0]     # + or - depending on the sign
             x.abs   # Repeated by the absolute value 
  {          }o       # And pass this to the next code block
  say            # Print
    (.[0]~'['~.[3]~'>'~.[1]~'<]')       # The loop section
                   x?.all    # If it is needed
                      ,.[2] # And the final part

12

Malbolge , 28 743 bajtów + 7 166 wyjścia

Nie jest zbyt kreatywny, prawda? Idę pracować nad golfem tego złego chłopca.

D'`;qp"~~5|3VU6/AQ?br)ML&\[)5h&g|ezyQ,_N)9xwponmlk1RQ.Okdihg`&%]E[`_XWVzZSXWVUNrqpPONGLEDCgG)E>=a`_^>=<|49870T.t2+*NMLKJkj('~%${Ay~}|{t:98765srqpRQ.Okdihg`&%$#"!~^W?[ZSRvVUTMRQPImlkjihgf@E>=<`@?>7};43WVUTSRQPO/.-m%*#G'&}|#zy?>=<;:9876tsrqpRQ.Okdihg`&%$#"!~}|{zZYR:u8TMRQPImlkjihgfedcbB;:^>7};43WVUTSRQPONMLK+k)('~%${Ay~}|{t:9876543210/.-Njibgf_%cba`_AWVzyxXWVUTS5Ko2NGkKDCBfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~D$dc!x}v<tyxqvunm3210Qgfkjc)Jfe^$\a`Y^W{zyxXQ9OTMq4JOHlFEJIHGF?cCB;_"!7<5Y9yx05.RQPO/(n&J*j"'~De#"!~w|{t:987onmlk1ong-Ndiha`&^F\[!_AWVzZYR:u8TMRQPImlkEDIHGF?c=BA:?8\};43WVUTSR21q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/POedchg`&dcba`Y^W{zyS;WPt7SRQPONMLEDhH*FE>=a`_^]\6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De#"!~w|{t:xwvXnm3qSohgfe+*)(Ie^$bDZYX]\UyY;WPUNrqpon10FKDIBf@ED=<`:9>7[;4381U54-s+*Non,%*#GFE%e{A!~}_{tyr8vunmlk10/.-,+cha`_%cb[Z_X|\[=Sw:PUTMqQ3IHlLKDIBA@dcb%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIHGF&}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*Kg`ed]#aZB^]V[ZSwQVUTSRKonml/KDhH*)?D=<`@?>=<5YXWVUT4t2+0)Mnm+$Hih&%|{"!x>vuzyxq7unVrqj0nPOedchg`&dcba`Y^W{zyxXWVUTS5Ko2NGkKDCBfedcbaA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~D$dc!x}v<tyxqvunm3210/Pfkdihg`&^F\[!_AWVzyxwvP8NSRKJIm0FEiIBGF?>=<`#">=6Z{9810T432+*NMLKJ*)(h&%|Bzb~w|{zyr8vunmlk10/.-eMibaf_%cbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJIm0/EJIBf@E>=<`@?>7};43WVU5.32+*Non&Jk)"!~}CBA@?>=<;yxwvutsrqponmfNjiha'e^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\}5:9816/S3210/on&Jk)"!~}CBA@?>={z\xwpun4rkj0QPle+ihgfe^F\[!_A]\UZSwQVUTSRKonml/KDhH*)?D=<`@?>=<5YXWVUTS32+0)(L&+$#"!&}C#"yxwv<zsxwpo5sUkpoh.lNjibg`&dcba`Y^W{zyxw:PtTMqQ3IHGLKJCgfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~D$dc!x}v<tyxqvunm3210/Pfkdihg`&^F\[!_AWVzyxwvu8TMLKPINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381Uvu32+*N.-m%*#G'&}|#zy?>=<z\rwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!~}@?UyY;WVONrLKJn10LEDhBG@?>=<`@?>7};43WVUT432+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:9876543kjongfe+ihgfe^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJIm0/EJIBf@E>=<`@?>7};43WVUTSt,10)(L,+k#('~De#"!~w|{t:987654Ukjih.fejibg`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrRKPONGFjD,BG@d'&<A@?>7[ZYXWx65.3,+O/on&Jk)"!~}CBA@?>={z\xwpun4rkj0QPle+ihgfe^F\[!_A]\UZSwQVUTSRKonmlkjD,BAF?c=BA:?8\};43WVUTSR21q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/POedchg`&dcba`Y^W{zyxwvVUTS5Ko2NGkKDCBfedcbaA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De#"!~w|{t:xwvXnm3qSohgfe+*)('&G]\aZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEihgfedD=<;:987[5:3270T4t210)M',+$)('~De#"!~w|{t:9wvXnm3qSohgfe+*)('Hd]\aZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEihgfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~D$#"!x}|{zs9wvXnm3qSohgfe+*)('Hd]\aZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEihgfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~D$dc!x}v<tyxqvunm3210/Pfkdihg`&^F\[!_AWVzyxwvutsS54JINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381Uvu32+*N.-m%*#G'&}|#zy?>=<;:xwYotsrqji/gOejchg`&^Fba`Y^W{zyxwvuOTMLKJnHlFEJIHGF?cCB;_"!7<5Y9yx05.RQPONM-,+k#"!Efe{A!~}v<;:9876Wmlk1ong-Ndiha`&^F\[!_AWVzZYR:u8TMRQPImlkjDCHGF?c=BA:?8\};43WVUTSRQPONMnm%$#(!~D|{z!x}|{zs9wYutsrk1oQgled*hg`H^c\"`Y^W{zyxw:PtTMqQ3IHGLKJCgfedcba`_?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~D$dc!x}v<tyxqvunm3210/Pfkdihg`&^F\[!_AWVzyxwvutsr54JINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381Uvu32+*N.-m%*#G'&}|#zy?>=<;:xwYotsrqji/gOejchg`&^Fba`Y^W{zyxwvutTMLKPINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381Uvu32+0/.-&Jkj('~%${Ay~}|{t:98765VUqpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvutsS54JINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381U54-s+*Non,%*#GFEDCBAba}|uzyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!~^@?UyY;WVONrLKJn10LEDhBG@?>=<`@?>7};43WVUTSt,10)(L,+k#('~De#"!~w|{t:987654321Rhmlejib(fe^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[|:9216/S3210/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;:xwYonmrqjonmf,jcha`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEiCHAFE>C<`@?>7};43WVUT432+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:9876543210/.fNjiha'e^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[Z{9216/S3210/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;yxwvutsrqponmfNjiha'e^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJIm0FEi,BG@?>=<`@?>7};43WVUTSR2+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:98765432poQPlkdib(f_dcbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[|:9216/S3210/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;:9wYonmrqjonmf,jcha`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrR4o2NMFEDCgfedcbaA@"!=6Z4z2165.R210/(LKJIHGFE}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*hg`H^c\"`Y^W{zyxwvuUTS5Ko2NGkKDCBfedcba`_?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De#"!~w|{t:xwvXnm3qSohgfe+*)('&%FbaZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEihgfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De#"!~w|{t:9wvXnm3qSohgfe+*)('&G]\aZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEihgfedcba`@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~D$#"!x}|{zs9wvXnm3qSohgfe+*)('&G]\aZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEihgfedcba`@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~D$dc!x}v<tyxqvunm3210/.Oejchg`&^F\[!_AWVzyxwvutsrq4JINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381Uvu32+*N.-m%*#G'&}|#zy?>=<;:9wYotsrqji/gOejchg`&^Fba`Y^W{zyxwvutsS54JINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381Uvu32+0/.-&Jkj('~%${Ay~}|{t:987654lkpi/gOejchg`&^Fba`Y^W{zyxwvutsS54JINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381U54-s+*Non,%*#GFEDCBA@a}|uzyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!~}@?UyY;WVONrLKJn10LEDhBG@?>=<`@?>7};43WVUTSRQPq/.-&J$#('~De#"!~w|{t:9876543kjongfe+ihgfe^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJIm0/EJIBf@E>=<`@?>7};43WVUTSR2+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:9876543210QPlkdib(f_dcbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[Z{9216/S3210/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;:9wYonmrqjonmf,jcha`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEiCHAFE>C<`@?>7};43WVUTSR2+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:9876543210QPlkdib(f_dcbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJIm0/EJIBfeEDCB;:^>7};43WVUTSRQ+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:987654321Rhmlejib(fe^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJIm0FEi,BG@?>=<`@?>7};43WVUTSRQ+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:987654321Rhmlejib(fe^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[ZYz2165.R210/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;:xwYonmrqjonmf,jcha`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEiCHAFE>C<`@?>7};43WVUTSRQPq/.-&J$#('~De#"!~w|{t:98765432poQPlkdib(f_dcbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[ZYX21654-,+O/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;yxwvutsrqponmfNjiha'e^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJIm0/EJIBf@E>=<`@?>7};43WVUTSRQPq/.-&J$#('~De#"!~w|{t:98765432poQPlkdib(f_dcbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJIm0/EJIBfeEDCB;:^>7};43WVU5.32+*Non&Jk)"!~}CBA@?`_{tyxwvun4rkj0QPle+ihgfe^F\[!_X]\UTxRWVOTMqQ3IHGLKJCgfedcCBA@?>=6Z49816/St210/.'K+*#i!&}$#"y?`|{ts9wvXtsrkj0/.-,+*KJfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponmlkjihHG@(D=a;_9>7654X81w/.-,+O/.-&%I)(h&}$#z@~}v{zs9876543qSRng-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvutsrqpP2HGFKJCg*FE>b%$:9>=6Z4z2165.RsP*/(',+$HGFEDC#zb~}v{zyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!~}|{zyxXQ9OTMq4JOHlFEJIHGF?cCB;_"!7<5Y9yx05.RQPONMLK+k#"!Efe{A!~}v<;:9876543kjongfe+ihgfe^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJIm0FEi,BG@?>=<`@?>7};43WVUTSRQPq/.-&J$#('~De#"!~w|{t:987654321Rhmlejib(fe^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[ZYXWx65.3,+O/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;yxwvutsrqponmfNjiha'e^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[ZYXWx65.3,+O/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;yxwvutsrqponmfNjiha'e^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJIm0/EJIBf@E>=<`@?>7};43WVUTSRQ+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:9876543210/mfNjiha'e^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJIm0FEi,BG@?>=<`@?>7};43WVUTSRQ+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:9876543210/mfNjiha'e^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[ZYz2165.R210/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;:98vutVlkjohmf,jcha`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEiCHAFE>C<`@?>7};43WVUTSRQ+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:9876543210/mfNjiha'e^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJIm0/EJIBfeEDCB;:^>7};43WVUTSRQPq/.-&J$#('~De#"!~w|{t:9876543210QPlkdib(f_dcbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJIm0FEi,BG@?>=<`@?>7};43WVUTSRQPq/.-&J$#('~De#"!~w|{t:9876543210QPlkdib(f_dcbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[ZYX21654-,+O/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;:9wYonmrqjonmf,jcha`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEiCHAFE>C<`@?>7};43WVUTSRQPO/(n&J*j"'~De#"!~w|{t:987654321Rhmlejib(fe^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[ZYz2165.R210/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;:987utVlkjohmf,jcha`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrR4o2NMFEDCgfedcbaA@"!=6Z4z2165.R210/(LKJIHGFEDCBA@a}|u;yxqvon4lkj0Qgled*Kg`ed]#aZB^]V[ZSwQVUTSRKonmlk.JIBAF?c=BA:?8\};43WVUTSR21q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Plkjchg`&G]\aZ~^@?UyY;WPUNrqpPO10LEDh+AF?cC<;:^>=6|4X87654-s+*Non,%*#GFEDCBA@a}|uzyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!~}|{zyYXQ9OTMq4JOHlFEJIHGF?cCB;_9>76ZY9y765.-,+O/on,%*#GFEDCBA@a}|uzyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!~}|{zyYXQ9OTMq4JOHlFEJIHGF?cCB;_9>76Z{9810T432+*NMLKJIHG'&%e{A!~}_{tyr8vunmlk10/.-,+*)('&dc\[Z_^W{[ZSXWVUNr5QPONGk.JCBAFE>b<$:?876Z4321UTSRQPON(n&J*j"'~De#"!~w|{t:9876543210/mfNjiha'e^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJIm0/EJIBf@E>=<`@?>7};43WVUTSRQ+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:9876543210/.-eMibaf_%cbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[ZYXWx65.3,+O/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;:9wYonmrqjonmf,jcha`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrR4o2NMFEDCgfedcba`_^>~6;:3876/S3210/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;:xwYonmrqjonmf,jcha`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrR4o2NMFEDCgfedcba`_^>~6;:3876/S3210/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;:xwYonmrqjonmf,jcha`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEiCHAFE>C<`@?>7};43WVUT432+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:987onmlk1ong-Ndiha`&^F\[!_AWVzZ<XWPtTS54JINGk.DIBA@dcba`_?>=6Z49816/St210/.'K+*#i!&}$#"y?`|{ts9wvXtsrkj0/.-,+*)gIH^]baZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEihgfedcba`_^]=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~D$#"!x}|{zs9wvXnm3qSohgfe+*)('&%$b[`Y^WVUySXWVONrRKJOHMLEihgfedcba`_^]=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~D$dc!x}v<tyxqvunm321oQgfkjc)Jfe^$\a`Y^W{zyxwQ9OTMq4JOHlFEJIHGF?cCB;_"!=6Z:9876v4321*Non,%*#GFEDCBA!~}_{tyr8von4lkj0QPlkdib(`H^c\"`Y^W{zyS;WPt7SRQPONMLEDhH*FE>=a`_^]=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De{z!~w={z\xwpun4rTjong-,+*)('e^F\[!BXW{[=SwQ9OTMqQ3IHGLKJCgA@?>=<`@?>7};43WVUTSRQPO/(n&J*j"'~De#"!~w|{t:9876543210/mfNjiha'e^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJIm0FEi,BG@?>=<`@?>7};43WVUTSRQPO/(n&J*j"'~De#"!~w|{t:9876543210/mfNjiha'e^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[ZYXWx65.3,+O/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;:98vutVlkjohmf,jcha`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEiCHAFE>C<`@?>7};43WVUTSRQPON(n&J*j"'~De#"!~w|{t:9876543210QPlkdib(f_dcbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[ZYXWVw5.R210/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;:9wYonmrqjonmf,jcha`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEiCHAFE>C<`@?>7};43WVUT432+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:987onmlk1ong-Ndiha`&^F\[!_X]\UTxRWVOTMqQ3IHGLKJCgfedcba;_?87<5:3W7w/.-Q1q/.'&%I)(h&}$#z@~}v{zs9876tVUqpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwQ9OTMq4JOHlFEJIHGF?cCB;_"!=6Z:9876v4321*Non,%*#GFEDCBA!~}_{tyr8von4lkj0QPlkdib(`Hdcba`Y^W{[ZYR:u8TMRQPImlkEDIHGF?c=BA:?8\};43WVUTSR21q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Plkjchg`&G]\aZ~^@?UyY;WPUNrqponm0/KJIBAe(D=<`:9>7[;43270/S-s+*Non,%*#GFEDe{z!~w=^]sxq7unmlk10/.-,diha`_%cb[Z_X|\[=Sw:PUTMq4JOHl/KDhBAFED=a$@9>7<54XWVUTut,10)(L&%*#"F~}|#"!~}v<z\xwpun4rqpRQ.Okdihg`&%$#DZYX]\UTxXWVUTMqQ3IHGLKJCgfedcbaA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De#"!~w|{t:rwpotmrqpi/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxXQVUTMq4JOHlFEJIHGF?c=BA:?8\<|49870T.t2+*NMLKJIHGF&%e{A!~}_{tyr8vunmlk10/.-,+*)('&%c\[Z_^W{[ZSXWVUNr5QPONGk.JCBAFE>b<$:?876Z4321UTSRQPONM',+*)"!Efe{A!~}v<;:9876543210QPlkdib(f_dcbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJIm0/EJIBf@E>=<`@?>7};43WVUT432+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:987onmlk1ong-Ndiha`&^F\[!_AWVzZ<XWPtTS54JINGk.DIBA@dcba`_^>=6Z49816/St210/.'K+*#i!&}$#"y?`|{ts9wvXtsrkj0/.-kdLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqpon10FKDIBf@ED=<`:9>7[;4381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;srqvon4rqSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzZYR:u8TMRQPImlkjihgfedcC%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIHGFEDCBzb~w|u;yxwvon4lkj0Qgled*hg`H^c\"`Y^W{zyxwvutsrqQPIHGFKDhH*)?D=<`@?>=<5YXWVUTSRQPO/.',+*#"Fgf$#z@awv{zyxwp6Wmlkpi/Plkjchg`&^Fb[`_X|?[ZYRWPtsrqpP2NMFKDIBf)?c=<;:987[ZYXW76v4321*N(',+$H"'&%|#z@xw|{zyr8vXtsrqpong-eMibaf_%]\aZ_X]VzyxwvPUTMq4JOHlFEJIHGF?c=BA:?8\}5432VU54-s+*Non,%*#GFEDC{"!~}|{zyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"`_^@?UyY;WVONrLKJn10LEDh+AFED=<`@?>=6|4Xyx05.RQPONon&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1ong-Njibgf_%cba`_AWVzyxwvVUTS5Ko2NGkKDCBfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De{z!~w={z\xwpun4rTjong-,+*)Jfe^$baZBXW{[=SwQ9OTMqQ3IHlLKDIBA@dcb%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIHG'&}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponml/EDCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I)(h&}$#z@~}v{zs9876tVUqpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwQ9OTMq4JOHlFEJIHGF?cCB;_"!=6Z:9876v4321*Non,%*#GFEDCBA@~}_{tyr8von4lkj0QPlkdib(f_dcbaZ~^W?[ZSRvVUTMRQPImlkjDCHGF?c=BA:?8\};43WVUT4t2+0)Mnm+$Hih&%|{"!x>vuzyxq7otsrqji/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxwvutTSLKJIm0FEiIBGF?>=<`@?>=6|4X87654-s+*Non,%*#GFEDe{z!~w=^]sxq7unmlk10/.fNjiha'e^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJImMFKJCHGF?cC<A:?8\};43WVUTSRQP0/on&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1oQmlejib(`H^c\"`Y^W{zyxw:PtTMqQ3IHGLKJCgfedc=<;:987[5:3270T4t210)M',+$)('~De#"!~w|{t:rwpotmrqpi/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxw:PUTMq4JOHlFEJIHGF?c=BA:?8\<|49870T.t2+*NMLKJ*)(h&%|Bzb~w|{zyr8vunmlk10/.-eMibaf_%cbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJIm0/EJIBfFED&<;:^>=6|4Xyx05.RQPONon&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1oQmlejib(`H^c\"`Y^W{zyxwvutsrqQPIHGFKDhH*)?D=<`@?>=<5YXWVUTSRQPON.',+*#"Fgf$#z@awv{zyxwp6Wmlkpi/POedchg`&dcba`Y^W{zyS;WPt7SRQPONMLEDhH*FE>=a`_^]\6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De#"!~w|{t:rwpotmrqpi/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxwvuUNSRKJIm0FEiIBGF?>=<`@?>=6|4X87654-s+*Non,%*#GFE%e{A!~}_{tyr8vunmlk10/.-eMibaf_%cbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJImMFKJCHGF?cC<A:?8\};43WVUTSRQPO/on&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1ong-Njibgf_%cba`_AWVzyxXWVUTS5Ko2NGkKDCBfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De{z!~w={z\xwpun4rTjong-,+*)('&%cbDZYX]\UySXWVUNr5QPONGk.DCHAFED=aA@"!7<5Y9yx05.RQPO/(n&J*j"'~De#"!~w|{t:987onmlk1ong-Ndiha`&^F\[!_AWVzZ<XWPtTS54JINGk.DIBA@dcba`_^]=6Z49816/St210/.'K+*#i!&}$#"y?`|{ts9wvXtsrkj0/.-kdLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqpo2HGFKJCg*FE>b%$:9>=6Z4z2165.R210/(L,+k#"!E}e#"y?`_{zsxwp6543210/mfed*Kaf_^$Ea`_^WVUyYXQ9OTMqQ3IHGLKJCgA@?>=<`@?>7};43WVUT432+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:98765mlqpihmf,jcha`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrRKPONGFjJCHGF?cC<A:?8\};43WVUTSR210/on&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1RQ.Okdihg`&%$#DZYX]\UTxXWVUTMqQ3IHGLKJCgfedc=<;:987[5:3270T4t210)M',+$)('~De{z!~w={z\xwpun4rTjong-,+*)('e^F\[!BXW{[=SwQ9OTMq4JOHlFEDIHG@d'&<A@?>7[ZYX216/S3210/on&Jk)"!~}CBA@?`_{tyxwvun4rkj0QPle+ihgfe^F\[!_X]\UTxRWVOTMqQ3IHGLKJCgfedcba;_?87<5:3W7w/.-Q1q/.'&%I)(h&}$#z@~}v{zs9876tVUqpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvP8NSRKJIm0FEiIBGF?>=<`#">=6Z{9216/S321q/.'&%I#"'&%|BA@?>=<zyxwvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrR4o2NMFEDCgfedD&<;:^87<54981Uvu32+*NMLKJ*#i!&}$#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponml/EDCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I#"'&%|BAya}|{ts9wvXtsrkj0/.-kdLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponm0/KDCBf@ED=<`:9>7[;4381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;srqvon4rqSing-Ndiha`&^F\a`_X]Vz=YRQVOsSR4o2NMFEDCgfedD&<;:^87<54981Uvu32+*NMLKJI#i!&}$#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponm0/KJIBAe(D=<`:9>7[;43270/S-s+*Non,%*#GFEDe{z!~w=^]sxq7unmlk10/.-,diha`_%cb[Z_X|\[=Sw:PUTMqKJONGFKDhBAFED=a$@9>7<54XWVUTS3210/on&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1oQmlejib(`H^c\"`Y^W{zyS;WPt7SRQPONMLEDhH*FE>=a`_^]\[;:9876v4321*N(',+$H"'&%|#z@xw|{zyr8vXtsrqpong-eMibaf_%]\aZ_X]VzyxwvutTSLKJIm0FEiIBGF?>=<`@?>=6|4X8765.RsP*/(',+$HGF&%e{A!~}_{tyr8vunmlk10/.-,+cha`_%cb[Z_X|\[=Sw:PUTMqKJONGFKDhBAFED=a$@9>7<54XWVUTSR210/on&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1RQ.Okdihg`&%$#"!_^W?[ZYXQuUTMqQ3IHGLKJCgfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De#"!~w|{t:rwpotmrqpi/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxXQVUTMq4JOHlFEJIHGF?c=BA:?8\<|49870T.t2+*NMLKJ*)(h&%|Bzb~w|{zyr8vunmlk10/.-eMibaf_%cbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJImMFKJCHGF?cC<A:?8\};43WVUTSR210/on&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1ong-Njibgf_%cba`_AWVzyxwvVUTS5Ko2NGkKDCBfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De{z!~w={z\xwpun4rTjong-,+*)(fe^F\[!BXW{[=SwQ9OTMqQ3IHlLKDIBA@dcba`@"!=6Z4z2165.R210/(LKJIH"!~}|Bz!x}|{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponm0/KJIBAe(D=<`:9>7[;43270/St2+*N.-m%*#G'&}|#zy?>=u]sxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!_^@?UyY;WVONrLKJn10LEDhH*FE>=aA@"!=6Z:9876v4321*Non,%*#GFEDCBA@~}_{tyr8von4lkj0QPlkdib(`H^c\"`Y^W{zyxXWVUTS5Ko2NGkKDCBfedc=<;:987[5:3270T4t210)M',+$)('~De#"!~w|{t:rwpotmrqpi/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxwvutsSLKJIm0FEiIBGF?>=<`@?>=6|4X87654-s+*Non,%*#GFE%e{A!~}_{tyr8vunmlk10/.-,+cha`_%cb[Z_X|\[=Sw:PUTMqQ3IHGLKJCgGFED&<;:^>=6|4Xyx05.RQPONML,+k#('~D$#"!x}|{zs9wYutsrk1Rhmlejib(`H^c\"`Y^W{zyxw:PtTMqQ3IHGLKJCgfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De#"!~w|{t:rwpotmrqpi/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxw:PUTMq4JOHlFEJIHGF?c=BA:?8\<|49870T.t2+*NMLKJ*)(h&%|Bzb~w|{zyr8vunmlk10/.-eMibaf_%cbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJIm0/EJIBfFED&<;:^>=6|4Xyx05.RQPONM-,+k#('~D$#"!x}|{zs9wYutsrk1Rhmlejib(`H^c\"`Y^W{zyxw:PtTMqQ3IHGLKJCgfedc=<;:987[5:3270T4t210)M',+$)('~De#"!~w|{t:rwpotmrqpi/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxwvPUTMq4JOHlFEJIHGF?c=BA:?8\};43W76/.3,1*Non,%*#GFEDe{z!~w=^]sxq7unmlk10/.-eMibaf_%cbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJImMFKJCHGF?cC<A:?8\};43WVUTSRQP0/on&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1ong-,jiKgf_^$ba`Y^W{zyxXWVUTS5Ko2NGkKDCBfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De{z!~w={z\xwpun4rTjong-,+*)('&^F\[!BXW{[=SwQ9OTMq4JOHlFEDIHG@d'&<A@?>7[ZYX216/S3210/on&Jk)"!~}CBA@?`_{tyxwvun4rkj0QPle+ihgfe^F\[!_X]\UTxRWVOTMqQ3IHGLKJCgfedcba`@?>=6Z49816/St210/.'K+*#i!&}$#"y?`|{ts9wvXtsrkj0/.-kdLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqpon10FKDIBf@ED=<`:9>7[;4381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:9wvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrR4o2NMFEDCgfeED&<;:^87<54981Uvu32+*NMLKJI#i!&}$#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponmlkjJIH*)?D=<`@">=65Yzy70/.R2+0/.'&%I)(h&}$#z@~}v{zs987utVUqpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvu8TMLKPINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:98voWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrR4o2NMFEDCgfedcC%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIHGFE}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*Kg`ed]#[`Y^WVUyYXQ9OTMqQ3IHGLKJCgfedDCBA@?>=6Z49816/St210/.'K+*#i!&}$#"y?`|{ts9wvXtsrkj0/.-kdLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponmlk.DCHAFED=aA@">=65Yzy70/.R210/on&Jk)"!~}C#zb~}v{zyxwpo5slqpih.Okdihg`&%$#"`B^]VUTYRWPtT6RKPOHl/EJIBAFE>=aA@?>=6|4X87654-s+*Non,%*#GFEDe{z!~w=^]sxq7unmlk10/.-,diha`_%cb[Z_X|\[=Sw:PUTMqKJONGFKDhBAFED=a$@9>7<54XWVUTSR210/on&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1ong-,jiKgf_^$ba`Y^W{zyxXWVUTS5Ko2NGkKDCBfedcbaA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De{z!~w={z\xwpun4rTjong-,+*)('e^F\[!BXW{[=SwQ9OTMq4JOHlFEDIHG@d'&<A@?>7[ZYX216/S3210/on&Jk)"!~}CBA@?>|{z\xwpun4rkj0QPle+ihgfe^F\[!_X]\UTxRWVOTMqQ3IHGLKJCgfedcba;_?87<5:3W7w/.-Q1q/.'&%I)(h&}$#z@~}v{zs9876tVUqpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvu8TMLKPINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:xwvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrR4o2NMFEDCgfedcC%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIHGF&}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*Kaf_^$\[`Y^WVUyYXQ9OTMqQ3IHGLKJCgfedcCBA@?>=6Z49816/St210/.'K+*#i!&}$#"y?`|{ts9wvXtsrkj0/.Oejchg`&^F\[!_AWVzyxwvu8TMLKPINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381Uvu32+*N(n&J*#i!&}$#"y?`_{zsxwp6543210/.fNdchg`&^c\aZ_X|\[=SwQ9OTMqQ3IHlLKDIBA@dcba`_"!=6Z4z2165.R210/(LKJIHGF&}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*Kg`ed]#[`Y^WVUyYXQ9OTMqQ3IHGLKJCgfedDCBA@?>=6Z49816/St210/.'K+*#i!&}$#"y?`|{ts9wvXtsrkj0/.-,dLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqpon10FKDIBf@ED=<`:9>7[;4381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:xwvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]Vz=YRQVOsrR4o2NMFEDCgfedcC%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIH"!~}|Bz!x}|{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponml/EDCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I#('~%|B"b~}|{ts9wvXtsrkj0/.-,dLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqpon10FKDIBf@ED=<`:9>7[;4381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:xwvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzZYR:u8TMRQPImlkjiIBAF?c=BA:?8\};43WVUTS321q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Pfkdihg`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrqponml/EDCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I#"'&%|B"b~}|{ts9wvXtsrkj0/.-,dLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqpon10FKDIBf@ED=<`:9>7[;4381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:xwvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrqQ3IHlLKDIBA@dcba`@"!=6Z4z2165.R210/(LKJIHG'&}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponm0/KJIBAe(D=<`:9>7[;43270/S3210p.-&JI)(h&}$#z@~}v{zs98765VUqpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvu8TMLKPINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;srqvon4rqSing-Ndiha`&^F\a`_X]Vz=YRQVOsSR4o2NMFEDCgfedcC%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIHG'&}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponm0/KJIBAe(D=<`:9>7[;43270/S-s+*Non,%*#GFEDC{"!~}|{zyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!_^@?UyY;WVONrLKJn10LEDh+AFED=<`@?>=6|4Xyx05.RQPONM-,+k#('~D$#"!x}|{zs9wYutsrk1Rhmlejib(`Hdcba`Y^W{[ZYR:u8TMRQPImlkjiIBAF?c=BA:?8\};43WVUTS321q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Plkjchg`&G]\aZ~^@?UyY;WPUNrqponml/EDCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I)(h&}$#z@~}v{zs98765VUqpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvP8NSRKJIm0FEiIBGF?>=<`#">=6Z:9810/St,10)(L,+*#i!&}$#"y?`_{zsxwp6543210ng-kjcb(I_%cbD`YX]VzT<XQVUNrR4o2NMFEDCgfedD&<;:^87<54981Uvu32+*NMLKJI#i!&}$#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*Kaf_^$\[`Y^WVUyYXQ9OTMqQ3IHGLKJCgfedcba`@?>=6Z49816/St210/.'K+*#i!&}$#"y?`|{ts9wvXtsrkj0/.-,+iKJfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponm0/KDCBf@ED=<`:9>7[;4381Uvu32+*N(n&J*#i!&}$#"y?`_{zsxwp65432pong-kjcb(I_%cbD`YX]VzZYR:u8TMRQPImlkjiIBAF?c=BA:?8\};43WVUTSR21q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Plkjchg`&G]\aZ~^@?UyY;WPUNrqponm0/KJIBAe(D=<`:9>7[;43270/S-s+*Non,%*#GFEDC{"!~}|{zyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!_^@?UyY;WVONrLKJn10LEDhH*FE>=aA@"!=6Z:9876v4321*Non,%*#GFEDCBz!x}v{t:xwvon4lkj0QPlkdib(`Hdcba`Y^W{[ZYR:u8TMRQPImlkjihBAF?c=BA:?8\};43WVUTSRQP0p.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/POejcb(Ie^$bD`YX]VzT<XQVUNrqpo2NGkKDIHG@d'C<;:^>=6|4X87654-s+*Non,%*#GFE%e{A!~}_{tyr8vunmlk10/.-,+cha`_%cb[Z_X|\[=Sw:PUTMqKJONGFKDhBAFED=a$@9>7<54XWVUTSRQP0/on&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1RQ.Okdihg`&%$#"!_^W?[ZYXQuUTMqQ3IHGLKJCgfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De#"!~w|{t:9wYotsrqji/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxw:PUTMq4JOHlFEJIHGF?c=BA:?8\<|49870T.t2+*NMLK+k#"!Efe{A!~}v<;:987onmlk1ong-Ndiha`&^F\[!_X]\UTxRWVOTMqQ3IHGLKJCgfedcba`@?>=6Z49816/St210/.'K+*#i!&}$#"y?wv{zs9wvXnm3qSohgfe+*)(Ie^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponm0/KDCBf@ED=<`:9>7[;4381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:9wvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzZYR:u8TMRQPImlkjDCHGF?c=BA:?8\};43WVUTSR21q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Pfkdihg`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrqponmlk.JCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I#"'&%|B"b~}|{ts9wvXtsrkj0/.-kdLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponm0/KDCBf@ED=<`:9>7[;4381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:9wvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrqQ3IHlLKDIBA@dcbaA@"!=6Z4z2165.R210/(LKJIHGF&}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponml/EDCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I#('~%|B"b~}|{ts9wvXtsrkj0/.-kdLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponml/KDCHAFED=aA@">=65Yzy70/.R210/on&J$#"!E}e#"y?`_{zsxwp6543210ng-kjcb(I_%cbD`YX]VzZYR:u8TMRQPImlkjDCHGF?c=BA:?8\};43WVUTSRQ1q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Pfkdihg`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrqponml/EDCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I#"'&%|B"b~}|{ts9wvXtsrkj0/.-kdLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponmlk.DCHAFED=aA@">=65Yzy70/.R210/on&Jk)"!~}C#zb~}v{zyxwpo5slqpih.Okdihg`&%$#"!_^W?[TSXWVONrRKPONGFj-,BGF?>=<`@?>=6|4X87654-s+*Non,%*#GFEDC{"!~}|{zyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"`_^@?UyY;WVONrLKJn10LEDh+AFED=<`@?>=6|4Xyx05.RQPONMLK+k#('~D$#"!x}|{zs9wYutsrk1Rhmlejib(fe^$Ea`Y^WV[Tx;QPONMRKonmlk.JIBAF?c=BA:?8\};43WVUTS321q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Pfkdihg`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrqponmlk.JCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I)(h&}$#z@~}v{zs98765VUqpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvP8NSRKJIm0FEiIBGF?>=<`#">=6Z{9216/S321q/.'&%I#"'&%|BA@?>=<;srqvon4rqSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrR4o2NMFEDCgfedcC%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIH"!~}|Bz!x}|{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponmlk.JCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I#"'&%|BAya}|{ts9wvXtsrkj0/.-kdLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponml/KDCHAFED=aA@">=65Yzy70/.R210/on&Jk)"!~}C#zb~}v{zyxwpo5slqpih.Okdihg`&%$#"!~^W?[TSXWVONrRKPONGFj-,BGF?>=<`@?>=6|4X87654-s+*Non,%*#GFEDC{"!~}|{zyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!~^@?UyY;WVONrLKJn10LEDh+AF?cC%$@?>=6Z:9876v4321*Non,%*#GFEDCBz!x}v{t:xwvon4lkj0QPlkdib(`H^c\"`Y^W{zyxw:PtTMqQ3IHGLKJCgfedcba`@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De#"!~w|{t:rwpotmrqpi/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxw:PUTMq4JOHlFEJIHGF?c=BA:?8\<|49870T.t2+*NMLKJ*)(h&%|Bzb~w|{zyr8vunmlk10/.-,+*hgfeGcb[!BXW{[=Sw:PUTMqQ3IHGLKJCgGFED&<;:^>=6|4Xyx05.RQPONon&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1oQmlejib(`H^c\"`Y^W{zyxXWVUTS5Ko2NGkKDCBfedcbaA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~D$#"!x}|{zs9wYotsrqji/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxwvutsSLKJIm0FEiIBGF?>=<`@?>=6|4X87654-s+*Non,%*#GFEDC{"!~}|{zyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"`_^@?UyY;WVONrLKJn10LEDhH*FE>=aA@"!=6Z:9876v4321*Non,%*#GFEDCBA@~}_{tyr8von4lkj0QPlkdib(`H^c\"`Y^W{zyxw:PtTMqQ3IHGLKJCgfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De{z!~w={z\xwpun4rTjong-,+*)('e^F\[!BXW{[=SwQ9OTMq4JOHlFEDIHG@d'&<A@?>7[ZYXWx65.3,+O/on&Jk)"!~}CBA@?>|{z\xwpun4rkj0QPle+ihgfe^F\[!_X]\UTxRWVOTMqQ3IHGLKJCgfedcba;_?87<5:3W7w/.-Q1q/.'&%I)(h&}$#z@~}v{zs98765VUqpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvu8TMLKPINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:xwvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrR4o2NMFEDCgfedcC%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIHG'&}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponml/EDCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I#"'&%|BAya}|{ts9wvXtsrkj0/.-,dLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponm0/KDCBf@ED=<`:9>7[;4381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:xwvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrqpPONGLEDCgG)E>=a`_^]\}5:9816/S3210/on&Jk)"!~}CBA@?>|{z\xwpun4rkj0QPle+ihgfe^F\[!_X]\UTxRWVOTMqQ3IHGLKJCgfedcb%A:?8\}5432V6/.-Q1q/.'&%I#('~%|BAya}|{ts9wvXtsrkj0/.-,+iKJfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponm0/KDCBf@ED=<`:9>7[;4381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;srqvon4rqSing-Ndiha`&^F\a`_X]Vz=YRQVOsSR4o2NMFEDCgfedcb%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIHG'&}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponm0/KJIBAe(D=<`:9>7[;43270/S-s+*Non,%*#GFEDC{"!~}|{zyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!_^@?UyY;WVONrLKJn10LEDhH*FE>=aA@"!=6Z:9876v4321*Non,%*#GFEDCBA!~}_{tyr8von4lkj0QPlkdib(`H^c\"`Y^W{zyxw:PtTMqQ3IHGLKJCgfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De#"!~w|{t:rwpotmrqpi/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxwvuUNSRKJIm0FEiIBGF?>=<`@?>=6|4Xyx05.RsP*/(',+$HGFE%e{A!~}_{tyr8vunmlk10/.-eMibaf_%cbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJImMFKJCHGF?cC<A:?8\};43WVUTSRQPONM-,+k#('~D$#"!x}|{zs9wYutsrk1Rhmlejib(fe^$Ea`Y^WV[Tx;QPONMRKonml/KDhH*)?D=<`@?>=<5YXWVU54t2+0)Mnm+$Hih&%|{"!x>vuzyxq7otsrqji/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxwvutsrqKJONMLEDh+AF?cC<;:^>=6|4X87654-s+*Non,%*#GFEDCB"y~}|{zyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!_^@?UyY;WVONrLKJn10LEDhH*FE>=aA@"!=6Z:9876v4321*Non,%*#GFEDCBz!x}v{t:xwvon4lkj0QPlkdib(f_dcbaZ~^W?[ZSRvVUTMRQPImlkjihBAF?c=BA:?8\};43WVUTSR21q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Plkjchg`&G]\aZ~^@?UyY;WPUNrqponm0/KJIBAe(D=<`:9>7[;43270/S-s+*Non,%*#GFEDe{z!~w=^]sxq7unmlk10/.-,+cha`_%cb[Z_X|\[=Sw:PUTMqKJONGFKDhBAFED=a$@9>7<54XWVUTSRQ10/on&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1ong-Njibgf_%cba`_AWVzyxw:PtTMqQ3IHGLKJCgfedcbaA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De{z!~w={z\xwpun4rTjong-,+*)('&^F\[!BXW{[=SwQ9OTMqQ3IHlLKDIBA@dcba`@"!=6Z4z2165.R210/(LKJIH"!~}|Bz!x}|{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponmlkjJIH*)?D=<`@">=65Yzy70/.R2+0/.'&%I)(h&}$#z@~}v{zs98765VUqpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvP8NSRKJIm0FEiIBGF?>=<`#">=6Z{9216/S321q/.'&%I#"'&%|BA@?>=<;:xwvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrR4o2NMFEDCgfedcC%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIH"!~}|Bz!x}|{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponmlkjJIH*)?D=<`@">=65Yzy70/.R2+0/.'&%I#"'&%|BAya}|{ts9wvXtsrkj0/.-,+iKJfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponm0/KDCBf@ED=<`:9>7[;4381Uvu32+*NM-,+k#"!E}e#"y?`_{zsxwp654321ong-kjcb(I_%cbD`YX]VzZYR:u8TMRQPImlkjihBAF?c=BA:?8\};43WVUTSR21q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Plkjchg`&%FbaZ~^@?UyY;WPUNrqponm0/KJIBAe(D=<`:9>7[;43270/St2+*N.-m%*#G'&}|#zy?>=<;\rwvon4Ukping-kdLbg`&%$#"!~}|\[ZYXQ9OTMq4JOHlFEJIHGF?cCB;_">7<;:3Wx65.3,+O).'&%I#"'&%|BA@?>|^]sxq7unVrqj0QPle+chg`_%]E[`_XWVzZSXWVUNrqpo2NGLEJIHGF?c=BA:?8\};43WVUTSRQP0p.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Plkjchg`&G]\aZ~^@?UyY;WPUNrqponml/EDCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I)(h&}$#z@~}v{zs9876tVUqpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvutTS54JINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381Uvu32+*N(n&J*#i!&}$#"y?`_{zsxwp6543210/mfed*Kaf_^$Ea`_^WVUyYXQ9OTMqQ3IHlLKDIBA@dcba`@"!=6Z4z2165.R210/(LKJIH"!~}|Bz!x}|{zs9wYutsrk1oQgled*Kg`ed]#[`Y^WVUyYXQ9OTMqQ3IHGLKJCgfedcba`_?>=6Z49816/St210/.'K+*#i!&}$#"y?wv{zs9wvXnm3qSohgfe+*)('Hd]\aZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEihgfe(>bBA@?>=6Z4z870/.R210/on&Jk)"!~}C#zb~}v{zyxwpo5slqpih.Okdihg`&%$#"!~}|\[ZYXWVUTSRQPO10LEDh+AF?cC<;:^>=6|4X87654-s+*Non,%*#GFEDCB"y~}|{zyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!~}@?UyY;WVONrLKJn10LEDh+AF?cC%$@?>=6Z:9876v4321*Non,%*#GFEDC#c!xw=uzsr8potslqpong-eMibaf_%]E[`_XWVzZSXWVUNrqponm0/KDIHAF?c=BA:?8\};43WVUTSRQP0p.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/POejcb(Ie^$bD`YX]VzT<XQVUNrqpon10LEDh+AF?cC<;:^>=6|4Xyx05.RsP*/(',+$HGFEDe{z!~w=^]sxq7unmlk10/.-,+cha`_%cb[Z_X|\[=Sw:PUTMq4JOHl/KDhBAFED=a$@9>7<54XWVUTSR210/on&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1ong-Njibgf_%cba`_AWVzyxwvVUTS5Ko2NGkKDCBfedcba`@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~D$#"!x}|{zs9wYotsrqji/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxwvuUNSRKJIm0FEiIBGF?>=<`@?>=6|4X87654-s+*Non,%*#GFEDC{"!~}|{zyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!_^@?UyY;WVONrLKJn10LEDh+AFED=<`@?>=6|4Xyx05.RQPONMLK+k#('~D$#"!x}|{zs9wYutsrk1Rhmlejib(fe^$Ea`Y^WV[Tx;QPONMRKonmlk.JIBAF?c=BA:?8\};43WVUTSR21q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Pfkdihg`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrqponmlk.JCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I)(h&}$#z@~}v{zs98765VUqpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvu8TMLKPINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:9wvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrR4o2NMFEDCgfedcC%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIHG'&}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponmlk.JCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I#"'&%|BAya}|{ts9wvXtsrkj0/.Oejchg`&^F\[!_AWVzyxwvutsr54JINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:98voWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzZYR:u8TMRQPImlkjiIBAF?c=BA:?8\};43WVUTSRQ1q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Pfkdihg`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrqponml/EDCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I#('~%|B"b~}|{ts9wvXtsrkj0/.-,dLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponml/KDCHAFED=aA@">=65Yzy70/.R210/on&J$#"!E}e#"y?`_{zsxwp6543210ng-kjcb(I_%cbD`YX]VzZYR:u8TMRQPImlkjiIBAF?c=BA:?8\};43WVUTSRQ1q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Pfkdihg`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrqponml/EDCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I#"'&%|B"b~}|{ts9wvXtsrkj0/.-,dLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponm0/KDCBf@ED=<`:9>7[;4381Uvu32+*N(n&J*#i!&}$#"y?`_{zsxwp6543210/mfed*Kaf_^$Ea`_^WVUyYXQ9OTMq4JOHlFEDIHG@d'&<A@?>7[ZYXWx65.3,+O/on&Jk)"!~}CBA@?>|{z\xwpun4rkj0QPle+ihgfe^F\[!_AWVzZ<XWPtTS54JINGk.DIBA@dcba`_^]=6Z49816/St210/.'K+*#i!&}$#"y?`|{ts9wvXtsrkj0/.-,dLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqpon10FKDIBf@ED=<`:9>7[;4381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:987oWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]Vz=YRQVOsSR4o2NMFEDCgfedcC%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIH"!~}|Bz!x}|{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponmlkjiIH*)?D=<`@">=65Yzy70/.R2+0/.'&%I)(h&}$#z@~}v{zs987654rTpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvu8TMLKPINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:xwvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]Vz=YRQVOsSR4o2NMFEDCgfedcb%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIHG'&}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponml/EDCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I)(h&}$#z@~}v{zs987654rTpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvu8TMLKPINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:xwvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrR4o2NMFEDCgfedcb%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIHG'&}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponml/EDCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I#"'&%|BAya}|{ts9wvXtsrkj0/.-,dLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponmlkjiIHG@(D=a;_9>7654X81w/.-,+O/(L,+k#"!E}e#"y?`_{zsxwp65432pong-kjcb(I_%cbD`YX]Vzg

Wypróbuj online!


Ale dlaczego rrrrrrr?
Jozuego

@Joshua bowling, my boy
Krzysztof Szewczyk

Nie jest tak naprawdę golfem, ale i tak ma opinię. Czy narzędzie kodu źródłowego było wspomagane / generowane?
Ethan

/ * Właściwie myliłem odpowiedzi * / Tak.
Krzysztof Szewczyk


12

Brainfuck, 77 75 73 + 32894 = 32967 32969 32971 bajtów

++++++[->+++++++<]>+>++++++++++>+[>+[-<<<.>>>]<<.>[->+>+<<]>>[-<<+>>]<<+]

Wypróbuj online!

wyjście jest najprostsze z możliwych

+
++
+++
++++
...

wyjaśnienie:

++++++[->+++++++<]>+ set cell 2 to 43 (ascii of plus)
>++++++++++ set cell 3 to 10 (ascii of new line)
>+ set cell 4 to 1
[
  >+ increment cell 5
  [
    -<<<.>>> decrement cell 5 and print a plus (content of cell 2)
  ] until cell 5 == 0
  <<.> print a new line (content of cell 3)
  [
    ->+>+<< move value of cell 4 to cell 5 & 6, setting cell 4 to 0
  ]
  >> goto cell 6
  [
    -<<+>> move it's value to cell 4, setting cell 6 to 0
  ]
<<+ increment cell 4
] exit when cell 4 goes beyond 255 because cell contains C uchar meaning 255 + 1 == 0

10
Właśnie to chciałem zobaczyć - kod BF produkujący kolejny kod BF!
Dhruv Saxena

10

Stax , wynik 4751 4783 (812 bajtów + 3971)

ç♥←ħòqε↓F"QS₧9(2╤↑▌T~│áZk♣☺nàK╬l•▼2≡→fZ⌂▼├▄<ÖΘá6≈¡K"B∩₧∟µ#°ôQí⌡B2ô§↕*∩)V╕EôD=)O╥T⌠û◘¬dⁿ┤☻∞ô↓♫√○¬z.â\²╕ùHÑ~≡M√☻:EzLƒ→B{O◙ΔΦ_S┼╤g°▓─+dï-┌└α½╥ôRù♠3f½⌐▀Pösúô₧f☻■Aε→τΓ£╒fε▬▬►EÜ%¬╧←y═←{╤╒öú5Ñ╡♀^α☺╨▼$kEÑ■µjh≈↕█Cªü←Z#∟gV↓►S3≥╟╗K‼╞.N|⌠↨╣}5H↕ê;±↓♣≤Tj█'x╒·±ΩßL;ª$Å÷ÑPIδ`◘▌╦┼╡<√▌{òE√PPQ/h@8kq/ÖΓb6╡]≈╤æ░╣{┌‼¢ÜαT├#ΓCN∞*╬⌡↕ÜVX←Ä)◘ù⌂ëøön╗)ôö∙╬⌠☻↨F¢X╓Sż9¡φö^⌂iøFB/┌º▼┤3¶☼Zëôû⌡ôΣfcäéi╣⌠"↨√$,.ë═┴↨Φz⌡τ¢S╜{╨)z:╦@}♦*│P±Æ1x╒ΦP▄◄·╢∙xF╢cá<T╗7;▐≤←÷╛╢;½▲§║│≈⌂ƒ*'F♂☼ùrT╞·╨nG∙=♦`;á$≥┼Ω▬≡aû┼☺╥ò♥R╧╖█▓uìf↕ñ∟φÖ♣°≥←▐G▀╗┘┴÷a*▐♂9╝┬çG─⌠ñ≈☻K·⌐α⌠╡↑!≤≡¡qßτú=Θ≤C░°¡ƒ╛>╨RP○v¡I♦◘╣ô6â₧scÉ♀╣+HO┌☼<♀»?£┴≥ï½.ohaë║ëb┼âù²┌─┬]░ΘQ¥τ┘q▼$v╞Ñ╒æ±tXƒ♪>SC▌LVWª■z↑¶ßΩû↕'L╓BÅï;↑ΦB2.G╞╜&╓π♥1¥0^B0ª≤5e|☼τ5╩╘µåΩ╬◙☻xª└í∞$┐☻∙d▼}╒R⌠AU@Ω♥δÇi0î┴ ↕ù‼☼ƒ┌Aw£╧à7û«W3ùΦ╚A)P○♥Xn⌂øôEΦGB≥╢g[∟a(◘&¥◙─♂→A@┴ö≡↕9PZK║î⌂eóë≥─Åⁿ1‼╢▀ó╙ª▲╒π╗tΣ4○√;■<ä║äqñ8╠T/»q\→↔1ç°ΘZδV♀EçZ▄g┤Å╤ ┴àúJ║wµ$▄«N

Uruchom i debuguj

Zacząłem od optymalnie opublikowanych programów .
Użyłem regex-fu, aby ograniczyć go do najkrótszych programów, które używają maksymalnie 2 komórek. Następnie przyciąłem wszystkie znaki końcowe <lub końcowe >. Myślę, że jest to prawdopodobnie konserwatywny sposób, aby upewnić się, że przy zakończeniu programu nie będzie żadnych obcych niezerowych komórek. Następnie przeprowadziłem go przez eksperymentalny program stax, który napisałem, aby wygenerować programy stax dla ustalonego wyjścia typu kolmogorov.
Ten program działa poprzez wielokrotne stosowanie zamiany ciągów. Na każdym kroku szuka podciągów o długości> 1, które występują najczęściej i zastępuje je nieużywanym znakiem.


@JoKing: Myślę, że zwróciłem się do obcych niezerowych komórek. Kosztował ponad 200 bajtów w rozmiarze programu do pieprzenia mózgu, ale prawie wróciłem do pełnej kompresji.
rekurencyjny

7

Węgiel drzewny , 707 698 410 + 3627 = 4334 4325 4037 bajtów

UT≔”}⊞J5±)↷γ²⁼⎇⦃<✂f^⊗L…¬⁻←«θ↥v⊙^≔¶υSψVτ16⁷·9I⌕↘;⦃@Pmt↙ |TL ‹.bE^↷Am⟧←⪫✂«GIχ¤⟲V⁻PÀ$χ¹'$↙‖%S³6◧N=$kHIpQ×ïu|%÷I↖➙⁸≔Wλ¹ê8⌕dNK‽3H∨↥γh➙↘⊙⊕“~Oj↨-⬤…⊟⁺§◨CB℅P⌕KNEAR№K⬤X"¬S⎇⧴V⁻±6⁼✂kι×CÀ⊞‴≡w↓γ=`→P5η1C⊖OSoNυs⊘$M↙êαη↖φ¡¿:θ-γ“rJW%E(7<w¤Uφ´ρHπ←SX↔τ↧%<Tº⎇0gθμ↓⌕;σw⌈pL;Y↘YΠ⊙>ξLzλ↓⁸ι⎚|⌕ΠP″M³⧴⬤¦➙⟧⌕/δ;↥⁻ºJK⌊≡<⊖λ✳Jκ⟲➙ξ⭆|^Σ*βMπ⍘⊟;ÀU÷‹⭆◧�ωκ?σηkYOδO/Bº?lAnaK{*Kaκ◨+↧aSφ0q‖B/φx⊘⌕«³ψü✂‹º≡/yc⁴&J↙S²~⎇z§‖$SP≧”θG↘←¹⁴+⮌⪪θ⸿↑Fθ§⁺+-ι⌕-+ιG→↙¹⁴-

Wypróbuj online! Link jest do pełnej wersji kodu. Wyjaśnienie:

UT

Wyłącz wypełnianie spacją.

≔”...”θ

Przypisz duży skompresowany ciąg składający się z odpowiedzi @ JonathanAllen dla -128-15ale z+- transponowanymi znakami i .

G↘←¹⁴+

Narysuj trójkąt + s boku 14, który generuje poprawne wyniki dla 1 do 14. Kursor pozostawia się w dolnym rogu, chociaż końcowy powrót na skompresowanym ciągu przesunie następne wyjście do następnego wiersza.

⮌⪪θ⸿

Podziel duży ciąg znaków na znakach powrotu i wydrukuj każdy podciąg w odwrotnej kolejności, generując w ten sposób wyniki od 15 do 128.

Przejdź w górę linii, aby wynik dla 128 został zastąpiony wynikiem zanegowanym dla 128.

Fθ§⁺+-ι⌕-+ι

Pętlę transponuj łańcuch +i -ponownie, aby wygenerować prawidłowe wyniki dla 128 do 241.

G→↙¹⁴-

Narysuj trójkąt -s boku 14, który generuje prawidłowe wyniki dla 242 do 255.


5

Galaretka , 1224 + 3716 = 4940 bajtów

⁾+-ẋ€Ɱ14ZY€U0¦j“6VⱮ×ė7¬(Ị¢ẋṀⱮM⁵Ѭkbvœ⁸½ẋƓ0⁽ṖçḟŻßɓẉḷ0Ƙ¥@ⱮZĊⱮ{ṫṇØ"ỵðẓ⁵!ḳqḄƬiỴƥṇØm@ɗẆḅƥƲ⁴ŀ-5¦€ÑɓZĖ/gPṄḌ!ẹ$ḞıƒĿỵ⁷£Q.%¦ẊiUı-M⁹ƈxṁ,CsḲtÆƇỴṄĿiæEṛⱮẒʠþƘ%ƘƙṾ ('ȥ€½⁵ḥ+,þ@ẇ&ạV|ĊuAYḃfṖƘLƥQtPƬivxHj)Ṇɓ5JṘØẓæĿøɗjḥrñþa®OṅḍṪ¥=ɼġċṫßṬỌƈrUẉçŻ½\=]€ʂ_ⱮṖ¥Ƥȥ6SṡÆcạdn;ṅⱮDɦ⁹ṢAy)~Ḷ`ẒẓMTİṂḋ|ẉ]Wɠ¿⁾Ṣ|ḷ6hẸƒⱮQ1ẏƝC@Ŀ!ʠ⁽ṃ@ƓŒQ3@ƝḊñçcZ\¥3Z¤~çD>ċọuⱮȦAẈⱮ%L3Æ¢ḞtĖė!ƇtñṪɓẓ¥Fṅ⁵shB'wṪẸ¦ṄÞṭ³ʂḶƊ³iȧṂRœŒƤ\r1Çwi6ŀỵɼḃa⁵Ṣ_Q⁸Ẹ'{|\+Æ®|ḤcʂÑ/Ɓz¶ɦÄ!ʂ"Ẋ ẓĠĠ⁷⁵QƝ¶%ṙƇḋ[^j&W×*°ḳçʂSżḊⱮ⁻IȦṄXȥlẋḅ7;⁺ḃİÞÆðLX¢1K£€Ä&X½VȮ(;Q£ḞḢ¹zG+ṅ¹LḥW³ḅd@^ẊḶJ¹T8ṛ($ȧṢzq,Ṫ⁻ȥ{Ṛ"Ḍ®Ä8QḋþɼȮhỵB"Ḍ⁶ȧZ⁵ẒNɓḃȧ¶Ƒð$Ẇ/"Eṭ*I:ØḃL}<KȦ+ṣ¥x&Ṇ£Œṫḋġ0lİḍ¿H£(ỌƝ×^Ḃ°⁽⁼UƭĠḥkQð7ṫƤżȷƘxjƑRḣqƒ$HƬ7ḳ-JµnṇṣðXŻİẉbSu×]bṾ0ƊHßçQh⁸°ƒɦSCñ_⁾ʂC⁼Ġø⁵SAʋƊİ¡⁴ÄḋẸḶwȧZẈĠ7rṀẏẉṖa¤ɱELƝȧẈṣṄk]d⁹øṇÞṡ.ạtƥṢḅ⁺ṂLpÑƘṄṡḍ⁵,Ǥ$Ọ8ṛuṚvAṖÑ1!vƤD3߶ʂа]EÞUĠ€ḋḲ⁸¬r`YḊ0ṙ5ċmṅȯ*ɲU÷pƭẉṭȦB¹ɦSNɱ)]ĠṾʋ³Øḟ23ṭð#ẆuẎṬṫVɠ(ỊỊQɼF}ịƒ$Ẏ_Ṡ'ḳOLc?ṾŀẊẎṆ⁵p"VẏAȮ⁴ⱮȦ®e®Ɱi"ÇJẊ4ñḍḲY]ḌḌẓ⁺ƙ"iṄḅoLṙfOS&}HGɼĖİĠḷuḃ³ṡıḳỊẹzq⁶ƈ£ċHZɱ.#⁶ḟUṗŀȮṘḶḲ]@¶+ḊĖ8ĖṆɗçŻŀ®ṭẇƓḄḷıM@⁷²36ɲṗ¡ḂḊ'Ṿ⁵ėƙṘ-⁺µʠṡṂ[_¤ḥṢ]ṘÐḤ½ḟ4ȷ}E¹Ṙb⁹ḅḢ¹hƬZ§Ẏẹ÷Æ$ḅoĖẉ⁹ịJ.ȥḊẋʋṄȯ1<ẎṄḲṛœ"æ)ḥ8)ḤlñA⁾%⁶LỴ⁶M4Ṙ\`ỵƊȥŀƒ⁷ḌƬƙḳƑ⁴vʂ⁻ðQpñḷḳṄœ>ṪỴƭƙɓ3[&Ḅzḅ<⁾µİṪȧ⁹C>ẹ{ẈÐlC&j?LṆṛ⁽æȤið<⁽$Ḋ7⁻FṡḅɓɱḂJoPŻẆṃṛḂ¹ẓð[1eƘ2T⁶ḟɼ7P~©ṚṙE8RƒṬẹLœẇẸịøḷ*⁾²ÄƓy€VƈɱNSẏẓѶpƲḞḅX⁹ọaœ<aỴTĠ^ðƑṙẊḅOḥŀG4ị¤ÑėÐịʠɗ=YṚċẋĠżẉịṪṁtḳṪ{ṬṃıızD/ĊvȤpḣðСþfÞ⁶ỵỊµṅḷÄ÷Vẇ\Ạ$-§OẠn^ȯfẎlḊd⁶ni¥ẓɱn¶’ṃ“¶><-][+”¤⁷

Pełny program.

Wypróbuj online!

W jaki sposób?

Prawie całkowicie kompresja obecnych bestów na esolangach, które pozostawiają tylko jedną niezerową, z usuniętymi ruchami taśmy końcowej. Prawdopodobnie istnieje sposób oceny podzbioru programów BF w taki sposób, że zakończą się i uzyskają najkrótsze rozwiązania, które pokonałyby ten naiwny program. Może być również sposób na pokonanie tego przez inteligentniejszy program oparty na wzorcach lub budujący faktoryzację.

⁾+-ẋ€Ɱ14ZY€U0¦j“ ... ’ṃ“¶><-][+”¤⁷ - Link: no arguments
⁾+-                - list of characters ['+','-']
  €               - for each:
  ẋ                -  repeat
   Ɱ14              -  mapped across [1..14]
    Z             - transpose
     Y€            - join each with newline characters
      U0¦           - reverse the rightmost
                  -  (now we have ["+\n++\n+++\n ...","... \n---\n--\n-"]
                ¤ - nilad followed by link(s) as a nilad:
        “ ... ’       -  a really big number compressed as base 250
            “¶><-][+”  -  list of characters ['\n','>','<','-',']','[','+']
           ṃ      -  decompress - use as base 7 digits [1,2,3,4,5,6,0]
       j          - join (the list ["+\n++...","...--\n-"]) with that
                  - implicit print
                 ⁷ - a newline character
                  - implicit print

Naprawiono przestępców (i usunięto końcowe ruchy taśmy)
Jonathan Allan

5

SuperMarioLang , 231 + 32894 bajty

)
))++>(>+)*>[!((&(>[!*>-)-[!([!
===+"="==="=#===="=#="====#==#
+++<(    )  !+< ! ( <
+===+ (  - .  #=" #===="
>[!+( (  !(<
"=#++ (  #="
- (++ !.))  )))      <
) +++ #======================"
+ +++
+ ++!
!+<=#
#="

Wypróbuj online!

To z pewnością można pograć w golfa, ponieważ wynik jest najbardziej podstawowy dla pieprzenia mózgów, ale napisanie tej odpowiedzi zajęło mi cały dzień (moje troje dzieci pozostawia mi mało czasu do stracenia) i jestem dumny, że przynajmniej udało mi się osiągnąć to.


4

Python 2, 70 + 8428 = 8498

-2 bajty dzięki A__!
-20 Bajtów Dzięki Jonathan Allan!
-229 bajtów poprzez umieszczenie liczby w drugiej komórce
-1000ish bajtów przez przełączenie z 16 na 9

p='+'
i=1
exec"print[p*i,i/9*p+'[>'+p*9+'<-]>'+i%9*p][i>20];i+=1;"*255

Wypróbuj online!

Wydajność


4

Rubinowy 271 + 5363 = 5634

1.upto(255){|n|r=n>(o=n>128?256-n:n)??-:?+;puts o>20?(s=o.to_s(i=(3..9).find{|i|!(s=o.to_s i)[1..-2][s[0]]}).bytes;s[-1]+=s[0]%8;(s[1,9].reverse.map{|c|(c-=s[0])<0??-*-c:c>0??+*c:?-}*?>+'[>'+?+*(s[0]%8)).tr(n>o ?'+-':'','-+')+'[-<'+?+*i+'>]<<]'+(s[-1]>s[0]?'':?>+r)):r*o}

Wypróbuj online!

Konwertuje każdą wartość na najmniejszą bazę, która nie zawiera zera jej początkowej cyfry w żadnym innym miejscu, a następnie konwertuje z tej bazy. Wartości większe niż 127 są obliczane jako ich odwrotności.


Bez opakowania, 221 + 5888 = 6109

1.upto(255){|n|puts n>20?(s=n.to_s(i=(3..9).find{|i|!(s=n.to_s i)[1..-2][s[0]]}).bytes;s[-1]+=s[0]%8;s[1,9].reverse.map{|c|(c-=s[0])<0??-*-c:c>0??+*c:?+}*?>+'[>'+?+*(s[0]%8)+'[-<'+?+*i+'>]<<]'+(s[-1]>s[0]?'':?>+?-)):?+*n}

Stosując to samo podejście, jak powyżej, w przypadku komórek niepakujących.

Wypróbuj online!


4

JavaScript (Node.js) , 691 + 3627 = 4318

Stosując to samo podejście, co odpowiedź @ Neil's Charcoal , a zatem również w oparciu o odpowiedź Jellyana @ JonathanAllan .

_=>(a=require('zlib').inflateRawSync(Buffer('bZXRsQMhCEX/0wpDB4yNOPbfxoMLKLAvs8lyQBEBDf2I9MHXf+I3X/f9hCJVsckdBgH3gih8YHT80Kpj01zQ7dUZb9osZ0Fzfvra+qiCl6GaqTB9vTdvNn2TjiaVjvBQKG5mHS/mMBGrywc1Vl2eIzqbwFPReVjJo1+I3mLfbAOYY201Sm491vaxDM+Vh9WSaJtgfBDYUHQeVrKkqzMEaYMrWpgbMS7MtIlIry3DgztWahbqNPElykKItD4e1hgN8qyrHA1CJ/dC5Imz3WS5PeDKDdGKDvS8WqBq+reSd4lH2Gtjcr9W95ydm/8kcaaRPsNpMiHS1kjW8qWAOsFmWEdHeiw/kenG1zdqzR0bVXhy0VKVPQVesFNloU4TI5nsp4qzunLytsCheK4B2Gz0UeXobM+M3Q2NcXhx+GlF389GH53eWr31utUf90W02MVu89LZs45IhP/Qc6jx9dYoCs8W1d4vKHHO8wJ9l8y4Vd614g788IzrViKArok/CmguX/KLqSl+c7h3STZcxUYVnvwH','base64'))+'')+`
--[>-<--]>-
`+[...a.split`
`].reverse().map(s=>s.replace(/[-+]/g,c=>c>','?'+':'-')).join`
`

Wypróbuj online!


2

Nieoficjalny beczek 16 + 32895 = 32911 bajtów

Podstawowe rozwiązanie dla języka golfowego. Jest to najprostszy, jaki mogę wymyślić.

ÿï((:|\+$;)_\
')

Wypróbuj online!


W tej chwili wymaga to cofnięcia (chociaż zapytałem, czy możemy wyświetlać malejącą wartość)
Jonathan Allan,

1
Poczekam, aż OP odpowie na twoje zapytanie.

2

Rubin 23 + 32895 = 32918 bajtów

256.times{|n|puts ?+*n}

Jako punkt odniesienia. To najprostsze rozwiązanie, jakie mogę wymyślić.


0prawdopodobnie powinno być 1(chociaż zapytałem, czy możemy również wyprowadzać dane na zero)
Jonathan Allan

-3: 256.times{|n|puts ?+*n}Nie, że to ma zbyt duże znaczenie ...
Primo


1

Scala , 95 + 16639 = 16734 bajtów

object M extends App{(1 to 127).map(x=>println("+"*x));(0 to 127).map(x=>println("-"*(128-x)))}

Wypróbuj online!

Prosta odpowiedź, która oczywiście nie wygra. Wykorzystuje tylko fakt, że -operator (zmniejszając bajt) wraca do 255.


Scala nie jest najlepszym językiem golfa, ale możesz zaoszczędzić sporo bajtów, pisząc metodę zamiast całej aplikacji, co jest dozwolone na typowych zasadach gry w golfa. Dodatkowo zamiast wydrukować wynik, zwykle zwrócenie listy jest zwykle bardziej wydajne bajtowo. W Try It Online możesz umieścić wszystkie obiekty rozszerzające typ aplikacji w nagłówku i stopce, aby uruchomić metodę bez liczenia niepotrzebnych bajtów.
Ethan

W takim przypadku możesz zapisać 36 bajtów za pomocą: tio.run/…
Ethan

1

05AB1E , wynik: 4848 ( kod źródłowy 1219 bajtów + wyjście 3629 bajtów)

'+14L×»Â'+'-:•тômG‚ΣP;e3₃ìèÕwƵÜè-½;¨Z±µΛé±V™NkKJžšë₅ušΘ(M₄+ܧ‘мoÕθÚzÇYï#J×¢θýει™₃tQØËв¿U®GƵ´GZ’¯ε¨jjØÛλÄ₅X∍µxθÆvËjS¹∊f˜«VÐZ<ÇĆ’Š2&ØÍäßÍĆlΓV₆ëßê©Œ‡ÛiyĆ=*÷Í´¢‹j,3½íµ'ž4‘û29ôãζм§x…1P|ÛéΣ=~çš5Œ±€Ô“q òǝ?ó¬Æí5¢G‘°êóÿв4LFÍK&zζb2Ó∍æïι8₃4XƵÜÙôt₁‘,Ö…6₅ÞαÇø†c÷Ûλ9…F;ĆA¬iмéλ8ä¶×ƶYΔè¡aû
v=M„ûñ]C₅Õ¶Þ*Ú`Úˆ/₃UιΩW¾eTεvˆ£nYõ¶S¼ÿ{õN9Ω¨£1w‚Ï”Xd;¹OýŒéDнĀvÌ–d=±ΛΣÃÊîD—GR>~ºD‹K¥‘l×yz.éFE1Í©ØM/ƒœOαU‘KΓO‰∍Aм‚œ2нƶþøÌ×¼āHgΩC'Λê¡-߅̾Ā–м–¿<₂δ¡áтgö¬Í~θFíнā‹°ü8[À(xï¸.›*W©¹º₅ÇмδçΛλÉFÕL4†EćÛ´ǝ{тÀ¯†ª™ŽćÉuè¬ƵÀSìFÙη¶1ȸ֛GÜlRv˜jy5mfè∞_åEηŠyo‡xÐ/™¥òÜ#Áx#м6r&₁cÿX۬ƄÌƵ₅∊бγ²Θj∞;6o·¼ýŠΩÚò›c[>ö₅¥=—ªÃ±¿ecSBÐ6Ê!ú¢E¡âìþ߃¿;Ò;„Xoƶ*∍Σǝñ"Tµ†8s®βµ4ìA|«÷γt³+<B¤špTp¸ï7Ëo[>–îiTôó檂?É8zн²ìC1ãl6+ƶå4sЌÚb(°·8ˆ´ˆŸ²ÚÌY3ŸËîÿ‘àUāçh9im„ÝĆm3ŠC×η“åX¨₄|ëPô3O<6Mþ'Ì-s{e`ζQΔ¹œP@l%¥‹èδcsÎcΘÂþ®i₅∞ð¡@`¸¿…BÎN2н>g;ΛSníÐ^Rαθ₆ΣÕ3¹ÐÔCfrQ¦7¨gfŒ|v||þÚÜvz≠pệT˜ǝ=ß·„®¡xи™#?†-Aʒ2åβ₃A¬Ão6ºтõ}Ë.&QηÕ~Δ4€@-5î^a̬.»Èõ4áL¾ò¥n
¶p›éŽžgǝSZγāmεålz₅°dβÂ~λà€Ê%zmŠиˆRη≠éwüǝΛζƵмƶdζ`SÖ₅\≠³äŸj!"(†Üćí“ŠxVöÇe#‡PÏɇ"xð®6ÊεGиe"NÊ›i.k…’Ú8:ǝ/₂ÌÜkãŽo™Áā‚ζΩ«мÁp=}ÂýõλиëÆζиîSÖt¶‚wĀθºd“
₆ŽsLвQ”ÖÜvGõƶiò{÷ÀPy/‹θÑè}¿Á5º˜¯sëØSËƶK_ÍyX∊3Øå4IOθ I+∊ÌñÙçakÞŸŒʒ椱,mεjæ‰O%<ÅtƒVöV=³ÇƶƒC¬‰xðȬM4Ïóä)∍Êfa§õØÂ,“X¾₆₄Ö¦ÈJµÿmȾÎ∍=¡YнŸV!¨J£ü|&¢cUg4e±6w™¼“fÊÙ ,Ž|šP·ùèd}ãŠÅ#GγhYÇN´¼ÁÌMGʒ§Æ1¸‚Δ:j7ΩƵAqá¢<äò´Θ•“-+>][<
“ÅвJs»

Wyjście jest portem odpowiedzi na węgiel drzewny @Neil , więc pamiętajcie o nim również!

Wypróbuj online.

Wyjaśnienie:

'+           '# Push a "+"
 14L          # Push a list in the range [1,14]
   ×          # Repeat the "+" that many times as string: ["+","++","+++",...]
   »         # Join these strings by newlines
    Â         # Bifurcate it (short for Duplicate & Reverse copy)
    '+'-:      # Replace all "+" for "-"
•тôm...ò´Θ•       # Push compressed integer 18302226724133383998250107335646038608225046109581810887431446835557987256955354954509163336111304735021044106950262344427892947550841899099611054599885158084492762836812161427050275372983896356189873217422270707048679161884382784973706990123491668808316983431947218815813441209357230471947480445527653281307616982417034289994948061000591427114479102114229222423495882782326672492922269629953210111953959859902281658658439835047182218017657439552630082372181376525413759195763958434475193943488791777228373958162363214252781530693967200164833437881609482421594458966138936433283311419810119896020066082377462298326514652481546557215787238749539873039910952003326954299252586309028025200870623285261199142261807190771369911425142504345271105103035478661301795311828767848235694787283635190364512722037791815037475799545052058894119573664059402985074146226606245848663046901585891882552845134633210352731812274795773552227786140415336764040421001184646630833787917147474644077938952053956874031774587527717793206158934471919975714697099518810712871948398923739276321843455690477328633199064849928974478179435369018512187592263559949835435473650276637191671401061097340919482725489354844550472281209666291367830643727358624135371626379451084552903536762775083445643853806852513122856150361979701049267928548063465967555886420646898485890108420374549485423234679327438138302730692296669063696581268627535131608200283731275951916433249161017999011290215932205767570177905442947203826039265793694687731078121685736352831955773450680945121984143563963149079990880719573067270197057276219243821370885160589340870891346257233778661271435191351926058080186177296974642815621539128350975752011448032262905976766027084285390087966682234081285502231618383962136055937741758125210487103109250885525370548106186539295203084216890820183575639032509902729248016346072449636148699098049659529168757116706057794418245039559549604674043961198447420311513558044229534569679723496972989178091506175996419296780639212192856671882116470677803387276814324094247508763467887301684211112080372036284371596072213153957411329532202432808677726223798116216330275138697515009114689489577370759238857602332613821627667530873656034962827810927061440822808985980383150080767015247752949877604372029666921293343149038246728649404223795601960991061986482063744094221616603849190547637439116347239768975065217383194655478092271791087679802480625740835053103772632489195507735140119501008503485917456615266596210333924964188989678201446160111091052524780358620148464886929989973412559470628329156848340802659185674541202787279386158230228148429451357621709967247567009904339076971643378255946241011579618610095231079053137553024558887196808709177094386352264708730475553352082713138948975317023830903305435434148828341201637230241697870602236452176330225025183518037443992277303117971849493548326433875
      "-+>][<\n"  # Push string "-+>][<\n"
           Åв # Convert the integer with this string as custom base
            J # Join all characters together to a single string
s            # Swap so the triangle of "-" we created it as the top of the stack
 »            # Join the strings on the stack by newlines
             # (and output implicitly as result)

Zobacz moją wskazówkę 05AB1E (rozdział Jak kompresować duże liczby całkowite ), aby zrozumieć, dlaczego tak •тôm...ò´Θ•jest 183...875.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.