Czy początek oznacza koniec?


36

Zadanie

W tym wyzwaniu Twoim zadaniem jest napisanie programu lub funkcji, która przyjmuje ciąg znaków i generuje wartość true lub falsey na podstawie tego, czy pierwszy znak i ostatni znak wejściowego ciągu znaków są równe.

Wkład

Możesz brać udział w jakikolwiek rozsądny sposób. Zakładanie obecności danych wejściowych w predefiniowanej zmiennej jest jednak niedozwolone. Dozwolone jest czytanie z pliku, konsoli, wiersza poleceń, pola wprowadzania itp. Lub przyjmowanie danych wejściowych jako argumentu funkcji.

Wydajność

Możesz generować dane w dowolnym rozsądnym formacie, z wyjątkiem przypisania wyniku do zmiennej. Zapis do pliku, konsoli, wiersza poleceń, pola modalnego, returninstrukcji funkcji itp. Jest dozwolony.

Dodatkowe zasady

 • Wejście może być również pustym ciągiem, dla którego powinieneś zwrócić wartość falsey.

 • Ciągi wejściowe pojedynczego znaku powinny mieć prawdziwy wynik.

 • W twoim programie rozróżniana jest wielkość liter. helloHpowinien generować wartość falsey.

 • Możesz mieć tylko jedną wartość Prawdy i jedną wartość Falsey. Na przykład wyprowadzanie falsedla ciągu wejściowego i 0dla innego ciągu wejściowego jako wartości Falsey jest niedozwolone.

 • Standardowe luki są niedozwolone.

Przypadki testowe

Input  ->  Output

"10h01"    Truthy
"Nothing"   Falsey
"Acccca"    Falsey
"wow!"     Falsey
"wow"     Truthy
"H"      Truthy
""       Falsey

To jest , więc wygrywa najkrótszy kod w bajtach!


Jakie znaki mogą pojawić się na wejściu? ASCII do druku?
Martin Ender

@MartinEnder Printable ASCII. Chociaż nie sądzę, żeby miało to duże znaczenie.
Arjun

Oczywiście, że to ważne. Niektóre języki nie mogą przetwarzać znaków innych niż ASCII lub bajtów zerowych, a w wyrażeniu regularnym mogę dopasować dowolny znak ASCII do wydruku ., ale nie pasowałby on do linii. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli używasz znacznika ciągu , określ dokładnie, jakie znaki mogą pojawiać się na wejściu.
Martin Ender

@MartinEnder W porządku. Zajmę się w przyszłości.
Arjun

Sugerowany przypadek testowy:AbAb => false
caird coinheringaahing

Odpowiedzi:17

Python 3 , 23 bajty

s=input()
s[0]!=s[-1]<e

Wyjście odbywa się za pomocą kodu wyjścia, więc 0 (sukces) jest prawdą, a 1 (niepowodzenie) jest fałszem. Jeśli to jest do zaakceptowania, bajt może być zbawiony.

Wypróbuj online!

Jak to działa

Przede wszystkim, jeśli s jest pustym łańcuchem, s[0]wywoła błąd IndexError , powodując awarię programu.

Dla niepustych s , jeśli pierwsze i ostatnie znaki są równe, s[0]!=s[-1]oceni się fałsz , więc wyjść programowych czysto i natychmiast.

Wreszcie, jeśli postacie są różne, s[0]!=s[-1]przejdzie w wartość Prawda , co spowoduje s[-1]<ewykonanie porównania. Ponieważ e jest niezdefiniowany, wywołuje to błąd NameError .

Jeśli zgodność wsteczna z Python 2 nie jest pożądana,

s[0]!=s[-1]<3

działa również, ponieważ porównywanie łańcucha z liczbą całkowitą wywołuje błąd TypeError .


Zaoszczędź 1 bajt z lambda
OldBunny2800

1
Tak, normalna funkcja również oszczędza bajt. Podczas gdy wyjście przez kod wyjścia jest ustalonym konsensusem, nie występuje błąd / błąd funkcji. W swojej odpowiedzi powiązałem propozycję.
Dennis

Co z użyciem Python REPL?
OldBunny2800

Nie sądzę, żeby to pomogło. To wciąż nie jest kod wyjścia.
Dennis

9

JavaScript, 19 bajtów

a=>a.endsWith(a[0])

Łał. Nawet nie wiedziałem, że istnieje endsWithmetoda obiektu String. Miły! :)
Arjun

Jak zapomniałem endsWith()? Czekałem na okazję z niego skorzystać.
Kudłaty

7

Mathematica, 15 bajtów

#&@@#===Last@#&

Zajmuje tablicę znaków. Zgłasza błędy, gdy dane wejściowe są puste, ale można je zignorować.


4
Dobra robota, dostrzegając fakt, że ===zajmuje się pustą skrzynką :)
Greg Martin7

C ++, 39 bajtów

[](auto s){return s[0]&&s[0]==s.back();}

Pełne programy:

#include <string>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  string t = "";
  auto f = [](auto s){return s[0]&&s[0]==s.back();};
  cout << f(t);
}

Wypróbuj online


1
Nie jestem najlepszy w C ++ (I zazwyczaj użyć C), ale można zmienić wystąpień s[0]aby *szapisać dwa bajty każdego?
MD XF

1
@ MDXF, który będzie działał tylko z tablicami typu C.
Johan du Toit

6

Brachylog , 4 bajty

h~t?

Wypróbuj online!

Wyjaśnienie

h    The head of the Input...
 ~t?  ...is the tail of the Input

1
Naprawdę muszę zająć się implementacją tych zmiennych ograniczeń dla danych wejściowych; oznaczałoby to, że będziemy w stanie to zrobić na pół.

6

Java, 81 77 bajtów

 • -4 bajty, dzięki @KevinCruijssen

Wypróbuj online

boolean f(String s){int l=s.length();return l>0&&s.charAt(l-1)==s.charAt(0);}
 • Zwraca truejeśli są równe, w przeciwnym razie false, falsena pusty ciąg

Wersja tablicy, 60 bajtów

boolean f(char[]s){int l=s.length;return l>0&&s[0]==s[l-1];}

Dlaczego długo zamiast int?
corvus_192

@ corvus_192 znak Unicode może mieć 1-6 bajtów.
Khaled.K

Różnica między dwoma znakami może wynosić co najwyżej Charcter.MAX_VALUE - Character.MIN_VALUE65535
corvus_192

@ corvus_192 Rozumiem, naprawiłem to teraz
Khaled.K

1
@KevinCruijssen Na koniec s.charAt(l-1)==s.charAt(0)zaoszczędziłby dwa bajty.
JollyJoker


5

pieprzenie mózgu , 43 bajty

+>,[<,[>[->+<<->],]]<[[-]-<]-[----->+<]>--.

Wypróbuj online!

Wyjaśnienie

Główna pętla to [>[->+<<->],]. Po każdej iteracji komórka po prawej stronie bieżącej pozycji jest pierwszym bajtem ciągu, a komórka po lewej stronie stanowi różnicę między ostatnio obsługiwanym znakiem a pierwszym. <[[-]-<]konwertuje wynik końcowy na -1, jeśli niezerowy, a reszta konwertuje -1 i 0 na 48 i 49 (odpowiednio „0” i „1”).


5

Haskell , 21 bajtów

cbierze a Stringi zwraca a Bool.

c s=take 1s==[last s]

Wypróbuj online!

 • Gdyby nie puste ciągi, mogłoby to być 16 bajtów c s=s!!0==last s.
 • take 1sdaje listę, która jest tylko pierwszym elementem, schyba żes jest pusty, w którym to przypadku jest również pusty.
 • last s popełni błąd na pustym łańcuchu, ale lenistwo Haskella ratuje go: Łańcuch z jednym elementem zawsze różni się od pustego łańcucha, bez oceny jego elementu.

5

MATL, 5 bajtów

&=PO)

Wypróbuj w MATL Online!

Wyjaśnienie

    % Implicitly grab input as a string (of length N)
&=   % Perform an element-wise equality check yielding an N x N matrix
P   % Flip this matrix up-down
O)   % Get the last value in the matrix (column-major ordering)
    % Implicitly display the result

W przypadku, gdy trzeba obsłużyć pusty ciąg wejściowy, działałoby coś takiego jak następujące (8 bajtów)

&=POwhO)

To rozwiązanie po prostu przesuwa 0na przód macierzy N x N, tak że dla pustego wejścia, gdy macierz jest 0 x 0, wciąż istnieje 0wartość, która jest następnie przechwytywana przez0)

Try it at MATL Online


Very clever approach!
Luis Mendo

Also 5 bytes: 5L)d~.
Sanchises

2
Just a heads-up: neither my comment nor your answer handle empty input. This has (in my opinion convincincly) been argued against in the comments, so I expect this requirement to change. However, as it stands, this entry is invalid.
Sanchises

1
(of course, you could do tn?&=PO)}F to deal with empty input; not sure if there is a more efficient way)
Sanchises


4

APL (Dyalog), 4 bytes

⊃⌽=⊃

Try it online!

Explanation

 =           Compare
            The first element of the right argument with
            The right argument reversed
            This will return an array of the length of the reversed argument. Each element in the resulting array will be either 0 or 1 depending on whether the element at that position of the reversed argument equals the first element of the original right argument
            So with argument 'abcda', we compare 'a' with each character in 'adcba' which results in the array 1 0 0 0 1
            From this result, pick the first element.

Here is the reason this works on empty strings. Applying to an empty string returns a space . But reversing an empty string still returns an empty string, so comparing an empty string with a non-empty string (in this case ) gives an empty numerical vector. And applying to an empty numerical vector returns 0. Hence passing an empty string returns 0.


This is actually really cool answer, but your explanation is not right. It would be right for (⊃⌽)=⊃ or ⊢/=⊃, but neither of those give the right result. Instead ⌽=⊃ compares the reversed string to its first character, and then picks the first element of that. If the string is empty, it ends up comparing a space to an empty string, which gives an empty Boolean list, of which the (coerced) first element is 0 – the correct answer for empty strings. Your expression is equivalent to ⊃⊃=⌽ because = is commutative.
Adám

@Adám Thank you for helping me see the mistake in my explanation.
Kritixi Lithos

You're welcome. Now your note is not correct. ⊃⌽=⊃ is not the same as (⊃⌽)=⊃. It is more expensive, as it compares all the elements instead of just the first and last. Also it wouldn't work had the OP used numbers instead of strings.
Adám

The first argument reversedThe right argument reversed
Adám

You may also want to explain why this works on empty strings.
Adám

4

Java, 52 43 bytes

s->!s.isEmpty()&&s.endsWith(""+s.charAt(0))

To make it work, feed this into a function such as the following that makes a lambda "go":

private static boolean f(Function<String, Boolean> func, String value) {
 return func.apply(value);
}

1
You can shave off 9 chars using s.endsWith(""+s.charAt(0)) instead of s.charAt(0)==s.charAt(s.length()-1)
SpaceBison

s->""!=s&&s.endsWith(""+s.charAt(0))
JollyJoker

1
@JollyJoker that does not work: try feeding new String() into the lambda. It will throw an exception. Reference semantics do not work here.

2
@KevinCruijssen The short circuiting effect of && is necessary to avoid an index out of bounds exception on the charAt(0) for an empty string
PunPun1000

4

Ruby, 26 24 bytes

Saved two bytes thanks to @philomory!

->e{!!e[0]>0&&e[0]==e[-1]}

First post on codegolf -))


1
Welcome to PPCG!
Martin Ender

1
Welcome to PPCG! Nice first golf. Good luck for future!
Arjun

1
You could save 4 bytes by just doing e[0]&&e[0]==e[-1], since if e is empty, e[0] will be nil. Actually, come to think of it, nil is no good since it's falsey but not the same falsey that the comparison returns; still, after adding !! you're still saving 2 characters.
philomory


3

Swift, 57 bytes

var s=readLine()!,a=Array(s.characters);a[0]==a.last ?1:0

Edited the code.
Leena

Welcome to PPCG! Is the space after a.last necessary?
HyperNeutrino

Either I can add brackets around a.last or I can add space after a.last
Leena

3

C#, 38 30 bytes

s=>s!=""&&s[0]==s[s.Length-1];

Saved 8 bytes thanks to @raznagul.


1
Instead of checking the length of s just compare it with "". Also you don't need the ?:-Operator. Using && has the same result.
raznagul

@raznagul Good spots thanks, I can't check if it works at the moment so hopefully it does! Also wouldn't & have the same effect too?
TheLethalCoder

@TheLeathalCoder: No just & doesn't work. With && the second expression is not validated if the first expression is false. With & the seconds expression is always validated and fails with a IndexOutOfRangeException on the empty string test case.
raznagul

@raznagul Oh yeah... brain fart.
TheLethalCoder

Perhaps its a bit late but you can save 5 bytes if you use s.Last() instead of s[s.Length-1]
Bojan B

3

R, 40 bytes

function(x)x>""&&rev(y<-charToRaw(x))==y

Thanks to Nitrodon for -2 bytes.

Thanks to MickyT for -8 bytes.

Test:

f=function(x)x>""&&rev(y<-charToRaw(x))==y
test <- c("10h01", "Nothing", "Acccca", "wow!", "wow", "H", "")
sapply(test, f)
all(sapply(test, f) == c(T, F, F, F, T, T, F))

Output:

> f=function(x)x>""&&rev(y<-charToRaw(x))==y
> test <- c("10h01", "Nothing", "Acccca", "wow!", "wow", "H", "")
> sapply(test, f)
 10h01 Nothing Acccca  wow!   wow    H     
  TRUE  FALSE  FALSE  FALSE  TRUE  TRUE  FALSE 
> all(sapply(test, f) == c(T, F, F, F, T, T, F))
[1] TRUE

2
You can remove one set of parentheses with rev(y<-el(strsplit(x,"")))==y.
Nitrodon

1
also unnamed functions are acceptable, so you can remove the f=
MickyT

1
and charToRaw can be used to split the string for comparison function(x)x>""&&rev(y<-charToRaw(x))==y
MickyT

3

><>, 39 33 bytes

 2i&01. >~&-?v1v
 i:1+?!^01. >0>n;

This is my first time both using ><> and playing code golf, so helpful suggestions would be appreciated.

The code is in three basic sections.

2i&01. Pushes an arbitrary number (2 in this case, this causes an empty string to print 0) onto the stack and puts the input's first character in the register.

>i:1+?!^01. Main loop. Pushes the next character onto the stack. If the string has been read completely, then go to the last section

>~&-?v1v
   >0>n; Compare the first and last characters. Print 1 if they're the same, 0 if not

Hello! Welcome to PPCG! Nice first golf! Good luck for future! :)
Arjun

3

Google Sheets, 33 Bytes

Takes input from cell [A1] and outputs 1 for truthy input and 0 for falsey input.

=(A1<>"")*Exact(Left(A1),Right(A1

It is noted that the parentheticals in Exact( and Right( are left unclosed as Google Sheets automatically corrects this as soon as the user has input the formula text and pressed enter to leave that cell.

Output

GS Version


Does the version of Excel matter? In my copy of 2013, this fails because you can't use & like that. Also, it considers A=a to be true. The shortest I can get is 38 bytes: =AND(EXACT(LEFT(A1),RIGHT(A1)),A1<>"") or the alternative =IFERROR(CODE(A1)=CODE(RIGHT(A1)),1=0).
Engineer Toast

I tried it in Excel Online (16.0.9222.5051) and it returns TRUE for any non-error input. (screenshot) Does it work in your copy for all test cases? ExcelGuy has an answer that ends up like mine above for the same reasons.
Engineer Toast

1
@EngineerToast you are completely correct, I should have been using * instead & for the binary and statement, but that still leaves the "A"="a" issue, which I had completely overlooked. All of that and a bit of syntax corrections leads me to =EXACT(LEFT(A1),RIGHT(A1))*(A1<>"") for 35, but I have switched the language to Google Sheets, which allowed me to drop the terminal double parenthetical in the Exact statement, rendering =(A1<>"")*Exact(Left(A1),Right(A1 for 33 bytes
Taylor Scott

3

R, 50 43 41 40 64

Second solution with 41 bytes for a callable function - thanks to @niczky12 & @Giuseppe - amended for x=""

r=function(x,y=utf8ToInt(x))ifelse(x=="","FALSE",(y==rev(y))[1])

First with 50 bytes but not for the challenge

function(x){charToRaw(x)[1]==rev(charToRaw(x))[1]}

You can replace charToRaw with utf8ToInt to produce NAs when the string is empty.
niczky12

You can also remove the curly braces {} around the function body.
Giuseppe

I think (y==rev(y))[1] is shorter by a byte
Giuseppe

This challenge requires using only one Truthy and one Falsey value, but this produces NA for empty string but FALSE for "ab". Try it online!.
Ørjan Johansen

@ØrjanJohansen thanks for your comment, so "ab" should not give FALSE?
Riccardo Camon

2

Octave, 16 bytes

@(s)s(1)==s(end)

It takes a string s as input, and compares the first s(1) element with the last s(end).

This could be @(s)s(1)-s(end) if it was OK to swap true/false to false/true.


2

GNU grep, 12 bytes

^(.)(.*\1)?$

Run in extended or PCRE mode.

I don't know if this is considered cheating or not.


Does this handle the empty string case?
clap

@ConfusedMr_C Yep, empty string ⇒ code 1.
eush77

2

JavaScript, 20 bytes

Add f= at the beginning and invoke like f(arg).

_=>_[0]==_.slice(-1)

f=_=>_[0]==_.slice(-1)

i.oninput = e => o.innerHTML = f(i.value);
<input id=i><pre id=o></pre>

Explanation

This function takes in an argument _. In the function body, _[0]==_.slice(-1) checks whether the first element of _ (at 0th index) equals the last element of it, and returns the appropriate true or false boolean.2

Common Lisp, 83 74 61 58 bytes

Original: 83 bytes

I've just started learning Common Lisp, so I feel like I'm bringing a putter to a driving range. There must be some kind of recursive macro wizardry or array manipulation possible here that I'm not seeing.

This is an anonymous function that accepts a string as its input:

(lambda (s) (let ((n (- (length s) 1))) (when (> n 0) (eq (char s 0) (char s n)))))

Prettified:

(lambda (s)
 (let ((n (- (length s) 1)))
  (when (> n 0)
   (eq (char s 0)
     (char s n)))))

Would love to see a slicker solution!

Revision 1: 74 bytes

Gotta love those standard library functions!

Ugly:

(lambda (s) (when (> (length s) 0) (eq (elt s 0) (elt (reverse s) 0))))

Pretty:

(lambda (s)
 (when (> (length s) 0)
  (eq (elt s 0)
    (elt (reverse s) 0))))

Revision 1.5: 61 bytes

Whitespace!

(lambda(s)(when(>(length s)0)(eq(elt s 0)(elt(reverse s)0))))

Revision 2: 58 bytes

Ugly:

(lambda(s)(and(>(length s)0)(not(mismatch s(reverse s)))))

Pretty:

(lambda (s)
 (and (> (length s) 0)
    (not (mismatch s (reverse s)))))

That's all for now! I think I'm smarter already.


1
Suggest if instead of and and (mismatch(reverse s)s) instead of (mismatch s(reverse s))
ceilingcat

2

AWK, 29 34 bytes

This one might be cheating slightly, because it requires invoking AWK with the option:

`-F ''`

In GNU Awk you can use the long-form synonyms:

`--field-separator=''`

So I added 5 bytes to the total to account for this.

Ugly:

NR==1{a=$1}END{print(a==$NF)}

Pretty:

NR == 1
{
  a = $1
}

END
{
  print(a == $NF)
}

1
I believe the rule is that you can use flags/options, but you need to include them in the byte count.
Ørjan Johansen
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.