Czy moje Arduino jest martwe, czy to tylko jego procesor?


15

Mam problem z moim Arduino. Nie mogę wgrać żadnych szkiców (daje mi to błąd avrdude: verification error; content mismatch), ale diody LED nadal migają. Czy uważasz, że całe Arduino nie żyje, czy to tylko chip?

EDYCJA: Próbowałem innego kabla USB, ale nic to nie zmieniło.

EDYCJA: Oto wyjście z trybu pełnego podczas przesyłania:

Taille binaire du croquis : 1 084 octets (d'un max de 32 256 octets)
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega328p -carduino -P/dev/cu.usbmodem641 -b115200 -D -Uflash:w:/var/folders/56/7b6d3xm14n31kjrw8609ywjw0000gn/T/build1168987322216849272.tmp/Blink.cpp.hex:i 

avrdude: Version 5.11, compiled on Sep 2 2011 at 18:52:52
     Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
     Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch

     System wide configuration file is "/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
     User configuration file is "/Users/trevorannedenise/.avrduderc"
     User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping

     Using Port          : /dev/cu.usbmodem641
     Using Programmer       : arduino
     Overriding Baud Rate     : 115200
avrdude: Send: 0 [30]  [20] 
avrdude: Send: 0 [30]  [20] 
avrdude: Send: 0 [30]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
     AVR Part           : ATMEGA328P
     Chip Erase delay       : 9000 us
     PAGEL             : PD7
     BS2              : PC2
     RESET disposition       : dedicated
     RETRY pulse          : SCK
     serial program mode      : yes
     parallel program mode     : yes
     Timeout            : 200
     StabDelay           : 100
     CmdexeDelay          : 25
     SyncLoops           : 32
     ByteDelay           : 0
     PollIndex           : 3
     PollValue           : 0x53
     Memory Detail         :

                 Block Poll        Page            Polled
      Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size  Size #Pages MinW MaxW  ReadBack
      ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
      eeprom    65  20   4  0 no    1024  4   0 3600 3600 0xff 0xff
                 Block Poll        Page            Polled
      Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size  Size #Pages MinW MaxW  ReadBack
      ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
      flash     65   6  128  0 yes   32768 128  256 4500 4500 0xff 0xff
                 Block Poll        Page            Polled
      Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size  Size #Pages MinW MaxW  ReadBack
      ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
      lfuse     0   0   0  0 no     1  0   0 4500 4500 0x00 0x00
                 Block Poll        Page            Polled
      Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size  Size #Pages MinW MaxW  ReadBack
      ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
      hfuse     0   0   0  0 no     1  0   0 4500 4500 0x00 0x00
                 Block Poll        Page            Polled
      Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size  Size #Pages MinW MaxW  ReadBack
      ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
      efuse     0   0   0  0 no     1  0   0 4500 4500 0x00 0x00
                 Block Poll        Page            Polled
      Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size  Size #Pages MinW MaxW  ReadBack
      ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
      lock      0   0   0  0 no     1  0   0 4500 4500 0x00 0x00
                 Block Poll        Page            Polled
      Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size  Size #Pages MinW MaxW  ReadBack
      ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
      calibration  0   0   0  0 no     1  0   0   0   0 0x00 0x00
                 Block Poll        Page            Polled
      Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size  Size #Pages MinW MaxW  ReadBack
      ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
      signature   0   0   0  0 no     3  0   0   0   0 0x00 0x00

     Programmer Type : Arduino
     Description   : Arduino
avrdude: Send: A [41] . [80]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [03] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: A [41] . [81]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [04] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: A [41] . [82]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [04] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: A [41] . [98]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [03] 
avrdude: Recv: . [10] 
     Hardware Version: 3
     Firmware Version: 4.4
avrdude: Send: A [41] . [84]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [03] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: A [41] . [85]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [03] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: A [41] . [86]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [03] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: A [41] . [87]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [03] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: A [41] . [89]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [03] 
avrdude: Recv: . [10] 
     Vtarget     : 0.3 V
     Varef      : 0.3 V
     Oscillator   : 28.800 kHz
     SCK period   : 3.3 us

avrdude: Send: A [41] . [81]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [04] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: A [41] . [82]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [04] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: B [42] . [86] . [00] . [00] . [01] . [01] . [01] . [01] . [03] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [00] . [80] . [04] . [00] . [00] . [00] . [80] . [00]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: E [45] . [05] . [04] . [d7] . [c2] . [00]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: P [50]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions

Reading | avrdude: Send: u [75]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] . [1e] . [95] . [0f] . [10] 
################################################## | 100% 0.00s

avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: Send: V [56] . [a0] . [03] . [fc] . [00]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [00] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: V [56] . [a0] . [03] . [fd] . [00]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [00] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: V [56] . [a0] . [03] . [fe] . [00]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [00] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: V [56] . [a0] . [03] . [ff] . [00]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [00] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: reading input file "/var/folders/56/7b6d3xm14n31kjrw8609ywjw0000gn/T/build1168987322216849272.tmp/Blink.cpp.hex"
avrdude: writing flash (1084 bytes):

Writing | avrdude: Send: U [55] . [00] . [00]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [0c] . [94] a [61] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] . [9d] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [0c] . [94] ~ [7e] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] $ [24] . [00] ' [27] . [00] * [2a] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] % [25] . [00] ( [28] . [00] + [2b] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
#####avrdude: Send: U [55] @ [40] . [00]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] # [23] . [00] & [26] . [00] ) [29] . [00] . [04] . [04] . [04] . [04] . [04] . [04] . [04] . [04] . [02] . [02] . [02] . [02] . [02] . [02] . [03] . [03] . [03] . [03] . [03] . [03] . [01] . [02] . [04] . [08] . [10]  [20] @ [40] . [80] . [01] . [02] . [04] . [08] . [10]  [20] . [01] . [02] . [04] . [08] . [10]  [20] . [00] . [00] . [00] . [07] . [00] . [02] . [01] . [00] . [00] . [03] . [04] . [06] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [11] $ [24] . [1f] . [be] . [cf] . [ef] . [d8] . [e0] . [de] . [bf] . [cd] . [bf] . [11] . [e0] . [a0] . [e0] . [b1] . [e0] . [ea] . [e3] . [f4] . [e0] . [02] . [c0] . [05] . [90] . [0d] . [92] . [a2] 0 [30] . [b1] . [07] . [d9] . [f7] . [11] . [e0] . [a2] . [e0] . [b1] . [e0] . [01] . [c0] . [1d] . [92] . [ab] 0 [30] . [b1] . [07] . [e1] . [f7] . [0e] . [94] . [0c] . [02] . [0c] . [94] . [1b] . [02] . [0c] . [94] . [00] . [00]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
######avrdude: Send: U [55] . [80] . [00]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [80] . [91] . [00] . [01] a [61] . [e0] . [0e] . [94] . [b8] . [01] h [68] . [ee] s [73] . [e0] . [80] . [e0] . [90] . [e0] . [0e] . [94] . [e5] . [00] . [80] . [91] . [00] . [01] ` [60] . [e0] . [0e] . [94] . [b8] . [01] h [68] . [ee] s [73] . [e0] . [80] . [e0] . [90] . [e0] . [0e] . [94] . [e5] . [00] . [08] . [95] . [80] . [91] . [00] . [01] a [61] . [e0] . [0e] . [94] y [79] . [01] . [08] . [95] . [1f] . [92] . [0f] . [92] . [0f] . [b6] . [0f] . [92] . [11] $ [24] / [2f] . [93] ? [3f] . [93] . [8f] . [93] . [9f] . [93] . [af] . [93] . [bf] . [93] . [80] . [91] . [06] . [01] . [90] . [91] . [07] . [01] . [a0] . [91] . [08] . [01] . [b0] . [91] . [09] . [01] 0 [30] . [91] . [0a] . [01] . [01] . [96] . [a1] . [1d] . [b1] . [1d] # [23] / [2f] - [2d] _ [5f] - [2d] 7 [37]  [20] . [f0] - [2d] W [57] . [01] . [96] . [a1] . [1d] . [b1] . [1d]  [20] . [93] . [0a] . [01] . [80] . [93]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
######avrdude: Send: U [55] . [c0] . [00]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [06] . [01] . [90] . [93] . [07] . [01] . [a0] . [93] . [08] . [01] . [b0] . [93] . [09] . [01] . [80] . [91] . [02] . [01] . [90] . [91] . [03] . [01] . [a0] . [91] . [04] . [01] . [b0] . [91] . [05] . [01] . [01] . [96] . [a1] . [1d] . [b1] . [1d] . [80] . [93] . [02] . [01] . [90] . [93] . [03] . [01] . [a0] . [93] . [04] . [01] . [b0] . [93] . [05] . [01] . [bf] . [91] . [af] . [91] . [9f] . [91] . [8f] . [91] ? [3f] . [91] / [2f] . [91] . [0f] . [90] . [0f] . [be] . [0f] . [90] . [1f] . [90] . [18] . [95] . [9b] . [01] . [ac] . [01] . [7f] . [b7] . [f8] . [94] . [80] . [91] . [02] . [01] . [90] . [91] . [03] . [01] . [a0] . [91] . [04] . [01] . [b0] . [91] . [05] . [01] f [66] . [b5] . [a8] . [9b] . [05] . [c0] o [6f] ? [3f] . [19] . [f0] . [01] . [96] . [a1] . [1d] . [b1] . [1d] . [7f] . [bf] . [ba] / [2f] . [a9] / [2f] . [98] / [2f] . [88] ' [27] . [86] . [0f] . [91] . [1d]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
######avrdude: Send: U [55] . [00] . [01]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [a1] . [1d] . [b1] . [1d] b [62] . [e0] . [88] . [0f] . [99] . [1f] . [aa] . [1f] . [bb] . [1f] j [6a] . [95] . [d1] . [f7] . [bc] . [01] - [2d] . [c0] . [ff] . [b7] . [f8] . [94] . [80] . [91] . [02] . [01] . [90] . [91] . [03] . [01] . [a0] . [91] . [04] . [01] . [b0] . [91] . [05] . [01] . [e6] . [b5] . [a8] . [9b] . [05] . [c0] . [ef] ? [3f] . [19] . [f0] . [01] . [96] . [a1] . [1d] . [b1] . [1d] . [ff] . [bf] . [ba] / [2f] . [a9] / [2f] . [98] / [2f] . [88] ' [27] . [8e] . [0f] . [91] . [1d] . [a1] . [1d] . [b1] . [1d] . [e2] . [e0] . [88] . [0f] . [99] . [1f] . [aa] . [1f] . [bb] . [1f] . [ea] . [95] . [d1] . [f7] . [86] . [1b] . [97] . [0b] . [88] ^ [5e] . [93] @ [40] . [c8] . [f2] ! [21] P [50] 0 [30] @ [40] @ [40] @ [40] P [50] @ [40] h [68] Q [51] | [7c] O [4f] ! [21] . [15] 1 [31] . [05] A [41] . [05] Q [51] . [05] q [71] . [f6] . [08] . [95] x [78] . [94] . [84] . [b5]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
######avrdude: Send: U [55] @ [40] . [01]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [82] ` [60] . [84] . [bd] . [84] . [b5] . [81] ` [60] . [84] . [bd] . [85] . [b5] . [82] ` [60] . [85] . [bd] . [85] . [b5] . [81] ` [60] . [85] . [bd] . [ee] . [e6] . [f0] . [e0] . [80] . [81] . [81] ` [60] . [80] . [83] . [e1] . [e8] . [f0] . [e0] . [10] . [82] . [80] . [81] . [82] ` [60] . [80] . [83] . [80] . [81] . [81] ` [60] . [80] . [83] . [e0] . [e8] . [f0] . [e0] . [80] . [81] . [81] ` [60] . [80] . [83] . [e1] . [eb] . [f0] . [e0] . [80] . [81] . [84] ` [60] . [80] . [83] . [e0] . [eb] . [f0] . [e0] . [80] . [81] . [81] ` [60] . [80] . [83] . [ea] . [e7] . [f0] . [e0] . [80] . [81] . [84] ` [60] . [80] . [83] . [80] . [81] . [82] ` [60] . [80] . [83] . [80] . [81] . [81] ` [60] . [80] . [83] . [80] . [81] . [80] h [68] . [80] . [83] . [10] . [92] . [c1] . [00] . [08] . [95] . [cf] . [93] . [df] . [93] H [48] / [2f] P [50] . [e0] . [ca] . [01] . [86] V [56] . [9f] O [4f]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
######avrdude: Send: U [55] . [80] . [01]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [fc] . [01] 4 [34] . [91] J [4a] W [57] _ [5f] O [4f] . [fa] . [01] . [84] . [91] . [88] # [23] i [69] . [f1] . [90] . [e0] . [88] . [0f] . [99] . [1f] . [fc] . [01] . [e8] Y [59] . [ff] O [4f] . [a5] . [91] . [b4] . [91] . [fc] . [01] . [ee] X [58] . [ff] O [4f] . [c5] . [91] . [d4] . [91] f [66] # [23] Q [51] . [f4] / [2f] . [b7] . [f8] . [94] . [8c] . [91] . [93] / [2f] . [90] . [95] . [89] # [23] . [8c] . [93] . [88] . [81] . [89] # [23] . [0b] . [c0] b [62] 0 [30] a [61] . [f4] / [2f] . [b7] . [f8] . [94] . [8c] . [91] . [93] / [2f] . [90] . [95] . [89] # [23] . [8c] . [93] . [88] . [81] . [83] + [2b] . [88] . [83] / [2f] . [bf] . [06] . [c0] . [9f] . [b7] . [f8] . [94] . [8c] . [91] . [83] + [2b] . [8c] . [93] . [9f] . [bf] . [df] . [91] . [cf] . [91] . [08] . [95] H [48] / [2f] P [50] . [e0] . [ca] . [01] . [82] U [55] . [9f] O [4f] . [fc] . [01] $ [24] . [91] . [ca] . [01]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
######avrdude: Send: U [55] . [c0] . [01]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [86] V [56] . [9f] O [4f] . [fc] . [01] . [94] . [91] J [4a] W [57] _ [5f] O [4f] . [fa] . [01] 4 [34] . [91] 3 [33] # [23] . [09] . [f4] @ [40] . [c0] " [22] # [23] Q [51] . [f1] # [23] 0 [30] q [71] . [f0] $ [24] 0 [30] ( [28] . [f4] ! [21] 0 [30] . [a1] . [f0] " [22] 0 [30] . [11] . [f5] . [14] . [c0] & [26] 0 [30] . [b1] . [f0] ' [27] 0 [30] . [c1] . [f0] $ [24] 0 [30] . [d9] . [f4] . [04] . [c0] . [80] . [91] . [80] . [00] . [8f] w [77] . [03] . [c0] . [80] . [91] . [80] . [00] . [8f] } [7d] . [80] . [93] . [80] . [00] . [10] . [c0] . [84] . [b5] . [8f] w [77] . [02] . [c0] . [84] . [b5] . [8f] } [7d] . [84] . [bd] . [09] . [c0] . [80] . [91] . [b0] . [00] . [8f] w [77] . [03] . [c0] . [80] . [91] . [b0] . [00] . [8f] } [7d] . [80] . [93] . [b0] . [00] . [e3] / [2f] . [f0] . [e0] . [ee] . [0f] . [ff] . [1f] . [ee] X [58] . [ff] O [4f] . [a5] . [91] . [b4] . [91] / [2f] . [b7]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
######avrdude: Send: U [55] . [00] . [02]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: d [64] . [00] < [3c] F [46] . [f8] . [94] f [66] # [23] ! [21] . [f4] . [8c] . [91] . [90] . [95] . [89] # [23] . [02] . [c0] . [8c] . [91] . [89] + [2b] . [8c] . [93] / [2f] . [bf] . [08] . [95] . [cf] . [93] . [df] . [93] . [0e] . [94] > [3e] . [01] . [0e] . [94] . [97] . [00] . [c0] . [e0] . [d0] . [e0] . [0e] . [94] . [80] . [00]  [20] . [97] . [e1] . [f3] . [0e] . [94] . [00] . [00] . [f9] . [cf] . [f8] . [94] . [ff] . [cf] . [0d] . [00]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
### | 100% 0.21s

avrdude: 1084 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against /var/folders/56/7b6d3xm14n31kjrw8609ywjw0000gn/T/build1168987322216849272.tmp/Blink.cpp.hex:
avrdude: load data flash data from input file /var/folders/56/7b6d3xm14n31kjrw8609ywjw0000gn/T/build1168987322216849272.tmp/Blink.cpp.hex:
avrdude: input file /var/folders/56/7b6d3xm14n31kjrw8609ywjw0000gn/T/build1168987322216849272.tmp/Blink.cpp.hex contains 1084 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:

Reading | avrdude: Send: U [55] . [00] . [00]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: t [74] . [00] . [80] F [46]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] 
avrdude: Recv: . [10] 
#####avrdude: Send: U [55] @ [40] . [00]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: t [74] . [00] . [80] F [46]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] 
avrdude: Recv: . [10] 
######avrdude: Send: U [55] . [80] . [00]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: t [74] . [00] . [80] F [46]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] 
avrdude: Recv: . [10] 
######avrdude: Send: U [55] . [c0] . [00]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: t [74] . [00] . [80] F [46]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] 
avrdude: Recv: . [10] 
######avrdude: Send: U [55] . [00] . [01]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: t [74] . [00] . [80] F [46]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] 
avrdude: Recv: . [10] 
######avrdude: Send: U [55] @ [40] . [01]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: t [74] . [00] . [80] F [46]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] 
avrdude: Recv: . [10] 
######avrdude: Send: U [55] . [80] . [01]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: t [74] . [00] . [80] F [46]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] 
avrdude: Recv: . [10] 
######avrdude: Send: U [55] . [c0] . [01]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: t [74] . [00] . [80] F [46]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] 
avrdude: Recv: . [10] 
######avrdude: Send: U [55] . [00] . [02]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 
avrdude: Send: t [74] . [00] < [3c] F [46]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] 
avrdude: Recv: . [10] 
### | 100% 0.16s

avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
     0x0c != 0xff
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude: Send: Q [51]  [20] 
avrdude: Recv: . [14] 
avrdude: Recv: . [10] 

avrdude done. Thank you.

Czy próbowałeś ponownie załadować bootloader? Czy miga z bieżącym szkicem, czy poprzednim szkicem?
Matt Clark,

Jakieś szkice? Czy to oznacza, że ​​przetestowałeś coś naprawdę prostego, na przykład mrugnięcie? arduino.cc/en/tutorial/blink#.UxXkwF6IuWY
Wayfaring Stranger

1
Tak, próbowałem mrugnąć!
Trevör

Odpowiedzi:


10

Możliwe, że masz nieśmiertelny problem

 • sprawdź moc
 • sprawdź połączenia
 • przeładuj bootloader Arduino

Jeśli twoje Arduino ma mikrokontroler z gniazdami, możesz spróbować zamienić go na taki, który ma wstępnie załadowany bootloader.


sprawdź również bezpieczniki
zmo

1
@zmo: sprawdzanie bezpieczników jest nieco bezcelowe. Nie są to rzeczywiste bezpieczniki, które mogą się zepsuć, ale rezystory PTC, które same się naprawiają.
Joris Groosman

Bezpieczniki odnosiły się do zachowania procesora. Nie są rezystorami PTC i nie naprawiają się samoczynnie. Zobacz arkusz danych procesora w sekcji „bezpieczniki”.
Nick Gammon

2

Kilka razy napotkałem ten problem! Jeśli używasz arduino UNO, pamiętaj, aby usunąć wszelkie podłączone urządzenie szeregowe na stykach (Tx, RX). Prześlij szkic, a następnie podłącz go ponownie. To dlatego, że arduino UNO ma na pinach szeregowych, które są używane do przesyłania kodu, wystąpi konflikt, jeśli będzie urządzenie podłączone do numeru seryjnego w tym samym czasie, gdy prześlesz kod.


1

Miałem do czynienia z podobnymi problemami, a rozwiązaniem, które mi pomogło, było zasilenie obwodu spalania za pomocą Arduino na pokładzie 5 woltów. 3.3 Volt działa, ale czasami daje te błędy, szczególnie podczas nagrywania bootloadera.


0

Zdarzyło mi się to z Arduino bez kości. Odłączyłem wszystko i nadal tak się dzieje. Nie wiem, co jest przyczyną, ale na pewno będziesz musiał ponownie załadować moduł ładujący lub wymienić układ.

Nie jest to problem z połączeniem lub zasilaniem i nie jest związany z podłączaniem urządzeń do pinów 0/1 (chociaż może to również powodować problemy, spowoduje inny błąd).

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.