Czy Spotlight zwykle indeksuje linki w ~ / Aplikacje?


Odpowiedzi:


26

W rzeczywistości jest to dowiązanie symboliczne, a nie alias. Spotlight indeksuje dowiązania symboliczne do plików, które są traktowane jako pliki systemowe, ale nie pokazuje ich w GUI. Pokazuje jednak aliasy, więc możesz po prostu przeciągnąć /usr/local/Cellar/macvim/*/MacVim.app do / Aplikacje z Findera.

Lub przekonwertuj dowiązania symboliczne na aliasy:

brew linkapps; find ~/Applications -type l | while read f; do osascript -e "tell app \"Finder\" to make new alias file at POSIX file \"/Applications\" to POSIX file \"$(/usr/bin/stat -f%Y "$f")\""; rm "$f"; done

Lub jeśli używasz Alfreda, można ustawić włączenie aplikacji w / usr / local / Cellar w domyślnych wynikach wyszukiwania.


1
Po uruchomieniu skryptu MacVim jest teraz widoczny w wynikach (sklasyfikowany jako dokument)
Michiel van Oosterhout

1
Alfred nie indeksuje aliasów w / Applications, więc musiałem dodać / usr / local / Cellar w preferencjach Alfreda.
Chris
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.