Jak dokładnie usunąć Homebrew


26

Jak mogę czysto usunąć Homebrew. Mogę mieć wadliwą starszą instalację i chciałbym zacząć od nowa.


1
Zobacz także superuser.com/questions/203707/…, który zawiera odpowiedzi opisujące „teraz kanoniczny” sposób na usunięcie homebrew
rogerdpack

@rogerdpack Komentarze mogą zostać usunięte w dowolnym momencie, czy możesz wysłać odpowiedź opisującą nową metodę?
nohillside

Odpowiedzi:


17

To rm -rfnie zapyta, czy jesteś pewien, kiedy usuwasz, więc upewnij się, że cdpolecenie działa, aby wyciągnąć cię z / tmp ( cd /tmpprzenosi cię w bezpieczne miejsce na wypadek, gdybyś skopiował / wkleił wszystko za jednym razem, aby nie usunąć plików z twojego bieżącego katalogu)

Wypróbuj to w swoim terminalu:

cd /tmp
cd `brew --prefix`
rm -rf Cellar
brew prune
rm `git ls-files`
rm -r Library/Homebrew Library/Aliases Library/Formula Library/Contributions
rm -rf .git
rm -rf ~/Library/Caches/Homebrew

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w FAQ Homebrew .


1
Sprawdziłbym, czy cd `brew --prefix`idzie do folderu, w którym nie ma zarejestrowanych normalnych plików git, ponieważ stara / źle działająca konfiguracja może się nie powieść, a usunięcie git ls-filesmoże usunąć coś innego niż resztki naparu.
bmike

Przeczytałem dokumentację, po prostu pomyślałem, że może to być przydatne pytanie, aby poprosić o przyszłe odniesienia. Mam jednak problemy z instrukcjami, które opublikowałem jako osobne pytanie: apple.stackexchange.com/questions/82863/…
ipavlic

Zauważ, że link do FAQ Homebrew powinien zostać zaktualizowany z github.com/mxcl/homebrew/wiki/FAQ/… do github.com/Homebrew/homebrew/blob/master/share/doc/homebrew/... (nie mogę edytować lub dodawać komentarze).
cloudnthings,


5

Chociaż instalacja HomeBrew jest wyraźnie widoczna na jej pierwszej stronie, szczegóły nie są. https://brew.sh/ /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)" Przez długi czas bardzo trudno było znaleźć niezawodne odinstalowanie. Teraz, kilka kliknięć dalej w dokumentacji, istnieje teraz oficjalna metoda: https://docs.brew.sh/FAQ Aby odinstalować Homebrew, wklej poniższe polecenie w wierszu polecenia. ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/uninstall)"


3

Oto znacznie lepsze rozwiązanie do usuwania Homebrew: https://gist.github.com/SteveBenner/11254428

#!/usr/bin/env ruby
#
# Locates and removes Homebrew installation
# http://brew.sh/
#
# Author: Stephen Benner
# https://github.com/SteveBenner
#
require 'optparse'
require 'fileutils'
require 'open3'

$stdout.sync = true

# Default options
options = {
 :quiet   => false,
 :verbose  => true,
 :dry_run  => false,
 :force   => false,
 :find_path => false
}

optparser = OptionParser.new do |opts|
 opts.on('-q', '--quiet', 'Quiet mode - suppress output.') do |setting|
  options[:quiet]  = setting
  options[:verbose] = false
 end
 opts.on('-v', '--verbose', 'Verbose mode - print all operations.') { |setting| options[:verbose] = setting }
 opts.on('-d', '--dry', 'Dry run - print results, but perform no actual operations.') do |setting|
  options[:dry_run] = setting
 end
 opts.on('-f', '--force', 'Forces removal of files, bypassing prompt. USE WITH CAUTION.') do |setting|
  options[:force] = setting
 end
 opts.on('-p', '--find-path', 'Output homebrew location if found, then exit.') do |setting|
  options[:find_path] = setting
  options[:quiet]   = true
 end
 opts.on('-h', '--help', '--usage', 'Display usage info and quit.') { puts opts; exit }
end
optparser.parse!
$quiet = options[:quiet] # provides access to option value within methods

# Files installed into the Homebrew repository
BREW_LOCAL_FILES = %w[
 .git
 Cellar
 Library/brew.rb
 Library/Homebrew
 Library/Aliases
 Library/Formula
 Library/Contributions
 Library/LinkedKegs
]
# Files that Homebrew installs into other system locations
BREW_SYSTEM_FILES = %W[
 #{ENV['HOME']}/Library/Caches/Homebrew
 #{ENV['HOME']}/Library/Logs/Homebrew
 /Library/Caches/Homebrew
]
$files = []

# This function runs given command in a sub-shell, expecting the output to be the
# path of a Homebrew installation. If given a block, it passes the shell output to
# the block for processing, using the return value of the block as the new path.
# Known Homebrew files are then scanned for and added to the file list. Then the
# directory is tested for a Homebrew installation, and the git index is added if
# a valid repo is found. The function won't run once a Homebrew installation is
# found, but it will accumulate untracked Homebrew files each invocation.
#
# @param [String] cmd    a shell command to run
# @param [String] error_msg message to print if command fails
#
def locate_brew_path(cmd, error_msg = 'check homebrew installation and PATH.')
 return if $brew_location # stop testing if we find a valid Homebrew installation
 puts "Searching for homewbrew installation using '#{cmd}'..." unless $quiet

 # Run given shell command along with any code passed-in via block
 path = `#{cmd}`.chomp
 path = yield(path) if block_given? # pass command output to your own fancy code block

 begin
  Dir.chdir(path) do
   # Search for known Homebrew files and folders, regardless of git presence
   $files += BREW_LOCAL_FILES.select { |file| File.exist? file }.map {|file| File.expand_path file }
   $files += Dir.glob('**/{man,bin}/**/brew*')
   # Test for Homebrew git repository (use popen3 so we can suppress git error output)
   repo_name = Open3.popen3('git remote -v') do |stdin, stdout, stderr|
    stderr.close
    stdout.read
   end
   if repo_name =~ /homebrew.git|Homebrew/
    $brew_location = path
   else
    return
   end
  end
 rescue StandardError # on normal errors, continue program
  return
 end
end

# Attempt to locate homebrew installation using a command and optional code block
# for processing the command results. Locating a valid path halts searching.
locate_brew_path 'brew --prefix'
locate_brew_path('which brew') { |output| File.expand_path('../..', output) }
locate_brew_path 'brew --prefix' do |output|
 output = output.split($/).first
 File.expand_path('../..', output)
end

# Found Homebrew installation
if $brew_location
 puts "Homebrew found at: #{$brew_location}" unless options[:quiet]
 if options[:find_path]
  puts $brew_location
  exit
 end
 # Collect files indexed by git
 begin
  Dir.chdir($brew_location) do
   # Update file list (use popen3 so we can suppress git error output)
   Open3.popen3('git checkout master') { |stdin, stdout, stderr| stderr.close }
   $files += `git ls-files`.split.map {|file| File.expand_path file }
  end
 rescue StandardError => e
  puts e # Report any errors, but continue the script and collect any last files
 end
end

# Collect any files Homebrew may have installed throughout our system
$files += BREW_SYSTEM_FILES.select { |file| File.exist? file }

abort 'Failed to locate any homebrew files!' if $files.empty?

# DESTROY! DESTROY! DESTROY!
unless options[:force]
 print "Delete #{$files.count} files? "
 abort unless gets.rstrip =~ /y|yes/i
end

rm =
 if options[:dry_run]
  lambda { |entry| puts "deleting #{entry}" unless options[:quiet] }
 else
  lambda { |entry| FileUtils.rm_rf(entry, :verbose => options[:verbose]) }
 end

puts 'Deleting files...' unless options[:quiet]
$files.each(&rm)

1
Witamy, aby zapytać inaczej! Chociaż podany przez Ciebie link może odpowiedzieć na pytanie, lepiej jest dołączyć odpowiedź tutaj i podać link w celach informacyjnych. Odpowiedzi zawierające tylko łącze mogą stać się nieprawidłowe, jeśli połączona strona ulegnie zmianie. Zredagowałem twoje pytanie, aby uwzględnić rozwiązanie, o którym myślę, że masz na myśli, ale jeśli nie, proszę o cytowanie odpowiedniej sekcji. Czy mógłbyś też wyjaśnić, dlaczego Twoje rozwiązanie jest lepsze?
grg

1
To więcej niż kilka wierszy, więc pomyślałem, że włączenie kodu byłoby kłopotliwe, ale cieszę się, że mogę to zrobić w przyszłości. Jest lepiej, ponieważ istnieją pliki i katalogi, które nie są wychwycone przez opublikowaną odpowiedź, którą mój skrypt usunie. Jest to narzędzie dla użytkownika za pomocą opcji CLI, bardziej wyczerpująco wyszukuje lokalizacje zaparzania i jest kodowane, aby ułatwić modyfikację w razie potrzeby ulepszenia skryptu.
Steve Benner,
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.