Dlaczego procesy httpd i mysqld nie pojawiają się w monitorze aktywności?


1

Używam Mountain Lions wbudowanego w serwer Apache2. Uruchomiłem serwer i mogę zobaczyć strony internetowe, ale nie widzę żadnego procesu httpd w monitorze aktywności. To samo dotyczy MySQL. Nie widzę też procesu mysqld.

Użyłem MAMP przed i te procesy, które pokazano na monitorze aktywności.

Mogę uruchomić następujące polecenie w terminalu, aby wyświetlić listę wszystkich procesów w pliku tekstowym. Wyświetlane są tam procesy httpd i mysqld.

ps -A > process.txt

Dlaczego Monitor aktywności nie pokazuje tych procesów?


3
Wybierać Wszystkie procesy z listy rozwijanej Monitor aktywności.
jiv-e

Odpowiedzi:


4

W monitorze aktywności znajduje się rozwijane menu w górnej części okna. Moje procesy został wybrany. Zmiana na Wszystkie procesy rozwiązał problem.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.