Formatowanie linków w nowej wiadomości Automatora


2

Chciałbym wysłać wiadomość e-mail z automatorem i mieć link, który pokazuje kilka słów (np. Nazwę witryny) zamiast całego adresu URL, tak jak w przypadku łącza dodawania w systemie Mac OS. Próbowałem napisać link jako HTML, jak pokazano poniżej, ale to nie zadziałało. czy to możliwe?

<a href="http://foo.com">foo</a>

Mam problem ze zrozumieniem twojego pytania. Czy mógłbyś podać kilka szczegółów lub wyjaśnić, co nie działa dla ciebie?
Dori

Odpowiedzi:


1

To jest niemożliwe .

Poczta AppleScript API również nie zezwala na właściwą pocztę RTF. Poniższe nie tworzy właściwego ciała pocztowego z linkami i wszystkim, czymś w nim wyraźnie /Developer/Applications/Utilities/Clipboard Viewer (część kodu X 4):

tell application "Mail"
    set theRTF to the clipboard rule «class rtf »
    set msg to make new outgoing message with properties {subject:"Test", content:theRTF}
    make new recipient at end of to recipients of msg with properties {address:"danielbeck@example.org"}
    send msg
end tell

Możesz spróbować użyć skryptów GUI do kopiowania i wklejania bogatego tekstu za pomocą schowka i rzeczywistego Kopiuj wklej elementy menu.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.