Mencoder on Lion


Odpowiedzi:


28

mencoderjest częścią narzędzia MPlayer i jest instalowany jako część pakietu MPlayer na większości systemów. Instalacja MPlayera za pomocą Homebrew ( brew install mplayer) również dostarczy mencoderplik binarny.

$ brew list mplayer
/usr/local/Cellar/mplayer/1.1/bin/mplayer
/usr/local/Cellar/mplayer/1.1/bin/mencoder
/usr/local/Cellar/mplayer/1.1/share/man/ (2 files)
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.