Jak automatycznie zapisywać zdjęcia z wiadomości e-mail lub tekstów bezpośrednio na rolce aparatu?


1

Mój syn próbował mi to wyjaśnić, ale nie jestem w stanie tego zrozumieć.


Nie sądzę, że jest to obecnie możliwe.
JBis

Odpowiedzi:


1

W telefonie iPhone nie ma obecnie sposobu na automatyczne zapisywanie obrazów z Wiadomości do Rolki z aparatu. Możesz jednak zapisywać obrazy zbiorczo z Wiadomości do Rolki z aparatu:

  1. Otwórz Wiadomości i wybierz rozmowę z obrazami
  2. Wybierz Szczegóły w prawym górnym rogu (iOS 11) lub
    Stuknij w górny pasek, a następnie wybierz wyświetlaną ikonę informacji (iOS 12)
  3. Lekko naciśnij i przytrzymaj jeden z obrazów, które chcesz zapisać.
  4. Wybierz Więcej w menu podręcznym
  5. Wybierz pozostałe obrazy, które chcesz zapisać
  6. Wybierz Zapisz obrazy w lewym dolnym rogu.
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.