Jak mogę zainstalować java openjdk 8 na High Sierra?


Odpowiedzi:


57

Najszybsze rozwiązanie

Użyj beczki adoptopenjdk

Zobacz także https://discourse.brew.sh/t/how-to-install-openjdk-with-brew/712/4

Aby zainstalować najnowszą wersję:

brew cask install adoptopenjdk

Aby zainstalować określoną wersję

brew tap AdoptOpenJDK/openjdk
brew cask install adoptopenjdk8
brew cask install adoptopenjdk9

Rozwiązanie ręczne

Jeśli chcesz obniżyć plik binarny bez jego instalacji, po prostu przejdź do https://adoptopenjdk.net


3
Trasa beczki nie zainstalowała JDK, ale po prostu pobrała plik .pkg, w którym musiałem ręcznie przejść do niego i uruchomić instalator.
micker

Kiedy instaluję go w ten sposób ręcznie, prosi o hasło sudo. Może to być powód, dla którego nie działa przy użyciu Ansible.
Günter Zöchbauer


2

Możesz także zainstalować openjdk z Zulu, komercyjnego dostawcy, który buduje i wydaje OpenJDK tutaj

Możesz po prostu ręcznie zainstalować go z powyższego linku!


z napisem „macOS 10.13 lub nowszy”
den
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.