Kopia zapasowa Time Machine (błąd 2)


1

Podczas uruchamiania kopii zapasowej Time Machine otrzymuję następujące błędy w konsoli:

6/18/18 9:24:00.637 PM com.apple.backupd[13199]: Error determining directory contents for /Volumes/Wells: Error Domain=NSCocoaErrorDomain Code=256 "The file “Wells” couldn’t be opened." UserInfo={NSFilePath=/Volumes/Wells, NSUserStringVariant=(
    Folder
), NSUnderlyingError=0x7f8b5a54ba80 {Error Domain=NSOSStatusErrorDomain Code=-47 "fBsyErr: File is busy (delete)"}}
6/18/18 9:48:38.246 PM com.apple.backupd[13199]: Backing up to /dev/disk2s2: /Volumes/Wells/Backups.backupdb
6/18/18 10:01:52.713 PM com.apple.backupd[13199]: Error -47 applying backup protections to /Volumes/Wells/Backups.backupdb/mweiss
6/18/18 10:04:42.507 PM com.apple.backupd[13199]: Error: (22) setxattr for key:com.apple.backupd.HostUUID path:/Volumes/Wells/Backups.backupdb/mweiss size:37
6/18/18 10:04:43.445 PM com.apple.backupd[13199]: Backup failed with error 2: 2

Masz jakiś pomysł, co z tym zrobić? Brak możliwości wykonania kopii zapasowej komputera jest źródłem poważnego niepokoju.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.