Uzyskaj ścieżkę do pliku filmu odtwarzanego w VLC


2

Jeśli VLC działa, odtwarzając film na ścieżce pliku X, czy jest jakiś sposób, aby wiedzieć, która ścieżka pliku X pochodzi ze skryptu Bash? (Dla uproszczenia możemy założyć, że działa tylko jedna instancja VLC.)

Aktualizacja: Teraz wiem, że można to zrobić przy użyciu następujących metod. Czy istnieją inne sposoby, być może sposób bezpośredniego zadawania VLC?

  1. AppleScript (tylko macOS)
  2. lsof (Cały Unix)

Odpowiedzi:


3

To łatwe

osascript -e 'tell application "VLC" to get path of current item'

To zwraca ścieżkę do aktualnie odtwarzanego filmu. Jeśli chcesz więcej, sugeruję wybrać „Otwórz słownik ..” z menu Plik „Edytora skryptów”, wybierz VLCi dobrze się przyjrzyj. Następnie wykonaj man osascriptw wierszu polecenia stronę podręcznika osascript.


2

Unix i Linux sugerują ogólny sposób, używając lsof:

lsof -wc VLC | awk '$4~"[0-9]r" && $5=="REG"' | grep -o '/.*'

Ta metoda obejmuje również kilka plików systemowych, ale można je łatwo usunąć za pomocą grep.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.