Jak ręcznie zwolnić przestrzeń wymiany bez restartu?


17

Jestem na High Sierra na MacBooku Pro z 16 GB pamięci RAM z dyskiem SSD.

Masz 15G plików wymiany, czy jest jakaś metoda zwolnienia przestrzeni wymiany / plików bez ponownego uruchomienia?

$ sysctl -a | grep swap
vm.swapusage: total = 15360.00M used = 14468.75M free = 891.25M (encrypted)
vm.compressor_swapout_target_age: 0
vm.swapfileprefix: /private/var/vm/swapfile
debug.intel.swapCount: 0
$ ll -h /var/vm/swap*
-rw------- 1 root wheel 1.0G Apr 30 16:10 /var/vm/swapfile0
-rw------- 1 root wheel 1.0G Apr 30 17:16 /var/vm/swapfile1
-rw------- 1 root wheel 1.0G May 11 21:28 /var/vm/swapfile10
-rw------- 1 root wheel 1.0G May 11 21:46 /var/vm/swapfile11
-rw------- 1 root wheel 1.0G May 11 22:04 /var/vm/swapfile12
-rw------- 1 root wheel 1.0G May 11 23:00 /var/vm/swapfile13
-rw------- 1 root wheel 1.0G May 11 23:01 /var/vm/swapfile14
-rw------- 1 root wheel 1.0G May 11 23:02 /var/vm/swapfile15
-rw------- 1 root wheel 1.0G May 2 12:45 /var/vm/swapfile2
-rw------- 1 root wheel 1.0G May 4 14:02 /var/vm/swapfile3
-rw------- 1 root wheel 1.0G May 4 05:50 /var/vm/swapfile4
-rw------- 1 root wheel 1.0G May 8 11:05 /var/vm/swapfile5
-rw------- 1 root wheel 1.0G May 9 16:18 /var/vm/swapfile6
-rw------- 1 root wheel 1.0G May 10 03:02 /var/vm/swapfile7
-rw------- 1 root wheel 1.0G May 11 13:03 /var/vm/swapfile8
-rw------- 1 root wheel 1.0G May 11 21:07 /var/vm/swapfile9

Chciałbym jakoś upuścić te pliki bez wyłączania dynamic_pager.


Próbowałem:

 • run sudo purge(wymuś wyczyszczenie pamięci podręcznej dysku);
 • zamknij wszystkie aplikacje, których nie używam;
 • oszukać system, tworząc fałszywe pliki wymiany przed ich utworzeniem:

  cd /var/vm
  sudo touch swapfile{0..20} 2>/dev/null; sudo chmod 000 swapfile{0..20} 2>/dev/null
  

  ale to nie działało, ponieważ system nadal tworzy / zmienia pliki pomimo 000uprawnień, dziwne.

Z jakiegoś powodu htoppokazuje pamięć wirtualną jako 532G, ale uważam, że to błąd, ponieważ toppokazuje mniej używany.

htop vs top, PID USER PRI NI VIRT RES S CPU% MEM% TIME + Polecenie, zamiana, pamięć, procesor, macOS

Powyżej htop/ toppokazuje tylko 2 uruchomione zadania, 445 śpi, procesor nie jest tak często używany, ale jądro jest zajęte wymianą między 15G plików.

Mógłbym go ponownie uruchomić, ale po kilku dniach problem ten powtarza się co tydzień. Idealnie chciałbym zabić i zniszczyć (usunąć) pliki wymiany i zacząć od nowa w tym samym uruchomieniu, ale macOS nie pozwala mi tego zrobić.

$ sudo rm -fr swapfile*
Password:
rm: cannot remove 'swapfile0': Operation not permitted

Czy są dostępne jakieś hacki, które zmuszają dynamic_pagerdo upuszczenia tych plików? Nie potrzebuję tak dużo.

Btw. Te pliki wymiany są puste! Widzieć:

$ sudo strings swapfile*
swapfile0
swapfile1
swapfile10
swapfile11
swapfile12
swapfile13
swapfile2
swapfile3
swapfile4
swapfile5
swapfile6
swapfile7
swapfile8
swapfile9
/var/vm$ sudo gzip swapfile*
/var/vm $ ll -h *.gz
-rw------- 1 root wheel 1.6M Apr 30 16:10 swapfile0.gz
-rw------- 1 root wheel 1.6M Apr 30 17:16 swapfile1.gz
-rw------- 1 root wheel 1.6M May 11 21:28 swapfile10.gz
-rw------- 1 root wheel 1.6M May 11 21:46 swapfile11.gz
-rw------- 1 root wheel 1.6M May 11 22:04 swapfile12.gz
-rw------- 1 root wheel 1.6M May 11 23:00 swapfile13.gz
-rw------- 1 root wheel 1.6M May 2 12:45 swapfile2.gz
-rw------- 1 root wheel 1.6M May 4 14:02 swapfile3.gz
-rw------- 1 root wheel 1.6M May 4 05:50 swapfile4.gz
-rw------- 1 root wheel 1.6M May 8 11:05 swapfile5.gz
-rw------- 1 root wheel 1.6M May 9 16:18 swapfile6.gz
-rw------- 1 root wheel 1.6M May 10 03:02 swapfile7.gz
-rw------- 1 root wheel 1.6M May 11 13:03 swapfile8.gz
-rw------- 1 root wheel 1.6M May 11 21:07 swapfile9.gz

Jeśli są puste, dlaczego macOS nie może ich po prostu usunąć. Jestem całkiem pewien, że moja powolność systemu (np. Ładowanie śr. I często zawieszanie się myszy) jest spowodowana ciągłym tworzeniem i usuwaniem tych plików, ponieważ nie mam żadnych innych procesów, które dużo wykorzystują mój procesor.

Na przykład przed napisaniem tego postu miałem 13G plików wymiany (po 1G każdego), podczas pisania i wklejania powyżej wyjścia skończyłem z 15G (nie robiąc prawie nic), a następnie macOS faktycznie usunięty swapfile14i swapfile15(więc 13G zamiany), kiedy pisząc to. Następnie usunięty swapfile13podczas pisania tego zdania. Następnie utworzony do swapfile16(16G) podczas pisania tego zdania. I usunięty swapfile16ponownie podczas pisania tego zdania. I tak dalej. Co za bałagan. Jeśli są to puste pliki, dlaczego macOS je tworzy, skoro nic tam nie wypełnia.


Inne informacje:

$ sudo launchctl list | grep pager
-  0  com.apple.dynamic_pager
$ launchctl print system | grep dynamic_pager
        0   0   com.apple.dynamic_pager
$ ps wuax | grep dynamic_pager
# No running?!
$ launchctl dumpstate | grep -A20 com.apple.dynamic_pager
        0   0   com.apple.dynamic_pager
--
com.apple.dynamic_pager = {
  active count = 0
  path = /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.dynamic_pager.plist
  state = waiting

  program = /sbin/dynamic_pager
  arguments = {
    /sbin/dynamic_pager
  }

  default environment = {
    PATH => /usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
  }

  environment = {
    XPC_SERVICE_NAME => com.apple.dynamic_pager
  }

  domain = com.apple.xpc.launchd.domain.system
  minimum runtime = 10
  exit timeout = 5
  runs = 1
  successive crashes = 0
  excessive crashing = 0
  last exit code = 0

Oto 1-sekundowa próbka WindowServerprocesu, w której co najmniej pół sekundy spędzono na zamianie:

Command:     WindowServer
Parent:     launchd [1]
Duration:    1.01s
Steps:      10 (100ms sampling interval)
Active cpus:   8
Fan speed:    2159 rpm

 Thread 0x1ab       Thread name "VM_cswap_trigger"           10 samples (1-10)     priority 91 (base 91)   cpu time 0.222s
 <IO tier 0>
 *10 call_continuation + 23 (kernel + 2098423) [0xffffff80004004f7] 1-10
  *10 ??? (kernel + 2882629) [0xffffff80004bfc45] 1-10
   *6 ??? (kernel + 2883102) [0xffffff80004bfe1e] 1-6
    *6 thread_block_reason + 175 (kernel + 2530911) [0xffffff8000469e5f] 1-6
     *6 ??? (kernel + 2534903) [0xffffff800046adf7] 1-6
      *6 machine_switch_context + 205 (kernel + 3578125) [0xffffff800056990d] 1-6
   *1 ??? (kernel + 2883122) [0xffffff80004bfe32] 7
    *1 ??? (kernel + 2885317) [0xffffff80004c06c5] 7
     *1 c_seg_do_minor_compaction_and_unlock + 303 (kernel + 2886351) [0xffffff80004c0acf] 7
      *1 c_seg_minor_compaction_and_unlock + 344 (kernel + 2887576) [0xffffff80004c0f98] (running) 7
   *2 ??? (kernel + 2883102) [0xffffff80004bfe1e] 8-9
    *2 thread_block_reason + 175 (kernel + 2530911) [0xffffff8000469e5f] 8-9
     *2 ??? (kernel + 2534903) [0xffffff800046adf7] 8-9
      *2 machine_switch_context + 205 (kernel + 3578125) [0xffffff800056990d] 8-9
   *1 ??? (kernel + 2883122) [0xffffff80004bfe32] 10
    *1 ??? (kernel + 2885317) [0xffffff80004c06c5] 10
     *1 c_seg_do_minor_compaction_and_unlock + 303 (kernel + 2886351) [0xffffff80004c0acf] 10
      *1 c_seg_minor_compaction_and_unlock + 633 (kernel + 2887865) [0xffffff80004c10b9] 10
       *1 kernel_memory_depopulate + 194 (kernel + 2976354) [0xffffff80004d6a62] 10
        *1 pmap_remove_options + 1124 (kernel + 3488404) [0xffffff8000553a94] 10
         *1 pmap_remove_range_options + 1988 (kernel + 3485812) [0xffffff8000553074] (running) 10

 Thread 0x1ac       Thread name "VM_compressor"             10 samples (1-10)     priority 91 (base 91)   cpu time 0.201s
 <IO tier 0>
 *6 call_continuation + 23 (kernel + 2098423) [0xffffff80004004f7] 1-6
  *6 vm_pageout_iothread_internal_continue + 1129 (kernel + 3134345) [0xffffff80004fd389] 1-6
   *6 vm_pageout_compress_page + 268 (kernel + 3135052) [0xffffff80004fd64c] 1-6
    *6 vm_compressor_pager_put + 160 (kernel + 2903904) [0xffffff80004c4f60] 1-6
     *6 vm_compressor_put + 1389 (kernel + 2900045) [0xffffff80004c404d] 1-6
      *1 WKdm_compress_new + 736 (kernel + 2092960) [0xffffff80003fefa0] (running) 1
      *1 WKdm_compress_new + 776 (kernel + 2093000) [0xffffff80003fefc8] (running) 2
      *1 WKdm_compress_new + 781 (kernel + 2093005) [0xffffff80003fefcd] (running) 3
      *1 WKdm_compress_new + 303 (kernel + 2092527) [0xffffff80003fedef] (running) 4
      *1 WKdm_compress_new + 748 (kernel + 2092972) [0xffffff80003fefac] (running) 5
      *1 WKdm_compress_new + 771 (kernel + 2092995) [0xffffff80003fefc3] (running) 6
 *1 vm_pageout_iothread_internal_continue + 0 (kernel + 3133216) [0xffffff80004fcf20] 7
 *1 call_continuation + 23 (kernel + 2098423) [0xffffff80004004f7] 8
  *1 vm_pageout_iothread_internal_continue + 1129 (kernel + 3134345) [0xffffff80004fd389] 8
   *1 vm_pageout_compress_page + 268 (kernel + 3135052) [0xffffff80004fd64c] 8
    *1 vm_compressor_pager_put + 127 (kernel + 2903871) [0xffffff80004c4f3f] (running) 8
 *2 vm_pageout_iothread_internal_continue + 0 (kernel + 3133216) [0xffffff80004fcf20] 9-10

 Thread 0x1ad       Thread name "VM_compressor"             10 samples (1-10)     priority 91 (base 91)   cpu time 0.144s
 <IO tier 0>
 *3 call_continuation + 23 (kernel + 2098423) [0xffffff80004004f7] 1-3
  *3 vm_pageout_iothread_internal_continue + 1129 (kernel + 3134345) [0xffffff80004fd389] 1-3
   *3 vm_pageout_compress_page + 268 (kernel + 3135052) [0xffffff80004fd64c] 1-3
    *3 vm_compressor_pager_put + 160 (kernel + 2903904) [0xffffff80004c4f60] 1-3
     *3 vm_compressor_put + 1389 (kernel + 2900045) [0xffffff80004c404d] 1-3
      *1 WKdm_compress_new + 280 (kernel + 2092504) [0xffffff80003fedd8] (running) 1
      *1 WKdm_compress_new + 286 (kernel + 2092510) [0xffffff80003fedde] (running) 2
      *1 WKdm_compress_new + 309 (kernel + 2092533) [0xffffff80003fedf5] (running) 3
 *1 vm_pageout_iothread_internal_continue + 0 (kernel + 3133216) [0xffffff80004fcf20] 4
 *2 call_continuation + 23 (kernel + 2098423) [0xffffff80004004f7] 5-6
  *1 vm_pageout_iothread_internal_continue + 1187 (kernel + 3134403) [0xffffff80004fd3c3] 5
   *1 vm_page_free_list + 124 (kernel + 3219628) [0xffffff80005120ac] 5
    *1 vm_page_free_prepare_object + 146 (kernel + 3207826) [0xffffff800050f292] (running) 5
  *1 vm_pageout_iothread_internal_continue + 1129 (kernel + 3134345) [0xffffff80004fd389] 6
   *1 vm_pageout_compress_page + 304 (kernel + 3135088) [0xffffff80004fd670] (running) 6
 *4 vm_pageout_iothread_internal_continue + 0 (kernel + 3133216) [0xffffff80004fcf20] 7-10

Twoje zadania pokazujesz tylko u góry, a co z innymi użytkownikami. Co również pokazuje monitor aktywności?
user151019

@kenorb Czy znalazłeś odpowiedź? Wysoka zamiana to jedyny powód, dla którego macos wymaga ponownego uruchomienia. Uaktualnienie tego pytania 100x.
Wade Williams,

Odpowiedzi:


7

Jeśli chodzi o obejście, ponowne uruchomienie / zabicie procesu WindowServer tymczasowo pomogło:

# sudo pkill -HUP -u _windowserver

Spowoduje to jednak zabicie wszystkich procesów, wyloguje Cię i ponownie otworzy wszystkie okna, więc używaj go tylko wtedy, gdy twój system jest w bardzo złym stanie. Jednak wyczyścił / usunął wszystkie pliki wymiany bez ponownego uruchomienia (przynajmniej przez pewien czas), dopóki nie wymknie się spod kontroli.


Aby monitorować, co tworzy / aktualizuje te pliki wymiany, uruchom:

$ sudo fs_usage | grep swapfile

Lub w przypadku wejścia / wyjścia strony uruchom:

$ sudo fs_usage | grep PAGE_

Aby zobaczyć, co WindowServerdokładnie robi proces, uruchom:

$ sudo spindump -reveal $(pgrep WindowServer)

lub dla kernel_task:

$ sudo spindump -reveal 0

1
zabicie WindowServera nie działało dla mnie. Zamiana wynosiła 600 GB i została zmniejszona do 150 GB po zabiciu Windows Server. Niestety jedyną rzeczą, która zeruje zamianę, jest ponowne uruchomienie.
DuckDucking
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.