Jak wybierać w pionie w trybie tekstowym za pomocą klawiatury


3

Jak wybrać pionowo (kolumnowo) w TextEdit za pomocą klawiatury?

Mogę to zrobić za pomocą myszy, tj. Naciskając przycisk opcji i zaznaczając tekst, ale chciałbym zrobić to samo z klawiaturą.

Jak mogę to zrobić?


+1 za nauczenie mnie, że mogę to zrobić za pomocą myszy!
JBis

Klawiatura Maestro? lub kilka innych programów makr klawiatury.
ArchonOSX

Odpowiedzi:


2

Problem z tym jest to, że klawisze modyfikujące MAC użytkownika Commandi Optionsą używane w połączeniu z klawiszy strzałek, aby poruszać się po tekście szybciej wchodząc na początku lub na końcu wiersza lub na początku lub na końcu następnego / poprzedniego słowa, odpowiednio.

Może istnieć narzędzie, które pozwala modyfikować domyślne ustawienia systemowe, ale istnieje ryzyko przerwania edycji tekstu w dowolnym miejscu w systemie.


Tak. Nie chcę modyfikować ustawień całego systemu. Byłem bardziej ciekawy, czy istnieją jakieś wbudowane komendy tekstowe, których mogę użyć.
Asdfg
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.