Skrót do dolnej granicy w liczbach


Odpowiedzi:


1

Skróty niestandardowe działają tylko wtedy, gdy istnieje element menu pasujący do polecenia. Ponieważ nie ma polecenia menu Dolne obramowanie , może to nie być możliwe.

Obramowania mogą mieć dowolny styl i wagę, więc nawet gdyby było to możliwe, wydaje się, że taki skrót sformatowałby dolną granicę, która została ostatnio skopiowana.

Rozwiązaniem byłoby sformatowanie komórki z dolną ramką do wyboru, a następnie skopiowanie tylko formatowania. Format> Kopiuj styl lub option+ command+C

Następnie użyj option+ command+, Vaby wkleić styl do nowo wybranej komórki.

PRÓBNY:

wprowadź opis zdjęcia tutaj

Pamiętaj, że twoja niestandardowa kombinacja klawiszy, jak pokazano w pytaniu, jest sprzeczna z wbudowanym skrótem dla stylu wklejania.

Wklej styl

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.