AppleScript: Otwórz adres URL w określonej karcie (Google Chrome)


1

Nie mogę już otwierać adresu URL w określonej karcie za pomocą AppleScript. Próbowałem następującego kodu bez powodzenia:

set URL of tab 1 to "https://"

i

set myLink to "https://"
tell application "Google Chrome"
  activate
  tell front window to make new tab 1 with properties {URL:myLink}
end tell

z których żaden nie wykonuje żądanej czynności.

Pytanie
Co muszę zmienić w kodzie, aby móc wykonać to zadanie?

Odpowiedzi:


2

Działa to dla mnie w najnowszej wersji systemu macOS Sierra

set myLink to "https://google.com/"

tell application "Google Chrome"
  tell its window 1
    set theTabs to count of tabs -- how mmany open tabs
    set URL of tab 1 to myLink -- insert desired tab
    --set URL of (make new tab) to myLink
  end tell
end tell
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.